جمعه بیست و چهارم آذر 1391

دوم سوالات 123

كدام گزينه مربوط به ورودي يك سيستم است ؟

الف: ابزار نيروي انساني                          ب: طراحي تغيير مواد

ج: وسايل ، ساخت                                 د: ابزار و ساخت

كداميك از گزينه های زير   ورودي يك سيستم نانوايي را نشان مي دهد ؟

الف- آرد                ب- خمير كردن                     ج- نان                     د- پختن

کدامیک از کارهای زیر مربوط به پردازش نمی باشد ؟

  الف)طراحی                 ب)فرایند            ج)تغییر مواد             د) محصول ساخته شده

عوامل موثر در رشد و تکامل فناوری کدام است؟

  الف)نیاز         ب)تحقیقات         ج)تفکر          د) همه موارد

دانشمندان با استفاده از چه عاملی توانسته اند به اختراع یا کشف تازه ای دست یابند ؟

الف: نیاز                ب: کنجکاوی                ج: تحقیقات علمی         د: تفکر

کدام گزینه مربوط به پردازش یک سیستم است ؟

الف:تغير مواد  و نیروی انسانی                          ب: طراحی تغییر مواد

ج: وسایل ، ساخت                                 د: ابزار و ساخت

با استفاده از کدام گزینه ی زیر یک روش علمی یایک محصول جدید به وجود می آید؟   

الف - علم              ب: فناوری                        ج:  تحقیقات علمی          د:    تولیدات فناوری

 

اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                   ج- خروجی™                     د- هیچکدام

به کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند؟

الف- ورودی™        ب- پردازش™         ج- خروجی™           د- هیچکدام™

کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف- صفحه کلید™    ب-ماوس™             ج- چاپگر ™             د- میکروفن

طراحی، جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                             ج- خروجی™           د- هیچکدام

انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیزهایی استفاده می کند؟

الف- قوانین علمی™        ب- تجربیات گذشته™     ج- تحقیقات علمی™       د- گزینه الف و ب™

 

صفحه دو

انسان در اثر .......... و...............مهارت های زیادی کسب کرده است

الف : آموزش و تجربه        ب: علم و دانش    ج:ا بزار و تکنولوژی             د : آموزش و ابزار 

کدام سیستم پیچیده تر است ؟

الف : سیم چین            ب: فازمتر         ج: دوچرخه                د: هیچکدام

 کدامیک از کارهای زیر مربوط به پردازش نمی باشد

الف)طراحی                 ب)مواد و ابزار            ج)تغیر مواد             د) ساخت

معدل دانش آموزان در كدام مرحله از سيستم رايانه محاسبه مي شود .

الف : ورودي             ب: خروجي              ج: پردازش     د: گزينه ب و ج

قوس الکتریکی چگونه بوجود می آید؟ الف- در اثر اتصال كوتاه            ب- در اثر اتصال سیم فاز به زمین                             

ج-اتصال سيم فاز به بدنه وسائل فلزي                                 د-اتصال سيم به سيم ارت( صفر )

-   کدام یک از این قطعات در ماشین های خودکار صنعتی به کار می رود؟

الف- خازن          ب- دیود                ج- ترانزیستور                  د- مقاومت

كدام يك از قطعات الكترونيكي زير به صورت مدار مجتمع مي باشد؟

الف-آي سي            ب)مقاومت        ج)خازن                    د)ديود

استفاده از  سيم اتصال زمين در سيم کشی منازل کدام خطرناشی ازبرق را رفع مي کند؟

الف:اتصال فاز به نول                                            ب:اتصال فاز به زمين    

 ج:اتصال فاز به بدنه وسائل فلزی                                                د:جريان غير مجاز

در شمای حقیقی مدار نمایانگر کدام سیم است؟ PE

الف)نول                       ب) فاز                 ج) سیم اتصال به زمین       د)هیچکدام

مقاومتی 20 کیلو اهم را نشان می دهد نوار های رنگی آن کدام است؟R7

الف)قهوه ای سیاه نارنجی - طلايي                                     ب)قرمز سیاه نارنجی - طلايي

ج)قرمز سیاه زرد نقره ای                                            د) قهوه ای سفید سفید-طلايي

سيم اتصال به زمين --كدام خطر ناشي از جريان برق را از بين مي برد ؟

الف: اتصال كوتاه                                    ب: اتصال سيم فاز به زمين

ج: اتصال سيم فاز به بدنه فلز وسايل برقي              د: اتصال دو سيم حامل جريان برق به يكديگر

نوار رنگي سوم روي مقاومت نشان دهنده چيست ؟

الف: درصد خطاي مقاومت                       ب: تعداد صفرها در مقاومت

ج: شماره عدد دوم مقاومت                     د:شماره عدد اول مقاومت

عمل تقويت كنندگي امواج توسط كدام قطعه الكترونيكي انجام شود ؟

الف: ترانزيستور                 ب: ديود               ج: مدار مجتمع            د: خازن

يكي ازكارها ديود معمولي در مدار الكترونيكي چيست ؟

الف: كنترل مقدار جريان در مدار                   ب: ذخيره انرژي

ج: تبديل جريان متناوب به مستقيم              د: تبديل جريان مستقيم به متناوب

صفحه سه

در ترانزيستور كدام پايه بعنوان كنترل كننده است ؟

الف: اميتر                 ب: كلكتور                  ج: بيس       د: گزينه الف و ج

اين قطعه مهمترين عامل در توسعه فناوري اطلاعات است ؟

الف: خازن              ب: تراشه                   ج: ترانزيستور                د: مقاومت

واحد اندازه گيري كدام قطعه الكترونيكي است .f

الف : ديود                ب: مدار مجتمع            ج: خازن            د: مقاومت

اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند؟

الف- اتصال زمین™            ب- اتصال کوتاه™      ج- اتصال موقت™           د- اتصال دائم

-- مواد اصلی سازنده آی سی................ چیست؟ IC---

الف- سیلیکون ™                ب- کربن™                ج- تراشه™                    د- ژرمانیوم

با ساخت ............................ تحولی در طراحی مدارهای الکترونیکی پدید آمد.

الف- مقاومت™                  ب- خازن™             ج- ترانزیستور™                د- دیود

کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف: مقاومت               ب:خازن               ج: ترانزیستور              د:دیود 

دارو هاي دوپينگ جزءكدام يك از  داروها  مي باشند؟

الف:كاهنده         ب: خواب آور                   ج: توهم زا                              د:محرك

آنتي بيوتيك جزء كدام يك از دارو ها مي باشد؟

الف:غير مجاز           ب:محرك و افزاينده             ج:كاهنده                 د: مجاز

کافئین جزء کدام دسته از داروها است ؟

الف)محرک            ب)کاهنده                      ج)مجاز                د) غیر مجاز

رفتاری که به فرد و جامعه ضرر می رساند چه نام دارد؟

الف)رفتار کم خطر         ب)رفتار سالم            ج)رفتار پر خطر            د) رفتار منفی

مهمترين عاملي كه باعث خالي شدن ذخاير آب و آلودگي آن مي شود چيست ؟

الف: پيشرفت صنعت                                ب: افزايش جمعيت

ج: استفاده بيش از حد                             د: توسعه ي شهرنشيني

چه عاملي در تصميم گيريها به فرد كمك مي كنند تا عاقلانه تر رفتار كند.

الف: انتخاب دوست خوب                           ب: تصميم گيري درست

ج: بررسي پيامد مثبت و منفي                    د: مشورت كردن

كدام يك از رفتارها جزء رفتارهاي ناسالم پر خطر مي باشند .

الف : ورزش نكردن                    ب: استفاده بي رويه از داروها

ج: خوردن تنقلات                     د: ريختن زباله در كوچه

مشروبات الکلی جز داروهایی................... می باشند.

الف- مجاز             ب- غیر مجاز                ج- کاهنده               د- محرک

صفحه چهار

کدام رفتار در  گروه رفتارهای ناسالم پر خطر قرار دارد؟

الف-پرخوری کردن   ب-ورزش نکردن   ج- سیگار کشیدن    د- استفاده ی زیاد از تنقلات

مسکن چه نوع دارویی است؟

الف: کاهنده  غیرمجاز               ب: کاهنده مجاز

ج: محرک غیرمجاز        د: محرک مجاز

- ورزش نکردن چه نوع رفتاری است؟

الف: ناسالم پر خطر           ب: ناسالم کم خطر           ج:سالم              د:الف وب

چه عاملی موجب خالی شدن ذخایر آب نمی شود؟

الف: افزایش جمعیت                          ب: پیشرفت صنعت

ج: توسعه شهر نشینی                  د: آلودگی آبهای زیر زمینی

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 13:53 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و چهارم آذر 1391

سوالات سوم واحد 1و2و3

1-فرایند تفکربعد از......................................................که برای انسان اهمیت دارد آغاز می شود

الف)احساس وجود مشکل              ب)فرضیه سازی             ج)ازهمان آغاز تولد               د)ساخت وفرایند تولید

2-جمع آوری اطلاعات واسناد متناسب با موضوع به .........................................................کمک می کند

الف)روشن شدن وفهمیدن دقیق               ب)اطمینان به صحت فرضیه ها           ج)هماهنگ باپیشنهادها آنها       د)هرسه مورد

3-درکدام مرحله به ساختن فرضیه می پردازیم واین روند را آنقدر تکرار می کنیم تا سرانجام به یک فرضیه مناسب با اطلاعات وحقایق موجوددرباره آن مشکل برسیم؟   الف)ارزیابی       ب)فرضیه سازی          ج) اطمینان به صحت فرضیه  د) هرسه گزینه    

4-درکدامین مرحله آزمایش انجام می شود؟  الف)حل مشکل     ب)اطمینان به صحت فرضیه      ج)موضوع    د)احساس وجود مشکل

5-یکی از راه های پرورش قدرت تفکر انسان چیست؟

الف)شرکت درسمینار ها                  ب)شرکت در کنفرانس ها                ج)دادن ایده وپیشنهاد        د)شرکت در کارهای گروهی

6-عامل تولید موفق چیست؟ الف) دانش         ب)فکر نو             ج)مهارت                    د)هرسه عامل الف-ب-ج

7-فناوران برای تولید یک محصول فناوری چه اصولی را باید مورد توجه قرار دهند؟

الف)انتخاب وتغییر مواد         ب)اصول بهداشتی         ج)بسته بندی محصول             د)مورد الف وب

8-ویژگی های مواد ومواد خام که در طبیعت وجود دارند مربوط به کدام اصول تولیدی می باشد

الف)زیبایی شناختی            ب)بسته بندی محصول            ج)اصول بهداشتی             د)انتخاب وتغییر مواد

9-فناوران با استفاده از علوم وفنونی که آموخته اند مواد راتغییر می دهند مربوط به کدام گزینه است؟

الف)زیبایی شناختی            ب)بسته بندی محصول          ج)انتخاب وتغییر مواد          د)هرسه گزینه الف-ب-ج صحیح است

10-عدم رعایت آن ممکن است خسارات های جبران ناپذیری برای انسان ومحیط زیست به وجود آورد؟

الف)اصول بهداشتی       ب)به محیط زیست         ج)استفاده نکردن از بروشور             د)ارزیابی

11-در زیبایی شناختی -((ساخت محصول وفرهنگ وسلیقه مصرف کننده)) مربوط به کدام گزینه زیر است

الف)ساخت محصول          ب) بسته بندی محصول          ج)رنگ محصول                     د)هرسه گزینه

12-چراسیستم های فرعی ایجاد می شود؟

الف)تقسیم کارها         ب)انجام بخشی از وظیفه سیستم اصلی       ج)برای کنترل کارها        د)جزیی شدن کارهای سیستم پیچیده

13-زنجیر وچرخ دنده جزء کدام سیستم فرعی دوچرخه است الف)هدایت وترمز      ب)برق رسانی     ج)انتقال قدرت  د)همه موارد

14- به راه های پیشنهادی انسان برای حل مشکل.........می گویند.          

الف) تجربه و تحلیل            ب)حل مشکل            ج) فرضیه            د)هر سه مورد صحیح است            

15- پنجه ی رکاب   و  دیواره ی طوقه به ترتیب از سیستم.......... و ..........دوچرخه می باشد.       الف) بدنه و اسکلت دوچرخه-انتقال قدرت             ب)برق رسانی انتقال قدرت         ج)هدایت ترمز-برق رسانی           د) انتقال قدرت-هدایت ترمز

صفحه دو

16- شکل و رنگ و اشعار حافظ روی آدامس کدام یک از موارد زیر را می رساند؟       الف) فروش بیش تر و حفظ بسته بندیo   

 ب)زیبایی و جلب توجه مشتریo         ج)معرفی محصولo                 د) زیبایی در ساخت محصولo

17- برای خاموش و روشن کردن یک سری لامپ از دو نقطه از کلید....................استفاده می شود.

   الف)تبدیلo                ب)دوپلo                       ج)یک پلo                     ج)هیچ کدام

18-موتور الکتریکی انرژی................را به انرژی...................تبدیل می کند.

   الف)الکتریکی-مکانیکیo           ب)نورانی-شیمیاییo                   ج)مکانیکی-شیمیاییo                د)الکتریکی-جنبشیo

19-مجموع هایی که به نام جاروبک و جارو نگهدار می باشد جریان برق را به........................می رسانند.

   الف) سیم پیچo               ب)موتورo                           ج) ارمیچرo             د)خاز ن موتور و بعد به سیم پیچo

20-این قسمت موتور الکتریکی از ورقه های آهنی  بر روی فولاد سخت سوار شده اند؟

   الف) باد بزنo              ب)استاتورo                                ج) رتورo                               د)بدنه و محفظه ی موتورo

21- این قسمت موتور الکتریکی دارای شیارهای است که سیم لاکی در آن قرار گرفته است؟

  الف) رتورo                    ب)موتور o                                 ج)ارمیچرo                      د) استاتورo

22- این قسمت موتور الکتریکی میدان مغناطیسی دارد.

  الف) خازن موتورo                      ب)موتورo                                  ج)رتورo                     د) استاتورo

23-برای تقویت میدان مغناطیسی  در حلقه های سلف از ..............استفاده می شود.

  الف) سلف                        ب)آنتن                                      ج) هسته ی آهنی                          د)ترانسفور ماتور

24- به جای استفاده ار لامپ ها ی بزرگ و گران قیمت و پر مصرف از ..............استفاده می شود.

  الف-   ic  آی سی                           ب)خازن                         ج)دیود                   د) ترانزیستور

25-مالتی متر آنالوگ ...................... ومالتی متر دیجیتالی به صورت .......................... می باشد .

الف) عددی عقربه ای              ب)عددی عددی              ج)عقربه ای عددی                   د)عقربه ای عقربه ای

26-به سیمی که به صورت حلقه بپیچیم .......................می گویند.الف)ترانزیستور     ب)سلف     ج)امیترE          د)برد برد

27-جنس سلف از ......... و.........است. الف)آهن-روپوش دار    ب)مس هماهنگ آنتن       ج)مس-روپوش دار   د)همه موارد

28-برای نگه داشتن قطعات موتور الکتریکی به کار می رود الف)بادبزن         ب)رتور      ج)استاتور      د)بدنه ومحفظه ی موتور

29-عمل ترانزیستور شبیه یک........ یک طرفه ی قابل کنترل (خودکار) است. الف)کلید  ب)دوپل     ج)یک پل      د) هیچ کدام  

30-کدام یک از موارد برای تعریف واکسن صحیح نیست؟                         الف) از حیوان به انسان منتقل می شودo

ب)میکروب کشته شده استo       ج)سم ضعیف شده ی میکروبo                   د) میکروب زنده ی ضعیف شده است. o

31-بیماری که در حال نابودی است.................     و      بیماری که واکسن برای آن تهیه نشده است............ می کویند.

  الف)آبله ایدز                       ب)فلج اطفال سرخک            ج)آبله دیفتری                       د)هیچ کدام

32- کدام بیماری زیر بعد از واکسینه شدن کودک احتمال ابتلا شدن به آن می رود؟

  الف)اوریونo                 ب)سل-فلج اطفالo                    ج)هپاتیت بo                د)کزاز-سیاه سرفهo

33- به بزرگ شدن اعضای بدن به طور طبیعی می گویند. الف)تکامل      ب)بزرگ شدن بدن    ج)  رشد    د)گزینه ی الف و ب

34- واکسن دوره ی حاملگی مادران................است. الف)کزاز           ب)دیفتری              ج)سل          د)فلج اطفال

 

صفحه سه

35-رشد و تکامل کودک از ...............تا ............بسیار سریع است.

   الف) جنینی تا 5سالگی           ب)جنینی تا دو ماهگی          ج) تولد تا دو سالگی                                د)تولد تا جوانی

36- از چه سنی غذای کمکی همراه شیر به کودک داده می شود؟

  الف) بدو تولدo              ب)2 سالگیo                       ج) 6 ماهگیo                              د)همه ی مواردo

37-تمیز کردن دندان ها از چه موقع شروع می شود؟               الف)با آب هر بار بعد از شیر خوردنo

  ب)از ابتدای رویش اولین دندانo              ج)با دستمال مرطوب و تمیز از دو سالگیo                 د)از سن 2.5 سالگیo

38- کودک از چه سنی تعقیب و تقلید را شروع می کند؟    الف)2 ماهگی     ب)2 سالگی          ج)2.5 سالگی        د)9 ماهگی

39- محل استراحت بیمار ، دارای دمای حدود...............درجه می باشد.

   الف)30 درجهo             ب)20درجهo                    ج)40درجهo                    د)37.5 درجهo

40- کدام جز علائم حیاتی بدن نیست؟

  الف) میزان فشارo                     ب)نبضo                                   ج)تنفسo                                  د) خونریزیo

41-در صورتی که کودک استفراغ کند باید ........               الف)اورا به پهلو بخوابانیم          ب) راه تنفس او بسته نباشد           ج)دست وصورت را بشویم                      د)مورد الف وب صحیح است.

42-کدام مواد زیر در هنگام تب شدید که موجب تشنج کودک می شود صحیح نیست              الف)نباید زیاد پوشاند           

ب)لباس او نرم خنک ونمدار باشد         ج)مرتب پاشویه نشود              د)دست وصورت وپاهایش رابا آب ولرم بشویم

43-کدام از مهمترین نکات در پرستاری کودکان نیست الف)محبت     ب)نوازش      ج)تهیه وسایل سرگرم کنننده د)علم پرستاری

طراح باقر رضایی herfeh123.blogfa.com

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 13:51 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سیزدهم آذر 1391

سوالات تستي دوم

سوالات تستی درس حرفه وفن پایه دوم

 

1-   کدامیک از کارهای زیر مربوط به پردازش نمی باشد ؟

  الف)طراحی                 ب)مواد و ابزار            ج)تغیر مواد             د) ساخت

 

2-   عوامل موثر در رشد و تکامل فناوری کدام است؟

  الف)نیاز         ب)تحقیقات         ج)تفکر          د) همه موارد

 

3-   PE در شمای حقیقی مدار نمایانگر کدام سیم است؟

الف)نول                       ب) فاز                 ج) سیم اتصال به زمین       د)هیچکدام

 

4- مقاومتی 20 کیلو اهم با 5 درصد خطا را نشان می دهد نوار های رنگی آن کدام است؟

  الف)قهوه ای – سیاه – نارنجی - سبز             

   ب)قرمز – سیاه –نارنجی - سبز

   ج)قرمز – سیاه – نارنجی - آبی                  

    د) قهوه ای – سفید – سبز - نارنجی

 

5-کدامیک از چوبهای زیر در تهیه مبلمان استفاده می شود ؟

الف)بلوط        ب)کاج                      ج)نراد         د)توسکا

  

6- از مغار در چه کارهایی استفاده می شود؟

الف) کم کندن ب)شکاف دادن     ج)کنده کاری     د) همه موارد

 

7-ترانس و دینام با چه نوع جریانی کار می کند؟

الف)مستقیم متناوب       ب)متناوب مستقیم     ج)مستقیم مستقیم   د) متناوب متناوب

 

8- جنس سیم لحیم چیست؟

الف)آهن  قلع         ب) آهن سرب            ج) قلع سرب                  د) قلع آلومینیوم

 

9- کافئین جزء کدام دسته از داروها است ؟

الف)محرک            ب)کاهنده                      ج)مجاز                د) غیر مجاز

 

10- رفتاری که به فرد و جامعه ضرر می رساند چه نام دارد؟

الف)رفتار کم خطر         ب)رفتار سالم            ج)رفتار پر خطر            د) رفتار مفید           

 

 

حرفه و فن پايه دوم

 

1-سيم اتصال به زمين وسيله حفاظتي كدام خطر ناشي از جريان برق مي باشد ؟

الف: اتصال كوتاه                                    ب: اتصال سيم فاز به زمين

ج: اتصال سيم فاز به بدنه فلز وسايل برقي

د: اتصال دو سيم حامل جريان برق به يكديگر

 

2- كدام گزينه مربوط به ورودي يك سيستم است ؟

الف: ابزار نيروي انساني                          ب: طراحي – تغيير مواد

ج: وسايل ، ساخت                                 د: ابزار و ساخت

 

3- دانشمندان با استفاده از چه عاملي توانسته اند به اختراع يا كشف تازه اي دست يابند ؟

الف: نياز                ب: كنجكاوي                ج: تحقيقات علمي         د: تفكر

 

4- نوار رنگي سوم روي مقاومت نشاندهنده چيست ؟

الف: درصد خطاي مقاومت                       ب: تعداد صفرها در مقاومت

ج: شماره عدد دوم مقاومت                     د:شماره عدد اول مقاومت

 

5- عمل تقويت كنندگي امواج توسط كدام قطعه الكترونيكي انجام شود ؟

الف: ترانزيستور                 ب: ديود               ج: مدار مجتمع            د: خازن

 

6- كار ديودها در مدار الكترونيكي چيست ؟

الف: كنترل مقدار جريان در مدار                   ب: ذخيره انرژي

ج: تبديل جريان متناوب به مستقيم              د: تبديل جريان مستقيم به متناوب

 

7-مهمترين عاملي كه باعث خالي شدن ذخاير آب و آلودگي آن مي شود چيست ؟      

الف: پيشرفت صنعت                                ب: افزايش جمعيت

 ج: استفاده بيش از حد                             د: توسعه ي شهرها

 

8- چه عاملي در تصميم گيريها به فرد كمك مي كنند تا عاقلانه تر رفتار كند.

الف: انتخاب دوست خوب                           ب: تصميم گيري درست

ج: بررسي پيامد مثبت و منفي                    د: مشورت كردن

 

9- آنتي بيوتيك ها جزء كدام دسته از انواع داروهاست ؟

الف: محرك         ب: غير محرك                   ج: مجاز                د: غير مجاز

 

10- سختي و نرمي چوب را با چه وسايلي اندازه گيري مي كنند ؟

الف: مغار          ب:رنده               ج: سوهان             د: گزينه الف و ب

 

 

11- براي اينكه چوبها سريعتر خشك شوند در بين رديف هاي چوب چه چيزي قرار ميدهند ؟

الف : الوار                  ب: تراورس                  ج: چوب دستك           د: گوه

 

12- مهم ترين وسيله براي اتصال موقت چيست ؟

الف:پيچ و مهره                 ب: چسب                  ج: پرچ          د: لحيم كاري

 

13-سيم لحيم را بيشتر از چه جنسي مي سازند ؟

الف: قلع و روي             ب: سرب و قلع       ج: سرب و روي        د: قلع و مس

 

14- براي گرم كردن محل لحيم كاري از چه وسيله اي استفاده مي شود ؟

الف: هويه                                          ب: سيم لحيم        

ج: شعله هاي چراغ كوره اي                   د: روغن لحيم

 

15- كدام مورد در صنعت الكترونيك كاربرد دارد .

الف :جوشكاري        ب : پيچ و مهره                 ج: پرچ         د: لحيم كاري

 

16- سپيدار و توسكا داراي چه نوع چوبي هستند ؟

الف: سخت ، نرم                    ب: نرم ، سخت

ج: نرم ، نرم                           د: سخت ، سخت

 

17- تغييري كه در اثر استقاده از دارو در بدن بوجود مي آيد به چيزي بستگي دارد ؟

الف : شكل دارو                         ب: نوع دارو      

ج: مقدار مصرف دارو                    د: رنگ دارو

 

18- در ترانزيستور كدام پايه بعنوان كنترل كننده است ؟

الف: اميتر                 ب: كلكتور                  ج: بيس       د: گزينه الف و ج

 

19- مهمترين عامل در توسعه فناوري اطلاعات چيست ؟

الف: خازن              ب: تراشه              ج: ترانزيستور     د: ترانسفورماتور      

 

20- f واحد اندازه گيري كدام قطعه الكترونيكي است .

الف : ديود                ب: مدار مجتمع            ج: خازن            د: مقاومت

 

21- معدل دانش آموزان در كدام مرحله از سيستم رايانه محاسبه مي شود .

الف : ورودي             ب: خروجي              ج: پردازش     د: گزينه ب و ج

 

22- كدام يك از رفتارها جزء رفتارهاي ناسالم پر خطر مي باشند .

الف : ورزش نكردن                    ب: استفاده بي رويه از داروها

ج: ايجاد سر و صدا                   د: ريختن زباله در كوچه

                                                                                                          

    

«سوالات چهار گزینه ای حرفه و فن دوم»

 

1. اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                   ج- خروجی™                     د- هیچکدام™

2. اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند؟

الف- اتصال زمین™            ب- اتصال کوتاه™      ج- اتصال موقت™           د- اتصال دائم™

3. مواد اصلی سازنده آی سی IC چیست؟

الف- سیلیکون ™                ب- کربن™                ج- تراشه™                    د- ژرمانیوم™

4. با ساخت ............................ تحولی در طراحی مدارهای الکترونیکی پدید آمد.

الف- مقاومت™                  ب- خازن™             ج- ترانزیستور™                د- دیود™

5. از این وسیله برای یک سو سازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف- مقاومت™                  ب- خازن™              ج- ترانزیستور™          د- دیود معمولی™

6. واحد اندازه گیری خازن چیست؟

الف- اهم™                       ب- کیلو اهم™         ج- فاراد™                    د- آمپــر™

7. کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف- مقاومت ™                 ب- خازن™             ج- ترانزیستور™            د- دیود ™

8. ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چیست؟

الف- سیلیکون™                 ب- کربن™             ج- تراشه™                  د- ژرمانیوم™

9. وسایل الکترونیکی با جریان برق ....................... و ولتاژ ......................... کار می کنند؟

الف- مستقیم ـ 220 ولت™                       ب- متاوب ـ 220 ولت ™     

ج- مستقیم ـ 3 تا 12 ولت™                       د- متاوب 3 تا 12 ولت™

10. در مدار کلید دو پل سیم فاز ورودی کلید به کدام پیچ کلید وصل می شود؟

الف- مشترک™        ب- غیر مشترک1™          ج- غیر مشترک2™         د- دو غیر مشترک™

11. PE نشان دهنده کدام سیم است؟

الف- نول™              ب- فاز™                         ج- اتصال زمین™         د- هیچکدام

 

 

 

12. شمای فنی جعبه تقسیم کدام است؟

الف- ™                                      ب-         ™           ج-          ™                      د-        ™

13. چرا در ایران حوادث ناشی از برق زیاد است؟

الف- عدم استفاده از وسایل ایمنی™                    ب- عدم استفاده از فیوز™  

ج- عدم استفاده از سیم اتصال به زمین™             د- عدم استفاده از وسایل حفاظتی™

14. اتصال سیم فاز به بدنه وسیله برقی چه خطری ایجاد می کند؟

الف- جرقه™            ب- آتش سوزی™              ج- برق گرفتگی™            د- قوس الکتریکی™

15. برای پیشگیری از خطرات برق افرادی که با برق کار می کنند باید با چه چیز آشنا باشند؟

الف- حفاظت™      ب- سیم اتصال به زمین™         ج- کار فیوز™    د- حفاظت و ایمنی در برق™

16. به کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند؟

الف- ورودی™        ب- پردازش™         ج- خروجی™           د- هیچکدام™

17. کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف- صفحه کلید™    ب-ماوس™             ج- چاپگر ™             د- میکروفن ™

 

18. طراحی، جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                             ج- خروجی™           د- هیچکدام™

19. انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیزهایی استفاده می کند؟

الف- قوانین علمی™        ب- تجربیات گذشته™     ج- تحقیقات علمی™       د- گزینه الف و ب™

20. دانشمندان با استفاده از نتایج ............................... به کشف یا اختراع تازه موفق می شوند.

الف- علوم جدید™    ب- تحقیقات علمی™      ج- تکنولوژی پیشرفته™         د- فنآوری™

                                           

 رديف

سئوالات حرفه و فن  - پايه دوم

1-

در يك ترانزيستور مقدار جريان عبوري از ......... به ............ به وسيله جريان ............. قابل كنترل است . 

الف) اميتر – كلكتور – بيس                                          ب) كلكتور – اميتر  - بيس

ج ) بيس – اميتر – كلكتور                                           د)  كلكتور – بيس – اميتر 

2-

با ساخت اين قطعه تحولي در طراحي مدارهاي الكترونيكي پديد آمده است .

الف ) خازن                 ب)  ديود                         ج) ترانزيستور                   د) IC

3-

كدام عبارت زير درباره رفتار ناسالم كم خطر نادرست است ؟

الف ) به خود شخص صدمه مي زند                        ب ) به فرد و جامعه صدمه مي زند

ج) اغلب قابل كنترل است                                      د) در صدمات ناشي از آن قابل جبران است

4-

آنتي بيوتيكها جزء كدام دارو محسوب مي شود .

الف ) غيرمجاز                ب) محرك               ج) كاهنده                 د ) مجاز

5-

پيچ و مهره و جوشكاري به ترتيب از كدام نوع اتصالات مي باشند ؟

الف ) جداشدني – جدانشدني                                 ب) جدانشدني – جداشدني 

ج ) موقت  - جداشدني                                            د)  دائم – جداشدني

6-

ترانس ها با برق جريان ................... و دينام ها با برق جريان ............ كار مي كند .

الف )‌ متناوب – مستقيم                        ب) مستقيم – متناوب

ج) مستقيم – مستقيم                            د) متناوب – متناوب

7-

چوب كدام درختان زير نرم است ؟

الف ) سپيدار                    ب) انجلي                  ج) ممرز                      د) چنار

8-

 كدام ويژگي هاي زير مربوط به چوبهاي كوره هاي چوب خشك كني نيست ؟

الف )  رنگ پذيري          ب) قابليت چسبندگي                 ج ) روشن تر              د ) داراي پوسيدگي

9-

طراحي ، تغيير مواد ، ساخت مربوط به كدام موارد زير است ؟

الف ) خروجي                  ب) ورودي                             ج) پردازش                          د) هيچ كدام

10-

عوامل مؤثر بر رشد و تكامل فناآوري كدام موارد زير است ؟

الف ) نياز                 ب) تحقيقات علمي              ج ) كنجكاوي و تفكر               د) همه موارد

 

1 – دانشمندان با استفاده از نتایج..................به کشف یا اختراع تازه موفق میشوند

الف: علوم جدید     ب: تحقیقات علمی        ج: تکنولوژی پیشرفته             د: فناوری

 

2- انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیز هایی استفاده می کند؟

الف: قوانین علمی      ب:تجربیات گذشته             ج:تحقیقات علمی      د : الف و ب صحیح است

 

3- طراحی جزء کدام قسمت  سیستم است ؟

الف : ورودی              ب: پردازش                 ج:خروجی                              د:هیچکدام

 

4- کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف: صفحه کلید               ب:  موس                        ج: چاپگر                        د:میکروفن

 

5- کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند ؟

الف : ورودی            ب: پردازش                 ج:خروجی                              د:هیچکدام

 

6- برای پیشگیری از خطرات برق افرادی که با برق کار می کنند باید با چه چیز آشنا باشند؟

الف: حفاظت                    ب: سیم اتصال به زمین       ج:کار فیوز     

 د: حفاظت وایمنی در برق

 

7-  اتصال سیم فاز به بدنه وسیله برقی چه خطری ایجاد میکند؟

الف: جرقه                ب: آتش سوزی                ج: برق گرفتگی       د: قوس الکتریکی

 

8- چرا در ایران حوادث ناشی از برق زیاد است؟

الف: عدم استفاده از وسایل ایمنی      ب: عدم استفاده از فیوز    

  ج: عدم استفاده از سیم اتصال به زمین     د: عدم استفاده ازوسایل حفاظتی

 

9- ساخت .................را می توان آغاز توسعه الکترونیک  نامید.

الف: خازن     ب: ترانزیستور                ج: لامپهای دیود و تریود      د: تراشه

 

10- PE  نشان دهنده کدام سیم است؟

الف: نول              ب: فاز       ج:  اتصال زمین              د: هیچکدام

 

11- در مدار کلید دو پل سیم فاز ورودی کلید به کدام پیچ کلید وصل می شود؟

الف: مشترک              ب: غیر مشترک 1                 ج: غیر مشترک 2            د: دو غیر مشترک

 

12- وسایل الکترونیکی با جریان برق ...............و ولتاژ.....................کار می کنند؟

الف: مستقیم-220 ولت      ب: متاوب - 220ولت    

  ج: مستقیم -  3 تا12 ولت        د: متاوب 3 تا 12 ولت

13- ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چیست؟ 

الف:  سیلیکون           ب: کربن                 ج: تراشه                   د:  ژرمانیوم

 

 

14- جریان مورد نیاز در وسایل الکترونیکی چگونه تامین می شود؟

الف: باتری                 ب: آدابتور             ج: ژنراتور               د: الف وب صحیح است

 

15- واحد اندازه گیری خازن چیست؟

الف: اهم               ب: کیلو اهم                       ج: فاراد                        د: آمپر

 

16- از این وسیله برای یکسو سازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

 الف: مقاومت               ب:خازن               ج: ترانزیستور              د:دیود معمولی

 

17- با ساخت .........تحولی درطراحی مدار های الکترونیکی پدید آمد.

الف: مقاومت               ب:خازن               ج: ترانزیستور              د:دیود

 

18- مواد اصلی سازنده آی سی ic  چیست ؟

الف:  سیلیکون           ب: کربن                 ج: تراشه                   د:  ژرمانیوم

 

19- اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند ؟

الف: اتصال زمین                ب: اتصال کوتاه              ج: اتصال موقت      

     د: اتصال دائم

 

20- اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است ؟

الف : ورودی            ب: پردازش                 ج:خروجی                    د:هیچکدام     

               

21- کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف: مقاومت               ب:خازن               ج: ترانزیستور              د:دیود

 

 

22- چه عاملی موجب خالی شدن ذخایر آب نمی شود؟

الف: افزایش جمعیت                          ب: پیشرفت صنعت 

  ج: توسعه شهر نشینی                  د: آلودگی آبهای زیر زمینی

23- ورزش نکردن چه نوع رفتاری است؟

الف: ناسالم پر خطر           ب: ناسالم کم خطر           ج:سالم              د:الف وب

 

24- مسکن چه نوع دارویی است؟

الف: کاهنده  غیرمجاز               ب: کاهنده مجاز     

         ج: محرک غیرمجاز        د: محرک مجاز

 

 

25- از چوبهای پهن برگ در چه کاری استفاده می شود؟

الف: تهیه روکش          ب: کاغذ سازی    

   ج:ساخت تراورس                 د:کارهای ساختمانی

 

26- چه نوع چوبی قابل رنگ کردن وپرداخت می باشد؟

الف:چوبی که خشک باشد      ب: تازه قطع شده باشد       ج: چوبهای پهن برگ          د:چوبهای سوزنی برگ

 

27- چه عاملی درزمان خشک شدن چوب در هوای آزاد نقش دارد؟

الف: نوع چوب       ب: ضخامت چوب           ج:  رطوبت اولیه        د: الف وب صحیح است

 

28- چوب های خشک شده در کوره چوب خشک کنی فاقد پوسیدگی وحشره زدگی است چرا ؟

الف : به علت سیستم کوره           ب:به علت کوتاه بودن زمان خشک شدن

ج: نوع چوبی که در کوره خشک می شود                  د: همه موارد

 

29- سیم لحیم آلیاژ چه فلزاتی است ؟

الف: سرب و روی               ب: قلع و سرب                  ج: قلع و روی             د:قلع و مس

 

30- در مورد جوشکاری کدام گزینه صحیح است ؟

الف: ازدستگاه هویه دستی استفاده می شود               ب:فقط الکترود ذوب می شود  

 ج: ترانس های جوشکاری با جریان مستقیم کار میکنند          د:  الکترود و محل اتصال ذوب می شوند                              

 

سوالات چهار گزینه ای درس حرفه و فن پایه ی دوم      

 

1-   کدام یک از این قطعات در ماشین های خودکار صنعتی به کار می رود؟

الف- خازن          ب- دیود                ج- ترانزیستور                  د- مقاومت

2-   قوس الکتریکی چگونه بوجود می آید؟

الف- در اثر اتصال کوتاه                             ب- در اثر اتصال سیم فاز به زمین

ج- در اثر اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی    د- در اثر برق گرفتگی

3_کاربرد مغار چیست؟

الف- ساییدن چوب        ب-اندازه گیری       ج-کنده کاری      د- برش چوب 

4-کدام درخت در گروه پهن برگان قرار دارد؟

الف- نراد        ب-بلوط          ج-کاج ایرانی         د- سرو

5-کدام رفتار در  گروه رفتارهای ناسالم پر خطر قرار دارد؟

الف-پرخوری کردن   ب-ورزش نکردن   ج- سیگار کشیدن    د- استفاده ی زیاد از تنقلات 

6- مشروبات الکلی جزﺀ داروهایی................... می باشند.

الف- مجاز             ب- غیر مجاز                ج- کاهنده               د- محرک   

7- یک آهنگر برای اتصال دایم دو قطعه اهن از چه روشی باید استفاده کند؟

الف- لحیم کاری         ب- جوشکاری       ج- پیچ و مهره           د- پرچ کاری

8- تبدیل رنده به غذاساز در اثر تاثیر کدام عامل ایجاد شده است؟

الف- نیاز           ب- تحقیقات علمی          ج- کنجکاوی و تفکر          د- پیشرفت علم

9- عامل اصلی خشک شدن چوب در کوره چیست؟

الف- نوع چوب     ب- نور خورشید         ج- زمان طولانی     د- جریان هوای گرم

10- کدام گزینه از علایم نقشه می باشد؟

الف- جدول مشخصات           ب- شاخص            ج- راپید                د-  تار

 

به نام خدا

  نمونه سوالات حرفه وفن سال دوم                 سال تحصیلی 88-87

سوالات

ردیف

کارنامه ای که توسط دستگاه چاپگر چاپ می شودیا روی صفحه نمایش داده می شود به عنوان ..........سیستم است.

1- ورودی       2- پردازش        3- خروجی         4- چاپ

 

1

با استفاده از کدام گزینه ی زیر یک روش علمی یایک محصول جدید

به وجود می آید؟

   1- تحقیقات علمی            2- فناوری           3- علم 

    4-    تولیدات فناوری

2

وظیفه ی اصلی مقاومت ها در مدارهای الکتریکی کدام است ؟

 

   1 - تقویت امواج                        2- ذخیره ی انرژی الکتریکی    

    3-کنترل مقدار جریان وولتاژ           4-یک سوسازی

 

3

در نقشه ی حقیقی مدارها سیم اتصال به زمین رابا چه حروفی نمایش می دهند؟

    MP-4                 L 1-3        N-2            PE-1

   

4

کافئین نوعی داروی ......است ومیزان فعالیت بدن را ..... می دهد؟

 1- محرک- افزایش                2- آرام بخش- افزایش 

 3- کاهنده – کاهش              4- محرک – کاهش

5

کدام گزینه در مورد آب آشامیدنی مناسب نیست ؟

1- زلال         2- دارای مزه         3- سالم           4- بدون

 

6

خشک کردن چوب در هوای آزاد بسته به ........و..........طولانی

می شود.

1- مقدار حرارت وضخامت آن          2- ضخامت چوب و اندازه آن

3- نوع چوب وضخامت آن               4- نوع چوب و مقدارحرارت

 

7

به چه علت از پهن برگان درساخت کارهای تزئیناتی استفاده می شود؟

      1- الیاف فشرده                        2- تنوع رنگ 

      3- سختی                              4- هیچکدام

8

از کدام دستگاه زیر برای جوشکاری استفاده میشود؟

1- دینام         2- ترانس          3- هویه         4- موارد 1و2

9

کدام اتصال به وسیله ی پیچ ومهره به هم متصل می شود؟

1- اتصال دائم                         2- اتصال جدانشدنی    3- اتصال موقت                      4- موارد 1و2

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 10:3 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه نهم آذر 1391

سوالات سوم واحد 1و2و3

بزودی در این قسمت

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 14:4 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هفتم آبان 1391

سوالات سوم فن اوری

به نام خدا

مدرسه راهنمایی:......................................... شهرستان خمینی شهر  نوبت.......... آبان ماه      1391          /کلاس سوم........./

نام ونام خانوادگی:...............      ............    ارزشیابی درس حرفه وفن            پایه سوم

 

نمره از ......

باقررضایی

امضا ء دبیر

شماره دانش آموزی................................

نام پدر:.............................     وقت : 30 دقیفه    تعداد سوال 25   سوال      تعداد صفحه دو صفحه

بارم

((دانش آموزان گرامی : لطفا سوالات زیر را به دقت بخوانید وبا آرامش خاطر پاسخ دهید.))

5/

1-فرایند تفکربعد از............................که برای انسان اهمیت دارد آغاز می شود

الف)احساس وجود مشکل              ب)فرضیه سازی             ج)ازهمان آغاز تولد               د)ساخت وفرایند تولید

5/

2-جمع آوری اطلاعات واسناد متناسب با موضوع به .................کمک می کند

الف)روشن شدن وفهمیدن دقیق               ب)اطمینان به صحت فرضیه ها           ج)هماهنگ باپیشنهادها آنها       د)هرسه مورد

5/

3-درکدام مرحله ممکن است فرضیه ها ی نادرست راکنار بزنند؟

الف)ارزیابی فرضیه               ب)اطمینان به صحت فرضیه              ج)موضوع                         د)احساس وجود مشکل

5/

4-درکدامین مرحله اطلاعاتی که نامناسب اند کنار می گذارند؟

الف)ارزیابی                ب)اطمینان به صحت فرضیه              ج)موضوع                         د)احساس وجود مشکل

1

5-با توجه به چه مواردی فرضیه را کنار گذاشته ودر ذهن خود به ساختن فرضیه ای دیگر می پردازیم؟

 

 

5/

6-درکدام مرحله به ساختن فرضیه می پردازیم واین روند را آنقدر تکرار می کنیم تا سرانجام به یک فرضیه مناسب با اطلاعات وحقایق موجوددرباره آن مشکل برسیم؟   الف)ارزیابی       ب)فرضیه سازی          ج) اطمینان به صحت فرضیه  د) هرسه گزینه    

5/

7-درکدامین مرحله آزمایش انجام می شود؟ الف)ارزیابی     ب)اطمینان به صحت فرضیه      ج)موضوع    د)احساس وجود مشکل

5/

8-کدام جز فرایند حل مشکلات از فکر انسان نیست

الف)فرضیه سازی             ب)ارزیابی فرضیه ها             ج)اطمینان از صحت فرضیه              د)هیچ کدام

5/

9-یکی از راه های پرورش قدرت تفکر انسان چیست؟

الف)شرکت درسمینار ها                  ب)شرکت در کنفرانس ها                ج)دادن ایده وپیشنهاد        د)شرکت در کارهای گروهی

5/

10-عامل تولید موفق چیست؟ الف) دانش         ب)فکر نو             ج)مهارت                    د)هرسه عامل الف-ب-ج

5/

11-فناوران برای تولید یک محصول فناوری چه اصولی را باید مورد توجه قرار دهند؟

الف)انتخاب وتغییر مواد         ب)اصول بهداشتی         ج)بسته بندی محصول             د)مورد الف وب

5/

12-ویژگی های مواد ومواد خام که در طبیعت وجود دارند مربوط به کدام اصول تولیدی می باشد

الف)زیبایی شناختی            ب)بسته بندی محصول            ج)اصول بهداشتی             د)انتخاب وتغییر مواد

5/

13-فناوران با استفاده از علوم وفنونی که آموخته اند مواد راتغییر می دهند مربوط به کدام گزینه است؟

الف)زیبایی شناختی            ب)بسته بندی محصول          ج)انتخاب وتغییر مواد          د)هرسه گزینه الف-ب-ج صحیح است

5/

14-عدم رعایت آن ممکن است خسارات های جبران ناپذیری برای انسان ومحیط زیست به وجود آورد؟

الف)اصول بهداشتی       ب)به محیط زیست         ج)استفاده نکردن از بروشور             د)ارزیابی

5/

15-دو اصل مهم اصول بهداشتی چیست؟ الف)سلامتی انسان رابه خطر نیدازد              ب)به محیط زیست آسیب نرساند

ج)ارزشیابی مواد بهداشتی ومحیط زیست انسان              د)مورد الف و ب

 

صفحه دو

 

5/1

16-در قسمت عکسبرداری (رادیو لوژی)پرتوهای ...................هستندکه ممکن است انسان را بیماریهای ..................سازد وباید از لباس های استفاده کنند که آن ها را از.....................................در هنگام کار حفظ نماید.

5/

17-جزوه وبروشور به چه منظور در کنار محصول ارائه می شود؟(3مورد)

 

 

5/0

18-در تولید انبوه یک محصول فناوری بدون آزمایش چه اشکالی دارد؟           الف)کار خطرناکی است             

ب)سلامت مصرف کننده به خطر می افتد            ج)ارزیابی نمونه اولیه                د)مورد الف وب صحیح است

2

19-زیبایی در بسته بندی محصول چه کاربردی دارد؟(چهار مورد)

 

 

5/0

20-((ساخت محصول وفرهنگ وسلیقه مصرف کننده)) مربوط به زیبایی شناختی کدام گزینه صحیح است

الف)ساخت محصول          ب) بسته بندی محصول          ج)رنگ محصول                     د)هرسه گزینه

1

21-سیستم پیچیده معمولا ازچند ...............................تشکیل می شود؟

5/0

22-چراسیستم های فرعی ایجاد می شود؟

الف)تقسیم کارها         ب)انجام بخشی از وظیفه سیستم اصلی       ج)برای کنترل کارها        د)جزیی شدن کارهای سیستم پیچیده

5/3

23-وسایل زیر مربوط به کدام سیستم فرعی دوچرخه است. الف)لقمه ها....................... ب)دینام.............................

ج)زنجیر....................... د)زین.............................. ه)پنجه رکاب............................ و) سیم ................. ز)چرخ دنده..................

1

24-انواع سیستم هشدار دهنده دوچرخه رابنویسید؟(دو مورد)

 

1

25-وظیفه بدنه واسکلت دوچرخه چیست؟(دومورد)

 

 

 

طراح باقر رضایی herfeh123.blogfa.com

                                                                             

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 11:7 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سوم آبان 1391

سوالات سوم فن اوری

سوالات سوم مدرسه فرهیختگان به زودی در این قسمت

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 12:41 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هفدهم مهر 1391

واحد یک دوم

مونه سوالات حرفه وفن سال دوم راهنمایی1 - سیستم را تعریف کنید ؟

2 - اگر يكي از اجزاي سيستم درست كار نكند چه اتفاقي مي افتد ؟

3 – عوامل موثر بر رشد وتكامل فناوري را نام ببريد.

4 - قسمتهاي اصلي يك سيستم را نام ببريد ؟

5 - به كدام قسمت سيستم ، ورودی گفته مي شود؟

6 - در يك سيستم به چه كارهائي پردازش مي گويند ؟

7 - به كدام قسمت سيستم خروجي مي گويند ؟

8 - ورودي يك رايانه چيست ؟

9 - اطلاعات با چه وسيله اي وا رد رايانه مي شود ؟

10- خروجي در يك رايانه با چه وسایلی انجام می شود؟

.  عوامل موثر بر رشد و تکامل فناوری  را نام ببرید. نیاز٬ تحقیقات علمی ٬ کنجکاوی و تفکر انسان

2. علم موجب چه چیزی می شود؟ علم موجب پیشرفت فناوری می شود و این خود باعث آسانتر شدن کارها و افزایش سرعت در انجام امور می گردد.

3. سه قسمت اصلی سیستم را نام ببرید. ورودی٬ پردازش و خروجی

4. پردازش را تعریف کنید. به کلیه کارهای مانند طراحی و تغییر مواد که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می گیرد ٬ پردازش گفته می شود.

5. آنچه که به عنوان محصول نهایی از سیستم بدست می آید چه نام دارد؟ خروجی

6. در جمله ( یک خیاط با بریدن پارچه و اتصال آنها با نخ و سوزن به یکدیگر پیراهن می دوزد) هر یک از جملات زیر بیانگر کدام قسمت اصلی سیستم است.

 الف) بریدن پارچه (   پردازش       )       ب) پارچه (   ورودی     )    ج) پیراهن(     خروجی   )

7. در یک کارخانه تولید کفش ( با استفاده از نخ و چرم و عمل دوخت و دوز کفش تولید می شود) سه قسمت اصلی سیستم را در این جمله مشخص کنید. نخ و چرم ورودی است٬ عمل دوخت و دوز پردازش است و خروجی کفش است

8. انسان به طور ذاتی موجود ..کنجکاوی.. است و دوست دارد در مورد پدیده های اطراف خود  بیشتر بداند.

9. به مجموعه ای از مواد خام، ابزار و وسایل و نیروی انسانی ....ورودی..... گفته می شود.

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 8:43 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم آذر 1390


سوالات حرفه وفن پایه ی اول راهنمایی   واحد 1 سیستم و فناوری   1- فناوری را تعریف کنید؟ 2- چند محصول فناوری را نام ببرید ؟ 3- مراحل ساخت یک محصول ( فناوری) را به ترتیب نام ببرید. 4- ارزشیابی یک محصول فناوری چه اهمیتی دارد؟ 5- چه عواملی موجب پیشرفت و تکامل محصولات فناوری شده است؟ 6- مراحل ساخت یک میز تحریر را بنویسید؟ 7- سیستم را تعریف کنید؟ 8- اجزای یک چرخ گوشت را نام برده و کارتعدادی از آنها را بنویسید؟ 9- سیستم ساده و پیچیده  را با ذکر 2مثال تعریف کنید؟ 10- تفاوت سیستم طبیعی با مصنوعی را با ذکر یک مثال بنویسید؟ 11- برای سیستم های گرمازا , خنک کننده , کنترل کننده  و هشدار دهنده هر کدام یک مثال بنویسید. 12- فایده های ابزار چیست؟ 13- انسان برای ساخت ابزار به .......... و ............ نیاز دارد. ( دانش  -   مهارت ) 14- به ابزار و وسایلی که انسان می سازد ................ می گویند. 15- فکر کنید صفحه 10 کتاب 16- فعالیت صفحه  11 کتاب   واحد 2 ( کار با برق )   17- اگر برق منزل شما یک هفته قطع شود چه مشکلاتی برای شما ایجاد می شود؟ 4 مورد 18- اجزای یک باتری قلمی را فقط نام ببرید؟ 19- اجزای اصلی اتم را فقط نام ببرید؟ 20 – الکترون آزاد چیست؟ 21- چگونه الکترون های آزاد درون سیم حرکت می کنند؟ 22- چگونه جریان الکتریکی  در سیم ایجاد می شود؟ 23- مولد الکتریکی چیست؟ 24- دینام دوچرخه  نیروی ............ دوچرخه را به نیروی ................ تبدیل می کند. 25- در نیروگاه بوسیله .................. برق تولید می شود. 26- انواع روش های تولید برق بوسیله ژنراتور الکتریکی را بنویسید؟ 27- چگونه برق از نیروگاه به مراکز مصرف توزیع می شود؟ 28- سیم چیست؟ 29- چرا سیم برق را از مس می سازند؟ 30- تفاوت سیم  فاز و نول چیست؟ 31- کار وسایلی مانند کلید , لامپ , سر پیچ , پریز و فیوز را جداگانه بنویسید؟ 32- عبور جریان برق از بدن چه خطراتی به همراه دارد؟ 33- چهار مورد از نکات ایمنی که هنگام کار با وسیله ی برقی باید رعایت کنیم را بنویسید. 34- کار ابزارهای زیر را بنویسید. انبردست  ,  سیم چین  , دم باریک  , سیم لخت کن  , پیچ گوشتی  , فازمتر 35- مدار الکتریکی چیست؟   سوالات حرفه وفن پایه ی اول راهنمایی واحد 3   1- علائم بیماری را بنویسید. 2- نشانه های انسان سالم را بنویسید. 3 مورد 3- ابعاد سلامتی را نام ببرید. 4- بیماری چه مشکلاتی را برای فرد و اجتماع بوجود می اورد؟ 3 مورد 5-چه کارهایی خسارات ناشی از بیماری را کاهش می دهد؟ 6- علت های بوجود امدن بیماری را بنویسید؟ سه مورد 7- بهداشت را تعریف کنید؟ 8- چندنمونه  کار بهداشتی را بنویسید؟ 9- محیط زیست را تعریف کنید؟ 10- زندگی و سلامت ما به .................. بستگی دارد. 11- چه عواملی آلوده کننده محیط زیست هستند؟ 12- افزایش جمعیت چگونه به محیط زیست آسیب می رساند؟ 13- مهم ترین راه پیشگیری از نابودی محیط زیست .............. است. 14- چند راه پیشگیری از نابودی محیط زیست را بنویسید. سه مورد 15- زباله چیست؟ 16- زباله چگونه به محیط زیست و سلامت ما آسیب می رساند؟ 17- دفع مناسب  و بهداشتی زباه به چه روش هایی است؟ نام ببرید. 18- زباله های بیمارستانی را چگونه باید دفع کرد؟ 19- حشراتی مانند پشه ؛ سوسک چگونه به ما آسیب می رسانند؟ 20- چرا باید فقط  درمواقع ضروری از سموم شیمیایی استفاده کرد؟ 21- چند را ه مناسب برای نابودی حشرات را بنویسید؟   واحد کار با چوب   1- عمده ترین منابع تولید چوب .................... هستند. 2- چرا به جنگل طلای سبز می گویند. سه مورد 3- الوار چیست؟ 4- روکش چوب  چیست و چه کاربردی دارد؟ 5- تخته سه لایی یا چند لایی چگونه تهیه می شوند؟ 6- روش تهیه تخته خرده چوب یا نئوپان را بنویسید؟ 7- فیبرچگونه درست می شود؟ 8- ابزارهای  زیر را توضیح دهید. میزکار: گیره : اره: چوب سای: گونیا: رنده : دریل: 9- هنگام کار  درکارگاه  به چه نکات ایمنی باید توجه شود؟ سه مورد 10- برای باز و بسته  کردن پیچ های آچار خور از آچار ................... استفاده  کنیم. 11- عمل برش کاری چوب چگونه باید  انجام شود ؟   واحد 5 / کار با فلز   1- یکی از اکتشافات مهم انسان در طول تاریخ کشف ................... بوده است. 2- چرا لازم است با ویژگی های آن ها آشنا شویم ؟ 3- فلزات معمولا  به چه صورتی در طبیعت وجود دارند؟ 4-  تهیه آهن را بصورت خلاصه توضیح دهید. 5- چرا به آهن خام عناصری مانند کربن اضافه می کنند؟ 6- آلیاژهای آهن را نا ببرید؟ 7- خصوصیات فلز مس را بنویسید؟ 8- آلیاژهای  فلز مس را نام ببرید؟ 9- ویژگی های آلومینیوم  را بنویسید؟ 10- آلومینیوم از خاک رسی به نام ............... بدست می آید. 11- ویژگی های فلز روی  را بنویسید؟ 12-کار سوهان چیست؟ 13- بدنه ی سوهان از جنس ................... است و روی آن دندانه هایی به نام ............. ایجاد شده است. 14- کار اره ی آهن بر چیست؟ 15- کار ابزارهای زیر را بنویسید: 1: خط کش فلزی: 2: سوزن خط کش     واحد 6 / ساختمان سازی   1- چه عواملی ایمنی ساختمان ها را تهدید می کنند؟ 2- منظور از ایمن سازی ساختمان   چیست ؟ انها را بنویسید. 3- چه عواملی در نظم یافتن ساختمان ها موثرند؟ چهار مورد 4- شهر سازی را تعریف کنید؟ 5- اگر قوانین  شهر سازی رعایت نشود چه مشکلاتی پدید می آید؟ 6-  انواع ساختمان  بر حسب نوع کاربرد  را نام ببرید؟ 7- در یک نقشه ی ساختمان چه جاهایی مشخص شده است؟ 8- برای ترسیم  نقشه ی هم کف ( پلان هم کف ) به چه صورت عمل می کنیم؟ 9- چه عواملی  در انتخاب  نوع مصالح  ساختمان موثرند؟ 10- کاربرد تیر آهن را در ساختمان بنویسید؟ 11-  آجر  چگونه و از چه موادی تهیه می شود؟ 12- مواد تشکیل دهنده سیمان را بنویسید؟ 13- شن و ماسه را بصورت مختصر توضیح دهید؟ 14- کاربرد ملات ماسه سیمان را بنویسید؟ 15- گچ ساختمانی چیست؟ مختصر توضیح دهید.                   نوشته شده توسط حکیمی  | لینک ثابت | 3 نظر سوالات حرفه پایه دوم/ واحد 1 یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 15:46 به نام خدا سوالات واحد1 سیستم و فناوری سال دوم راهنمایی     1-       برای ساخت یک محصول فناوری چه مراحلی را باید طی کرد؟ طراحی – گرد آوری  دانش  واطلاعات – تهیه مواد – استفاده از ابزار  و وسایل – ساخت  و تولید – ارزشیابی   2-       رشد و تکامل انسان را با رشد و تکامل فناوری مقایسه کنید؟ فناوری مانند نوزاد انسان مراحل رشد و تکامل خود را طی می کند و هر روز کامل تر و پیچیده تر می شود.   3-عوامل موثر بر رشد و تکامل فناوری را فقط نام ببرید؟ نیاز  - تحقیقات علمی – کنجکاوی و تفکر انسان   4-رابطه بین علم و فناوری را نوشته و فناوری چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟ علم موجب پیشرفت فناوری می شود و این خود باعث آسان تر شدن کارها و افزایش سرعت در امور می گردد.   5- انسان چگونه می تواند تغییراتی در پدیده های اطراف خود ایجاد کند؟ انسان برای انجام این کار از قوانین علمی و تجربیات گذشته استفاده می کند. از فناوری های جدید مثل وسایل پیشرفته ی آزمایشگاهی و رایانه ها نیز استفاده می کند و هر روز به اختراعات تازه ای دست می یابد.   6-      چرا انسان  سعی در تکمیل فناوری های گذشته دارد؟ برای بالا بردن کیفیت و استفاده ی بهتر  و بیش تر از محصولات فناوری آنها را تکمیل می کند.   7-      فناوری چگونه تکامل می یابد؟ انسان با استفاده از فناوری هایی که قبلا بوجود آمده اند ایده هایی ارائه می کند که این ایده ها از ایده های قبلی سرچشمه می گیرند و طرح های قبلی را تکمیل می کنند.   8-      سیستم را تعریف کنید؟ مجموعه منظمی از اجزای به هم وابسته است که برای هدف مشترکی با هم کار می‌کنند.   9-       اگر یکی از اجزای سیستم درست کار نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کل سیستم دچار مشکل می شود.   10-    قسمتهای اصلی یک سیستم را فقط نام ببرید؟ ورودی – پردازش – خروجی   11-    ورودی سیستم را تعریف کنید؟ به مجموعه ای از مواد خام , ابزار و وسایل , نیروی انسانی و ...  گفته می شود که برای تولید یک محصول وارد یک سیستم می‌شود.   12- پردازش را تعریف کنید؟ به کلیه کارهایی ( مانند طراحی , تغییر مواد , ساخت و... ) که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می‌گیرد, پردازش می گویند.   13-خروجی را تعریف کنید؟ آن چه به عنوان محصول نهایی از سیستم  به دست می‌آید , خروجی نام دارد. 14-خروجی کارخانه خودروسازی , کارخانه‌ی قند سازی و نانوایی را بنویسید؟ خودرو , قند , نان   15- ورودی سیستم رایانه را تعریف کنید؟ اطلاعاتی است که وارد رایانه می شود. این کار توسط صفحه کلید انجام می‌گیرد.   16-عمل پردازش در رایانه چگونه صورت می‌گیرد؟ کلیه اطلاعات وارد شده به سیستم به وسیله‌ی دستگاه ها و برنامه هایی که قبلا توسط انسان به سیستم داده شده , مورد تغییر و تحول قرار می گیرد. به این عمل پردازش می‌گویند.   17-خروجی رایانه چیست و توسط چه دستگاه هایی صورت می‌گیرد؟ کلیه اطلاعاتی که برروی صفحه نمایش نشان داده می‌شود و یا توسط چاپگر چاپ می‌شود.  س5 دانش آموزان عزیز این هم سوالات حرفه و فن دوم راهنمایی واحد برق و الکترونیک سوالات حرفه وفن پایه ی دوم راهنمایی واحد 2 1-      خطرات ناشی از برق بر اثر بی احتیاطی و رعایت نکردن موارد ایمنی چه پیامدهایی  دارد؟ خطر مرگ , آتش سوزی , برق گرفتگی , سوختگی و... 2-      حفاظت الکتریکی را تعریف کنید؟ مجموعه اقداماتی است که باید در تاسیسات الکتریکی انجام شود تا خطرها و خسارت های ناشی ازبرق برای افراد و تاسیسات به حداقل برسد. 3-      خطرهای ناشی از برق ممکن است بر اثر چه مواردی باشد؟ اتصال سیم فاز به زمین , اتصال سیم فاز به بدنه یا قسمت فلزی دستگاه , اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر بدون واسطه ( اتصال کوتاه) 4-      اتصال سیم فاز به زمین چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ باعث ایجاد جرقه و آتش سوزی می گردد 5-      اگر سیم فاز به بدنه فلزی یک دستگاه وصل شود چه اتفاقی می افتد؟ در این نوع اتصال بدنه وسیله ی برقی دارای برق شده و موجب برق گرفتگی می گردد. 6-      اگر دوسیم حامل جریان الکتریکی بدون واسطه به یکدیگر متصل شوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این نوع اتصال موجب ایجاد قوس الکتریکی یا جرقه و آتش سوزی می شود. 7-     در هر مدار الکتریکی چند سیم ورودی وجود دارد نام ببرید؟ سیم نول , سیم فاز وسیم اتصال به زمین 8-     وظیفه ی سیم اتصال به زمین در مدارات چیست؟ سیم اتصال به زمین باعث می شود که هنگام اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی با عبور جریان از سیم زمین, فیوز مربوطه قطع شود و خطر برق گرفتگی برای اشخاص به وجود نیاید. 9-      چرا حوادث ناشی از برق گرفتگی در ایران زیاد است؟ چون از سیم اتصال به زمین بعنوان یک وسیله حفاظتی به ندرت در منازل مسکونی و کارخانه ها استفاده می شود. 1۰-   کلید دوپل چگونه کلیدی است؟ در حقیقت مانند دو کلید یک پل است که در کنار یکدیگر قرار گرفته است و با هر پل آن به صورت مستقل می توان یک یا تعدادی لامپ را روشن یا خاموش کرد. ۱۱-   سیم فاز به کدام پیچ کلید دوپل متصل می گردد؟ پیچ مشترک آن 12-   به چه وسایلی الکتریکی گفته می شود؟  به وسایلی که مستقیما به جریان متناوب شهر متصل شوند و از آن تغذیه کنند , وسایل الکتریکی گویند 1۳-   برای ساخت یک برد الکترونیکی چه مراحلی را باید طی کرد؟ ساخت فیبر مدار چاپی , نصب قطعات , لحیم کاری ,  آزمایش برد کامل شده ۱۴-   مقاومتها به از نظر نوع ساخت به دودسته کلی تقسیم می شوند نام ببرید؟ مقامتهای ثابت  , مقاومتهای متغیر 1۵-   چرا ماده اصلی بیشتر مقاومتها از کربن می باشد؟ به علت مقاومت الکتریکی زیاد آن از این ماده بیشتر استفاده می شود ۱۶-  مقدار مقاومتهای کربنی چگونه مشخص می شود؟ با نوارهای رنگی روی بدنه ی آنها  مشخص می شود. 1۷-  واحد اندازه گیری مقاومت چیست و با چه علامتی نشان داده می شود؟ اهم و با علامت امگا ( Ω ) ۱۸-   منظور از کیلو اهم و مگا اهم چیست؟ هر هزار اهم یک کیلواهم و هر یک میلیون اهم یک مگا اهم است. ۱۹-    کار اصلی مقاومتها درمدارهای الکترونیکی چیست؟ کنترل مقدار ولتاژ و جریان است. ۲۰-   محاسبه ی مقدار اهم مقاومتهای رنگی کربنی چگونه صورت می گیرد؟ برای محاسبه از نوار رنگی سمت چپ شروع ( نزدیک به کناره ) ابتدا شماره ی دو رنگ اول را نوشته و سپس به میزان عدد رنگ سوم در مقابل دو عدد قبلی صفر قرار می دهیم تا مقدار مقاومت بدست آید. ۲۱-   در روی مقاومتها چند رنگ وجود دارد؟ معمولا چهار رنگ ۲۲-   نوار رنگی چهارم روی مقاومتها برای چیست؟ این نوار مقدار خطا یا تلرانس را نشان می دهد. ۲۳-   کار خازن چیست؟ ذخیره انرژی الکتریکی ۲۴-   چه خازنهایی در الکترونیک کاربرد بیشتری دارند؟ خازنهای الکترولیتی و خازنهای عدسی ۲۵-   واحد اندازه گیری خازن چیست؟ فاراد ۲۶-  یک فاراد چند میکرو فاراد است؟ یک میلیون میکرو فاراد ۲۷-  یک فاراد چند نانو فاراد است؟ هزار میلیون نانو فاراد ۲۸-   در الکترونیک بیشتر از واحدهای میکرو فاراد ونانو فاراد خازن استفاده می شود. ۲۹-   آغاز توسعه ی الکترونیک با ساخت چه وسایلی آغاز شد؟  ساخت لامپهای  دیود ( دو قطبی ) و تریود ( سه قطبی ) ۳۰-   بعد از کشف نیمه هادیها دیود ها و ترانزیستورهای سیلیکونی جایگزین لامپ ها شدند. ۳۱-   انواع دیود را نام ببرید؟ دیود نوری  , دیود معمولی , دیود پل 3۲-  کاربرد دیود های معمولی را بنویسید؟ این دیود ها برای یک سوسازی جریان متناوب به مستقیم بیش ترین کاربرد را دارند. 3۳-   با بکارگیری مدارهای فرمان و کنترل چه ماشین هایی تولید شد؟ ماشین های خودکار 3۴-   ترانزیستور دارای چند پایه است نام ببرید؟ سه پایه , امیتر – کلکتور – بیس ۳۵-  ارتباط بین پایه های ترانزیستور در یک مدار چیست؟ در ترانزیستورها می توان مقدار جریان عبوری امیتر به کلکتور را به وسیله ی جریان بیس کنترل کرد. ۳۶-  مدار مجتمع یا آی –سی  چیست؟  مداری که از انواع قطعات الکترونیکی در یک قطعه تشکیل شده باشد. ۳۷-   مواد اصلی سازنده ی IC سیلیکون است. 3۸-   توسعه IC ها به ساخت تراشه ها ( چیپس) انجامید. ن سوالات واحد 3 کلاس دوم راهنمایی 1- دو جزء مهم محیط زیست را فقط نام ببرید؟  هوا و آب 2- بعد از آب و هوا مهم ترین جزء محیط زیست چیست؟  خاک 3- عامل اصلی آلودگی محیط زیست چیست؟  افزایش جمعیت 4- افزایش جمعیت چگونه باعث آلودگی هوا شده است؟ افزایش جمعیت موجب توسعه ی شهرها , افزایش وسایل نقلیه و افزایش مصرف سوخت و انرژی و در نتیجه آلودگی هوا شده است. 5- آلودگی هوا باعث بروز چه مشکلاتی می گردد؟ آلودگی هوا عامل بسیاری از بیماری های خطرناک در انسان , مرگ دام ها, فساد و خرابی محصولات کشاورزی  شده است. 6-افزایش جمعیت چگونه موجب کاهش ذخایر و آلودگی خاک شده است؟ افزایش جمعیت موجب استفاده ی بی رویه از زمین و ذخایر آن برای تولید محصولات کشاورزی, دامی و صنعتی و در نتیجه موجب کاهش ذخایر و آلودگی خاک شده است. 7-  اهمیت آب در زندگی انسان چیست؟ بسیاری از فعالیت های کشاورزی , صنعتی , شهری و خانگی و حمل و نقل به آب وابسته هستند.تولید محصولات کشاورزی و دامی , تهیه غذا , نظافت و شست و شو , انتقال حرارت و آبیاری فضاهای سبز به آب نیاز دارد. 8- فعالیت چه صنایع و کارخانه هایی بدون آب متوقف خواهد شد؟ پارچه بافی – کاغذ سازی 9- همان گونه که آب مایه ی حیات است , آب آلوده دشمن سلامتی است. 10- اگر فاضلاب های خانگی , شهری , کشاورزی و صنعتی به آب های جاری نفوذ کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موجب بیماری و مرگ انسان و سایر موجودات زنده ی خشکی و آبزی خواهند شد. 11- فاضلاب های خانگی , شهری و کشاورزی و صنعتی دارای چه موادی هستند؟ حاوی انواع میکرب , انگل , سم و مواد شیمیایی اند. 12- بیماری و مرگ آبزیان توسط آب های آلوده چگونه سلامت انسان را به خطر می اندازد؟ از آنجا که غذاهای دریایی از منابع اصلی غذای انسان محسوب می گردند, ممکن است انسان ها با خوردن غذاهای دریایی آلوده دچار بیماری های خطرناک شوند. 13- چه عواملی موجب خالی شدن ذخایر آب و آلودگی آن شده است؟ افزایش جمعیت , توسعه شهر نشینی , پیشرفت صنعت و استفاده ی بیش از اندازه از منابع آب 14- ویژگی های آب آشامیدنی را بنویسید؟ آب آشامیدنی باید پاک و سالم , بدون رنگ , بدون بو , بدون مزه , صاف و زلال باشد. 15- مناسب ترین آب برای آشامیدن چگونه آبی است و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟ آب تصفیه شده  و از طریق لوله کشی مورد ا ستفاده قرار می گیرد. 16-بسیاری از بیماری ها که انسان به آن دچار می شود, در اثر روش زندگی ناسالم  است 17- منظور از رفتارهای ناسالم کم خطر چیست؟ این رفتارها بیش تر به سلامت خود شخص صدمه می زنند و اغلب می توان به راحتی این رفتارها را کنترل کرد. مانند : ورزش نکردن, خواب کمتر از هفت ساعت , خوردن تنقلات, چربی و شیرینی زیاد. 18- منظور از رفتارهای ناسالم پرخطر چیست؟ این رفتارها می توانند زیان های جبران ناپذیری برای فرد و جامعه ایجاد کنند مانند: سیگار کشیدن , رانندگی با سرعت بدون استفاده از وسایل ایمنی , دوستی با افراد ناباب و معاشرت های ناسالم. 19- در انتخاب روش زندگی چه عوامل و افرادی تاثیر گذارند؟ خویشاوندان , دوستان , مذهب , آداب و رسوم  و رسانه ها 20- بررسی پیامد های مثبت و منفی در تصمیم گیری ها به افراد کمک می کند تا عاقلانه تر رفتار کنند. 21- دارو چیست؟ هر ماده ای که وارد بدن شود و موجب تغییراتی در جسم , فکر , احساس و به طور کلی باعث تغییراتی در وضعیت جسمی و روانی شود دارو نام دارد. 22- تغییری که با استفاده از دارو در بدن به وجود می آید , بستگی به نوع دارو دارد. 23- معمولا دارو ها به پیش گیری , کنترل و درمان بیماری ها کمک می کنند. 24- منشا داروها چیست؟ داروها ممکن است منشا گیاهی , حیوانی  یا معدنی داشته باشند. 25- چند نمونه از داروهای شیمیایی را نام ببرید؟ آنتی بیوتیک ,مسکن ها و تب برها که به شکل های مختلف چون قرص, کپسول , پماد , شربت , پودر و محلول ها تهیه می شوند. 26- چه بیماری هایی بدون دارو درمان می شوند؟ سرما خوردگی  ساده ,سرفه های خفیف , ضعف های جزئی و اسهال های ساده که با استراحت , غذای مناسب و مراقبت  درمان می شوند. 27- استفاده بیش از اندازه از دارو و بدون تجویز پزشک خطرناک , از رفتارهای ناسالم و گاه پرخطر محسوب می شود. 28- زیان های استفاده بی رویه از داروها چیست؟ ایجاد وابستگی به دارو و در صورت عدم دسترسی به آن شخص دچار ناراحتی های جسمی و روانی و حتی مرگ می گردد. 29- داروهایی که معمولا استفاده بی رویه ی آن ایجاد وابستگی می کند را فقط نام ببرید؟ داروهای کاهنده   ,   داروهای محرک 30-منظور از داروهای کاهنده چیست؟ مثال بزنید. مصرف این نوع داروها , میزان فعالیت بدن را کاهش می دهند و باعث می شوند که اعضای بدن وظایف خود را به خوبی انجام ندهند.مانند داروهای آرام بخش , خواب آور  و مسکن 31- منظور از داروهای محرک چیست؟ این نوع داروها میزان فعالیت  بدن را زیاد کرده  در کار طبیعی اعضاء اختلال  ایجاد می کنند. 32- کافئین چیست؟ نوعی داروی محرک است که به مقدار کم در نوشابه های غیر الکلی , قهوه , چای و کاکائو وجود دارد و بعضی با خوردن آن ها قبل از خواب , دچار بی خوابی می شوند. 33- داروهای محرک قوی چه تاثیری در بدن انسان دارد؟ موجب افزایش ضربان قلب , فشار خون و تنفس می شوندکه مصرف آن ها خطرناک است. 34- منظور از داروهای مجاز چیست؟ بعضی از داروها فایده ی آنها از زیانشان بیشتر است. به این داروها مجاز می گویند مانند : آنتی بیوتیک ها 35- منظور از داروها غیر مجاز چیست؟ بعضی از داروها که معمولا در پزشکی کاربرد ندارند و در بدن تغییرات بد ومنفی ایجاد می کنند و برای مصرف کنندگان و به طور کلی جامعه بسیار خطرناک اند. 36- سه نمونه از داروهای غیر مجاز را نام ببرید؟ مشروبات الکلی و دخانیات و مواد مخدر ناحد کار با چوب کلاس دوم راهنمایی      1- چوب ها معمولا بر اساس شکل برگ های درختان به چند گروه تقسیم می شوند فقط نام ببرید؟ سوزنی برگ و پهن برگ   2- دو درخت نام ببرید که برگهای آنها سوزنی باشد؟ کاج و نراد   3- دو درخت پهن برگ نام ببرید؟ گردو و سپیدار   4- جنگهای ایران عمدتا دارای درختان پهن برگ هستند. 5- سوزنی برگان معمولا دارای چوبهای  نــــــــــرم و پهن برگان اکثرا دارای چوبهای سخــــت هستند. 6- تنوع رنگ در چه چوبهایی بیشتر است؟ پهن برگان   7- چرا از پهن برگان در کارهای تزئیناتی , ساخت مبلمان و هم چنین تهیه روکش ها بیش تر استفاده می شود؟ به دلیل اینکه تنوع رنگ در چوب های پهن برگ بیش تر از سوزنی برگان است.   8- سه قسمت اصلی یک درخت را فقط نام ببرید؟ ریشه , تنه , تاج   9- چوب مورد نیاز در صنایع چوب از تنــــــــه تهیه می شود.   10- چرا نمی توان درختان تازه قطع شده را بلافاصله برای ساخت محصولات چوبی مورد استفاده قرار داد؟ زیرا درختانی که تازه قطع شده اند معمولا دارای مقدارزیادی آب ( رطوبت ) هستند.   11- چرا باید چوب ها را پس از تبدیل به الوار خشک کرد؟ برای اینکه چوب جمع شود, وزن آن کاهش یابد و مقاومتش نیز افزایش یابد. در این صورت قابل پرداخت و رنگ کردن خواهد بود.   12- چوب ها را به طور کلی به دو صورت می توان خشک کرد فقط نام ببرید؟ خشک کردن طبیعی ( در هوای آزاد ) – خشک کردن مصنوعی چوب ( کوره های چوب خشک کنی )   13- خشک کردن چوب در هوای آزاد در چه جاهایی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟ کارخانه های کوچک صنایع چوبی و کارگاههای درودگری   14- چرا برای خشک کردن چوبها بین هر ردیف از آن ها چوب دستک قرار می دهند؟ برای اینکه فاصله لازم برای برقراری جریان هوا بوجود آید. و چوب ها سریع تر خشک شوند.   15- چرا برای خشک شدن چوب ها در هوای آزاد آن ها را در زیر یک مکان سقف دار که اطراف آن کاملا باز است قرار می دهند؟ برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و حفاظت از بارندگی   16- خشک کردن چوب در هوای آزاد به چه عواملی بستگی دارد؟ به نوع چوب و ضخامت آن بستگی دارد   17-کوره چوب خشک کنی چیست؟ این کوره یک اتاقک است که در آن درجه حرارت , جریان هوا و مقدار رطوبت تحت کنترل است.   18- مراحل خشک کردن چوب به روش مصنوعی را توضیح دهید؟ پس از قرار گرفتن چوبها در این اتاقک ابتدا درجه حرارت و رطوبت نسبی هوای درون کوره تنظیم می شود.سپس به کمک فن( پنکه ) جریان هوای گرم از بالای کوره و از سمت چپ اتاقک وارد چوبهای دسته بندی می شود و پس از جذب رطوبت چوب باعث خشک شدن چوب می گردد.   19- زمان خشک شدن چوب در روش مصنوعی به چه عواملی بستگی دارد؟ نوع چوب , گونه ی چوب , ضخامت تخته , رطوبت اولیه چوب ها و سیستم کوره ی چوب خشک کنی   20- چوب های خشک شده توسط کوره ی چوب خشک کنی چه خصوصیاتی دارند؟ رنگ این چوب ها روشن تر و فاقد پوسیدگی  و حشره زدگی هستند, کار کردن با این نوع چوب آسان تر و قابلیت چسبندگی و رنگ پذیری آن نیز بهتر است.   21- دانش آموز عزیز خشک کردن چوب به روش طبیعی را با روش مصنوعی مقایسه کنید و بنویسید که کدامیک بهتر است ؟ جواب توسط دانش آموز   22- نکات ایمنی در مورد کار با مغار را بنویسید؟ - قبل از استفاده از تیز بودن و سالم بودن تیغه اطمینان حاصل کنید - در هنگام استفاده از مغار دقت  شود که دست یا انگشتا ن شما زخمی نشود چرا که لبه ی مغار بسیار تیز است. - برای ضربه زدن بر انتهای دسته ی مغار بهتر است از چکش چوبی استفاده شود. - در صورت استفاده از چکش  آهنی باید حلقه ی فلزی در انتهای دسته ی مغار وجود داشته باشد.  سوالات حرفه سال دوم واحد کار با فلز             سوالات حرفه وفن سال دوم واحد فلز   1- فلزات پس از استخراج طی مراحلی به صورت  نیم ساخته   در می آیند.   2- اتصالات به دو دسته تقسیم می شوند آنها را فقط نام ببرید؟ اتصال جدا شدنی – اتصال جدانشدنی   3- منظور از اتصال جدا شدنی چیست؟ در این نوع اتصالات , قطعات را به آسانی می توان از هم جدا کرد. از این رو به آن اتصال موقت نیز می گویند.   4- مهم ترین وسیله برای اتصال موقت,   پیچ و مهره است.   5- منظور از اتصال جدا نشدنی چیست؟ در این , قطعات پس از اتصال به راحتی از یک دیگر جدا نمی شوند. از این رو به آن اتصال دائم گفته می شود.   6- مهم ترین روش اتصال دائم  جوش کاری  و لحیم کاری است.   7- لحیم کاری را تعریف کنید؟ اتصال دو فلز نازک به یک دیگر , به وسیله ی سیم لحیم را لحیم کاری می گویند.   8- جنس سیم لحیم از چیست؟ قلع و سرب   9- هویه چیست؟  برای گرم کردن محل لحیم کاری از وسیله ای به نام هویه استفاده می شود.   10- انواع هویه را نام ببرید؟ هویه ی دستی , هویه برقی   11- برای داغ کردن هویه ی دستی از چراغ کوره ای و برای داغ کردن هویه ی برقی از انرژی الکتریکی استفاده می شود.   12- روغن لحیم چیست؟ برای تمیز کردن محل لحیم کاری از روغن لحیم استفاده می شود.   13- روغن لحیم چگونه باعث تمیز شدن سطح کار می شود؟ هنگامی که روغن لحیم را به محل لحیم کاری آغشته می کنید ,در اثر حرارت هویه ذوب شده و اکسید فلز را در خود حل می کند و سطح کار را تمیز می نماید.   14- سیم لحیم چیست؟ سیم لحیم از جنس قلع و سرب است که با درصد های مختلف با هم ترکیب شده اند.   15- مراحل لحیم کاری را بصورت خلاصه بنویسید؟ 1- انتخاب سیم لحیم مناسب با جنس کار 2- تمیز کردن سطح کار3- آغشته کردن به روغن لحیم 4- گرم کردن محل کار 5-  لحیم اندود کردن و انجام عمل لحیم کاری   16- چهار مورد از نکات ایمنی درمورد لحیم کاری را بنویسید؟ 1- پرهیز از شوخی کردن 2- دقت کنید که سیم هویه ی برقی سالم و بدون عیب باشد. 3- هویه ی داغ را در جایی که احتمال آتش سوزی است قرار ندهید.4- برای نگه داشتن قطعه ی کار از ا نبردست و یا دمباریک استفاده کنید.   17- چرا نباید نوک هویه ی داغ را در داخل روغن لحیم فرو برد؟ زیرا گازهایی متصاعد می شوند که سمی هستند.   18- برای جوش کاری از دستگاه هایی به نام  ترانس یا دینام استفاده می شود.   19-چگونه دو قطعه به هم جوش می خورند؟ ترانس الکترود و محل اتصال را ذوب کرده و دو قطعه به هم جوش می خورند.   20- نگاه کردن به شعله ی جوشکاری بدون استفاده از  ماسک یا عینک مخصوص برای چشم مضر است. 21- ترانس ها با برق جریان متناوب و دینام ها با برق جریان مستقیم کار می کنند.   لطیفه: در كلاس علوممعلمي در كلاس علوم از دانش آموزي پرسيد:« با ديدن پاي اين حيوان، نام حيوان را بگو.»دانش آموز هر چه به پايي كه در دست معلم بود نگاه كرد، نتوانست پاسخ دهد. معلم پس از مدتي گفت: «بگو اسمت چيه تا برايت يك صفر بگذارم.»دانش آموز پايش را از كفش درآورد و گفت: «خب، شما هم از روي پاي من بگوييد اسمم چيه.» نصف پرتقالمعلم رياضي از دانش آموز پرسيد: «اگر مادرت به تو بگويد نصف پرتقال را مي خواهي يا هشت شانزدهم، كدامش را انتخاب مي كني؟»دانش آموز پاسخ داد: «نصف پرتقال را!»معلم گفت: «مگر نمي داني نصف پرتقال با هشت شانزدهم پرتقال يكي است؟»دانش آموز جواب داد: «چرا آقا! مي دانيم، ولي پرتقالي كه شانزده تكه شده باشد، قابل خوردن نيست.»سوالات حرفه وفن پایه ی دوم راهنمایی واحد 6 / ساختمان سازی 1-     برای ساخت یک ساختمان در یک محل ابتدا باید ................. زمین را مشخص کنند. ( موقعیت زمین ) 2-     برداشت در نقشه برداری یعنی چه؟ مهندس نقشه بردار با استفاده از دوربین و خط کش بلندی که شاخص نامیده می شود؛ابعاد زمین و زوایای آن را اندازه گیری می کند. به این عمل برداشت گفته می شود. 3-     خطوط نازک  افقی و عمودی  داخل دوربین  چه نامیده می شود؟ تار 4-     برای اطمینان از عمود بودن ستونی که قرار است توسط جوشکار جوش داده شود می توان از ............ استفاده کرد. ( دوربین ) 5-     نقشه خانه چیست؟ عبارت است از طرحی بر روی یک صفحه ی صاف مانند کاغذ برای نمایش دادن محل اتاق ها ؛ راه روها ؛ آشپزخانه ؛ دستشویی ؛ حمام و ...   . 6- نقشه ی خانه از اتصال منطقی  و مناسب فضاهای مختلف خانه بدست می آید. صحیح               غلط 7- نقشه یک زبان ............. است . ( ترسیمی ) 8- بهترین روش برای انتقال اطلاعات ساختمانی چیست؟  نقشه 9- هرنقشه ی ساختمانی دارای چه علائمی است؟ فقط نام ببرید. کادر نقشه ؛ نقشه ؛ جدول مشخصات نقشه ؛ راهنما و توضیحات ؛ علامت شمال 10- کادر نقشه چیست؟ کادر نقشه عبارت است از خطوطی که در حاشیه ی کاغذ رسم می شود. 11- کادر نقشه چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ فاصله ی موجود بین خطوط کادر و نقشه ی ترسیمی باید با یکدیگر متناسب باشند. 12-    محل رسم نقشه کجاست؟ وسط کادر 13-    نقشه چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ باید با خط خوانا و اندازه گذاری کامل رسم گردد و تمام اطلاعات صحیح را به استفاده کننده منتقل کند. 14-    جدول مشخصات نقشه شامل چه قسمتهایی می باشد؟ مشخصات نقشه , شماره ی نقشه , نوع نقشه , مهندس طراح , مقیاس نقشه , نام رسم کننده نقشه 15- جدول مشخصات نقشه در سمت پایین و چپ نقشه رسم می شود.  صحیح                 غلط 16- راهنما و توضیحات در نقشه برای چیست؟ برای اطلاع رسانی دقیق تر است. در نقشه فضا ها با شماره مشخص می شوند و در قسمت راهنما نام آن ها در مقابل شماره ها نوشته می شود. 17- علامت شمال در هر نقشه برای چیست؟ برای پرهیز از اشتباه علامت شمال روی نقشه مشخص می شود. این علامت در قسمت راست و بالای نقشه یا در بالای توضیحات و از یک علامت مناسب برای جهت آن استفاده میشود. 18- تخته رسم چیست؟ تخته ی رسم محل مناسبی برای چسبانیدن کاغذ و نیز رسم نقشه بر روی آن است. 19-  از خط کش تی چه استفاده ای می شود؟ برای اتکا دادن آن به لبه ی تخته رسم و ترسیم خطوط افقی  و موازی استفاده می شود. 20- برای نقشه هایی که با مداد ترسیم می شوند از کاغذ شفافی به نام ............. و برای نقشه هایی که با جوهر رسم می شوند از کاغذ شفاف روغنی به نام ......... استفاده می شود. ( پوستی – کالک ) 21- از راپید یا قلم جوهری چه استفاده ای می شود؟ برای ترسیم نقشه ها روی کاغذ کالک از قلم جوهری یا راپید استفاده می شود. 22- اجزای اصلی ساختمان را فقط نام ببرید؟ پی – ستون – دیوار – راه پله – سقف 23-    پی سازی از کجا شروع می شود؟ خاک سطحی را بر می داریم و هنگامی که به زمین مقاوم رسیدیم از آن جا پی سازی را شروع می کنیم. 24-    اندازه ی  عرض , طول و عمق پی ها به چه عواملی بستگی دارد؟وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان 25-    ستون چیست؟ یکی از مهم ترین اجزای ساختمان است که بار سقف و دیوارهای طبقات بالا به وسیله ی ستون به پی و از آن جا به زمین منتقل می شود. 26-    برای ساخت ستون ها از چه  موادی و وسایلی استفاده می کنند؟ تیر آهن , قوطی های چهار گوش آهنی و یا بتن 27-    دیوار چیست؟ با چیدن مناسب آجر , سنگ , بلوک سیمانی یا مصالح مقاوم بر روی هم و اتصال آن ها با ملات دیوار بوجود می آید. 28-    انواع دیوار ها را فقط نام ببرید؟ دیوار باربر ( حمال ) – دیوار غیر باربر ( جدا کننده ) 29-    به چه نوع دیواری دیوار باربر ( حمال ) می گویند؟ این نوع دیوار وزن کلی ساختمان را تحمل می کند. 30-    ضخامت دیوار باربر به چه عواملی بستگی دارد؟ به تعداد طبقات ساختمان و ارتفاع دیوار 31-    دیوار جدا کننده چه نوع دیواری است؟ این دیوار فقط برای جدا سازی قسمت های مختلف داخل ساختمان به کار می رود و تنها قادر به تحمل وزن خود است. 32-    راه پله چیست؟ از طریق راه  پله طبقات به یکدیگر مرتبط می شوند. 33-    تعداد مناسب پله ها بین ........................ پله است.  ( 7 تا 9 ) 34-    چرا در کناره ی آزاد پله ها باید از دست انداز ( نرده فلزی و چوبی ) استفاده کرد؟ برای جلوگیری از سقوط افراد 35-    پاگرد چیست؟ به فضای استراحت بین پله ها پاگرد گفته می شود. 36-    در ساختمان ها مسکونی ارتفاع پله ها و کف پله ها چند سانتی متر است؟ ارتفاع پله ها بین 16 تا 18 سانتی متر و کف پله ها حدود 30 سانتی متر می باشد. 37-    اندازه ی عرض پله ها چقدر باید باشد؟ عرض پله ها باید برای رفت و آمد افراد خانه و نیز انتقال اثاثیه منزل مناسب باشد. 38-    سقف چیست؟ به منزله ی پوشش ساختمان و حد فاصل طبقات است که با تیر چوبی , تیر آهن , تاق آجری , تیرچه بلوک و .... ساخته می شود. 39-    یکی از کارهای مهمی که در ساختن بنا اهمیت دارد انجام ............... قبل از شروع کار است. ( محاسبات )   نسوالات حرفه و فن پایه ی دوم راهنمایی واحد خوراک و پوشاک/ واحد 7 خداوند از خوردن بدون گرسنگی و خوابیدن بدون خستگی نفرت دارد . ( نهج الفصاحه )   1-   چرا انسان به غذا نیاز دارد؟ انسان برای کار و فعالیت , رشد و ترمیم , شادابی و پیش گیری و مبارزه با بیماری ها به غذای مناسب نیاز دارد. 2-     یک نوع بیماری ناشی از غذا خوردن را نام ببرید که بعد از چند ساعت یا حتی چند روز آشکار می شود؟ مسمومیت غذایی 3-     نشانه های مسمومیت را بنویسید؟ مسمومیت غذایی اغلب با اسهال و استفراغ ظاهر می شود. 4-   بیماری های ناشی از خوردن غذای ناسالم که بعد از ما ه ها یا سال ها  به صورت خطرناک ظاهر می شوند را فقط نام ببرید؟ حصبه , بعضی از سرطا ن ها 5-     غذای انسان از دو منبع تامین می شود آن ها را فقط نام ببرید؟ حیوانی , گیاهی 6-   مواد غذایی در چه مرحله ای ممکن است آلوده گردند؟ در مرحله تولید ( آفات وبیماری ها گیاهی وحیوانی ) در مرحله مصرف یعنی هنگام انبار کردن , انتقال , پخت و پز و حتی هنگام خوردن. 7-     در انتقال و نگه داری مواد غذایی به سه نکته باید توجه کرد آن ها را بنویسید؟ الف: زمان انتقال ونگه داری مواد غذایی در حد امکان کوتاه باشد. ب: وسایل حمل و نقل و نگه داری متناسب با نوع ماده غذایی باشند. ج: حمل و نقل , انبار و نگه داری , تولید  و توزیع باید تحت نظارت و کنترل بهداشتی مراکز مربوطه باشد. 8-   چرا عرضه ی بهداشتی غذا در مکان های عمومی مانند رستوران , هتل , مسافر خانه , کبابی , نانوایی و... موضوع بسیار مهمی است؟ چون غذا در این مکان ها به مقدار زیاد تهیه می شود و مورد استفاده عده ی زیادی قرار می گیرد در صورت فساد و آلودگی می تواند خسارات جانی ومالی فراوانی به بار آورد. 9-     چهار مورد از قوانین و آئین نامه های بهداشتی برای تهیه و عرضه ی مواد غذایی را بنویسید؟ بهداشت مواد اولیه , بهداشت کارکنان , بهداشت محیط و وسایل و تجهیزات , بهداشت نگه داری مواد غذایی 10-غذاهای مفید و با ارزش که کودکان به عنوان میان وعده در مدارس میل می کنند چیست؟ انواع میوه ها  و آب میو های تازه , شیر , تخم مرغ , خشکبار  و مغز ها ( پسته , بادام , گردو , کشمش ) , خرما  و یا استفاده از نان با پنیر و گردو یا سبزی 11-محیط آشپز خانه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ محیط آشپزخانه باید تمیز و منظم باشد . آشپزخانه باید در جای مناسب داری نور و تهویه ی مناسب و همچنین عاری از حشرات و جوندگان باشد. آشپزخانه باید دارای قفسه , یخچال , ظرف شویی , کپسول آتش خاموش کن و جعبه ی کمک های اولیه باشد. 12-آشپز قبل از شروع به  آشپزی به چه نکاتی باید توجه کند؟ دست ها را با آب گرم و صابون شسته و ناخن های خود را کوتاه نماید. از لباس و سر پوش تمیز و مناسب استفاده کند . از تماس مستقیم دست با مواد غذایی به خصوص در صورت وجود زخم , خراش  و کورک روی پوست خودداری نماید. 13- مواد غذایی خام از غذاهای پخته جدا نگه داری شود. صحیح               غلط 14- برای از بین بردن میکروبها بایدمواد غذایی به خصوص مرغ و گوشت  خوب پخته شود . صحیح   غلط 15- اگر لازم است غذای پخته شده بیش از 5 ساعت نگه داری شود چه باید کرد؟ باید آن را داغ داع یا سرد سرد نگه داشت. 16- زباله های آشپزخا نه را چگونه از بین ببریم ؟ زباله ها را در کیسه ها محکم و سطل های دردار جمع آوری کرده و روزانه در موقع مناسب به خارج از منزل منتقل می نماییم. 17-چرا باید از ورود کودکان به داخل آشپزخانه جلوگیری کرد؟ زیرا حوادث ناشی از وسایل و مواد موجود در آشپزخانه ها کودکان را تهدید می کند. 18- چهار مورد از خطرات و حوادث آشپزخانه ها را نام ببرید؟ انفجار و آتش سوزی , برق گرفتگی , سوختگی , بریدگی   پوشاک   1-     الیاف را تعریف کنید؟ الیاف رشته هایی بسیار نازک یا مویی شکل است که به صورت طبیعی یا مصنوعی وجود دارد. 2-   چرا نمی توانیم الیاف را مستقیما به مصرف برسانیم؟ الیاف به خاطر ظرافت و حالت خاصی که دارند مستقیما نمی توانیم به مصرف برسانیم. 3-     چگونه می توانیم الیاف را قابل مصرف نماییم؟ آنها را ابتدا به صورت نخ در می آوریم سپس از آن ها پارچه تولید می کنیم. 4-     نوع پارچه به نوع .............. بستگی دارد که در تهیه ی آن به کار برده شده است. ( الیاف) 5-     الیافی که در پارچه بافی به کار می رود به دودسته کلی تقسیم می شوند نام ببرید؟ مصنوعی , طبیعی 6-     الیاف طبیعی را تعریف کنید؟ به الیافی که در طبیعت وجود دارند. الیاف طبیعی می گویند. 7-     الیاف طبیعی به سه دسته تقسیم می شوند آن ها را فقط نام ببرید؟ گیاهی , حیوانی , معدنی 8-     سه نوع الیاف گیاهی نام ببرید؟ پنبه , کتان , کنف 9-     سه نوع الیاف حیوانی نام ببرید؟ پشم , ابریشم , مو 10-سه نوع الیاف معدنی نام ببرید؟ طلا نقره و پنبه ی نسوز 11-الیاف مصنوعی را تعریف کرده و مثال بزنید. الیافی است که در طبیعت وجود ندارند ولی انسان با استفاده از روش های مختلف شیمیایی آ ن ها تولید می کند مانند نایلون و ریون 12- هر چه شماره ی میل قلاب بافی  بالاتر  باشد میل نازک تر و هر چه شماره ی آن پایین تر باشد میل ضخیم تر است . صحیح                         غلط     واحد 8 / باغبانی و دامپروری 15:22 سوالات حرفه و فن پایه ی دوم راهنمایی واحد 8    / باغبانی     1- سه فایده ی مهم گیاهان که موجب توجه انسانها به آن شده است را فقط نام ببرید؟ مصرف دارویی ، غذایی  و زیبایی 2- چرا از گیاهان زینتی در طراحی و تزیین پارک ها ؛ محوطه های منازل و ادارات استفاده می شود؟ به دلیل داشتن رنگ و شکل های متنوع 3-  عوامل محیطی که در رشد گیاهان تاثیر دارند را فقط نام ببرید؟ رطوبت هوا ؛ آب ؛ نور ، دما و خاک 4- دو گیاه نام ببرید که برای رشد حداقل به 16 درجه سانتی گراد و حداکثر 30 درجه سانتی گراد حرارت نیاز داشته باشند؟  اطلسی و کاغذی 5- دو گیاه نام ببرید که برای رشد به حداقل 5 درجه و حد اکثر 16 درجه سانتی گراد حرارت نیاز دارند؟ نرگس و بنفشه 6- منظور از گل های روز بلند چیست مثال بزنید؟ آن دسته از گیاهانی که  در زمان گل دادن به بیش از 14 ساعت نور در روز نیاز دارند ؛ روز بلند گفته می شوند مانند شب بو ، اطلسی ، ختمی 7- منظور از گل های روز کوتاه چیست؟ مثال بزنید؟ به گیاهانی که  برای گل دادن به 8 تا 11 ساعت نور نیاز دارند روز کوتاه گفته می شود مانند : داوودی و کاکتوس 8- منظور از گل های بی تفاوت نسبت به نور چیست؟  مثال بزنید. به گیاهانی که برای گل دادن نیاز به مدت مشخصی  نور در روز ندارند مانند میخک و بنفشه ی آفریقایی 9- چرا گیاهانی که در گلدان نگه داری می شوند به مواد غذایی بیشتری نیاز دارند؟ زیرا آب خروجی از زیر گلدان ها مقداری از مواد غذایی خاک را در خود حل می کند و از گلدان و دسترسی گیاه خارج می نماید. 10- یکی از راه های تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان گلدانی چیست؟ تعویض سالیانه ی خاک گلدان با خاک مناسب رشد گیاهان 11-برای تغذیه ی گیاهان گلدانی در طول مدت رشد بهتر است از چه نوع کودی استفاده شود؟ کود های شیمیایی محلول 12- مراحل انتقال گیاهی از یک گلدان به گلدان دیگر را بطور خلاصه بنویسید؟ اماده کردن مخلوط خاک باغچه ، رس و ماسه  همراه مقدار کمی کود شیمیایی مخصوص گیاهان برای خارج شدن آب اضافی از ته گلدان قسمت پایین گلدان را شن ، سنگ ریزه و یا خاشاک به ارتفاع حدود 4 سانتی متر بریزید. مقداری کود آلی را روی خاشاک کف گلدان بریزید مقداری خاک مخلوط آماده شده را روی کود آلی بریزید. اکنون با دقت گیاه را از گلدان قبلی خارج  و در روی خاک گلدان جدید قرار دهید و اطراف گیاه را خاک ریخته و آن را آبیاری نمایید. 13- انواع کود را فقط نام ببرید؟ کود آلی ( طبیعی ) ، کود شیمیایی 14-  کود های آلی چه  نوع کودی هستند؟ این کود ها  دارای منشاء حیوانی و یا گیاهی اند و به صورت جامد و یا مایع مورد استفاده قرار می گیرند.مانند: کود های گاوی , مرغی  و یا کود خاک برگ. 15-منظور از کودهای شیمیایی چیست؟ این نوع کودها حاوی مواد معدنی مانند: ازت ؛ فسفر ، پتاسیم ، بر و آهن اند. 16-  چرا آبیاری گل های گلدانی باید با دقت انجام شود؟ زیرا خاک گلدان و مقدار آب ذخیره  شده در آن محدود است. 17- آبیاری گلدانی که خاک آن سبک است چگونه است؟ اگر خاک گلدان سبک باشد( ماسه ) پس از آبیاری ، آب به سرعت از زیر گلدان خارج می شود در نتیجه باید به دفعات بیشتری آبیاری گردد. 18-  با افزایش دفعات آبیاری گلدانی که خاک آن سنگین و رسی است چه اتفاقی می افتد؟ فضاهای خالی بین ذرات خاک از آب پر می شود و هوا به ریشه ی گیاه نمی رسد و باعث پوسیده شدن ریشه و خشک شدن گیاه می گردد. 19-چرا در پرورش گیاهان از گل خانه شاسی استفاده می شود؟ برای پرورش گیاهان غیر بومی  یا در خارج فصل رویش و یا زود رس کردن آن ها از گل خانه و شاسی استفاده می شود. 20-روش ها ی تکثیر گیاهان را فقط نام ببرید؟ روش جنسی  ، روش غیر جنسی 21- تکثیر گیاه به روش جنسی را تعریف کنید؟ روش کشت دانه  را در اصطلاح روش  جنسی می گویند. 22-  چهار نمونه از روش های تکثیر به روش غیر جنسی را فقط نام ببرید؟ قلمه زدن ، خوابانیدن  ، پیوند زدن  ، تقسیم ریشه  ، گرفتن پاجوش 23-قلمه زدن یعنی چه؟ قلمه زدن عبارت است از قرار دادن قسمتی از ساقی یا برگ یک گیاه در شرایط مناسب ( داخل خاک یا محلول مواد غذایی ) و مراقبت تا ظهور ریشه و جوانه  برگ و تبدیل آن به یک گیاه کامل. 24- چهار گیاه نام ببرید که از طریق قلمه ساقه تکثیر می شوند؟ شمعدانی ، حسن یوسف ، دیفن باخیا ، فیلو دندرون 25- چهار گیاه نام ببرید که از  طریق قلمه برگ تکثیر می شوند؟  بنفشه ی آفریقایی ، بگونیا ، بگونیا رکس ، سانسوریا 26- چگونه می توان یک گیاه را بو سیله ی خوابانیدن تکثیر کرد؟ شاخه ی بعضی از گیاهان  را بدون جدا کردن از تنه ی گیاه در فاصله ی 25 تا 30 سانتی متری از تنه اصلی به حالت انحنا در می آورند و در داخل خاک مرطوب قرار می دهند  ؛ طوری که جوانه ی انتهایی  شاخه از خاک بیرون بماند. آن گاه ضمن حفظ رطوبت خاک  از آن مراقبت کرده تا ریشه دار شود. سپس از ساقه ی اصلی جدا کرده و به عنوان یک گیاه جدید در جای دیگر می کارند. 27- چهار گیاه نام ببرید که بوسیله ی خوابانیدن تکثیر شوند؟ دیفن باخیا ، خرزهره ، مو چسب ، پاپیتال     واحد 8/ دامپروری 1-   به چه حیواناتی دام گفته می شود؟ به حیواناتی نظیر گاو ، گاو میش ، شتر ، گوسفند ، بز ، اسب و ... دام گفته می شود. 2-   در ایران پرورش چه دام هایی در درجه اول اهمیت قرار دارد؟ گاو , گوسفند , بز 3-   در ایران علاوه بر گاو , گوسفند و بز چه دامهایی دیگر پرورش داده می شوند؟ شتر , اسب , گاو میش 4-   سه عامل مهم که در پرورش دام موثرند را فقط نام ببرید؟ 1- بهداشت و درمان     2- تغذیه     3- تولید مثل و اصلاح نژاد 5- چرا امروزه در دنیا موضوع پیش گیری از بیماری ها اهمیت بیش تری نسبت به درمان دارد؟ زیرا در صورت بروز بیماری در یک دام علاوه بر این که خطر بیماری , گله را تهدید می کند, حتی ممکن است منطقه را نیز آلوده نماید و موجب مرگ و میر دام و کاهش محصول شود. 6-چه بیماری هایی از طریق محصولات دامی به انسان نیز سرایت می کند؟ سل , سیاه زخم با مصرف گوشت آلوده یا تماس با دام بیمار به انسان سرایت می کند. 7- رعایت موارد بهداشتی در پرورش دام به دو دسته ی کلی تقسیم می شود آن ها را بنویسید؟ الف: بهداشت دامداری        ب: بهداشت انفرادی دام 8- آیا رعایت موارد بهداشتی دام به سلامتی انسان نیز کمک می کند؟ توضیح دهید. بله , برای بدست آوردن مواد  غذایی سالم مانند شیر , پنیر و ... باید ابتدا دام سالم داشته باشیم و این مستلزم رعایت اصول بهداشت در واحدهای دامی است. 9- آیا این جمله صحیح است: محل زندگی دام در سلامت و در نتیجه افزایش محصول تاثیر بسزایی دارد. 10-چهار مورد  که در بهداشت انفرادی دام باید رعایت شود را فقط نام ببرید؟ شست شو , ضد عفونی و تیمار کردن , پشم چینی و کرک چینی , واکسیناسیون 11- یکی از موارد مهم در بهداشت انفرادی دام چیست؟ واکسینه کردن دام علیه بیماری ها 12- تغذیه مناسب دام ها چه تاثیری در رشد و تولید محصولات دامی دارد؟ زمانی می توانیم انتظا تولید داشته باشیم که علاوه بر رعایت نکات بهداشتی  نیازهای غذایی دام ها را برطرف کنیم . یا : بطور کلی تغذیه مناسب و صحیح برابر است با تولید بیشتر با کیفیت بالاتر 13- مواد غذایی مورد استفاده در تغذیه ی دام به دو دسته تقسیم می شود , آن ها را فقط نام ببرید؟ مواد علوفه ای   , مواد غذایی متراکم ( کنسانتره ) 14- مواد علوفه ای در بسیاری از کشورها از جمله ایران چگونه تامین می شود؟ دام ها را در فصول مناسب برای چرا  به مراتع می برند تا با استفاده از علوفه ی مرتعی , غذای ارزان و مناسب در اختیار دام قرار گیرد. 15- منظور از مواد غذایی متراکم چیست؟ به موادی گفته می شود که دارای انرژی زیاد و سلولز کم ( فیبر کم ) باشند مانند: جو , گندم   سبوس گندم , ذرت , سویا 16- چرا موجودات زنده اقدام به تولید مثل می کنند؟ با تولید مثل سبب بقای نسل خود می شوند و موجب استمرار حیات در نسل های بعد می گردند. نوشته شده توسط حکیمی  | لینک ثابت | 2 نظر واحد 8 / صنایع غذایی یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1387 15:21   واحد 8/ صنایع غذایی   1- صنایع غذایی را تعریف کنید؟ به مجموعه  فعالیتهایی که برای تهیه و نگه داری بهداشتی غذاها  مانند: خشک کردن , پاستوریزه کردن  , کنسرو کردن و ...انجام می گیرد , صنایع غذایی می گویند. 2- کنسرواسیون یعنی چه؟ هر عملی که نگه داری غذا را طولانی  کند , کنسرواسیون یا نگه داری غذا نامیده می شود. 3- یکی از روش های ساده ی کنسرواسیون حرارت دادن است.مانند: پاستوریزه کردن شیر 4- شیر چیست؟ شیر محصول دوشش کامل ومداوم یک دام ماده ی شیرده سالم است که به خوبی تغذیه شده  باشد. 5- خصوصیات شیر درهنگام جمع آوری چیست؟ گاو نباید هنگام دوشش خسته باشد, شیر باید با رعایت اصو بهداشتی  جمع آوری و بدون آغوز باشد. 6- ترکیبات اصلی شیر را نام ببرید؟ آب , چربی , پروتئین , قند شیر یا لاکتوز  و مواد معدنی 7- شیر حاوی موادی مانند رنگ دانه ها و ویتامین هاست. 8- چرا در صورت لزوم بهتر است شیر گاو جانشین شیر مادر شود؟ چون شیر گاو از نظر ترکیبات به شیر انسان نزدیک است. 9- مصرف شیر چه تاثیری در رشد کودکان و بطور کلی انسان دارد؟ کودکانی که شیر کامل می خورند سریع رشد می کنند و بدنی سالم تر و مقاومتر در مقابل بیماری ها دارند. خوردن شیر در تمام مراحل زندگی به سلامتی , نشاط و استحکام استخوان ها و دندان ها کمک  می کند و مانع پوکی استخوان در افراد سالخورده می شود. 10-نگه داری غذا در همه ی روش ها بر سه اصل اساسی منطبق است آنها را بنویسید. 1- از بین بردن میکرب ها یا جلوگیری از فعالیت آن ها 2- از بین بردن  عوامل موثر در فساد  مانند اکسیژن 3- بسته بندی مناسب برای جلوگیری از آلودگی مجدد غذا به میکرب و جلوگیری از ورود اکسیژن 11- پاستوریزه کردن را تعریف کنید؟ پاستوریزاسیون عبارت است از حرارت دادن یک ماده غذایی ( معمولا مایع مانند : شیر , سرکه ,آب میوه ,...) در درجه ی حرارت معین ( زیر 100 درجه ) و مدت مشخص  و سپس سرد کردن سریع  آن . 12- عمل پاستوریزاسیون به دو دلیل انجام می گیرد آن دو دلیل را بنویسید؟ 1- میکرب های بیماری زای ماده ی غذایی ( مانند سل ) از بین برود. 2- با کاهش میکرب و آنزیم طول عمر مواد غذایی افزایش یابد. 13- چرا باید شیر را پس از پاستوریزاسیون بلافاصله در محل خنک نگه داری کنند؟ زیرا در غیر این صورت به دلیل وجود میکرب های غیر بیماری زا به سرعت دچار فساد می شوند. 14- شیر پاستوریزه را باید از زمان تولید تا مصرف در یخچال نگه داری کرد.  صحیح      غلط 15- مراحل تولید شیر پاستوریزه  در کارخانه ی شیر  را بنویسید. 1- دریافت شیر خام 2- صاف کردن  3- سرد کردن  4- نگه داری شیر خام در تانک های ذخیره 5- کارگاه پاستوریزاسیون شیر 16- روش های نگه داری شیر را نام ببرید؟ استریلیزه کردن , تغلیظ , شیر خشک , ماست , کره ,  خامه , پنیر 17- هدف از استریل کردن غذاهای بسته بندی  شده در قوطی ها و شیشه ها چیست؟ این است که محتوای آن ها در شرایط انبار داری و پخش  و فروش  تغییر حالت ندهد  و فاسد نشود تا بتوان برای مدت طولانی تری آن ها را نگه داری کرد. 18- در عمل استریل کردن کلیه ی آنزیم ها و موجودات زنده ی ماده ی غذایی و هوای بین آن ها از بین می روند.  صحیح               غلط 19- برای از بین رفتن کلیه ی میکرب ها  حرارتی به میزان  121 درجه ی سانتی گراد به مدت 15 دقیقه ضروری است. 20- پنیر چگونه فراورده ای است؟ پنیر فراورده ای است که بعد از انعقاد پروتئین  و خروج آب پنیر به صورت تازه  یا رسیده به دست می آید. 21- مبنای تقسیم بندی انواع پنیر چیست؟ پنیر بر حسب میزا رطوبت و چربی به انواع نرم , نیمه سخت , سخت و یا کم چربی  و پرچربی تقسیم می شود. 22- پنیر خامه ای چیست؟ این پنیر که از انواع پنیر نرم  و چرب است از خامه ی رقیق بدست می آید. 23- پنیر پرورده چیست؟ بعضی از انواع پنیر از مخلوط کردن و پخت چند نوع پنیر حاصل می شود و به آن ها پنیر پرورده می گویند. 24- ویژگی های شیر مورد استفاده در پنیر سازی  را بنویسید. 1- باید کاملا تازه , سالم و تمیز باشد و بوی نامطبوعی نداشته باشد. 2- از شیر دام بیمار یا تحت درمان تهیه نشود. 25- مراحل تولید پنیر در یک سیستم صنعتی ( پنیر رسیده در آب نمک ) را بطور خلاصه بنویسید؟ صفحه 201 26- نکات ایمنی در استفاده از شیر  را بنویسید؟ ج: صفحه 204 27- مدت نگه داری شیر پاستوریزه در یخچال در زمستان حداکثر 3 روز و در تابستان 2 روز است. موفق باشید.
نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 11:5 |  لینک ثابت   • 

شنبه پنجم آذر 1390

سوال


v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} آشنایی با موسسه واکسن و سرم سازی رازی تاريخچه مؤسسه مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي با بيش از 80 سال سابقه فعاليت يكي از قديمي ‌ترين و معتبرترين مراكز علمي و تحقيقاتي كشور شناخته مي‌شود. اين مؤسسه فعاليت خود را در سال 1303 تحت نظارت وزارت فلاحت و فوائد عامه (وزارت كشاورزي وقت) با تحقيقات پيرامون راه هاي مبارزه با بيماري خانمان سوز طاعون گاوي كه با تلف كردن صدها هزار راس گاو حيات دامي كشور را مورد تهديد قرار داده بود آغاز كرد و پس از مدت كوتاهي با توليد و عرضه واكسن موثر عليه بيماري مزبور دوره نويني از مبارزه عليه بيماريها در كشور پايه گذاري نمود. به فاصله كوتاهي پس از اين موفقيت كار بر روي توليد انواع واكسن‌ها و سرم‌هاي مصرف پزشكي در دستور كار مؤسسه قرار گرفت. مسئله‌اي كه حائز اهميت مي‌باشد اين است كه دوران شكوفايي و رشد و توسعه مؤسسه تحقيقات رازي مربوط به دوران پس از واگذاري مديريت مؤسسه به متخصصان داخلي در سال 1329 مي‌باشد و خوشبختانه بخش عمده‌اي از واكسن‌ها و ديگر فرآورده‌هاي بيولوژيك در اين سال‌ها مورد تحقيق و توليد قرار گرفته‌اند. در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي روند فعاليت‌ها در مؤسسه تحقيقات رازي از لحاظ كمي و كيفي گسترش پيدا كرد به طوري كه تحقيق و توليد عمده اي از واكسن‌هاي دامي و انساني از جمله واكسن‌هاي اوريون ،سرخجه وسه‌ گانه (سرخك ، سرخچه واوريون) در اين سال ها انجام گرفت.  جايگاه مؤسسه مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي با توليد ساليانه بيش از سه و نيم ميليارد (دز) انواع فرآورده‌هاي بيولوژيك از جمله واكسن و سرم‌هاي مختلف پزشكي ،دامپزشكي و آنتي‌ژن تشخيص آزمايشگاهي به عنوان يكي از بزرگترين مؤسسات نوع خود در جهان و بي‌نظير در سطح خاورميانه شناخته مي‌شود . اين مؤسسه داراي ارتباطات گسترده با مجامع شناخته شده بين‌المللي از جمله سازمان‌هاي بهداشت و خواربار جهاني مي‌باشد و از سوي دفتر مبارزه با بيماريهاي واگير دامي (مستقر در پاريس) به عنوان آزمايشگاه مرجع بين‌المللي براي تشخيص برخي از بيماري‌ها از جمله آبله بزي، آبله گوسفندي و طاعون گاوي معرفي شده است. اين مسئله نشان بارزي از اهميت جايگاه مؤسسه تحقيقات رازي در عرصه بين‌المللي مي‌باشد. در حال حاضر كتابخانه و مركز اسناد علمي و تحقيقاتي مؤسسه رازي به عنوان كتابخانه مرجع تخصصي در زمينه بيماري‌هاي انسان ،دام و طيور كه داراي حدود هجده هزار جلد كتاب ارزشمند و دهها هزار مجله و ژورنال خارجي است كه از اكثر مراكز علمي و تحقيقاتي معتبر جهان جمع‌آوري مي‌گردد. با فراهم‌آوري و سازمان‌دهي منابع و به كارگيري سايت اينترنت و بانكهاي اطلاعاتي جهان و تبادل اطلاعات با مراكز علمي و معتبر بين المللي از جمله UNESCO، UNICEF ،FAO ،OIE ,WHO نسبت به فراهم‌آوري آخرين منابع اطلاعاتي روز و تكنولوژي‌هاي پيشرفته نقش بسزايي در تامين نيازهاي اطلاعاتي علمي و ارتباطات محققين و پژوهشگران مؤسسه رازي و ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور را ايفا مي‌نمايد .  توليدات توليد بيش از 60 نوع فرآورده‌هاي بيولوژيك به ميزان ساليانه 5/3 ميليارد دز در زمينه‌هاي متنوع باكتريايي ، ويروسي و انگلي، مؤسسه را به يكي از بزرگترين مؤسسات توليدي واكسن در جهان تبديل نموده است .         سرپرست بخش تحقيق و پرورش حيوانات آزمايشگاهي اين موسسه در رابطه با كارهاي آزمايشگاهي اين بخش مي گويد : واكسن ها و سرم هاي توليد شده روي حيوانات آزمايشگاهي تست مي گردد و اين حيوانات كه ما در اينجا از آنها نگهداري مي كنيم عبارتند از : 1-موش از نژادهاي مختلف 2- خرگوش 3- خوكچه هندي. وي در خصوص اين كه چرا آزمايش ها فقط روي حيوانات محدودي انجام مي گيرد ، مي گويد : طبق آزمايش هاي مختلف هر حيواني نسبت به يك يا چند نوع عوامل بيماري زا حساسيت بيشتري دارد . مثلاً براي كنترل واكسن سياه سرفه ، فقط از يك نوع موش مخصوص استفاده مي شود كه اين نوع موش مشخصات ژنتيكي ويژه اي دارد كه نسبت به اين واكسن حساسيت نشان مي دهد و براي واكسن سياه سرفه در تمام دنيا از اين نوع موش استفاده مي شود . در دنيا بيش از 200 نوع موش هم خون و به همين نسبت موش غير هم خون وجود دارد كه همه آنها براي يك نوع آزمايش مناسب نيستند . براي جلوگيري از گسترش نژادهاي مختلف در تحقيقات معمولاً از چند نوع آنها استفاده مي شود . ما در حال حاضر 12 نوع از اين موش ها را در آزمايشگاه خود نگهداري مي كنيم . يك نوع جديد به نام رات هم از موش هاي صحرايي به وجود آورديم كه در مجامع بين المللي ثبت شده است . نوع ديگري از موش ها هستند كه نسبت به سرطان پستان حساسيت دارند و اين نوع را هم در اين جا به وجود آورديم، به اين صورت كه چند موش وحشي را به اين جا آورديم و از نظر ژنتيكي روي آنها كار كرديم و از توليد مثل آنها يك نوع موش سياه بوجود آمد كه 70 در صد اين موش ها در سن يك سالگي مبتلا به سرطان پستان مي شوند . مسئله ديگري كه ما روي آن كار مي كنيم بيماري جذام است . ميكروب جذام در آزمايشگاه سخت كشت مي شود و فقط مي توان اين ميكروب را در روي موش هاي مخصوصي نگهداري نمود . يك آمريكايي چندي قبل توانست اين ميكروب راروي حيواني بنام « آرماديلوس » زياد كند و به خاطر همين كار برنده جايزه شد . در اين موسسه يك نوع موش سفيد آزمايشگاهي كه داراي جذام است با موشهاي سالم در يك محل نگهداري مي شوند تا معلوم شود اصولاً  اين بيماري واگيردار هست يا نه . همچنين بر روي اثرات ناهنجاري زايي الكل بر روي جنين و نوزادان موش تحقيقاتي كرده ايم كه براي دنيا مهم است . ما اين نتايج را در كنفرانسي در كشور سوئد عرضه كرديم و در آنجا براي  اولين بار گزارش شد كه مادرهايي كه الكل مصرف مي كنند ، مبتلا به سرطان پستان مي شوند . وی در مورد حساسيت خوكچه هندي نسبت به نوعي از بيماري ها مي گويد : اين حيوان بيشتر در تحقيقات ميكروبيولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد . به خاطر اين كه حيوان حساسي است و مخصوصاً به ميكروب سل حساسيت زيادي دارد . بطور كلي آنهايي كه تحقيقات ميكروبي انجام مي دهند ، بيشتر از خوكچه هندي استفاده مي كنند . در مراكز تحقيقاتي دنيا 80  درصد تحقيقات روي موش ها انجام مي گيرد و علت آن هم بخاطر وجود چند فاكتور اساسي است كه در موش ها وجود دارد . اولاً - ميزان زاد و ولد اين حيوان خيلي بالا است و در نتيجه در مدت كوتاهي مي توان از آنها بچه هاي زيادي گرفت . ثانياً - طول عمر آنها كوتاه است كه از نظر ژنتيكي بسيار اهميت دارد . ثالثاً – از نظر جثه كوچك هستند و فضاي كمتري را اشغال مي كنند تا جايي كه مي شود در يك اتاق 20 متر مربعي در حدود سه هزار موش نگهداري كرد . از نظر مواد غذايي هم مقرون به صرفه است ، چون غذاي كمي مي خورند . از نظر خصوصيات فيزيولوژي موش ها ، عمر موش ها تقريباً  دو سال است و اين حيوان جزء حيواناتي است كه پس از هر وضع حمل بلافاصله حامله مي شود و دوره حاملگي آن هم 21-19 روز است و با امدن بچه هاي جديد ، بچه هاي قديم كنار گذاشته مي شوند. بخشي از اين موسسه به بخش تحقيق و آسيب شناسي و تشخيص بيماري هاي دام اختصاص دارد. سرپرست اين بخش در رابطه با كارهايي كه در بخش مزبور انجام مي شود مي گويد : فرآورده هاي بيولوژيكي قبل از مصرف به حيوانات آزمايشگاهي تزريق و مورد بررسي قرار مي گيرند . بعضي از فراورده ها مثل واكسن هاي سه گانه (كزاز ، ديفتري ، سياه سرفه) را مي شود روي حيوانات معمولي آزمايشگاهي مثل خرگوش و موش و خوكچه هندي بررسي كرد ، چون اين حيوانات نسبت به اين نوع فرآورده ها حساسيت نشان مي دهد . به همين دليل ما به خوبي مي توانيم كيفيت واكسن را بر روي اين حيوانات آزمايش كنيم ولي بعضي از فراورده ها مثل واكسن فلج كودكان بر روي حيوانات معمولي آزمايشگاهي قابل بررسي نيست . به اين معني كه اگر ما نمونه اي از اين نوع واكسن ها را به اين حيوانات تزريق كنيم ، هيچ گونه اثري در اين نوع حيوانات بروز نمي كند تا ما بتوانيم از روي آن واكسن ها را مورد سنجش قرار دهيم . بنابراين بايد حيواناتي انتخاب شوند كه يا به نوع مصرف كننده واكسن نزديك باشند و يا به نوع واكسن حساسيت داشته باشند . براي واكسن فلج كودكان و سرخك از ميمون استفاده مي شود . يعني نمونه واكسن تهيه شده براي بررسي بي ضرر بودن آن و اين كه به ويروس هاي ناخواسته آلودگي نداشته باشد روي نوعي ميمون كه از خاور دور وارد مي كنيم ، آزمايش مي شود.  وی در ادامه مي گويد : واكسن فلج يك واكسن زنده است . بيماري فلج بر اثر نوعي ويروس ايجاد مي شود كه اين ويروس به سيستم عصبي گرايش دارد و در مغز و نخاع ايجاد ضايعاتي مي كند . اين ضايعات بيشتر در قسمت هاي حركتي است و اعصاب حركتي را از كار مي اندازد كه تظاهراتش بصورت فلج است . واكسني كه براي از بين بردن فلج اطفال تهيه شده است ، خوراكي ست و از آنجا كه اين ويروس ، از هر جاي بدن كه وارد شود . يكراست به سراغ عصب مي رود ، براي تخفيف شدن عمل اين ويروس زنده كه در واكسن وجود دارد ، در آزمايشگاه آنقدر روي آن كار مي شود تا قادر به اينكار نباشد و وقتي آنرا به كودك خوراندند قادر نباشد در سيستم اعصاب طفل اثر كند ، بلكه در همان دستگاه گوارش بماند و يا اگر وارد بدن شد ، راه اعصاب را پيش نگيرد كه در آنجا ايجاد اختلال كند. بنابراين قبل از مصرف بايد تمام مراحل آزمايش شود تا در موقع استفاده خطري بوجود نيايد . به خاطراين كار ما واكسن را بصورت مستقيم روي عصب حيواناتي كه نزديك به ا نسان هستند تزريق مي كنيم . اگر كوچكترين تغييري در ماهيت اين واكسن ها ايجاد شده باشد ، در آن جا كاملاً مشخص مي شود . بعد از مدت معيني كه ميمونها را از نظر آزمايشگاهي و درمانگاهي مورد توجه قرار داديم ، ميمون ها را مي كشيم ، بطرقي كه سيستم عصبي دچار كمترين تغييري نشود . بدين ترتيب كه سيستم عصبي را بر مي داريم و سپس نقاط مشخصي را كه مورد توجه ويروس فلج است مورد بررسي قرار دهيم تا ببينيم اين ويروس در آنجا چه كاري انجام داده است . از روي اين بررسي نتيجه گيري مي شود كه آيا اين واكسن مي تواند مورد استفاده كودكان قرار گيرد يا داراي مخاطراتي است و بايد از مصرف واكسن ها جلوگيري به عمل آيد . بخش ديگري از موسسه به آزمايش و تحقيق روي مارها و عقرب ها و تهيه پاد زهر از سم آنها اختصاص دارد. يكي از مسئولين اين بخش مي گويد : مارهايي كه تاكنون در موسسه رازي مشخص شده اند، 58 نوع مي باشند كه از اين تعداد 20 نوع سمي هستند . از اين 20 نوع 12 نوع سمي خطرناك هستند كه 10 نوع آن در خشكي زندگي مي كنند و دو نوع در درياها . دندان هاي اين 12 نوع سمي خطرناك در جلوي دهان قرار گرفته است و مارها به راحتي مي توانند سم خود را تزريق كنند ، ولي چون 8 نوع بقيه دندانهاي شان در عقب دهانشان قرار گرفته ، آنها براحتي نمي توانند سم را تزريق كنند و بايد حتماً عضو در داخل دهانشان قرار بگيرد . ما در اين جا از اين مارها سم گيري مي كنيم و بعد سم را به اسب هايي كه در اين جا نگهداري مي كنيم ، تزريق مي كنيم تا در بدن آنها ضد سم توليد شود . بعد از اين مرحله از اسب ها خون مي گيريم و از خون گرفته شده ، پلاسما را تصفيه مي كنيم و بعد از يك سري عمليات آزمايشگاهي آن را به صورت سرم درماني و يا ضد مار گزيدگي در مي آوريم . در مورد عقرب ها هم به همين نحو عمل مي شود . ما طبق يك برنامه ، ابتدا مقدار كمي سم به اسب تزريق مي كنيم و به تدريج مقدار سم را بالا مي بريم و هفته اي دوبار اين كار را انجام مي دهيم كه تا 3 ماه ادامه مي يابد . در هفته هاي آخر هر بار تا 6 ميلي گرم سم وارد بدن اسب مي كنيم و بعد از اين مدت در سه نوبت از هر اسب خون مي گيريم . بعد از خون گيري استراحت يك ماهه اي به اسب داده مي شود و پس از آن مراحل گذشته تكرار مي شود . وي در خصوص اين كه بيشتر مارهاي سمي ايران در كجا زندگي مي كنند ، مي گويد : مارهاي سمي بيشتر در مناطق خشك و صحرايي جنوب كشور ، همچنين استان هاي خراسان ، سيستان و بلوچستان و تهران تراكم دارند . مار كبري بيشتر در خراسان و گرگان يافت مي شود . عده اي بومي كه كارشان گرفتن مار و عقرب است آنها را مي گيرند و به موسسه مي فروشند . تاكنون ما در اينجا 28 نوع عقرب را شناسايي كرده ايم سوالات  كلي حرفه وفن پايه سوم راهنمايي 1-  انسان چگونه می تواند کرات آسمانی را تسخیر کند ؟ 2-  انسان چگونه می تواند پرسش های بسیاری را که در ذهن خود دارد پاسخ دهد ؟ 3-  انسان برای پاسخ دادن به پرسش های خود ............... را گرد آوری کرده ............ می کند و پس از تجربه و آزمایش ..................... می نماید . 4-  چه عواملی سبب شدند تا انسان اقدام به ساخت و به کار گیری تلسکوپ و سفاین فضایی بنماید ؟ 5-  وظیفه ی میلیارد ها سلول عصبی تشکیل دهنده ی مغز انسان چیست ؟ 6-  ظرفیت مغز انسان به چه میزانی است و آیا انسان می تواند از تمامی ظرفیت مغز خود استفاده نماید؟ توضیح دهید . 7-  انسان چگونه می تواند از ظرفیت های مغزش بیشتر استفاده کند ؟ 8-  در اسلام ............. تفکر از ................. عبادت بدون تفکر ارزشمند تر است . 9-  شرکت کردن در کارها و بحث های گروهی چه اهمیتی دارد ؟ 10- چگونه بحث های گروهی موجب رشد تفکر و خلاقیت می شود ؟ 11- چگونه مسکن انسان در مقایسه با مسکن دیگر  موجودات دچار تغییر و تحول شد ؟ 12- درگیر شدن انسان با مسائل و یافتن راه حل برای آن ها در واقع نشانه ی چسیت ؟ 13- از عوامل موثر در ارائه ی ایده های نو داشتن ..................... است که برای این مهم به ................. و ..................... نیاز است . 14- ایده های ارائه شده برای بالا بردن کیفیت و استفاده برتر و بیشتر از محصولات فناوری که در گذشته ساخته شده اند از ..................... سرچشمه می گیرند و طرح های قبلی را ...............می کنند . 15- چگونه می توان وسایل جدیدی تولید کرد و یا به تکمیل تولیدات پیش پرداخت ؟ 16- نوآوری را تعریف کنید ؟ 17- اولین تایر بادی اتومبیل در چه سالی و توسط چه شخصی اختراع شد ؟ 18- در چه سالی و توسط چه شخصی تایر های بادی تامیسون با طرح اصلاحاتی متناسب با اتومبیل های اختراع شده تغییر یاقت و چرا تا این زمان از این تایر ها استفاده نشده بود ؟ 19- یکی از مهم ترین مراحل تولید محصول فناوری مرحله ی ............. و ............. است مانند انتخاب پارچه ای ویژه برای لباس آتش نشان . 20- پارچه ای که لباس آتش نشان انتخاب می شود باید چه ویژگی ها یا خصوصیاتی داشته باشد ؟   21-  برای تولید لباس آتش نشان ها باید به ..................... مورد استفاده در برابر آتش ................و سبکی و .................. آنها توجه کرد . 22- به طور کلی در تولید محصولات فناوری رعایت .................. ضروری  است مانند : استفاده از لباس های .............. در رادیو لوژی موقع کار. 23- برای استفاده از موادی که دارای پرتو خطر ناک هستند مانند اشعه ی ایکس یا گاما باید به چه اصول بهداشتی توجه کرد ؟ 24- چرا تولید کنندگان به هنگام خرید وسایل برگ راهنمایی را به مشتری می دهند ؟ 25- یکی از اصولی که برای تولید محصولات فناوری مورد توجه قرار می گیرد و اساس کار فناوران است ................... می باشد که پس از تولید محصول به عنوان .................صورت می گیرد . 26- تولید انبوه یک محصول بدون این که نمونه ی اولیه ی آن مورد ارزشیابی قرارگیرد ................... است . 27- آیا هر ایده ای که ارائه می شودو به فناوری منجر می گردد در همان زمان مطرح شده به کار گرفته می شود ؟ مثال بزنید . 28- پس از تولید یک اتوی برقی در جهت ارزیابی محصول چه سوالاتی مطرح می شود؟ 29- زیبایی محصولات فناوری شامل دو بخش است آن ها را نام ببرید . 30- زیبایی در ساخت محصول یعنی چه ؟ 31- زیبایی در بسته بندی محصول یعنی چه وچرا انجام می گیرد ؟ 32- به هنگام ارائه ی طرح به چه اصولی باید توجه کرد ؟ 33- سیستم های پیچده معمولا از چند سیستم............... تشکیل یافته اند که هر یک از آن ها برای انجام دادن بخشی از وظیفه ی سیستم اصلی ایجاد می شوند . 34- دوچرخه یک سیستم است ؛ این سیستم اصلی از چند سیستم فرعی تشکیل شده است ؟ نام ببرید. 35- سیستم انتقال قدرت در دوچرخه شامل چه اجزایی است؟ 36- چگونگی انتقال قدرت و حرکت دوچرخه به جلو را بنویسید . 37 چگونگی کار سیستم برق رسانی در دوچرخه را بنویسید . 38- وظیفه ی سیستم هدایت و فرمان در دوچرخه چیست ؟ 39- برای باز داشتن سیستم دوچرخه از حرکت چه باید کرد ؟ توضیح مختصری بدهید . 40- در دوچرخه یا وسایل نقلیه اگرسیستم هدایت و فرمان وجود نداشت چه مشکلی پیش می آید؟ 41- هنگام رکاب زدن ؛ به چرخ عقب دوچرخه چه نیرویی وارد می شود؟ 42- سیستم بدنه یا اسکلت در دوچرخه چه وظیفه ای دارد ؟ 43-قسمت های اصلی بدنه یا اسکلت را در دوچرخه نام ببرید . 44- انواع سیستم های هشدار دهنده را در دوچرخه نام ببرید . 45- چرا چرخ خیاطی یک سیستم پیچیده است ؟ 46- سیستم های فرعی چرخ خیاطی  را نام ببرید .                                                                                                       47- انواع چرخ خیاطی را نام ببرید . 48- سیستم انتقال قدرت در چرخ خیاطی دستی چگونه عمل می کند ؟ 49- در چرخ خیاطی برقی سیستم انتقال قدرت چگونه عمل می کند ؟ 50- سیستم دوخت چرخ خیاطی شامل چه قسمت هایی است ؟ 51- بدنه یا اسکلت چرخ خیاطی شامل چه قسمت هایی است ؟ 52- چرخ های خیاطی جدید به سیستم های رایانه ای ویژه ای مجهز شده اند که انواع دوخت مانند .............. و ............... و ................. را انجام می دهند . 53- رایانه حاصل چیست ؟ و توسط آن چه کارهایی صورت می گیرد ؟ 54- استاندارد یعنی چه ؟ تعریف کنید . 55- در ایران وسایر کشورها برای ارزیابی از محصولات فناوری مانند شوینده ها ,مواد غذایی, ابزارها و وسایل چه سازمانی به وجو دآمده است ؟ 56- در سطح جهانی موسسه ی بین المللی استاندارد چه وظیفه ای دارد ؟ 57- چرا در هر کارخانه ای مواد غذایی , یک آزمایشگاه وجود دارد ؟ 58- چگونه می توان توسط رایانه یا سایر نقاط جهان ارتباط برقرار کرد ؟ 59- چرا وسایل حمل و نقل قدیمی تغییر کردند ؟ 60- وسایل نقیله ی قدیمی و جدید از نظر ساختمان چه تفاوت ها یا شباهت هایی داشتند 61- چرا روی بسته های  آدامس و بیسگویت از تصاویر ورزشکاران , ماشین و... استفاده می کنند ؟ 62- چرا محصول پس از تولید مورد ارزیابی قرار می گیرد ؟ 63- هنگام دوچرخه سواریبه چه نکات ایمنی باید توجه کرد ؟ 64- سیستم های فرعی یک گیاه را نام ببرید . 65- سیستم های فرعی بدن انسان رانام ببرید . 1-    برای خاموش و روشن کردن یک لامپ از دو نقطه از چه مداری استفاده می کنیم ؟ 2-     کار کلید تبدیل چیست ؟ 3-     کلید تبدیل دارای ..............مشترک و .............. غیر مشترک است . 4-     موتور الکتریکی ماشینی است که ................... را به .................. تبدیل می کند و بیشترین مصرف را در وسایل الکتریکی دارد و به تناسب کاربرد در ابعاد مختلف از بسیار کوچک در کارهای ............... و ................ تا ابعاد بسیار بزرگ در ................... مورد استفاده قرار می گیرد . 5-     قسمت های اصلی موتور الکتریکی را نام ببرید . 6-     جارو بک یا جارو نگهدار چه نقشی در در موتور الکتریکی دارد ؟ 7-     اجزای تشکیل دهنده ی موتورالکتریکی را نام ببرید . 8-     روتور چیست ؟ 9-     اسناتور چیست ؟ تعریف کنید . 10-باد بزن در موتور الکتریکی چه نقشی دارد ؟ 11-بدنه و محفظه ی موتور الکتریکی چه وظیفه ای دارد ؟ 12-قرن 21 را قرن............. و .............. نامیده اند و گسترش اطلاعات ثمره ی پیشرفت .................. مانند رایانه و ماهواره مخابراتی است . 13-پنچ قطعه ی الکترونیکی را نام ببرید . 14-همه ی اجسام دارای مقاومت الکتریکی هستند ولی جسمی که ..............را ........... عبور می دهند ......................دارد . 15- در مدارهای الکتریکی مقاومت را به چه صورتی نشان می دهند ؟ 16- واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی و علامت نشان دهنده یان چگونه است ؟ 17- آوومتر یا مالتی متر عقربه ای (آنالوگ) چیست ؟ 18- مالتی متر د یجیتالی مقدار کمیت های الکتریکی را به صورت ............نشان می دهد . 19- سلف چیست ؟ تعریف کنید . 21- سلف ..................را در خود ذخیره کرده و در مواقع مورد نیاز به .................... تحویل می دهد . 22- از سلف در الکترونیک چه استفاده ای می شود ؟ 23- ترانزیستور چیست ؟ و قبل از آن در وسایل الکترونیکی از چه قطعه ای استفاده می شد؟ 24- شکل و علامت ترانزیستور چگونه است ؟ 25- در ترانزیستور حروف "B؛C؛E" هر کدام مشخص کننده ی چیست ؟ 26- عمل ترانزیستور شبیه یک ..................... قابل کنترل است . 27- کار ترانزیستور چیست ؟ 28- واحد اندازه گیری کمیت های الکتریکی را .................... در سطح ملی یا بین المللی تعیین می کند . 29- نقشه ی سیستم کشی حقیقی و فنی کلید تبدیل ( دو کلید با یک لامپ ) را رسم کنید .   1-    برای داشتن یک زندگی سالم چه باید کرد ؟ 2-    میکروب چیست ؟ تعریف کنید . 3-    بیماری واگیر دار چه بیماری است ؟ تعریف کنید و مثال بزنید . 4-    بدن انسان دارای ................... است که در مقابل میکروب ها مقاومت می کند امّا گاهی .................. بدن کافی نیست و میکروب ها بر انسان غلبه کرده و او را بیمار می سازند . 5-    چرا بیماری های واگیر دار اغلب موجب معلولیت و حتی مرگ تعداد زیادی از کودکان می شوند ؟ 6-    موثرترین راه پیشگیری از بیماری ها به ویژخ بیماری های واگیر دار چیست ؟ 7-    کدام بیماری بر اثر واکسیناسیون همگانی نابود شده و کدام بیماری در حال نا بودی است ؟ 8-    راه انتقال بیماری ایدز که دانشمندان موفق به کشف واکسن و راه درمانش نشده اند شبیه بیماری .................... است که با ......................... به سادگی قابل پیشگیری است. 9-    برای پیشگیری از بیماری ها علاوه بر واکسیناسیون به چه نکاتی باید توجه داشت ؟ 10- واکسن چیست ؟ تعریف کنید . 11- واکسن به چه صورت هایی وارد بدن می شود ؟ 12- ایمن سازی یعنی چه ؟ 13- چگونه واکسن از بیمار شدن فرد جلوگیری می کند ؟ 14- چگونه دانشمندان موفق به کشف واکسن شدند ؟ 15- هفت بیماری مهم کودکان را که با واکسیناسیون قابل پیشگیری هستند نام ببرید . 16- کودکی که واکسینه نشده باشد با چه مشکلاتی مواجه می گردد ؟ 17- آیا ممکن است پس از واکسیناسیون , کودک به بیماری مبتلا گردد ؟ مثال بزنید . 18- چرا کودک باید در محیطی سالم , امن و پر نشاط زندگی کند ؟ 19- چرا کودک تازه متولد شده به مراقبت بیشتری نیاز دارد ؟ 20- رشد به معنای ...................اندازه ی مختلف اعضای بدن است . 21- تکامل یعنی چه ؟ 22- رشد و تکامل کودک از چه دوره ای شروع می شود و به چه عواملی بستگی دارد ؟ 23- کودک در هنگام تولد استعدادها و خصوصیاتی را با خود به همراه دارد که آن ها را از .  ................. و ............... و ..................... به ارث برده است اما شکوفایی استعدادها , رشد و سلامت او به شرایط و ..................... زندگی او بستگی دارد . 24- مراقبت از کودک از چه هنگامی شروع می شود تا چه موقع ادامه دارد ؟ 25- مراقبت های قبل از ازدواج به چه علت انجام می گیرد ؟ 26- برای جلوگیری از تولد کودکان مبتلا به بیماری های ارثی چه باید کرد ؟ 27- مراقبت های دوران بارداری چگونه است ؟ 28- برای حفظ سلامت مادر و جنین در صورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر باید به او واکسن ................. تزریق شود و زایمان هم در محیطی ................ و زیر نظر ................... انجام گیرد . 29- چه عواملی سبب می شود که بعضی از کودکان از بدو تولد به معلولیت ها و بیماری های جسمی و روانی مبتلا شوند ؟ 30- رشد و تکامل کودک از ................. تا ................ بسیار سریع و یادگیری او از همان ................... آغاز می شود و والدین و مراقبان کودک باید علاوه بر نیازهای .................. به نیازهای ................... و .................... او توجه کنند . 31- شیر مادر برای تغذیه ی کودک چه ویژگی هایی دارد ؟ 32- پس از شش ماهگی , کودک علاوه بر شیر مادر به .................... نیاز دارد که باید تازه , سالم و حاوی موادغذایی ................... باشد . 33- محل خواب و استراحت کودک باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ 34- بهداشت فردی کودک باید چگونه انجام گیرد ؟ 35- برای حفظ سلامت دندانهای کودک قبل و بعد از دو سالگی چه باید کرد ؟ 36- مراقبت های بهداشتی درمانی کودک شامل چه مواردی است ؟ 37- بهداشت روانی کودک شامل چه مواردی است ؟ 38-  آموزش و بازی کودک چه ارتباطی با یکدیگد دارند ؟ 39- برای ایمنی کودک در برابر حوادث به چه نکاتی باید توجه داشت ؟ 40- اگر در منزل مراقبت از بیمار را به عهده داریم به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟ 41- چرا بستری شدن بیمار به خصوص کودک در منزل بهتر است ؟ 42-  علائم حیاتی بدن که در شناخت بیماری به پزشک کمک می کنند کدامند ؟ 44- چگونه می توانیم به وجود تب بدون دماسنج پی بریم ؟ 45- برای تشخیص دمای دقیق بدن باید از .................. استفاده کرد . 46- تنفس طبیعی ............. و ............. است که در اثر بیماری ممکن است تنفس .............. و عمیق و کند و تند شود . 47- برای بهبود سریع بیمار به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ 1-    یکی از فرآورده های مهم چوب .............. است که .................................. به دست می آید . 2-    روش تهیه ی کاغذ را بنویسید ؟ 3-    انواع فیبررا نام ببرید . 4-    ویژگی فبیر MDF  چیست ؟ 5-    از فیبر MDF بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ 6-    روکش مصنوعی چگونه تهیه می شود و چه کاربردی دارد ؟ 7-    چرا در ساخت میز آشپزخانه از روکش مصنوعی استفاده می شود ؟ 8-    فرآورده های چوب را نام ببرید . 9-    از ترکیبات کمپوزیت چوب می توان صفحات ............... و .................. را نام برد که از آنها به عنوان .................. برای .......................... در حداقل زمان استفاده می شود . 10- از ترکیب ذرات چوب یا یونولیت و سایر مواد می توان صفحات........ و ........... را تولید و در مکان هایی مانند سالن های کنفرانس و سینما به کار برد . 11-صفحات چوب سیمان را می توان توسط ................ یا ................تغییر داد و در طرح های گوناگون مثل آجر به کار برد . 12- چوب به عنوان مواد غذایی مورد هجوم .............. و ............... قرار می گیرد و تخریب می شود . 13- چگونه قارچ ها موجب تخریب چوب ها می شوند ؟ 14-  چوب پوسیده توسط قارچ ها به سهولت توسط ................... شکسته شده و از هم جدا می گردد . 15-  در بین حشرات چوبخوار .............. و..................... بیشترین صدمه را به چوب می زنند و باعث ایجاد تونل و دالان در داخل چوب شده مصنوعات چوبی را ............... می سازند . 16-  چگونه می توان چوب سالم را از چوبی که توسط حشرات خورده شده تشخیص داد؟   1-    چرا استفاده از کمربند ایمنی در هنگام رانندگی ضروری است ؟ 2-    موتور چیست ؟ 3-    بخش های اصلی یک خودرو کدامند ؟ 4-  یک خودروی سواری به طور متوسط از ............... قطعه تشکیل گردیده که از این تعداد حدود ................ قطعه متحرک اند و با شرایطی خاص با یکدیگر کار می کنند . 5-   در جهان امروز مهارت رانندگی برای عموم مردم .................... می باشد. 6-  استفاده از کدام وسیله ی ایمنی موقع رانندگی ضروری است ؟ 7-  وظیفه ی سیستم فنر بندی و تعلیق چیست ؟ 8-  سیستم فنربندی و تعلیق به علت ناهمواری های سطح جاده در هر دقیقه بین .......تا ....... بار نوسان دارد یا تکان می خورد . 9-  موتور خودرو مجموعه ای از ................ است که در ارتباط با یکدیگر و به طور ............. کار می کنند و نتیجه ی این کار ............... در موتور است , که سبب حرکت اتومبیل می شود . 10- چگونه موتور اتومبیل روشن می شود ؟ 11- وظیفه ی دیفرانسیل چسیت ؟ 12-  قسمت های دستگاه انتقال قدرت را نام ببرید ؟ 13-  دستگاه انتقال قدرت چه وظیفه ای دارد ؟ 14-  کار کلاج چیست ؟ 15-  خلاص کار کردن موتور یعنی چه ؟ 16-  درموتور ........... تا .......... قطعه ی متحرک وجود دارد . 17-  جعبه دنده چیست ؟ 18- وظیفه باتری در اتومبیل چیست ؟ 19-  باتری اتومبیل یک مخزن ................ است که انرژی ................ را به انرژی .............. تبدیل و ذخیره و در صورت نیاز آن را به ................ تبدیل و برای مصرف به سیستم برق رسانی اتومبیل می فرستد . 20-  مایع درون باتری شامل چه موادی است و باید چه مقداری باشد . 21- روش بازدید باتری خودرو چگونه است ؟ 22- کار دینام چیست ؟ 23- دینام چه انرژی هایی را به هم تبدیل می کند؟ 24- برق مورد نیاز اتومبیل از چه منابعی تامین می شود ؟ 25- انواع فرمان را نام ببرید ؟ 26- هدایت چرخ های جلوی اتومبیل از طریق ............. و............... صورت می گیرد. 27- لاستیک در اتومبیل مجموعه ی وزن ............ و.............. و ................ را تحمل می کند . 28- حداقل عمق عاج در لاستیک های استاندارد نباید از ........... کمتر باشد , زیرا خطراتی مانند ............... را در پی خواهد داشت . 29- چگونگی کار سیستم ترمز را توضیح دهید . 30- قدرت ترمز بر اثر افزایش .............. و تاثیر آن بر ............ ایجاد می شود . 31-  بازدید روغن ترمز چگونه است ؟ 32-  شاسی چیست ؟ 33-  بدنه به چه قسمتی گقته می شود ؟ 34-  رنگ کاری قسمت های آسیب دیده ی بدنه ی اتومبیل چه فایده ای دارد ؟ 35-  در موتور اتومبیل چند قطعه ی متحرک وجود دارد ؟ و این قطعات  در چه صورتی  می توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند ؟ 36-  قبل از روشن کردن موتور چه بازدید اساسی باید انجام گیرد ؟ 37-  خط کش شاخص روغن چیست ؟ 38-  چرا قسمت های مختلف موتور را روغن کاری می کنند ؟ 39-  وظیفه ی رادیاتور چیست ؟ 40-  حرارت موتور در حال حرکت کردن به ..........درجه ی ساتنیگراد می رسد که توسط رادیاتور این دما به ................ درجه ی ساتنیگراد کاهش می یابد که به این دما , دمای نرمال   41-  برای بازدید آب راد یاتور چه باید کرد ؟ 42-  وظیفه ی ترموستات در موتور چیست ؟ 43-  ضد یخ چه تاثیری دارد ؟ 44-  چرا رادیاتور را نباید از مخلوط آب و ضد یخ پر کرد ؟ 45-  اطلاعات در مورد قسمت های مختلف اتومبیل چه اهمیتی دارد ؟ 46-  چه موقع دینام وظیفه ی خود را به خوبی انجام می دهد ؟   1-    نقش شیر آب در شبکه ی لوله کشی آب چیست ؟ 2-    چرا در شیر های آب واشر لاستیکی قرار می دهند ؟ 3-    چرا نسبت به تعویض واشر لاستیکی باید حساسیت نشان داد ؟ 4-    برای صرفه جویی در مصرف آب چه راههایی را پیشنهاد می کنید ؟ 5-    قسمتهای شیر دنباله کوتاه را نام ببرید . 6-    قسمتهای تشکیل دهنده ی مغزی شیر دنباله کوتاه را نام ببرید . 7-    به هنگام تعویض واشر لاستیکی شیر دنباله کوتاه قبل ازهرچیزچه باید کرد ؟ 8-    برای تعویض واشر لاستیکی شیر دنباله کوتاه چه باید کرد ؟ 9-   چرا جنس شیر های دنباله کوتاه را از آلیاژهای برنج یا برنز می سازند ؟ 10- شیرهای توکاسه چه شیرهایی هستند ؟ 11- مهم ترین قسمت شیر مخلوط چیست و چه کاری انجام می هد ؟ 12- بیشترین فرسودگی در شیرهای مخلوط مربوط به کدام قسمت است ؟ 13- قسمت های مغزی شیرمخلوط را نام ببرید . 14- شیرکنترل(پیسوار) در کجا قرار می گیرد و چه نقشی دارد ؟ 15-  اگر بر اثر رسوبات آب پیچ اتصال شیر مخلوط به لوله بازنگردد چه باید کرد ؟ 16-  واشر تخت فیبری یا پلاستیکی چه نقشی در شیر مخلوط  دارد؟     1-    در یک شهر مسئولیت ساخت و ساز بر عهده ی کیست ؟ 2-    کنترل ساخت و ساز ساختمانی ار چند جهت حائز اهمیت می باشد ؟ 3-    شهرداری ها در قبال توسعه ی شهری چه وظیفه ای دارند ؟ 4-    بی توجهی ساختمان سازان به نکات ایمنی چه مشکلاتی را به وجود می آورد ؟ 5-    وظیفه ی دانش آموزان در قبال ساخت و ساز شهری چیست ؟ 6-    خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی در ساختمان سازی برای شهروندان شامل چه مواردی است ؟ 7-    برای جلوگیری از حوادث ناشی از سقوط اجسام و مصالح ساختمانی , ساختمان های در حال ساخت , پیمان کاران چه وظیفه ای دارند ؟ 8-    برای جلوگیری از سقوط کارگران در حال کار که در فضای باز و در ارتفاع مشغول کاراند چه باید کرد ؟ 9-    جان پناه چیست ؟ 10- ایجاد کلاف یا شناژ فلزی وبتونی چه نقشی در ساختمان دارد ؟ 11- طبق آیین نامه ها برای جلوگیری از تخریب ساختمان های آجری , سازندکان این ساختمان ها ملزم به ایجاد .................. یا .................... می باشند . 12-  تلفات ناشی از زلزله بر اثر فروریختن ساختمان هایی است که ............... ساخته شده اند , همچنین ساختمان های بدون ................ با سقف تاق ضربی در برابر زلزله مقاوم نیستند و ساختن ساختمان در ............. کار نا درستی  است . 13-  ماکت چیست ؟ 14-  بهترین روش توضیح وتوجیه و ارائه ی کار برای افراد غیر فنی که می خواهند در مدت کوتاهی اطلاعات جامعی درباره ی یک طرح کسب کنند استفاده از ................ می باشد که با وسایلی مانند .............. و پلاستیک و ...................... و یونولیت یا فوم و ............. ساخته می گردد . 15-  برای ساخت ماکت با یونولیت از چه نوع چسبی استفاده می شود ؟ 16-  چرا راهها باید با دقت زیادی ساخته شوند ؟ 17-  در راه سازی منظور از خاک ریزی وخاک برداری چیست ؟ 18-  چنانچه در مسیر جاده ها یا راه آهن مانع یا تپه ای وجود داشته باشد چه باید کرد ؟ 19-  در چه مسیر هایی نمی توان عمل خاک ریزی را انجام داد . چرا ؟ 21-  بار شکست پل چیست ؟ 22-  در کدام یک از دو نوع پل های قوسی وتخت مقاومت پل بیشتر است ؟   1-    غذای مناسب چه غذایی است ؟ 2-    آیا سلامت انسان به مواد غذایی که مصرف می کند بستگی دارد ؟ توضیح دهید . 3-    کمبود مواد غذایی یا مصرف مواد غذایی به مقدار کم چه عوارضی دارد ؟ 4-    مصرف بی رویه ی مواد غذایی چه عوارضی دارد ؟ 5-    مصرف مواد غذایی درمناطق مختلف به چه عواملی بستگی دارد ؟ 6-    ماده ی مغزی به چه بخشی از مواد غذایی گفته می شود ؟ 7-    مواد مفزی چند نوع اند ؟ نام ببرید . 8-    مواد انرژی زا کدامند ؟ 9-    کام ماده ی مغزی وظیفه ی رشد و ترمیم بدن را بر عهده دارد ؟ 10- مواد مغزی محافظ به چه موادی گفته می شود ؟ 11- میزان نیاز های غذایی انسان را که بر حسب ............. تعیین می کنند تقریبی بوده و به عوامل مختلفی مانند ........... و جنس و .............. و شرایط جسمی فردی و ................... و زیستی محل زندگی بستگی دارد . 12- چرا احتیاجات غذایی انسان در دوره ی کودکی و نوجوانی بیشتر است ؟ 13-  چرا با قرار گرفتن انسان در سنین میانسالی و پیری نیاز به بعضی از مواد غذایی مانند چربی ها کم می شود ؟ 14-  تا چه سنی مناسب ترین غذا برای کودک فقط شیر مادر است ؟ در چه صورتی نیاز غذایی او با شیر مصنوعی تامین می شود ؟ 15-  از چه سنی کودک علاوه بر شیر مادر به غذای کمکی نیاز دارد ؟ 16-  علاوه بر دوره ی کودکی و نوجوانی در چه شرایطی نیاز غذایی بدن افزایش می یابد ؟ 17-  هر فرد در سنین مدرسه به چند وعده ی غذای اصلی و چند میان وعده نیاز دارد ؟ 18-  تاثیر مصرف صبحانه ی کافی در افراد قبل از رفتن به مدرسه چیست ؟ 19-  چرا نوجوانان به انرژی بیشتری نیاز دارند ؟ و از چه غذاهایی باید استفاده کنند ؟ 20-  تاثیر مواد غذایی میان وعده در نوجوانان چیست و مواد غذایی میان وعده ی مفید چه غذاهایی هستند؟ 21- عادتهای بد غذایی در سنین نوجوانی زمینه را برای بروز چه بیماری هایی در میان سالی فراهم می کند ؟ 22-  چه عواملی در تهیه ی غذای خانواده موثرند ؟ 23-  محل صرف غذا باید چه شرایطی داشته باشد ؟ 24-  به هنگام صرف غذا چه عواملی سبب می شود غذا دلچسب تر و با اشتهای بیشتری میل شود ؟ 25-  روش نگهداری مواد غذایی چگونه است ؟ 26-  به هنگام صرف غذا به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ 1-    لکه چیست ؟ تعریف کنید. 2-    لکه گیری چیست ؟ تعریف کنید . 3-    قبل از اقدام به لکه گیری چه باید کرد ؟ 4-    چرا باید به سرعت  در لکه زدایی از روی پارچه اقدام کرد ؟ 5-    چرا برای پاک کردن لکه ها روش های مختلفی وجود دارد ؟ 6-    روش از بین بردن لکه ی شمع چگونه است ؟ 7-    چنانچه لکه ی شمع با آب جوش و مواد پاک کننده از بین نرفت , چه باید کرد ؟ 8-    برای پاک کردن لکه ی جوهر از روی پارچه های سفید یا رنگی چه باید کرد ؟ 9-    برای از بین بردن لکه ی لاک ناخن چه باید کرد ؟ 10- چنانچه لکه ی لاک با آستون پاک نگردد , چه باید کرد ؟ 11- برای پاک کردن لکه ی آدامس یا چسب از روی پارچه چه باید کرد ؟ 12-  برای از بردن لکه ی چای و قهوه از روی پارچه , چه باید کرد ؟ 13-  چنانچه برای از بین بردن لکه ی چای و قهوه زودتر اقدام کنیم لکه .............. پاک می شود . 14-  روش از بین بردن لکه ی خون از روی پارچه چگونه است ؟ 15-  چرا نباید برای از بین بردن لکه ی خون از روی پارچه از آب گرم استفاده کرد ؟ 16-  چنانچه اثر لکه ی خون بر روی پارچه به وسیله ی آب سرد از بین نرفت,چه باید کرد ؟ 17-  برای از بین بردن لکه ی  خون از روی پارچه سفید می توان از مایع ................ مانند ................. استفاده کرد . 18-  چگونه می توان از پوشاک خود برای مدت زمان بیشتری استفاده کرد ؟ 19- به پیام های زیر دقت کنید وعلائم مربوط به پیام را رسم نمایید . الف) دمای آب موقع شستشو 30 درجه باشد .  ب) مجاز به استفاده از مایع سفید کننده در شستشو  ج) مجاز به استفاده از اتو  د) مجاز به استفاده از ماشین خشک شویی 20- چنانچه بر روی هر کدام از علائم بین المللی نگه داری پوشاک علامت ضرب در باشد نشان دهنده ی چیست ؟   21- - قبل از شستشوی لباس به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ 22- برای مکرومه بافی طناب مورد استفاده باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ 23- در شستشو و اتو کردن پارچه های نخی و کتانی به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ 24- در شستشو و اتو زدن لباس های پشمی و بافتنی به چه نکاتی باید توجه کرد ؟       1-    تحول و دگرگونی در علم باغبانی از چه زمانی آغاز شد ؟ 2-    چرا با شروع انقلاب صنعتی گسترش باغ های میوه و تولید سبزی آغاز شد ؟ 3-    چه تفاوتی میان درختان و سایر گیاهان وسبزی ها وجود دارد ؟ 4-    زندگی درختان و مراقبت از آنان به حدی مهم است که هر اقدامی و تصمیم گیری خطا توسط افراد ناآگاه سبب از بین رقتن ................ و ................. و ................... می گردد . 5-    دخالت در وضعیت و زندگی درختان شامل چه مواردی است ؟ و این کار به چه مظور انجام می گیرد ؟ 6-    چرا باغ داری به شیوه ی سنتی و قدیمی پاسخگوی رقابت در بازار های جهانی نیست ؟ 7-    قسمت های اصلی یک درخت کدامند ؟ 8-    در بیشتر درختان رشد ریشه در ............... به اندازه ی رشد ............... در فضا تناسب دارد . 9-    رشد ریشه ی درختان کویری چگونه است ؟ چرا؟ 10- آیا هدف از پرورش درختان استفاده از میوه ی آنهاست ؟ توضیح دهید . 11- آیا عوامل محیطی بر گیاهان و درختان تاثیر دارند ؟ 12-  جنگل طبیعی چگونه به وجود می آید ؟ 13-  جنگل مصنوعی چگونه به وجود می آید ؟ 14-  روش های تکثیر درختان را نام ببرید . 15-  متداول ترین روش تکثیر تجاری درختان چگونه است ؟ 16-  در تکثیر درختان توسط بذر چنانچه عمل پیوند انجام نگیرد , چه عیبی دارد ؟ 17-  بذر در چه فصل و چگونه در خزانه کاشته می شود ؟ 18-  پس از کاشت بذر و تولید نهال چه زمانی آنها را به خزانه ی دوم یا خزانه ی انتظار منتقل می کنند ؟ 19-  خزانه ی دوم یا خزانه ی انتظار چه تفاوتی با خزانه ی اول دارد ؟ 20-  عمل پیوند در خزانه ی دوم چه زمانی انجام می شود ؟ در زدن پیوند به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ 21-  در چه مورادی پیوند را بالای ساقه و با فاصله ی بیش از یک متر می زنند ؟ 22-  نهال پیوند , نی را چه هنگامی از خزانه ی انتظار به زمین اصلی منتقل می کنند ؟ 23-  آیا عمل پیوند روی همه ی نهال ها در خزانه ی انتظار انجام می گیرد ؟ توضیح دهید . 24-  قبل از احداث باغ دو کار اصلی انجام می گیرد آن دو مورد کدامند؟ 25-  بررسی وضعیت خاک توسط چه افرادی و چگونه انجام می گیرد ؟ 26-  انتخاب نوع درخت برای کاشت چگونه انجام می گیرد ؟ 27-  طرح های کاشت درختان را نام ببرید . 28-  فاصله ی درختان از یک دیگر به چه عواملی بستگی دارد ؟ 29-  فاصله ی بیشتر درختان چه فایده هایی دارد ؟ 30-  طرح کاشت یعنی چه ؟ 31-  روش غرس یا کاشت نهال چگونه است ؟ 32-  به هنگام انتقال نهال به گودال چه کارهایی باید انجام داد ؟ 33-  عملیات داشت نهال به چه کارهایی  می گویند ؟ 34-  مقدار نفوذ آب و سرعت حرکت آن در خاک به چه عواملی بستگی دارد ؟ 35-  روش های آبیاری را نام ببرید . 36-  آبیاری غرقابی چگونه است ؟ 37-  روش های آبیاری تشتکی چگونه است ؟ 38-  روش آبیاری قطره ای یا تحت فشار چگونه است ؟ 39-  متداول ترین روش آبیاری تحت فشار برای درختان آبیاری ............. است . 41-  هرس یعنی چه ؟ 42-  هرس درختان چه فوایدی دارد ؟ 43-  هرس درختان در چه زمانی انجام می گیرد ؟ 44- هرس درختان در چند مرحله انجام می گیرد ؟ 1-    در بین حشرات ................. و ................ نقش بیشتری در زندگی انسان ها دارند که مهم ترین تولیدات آن ها .............. و .............. است که اولین غذای با ارزش انسان  و دومین در نساجی  کاربرد دارد  . 2-    علاوه بر عسل فرآورده های دیگر زنبور چیست ؟ 3-    علاوه بر تولید عسل , موم , ژله و زهر فواید مهم دیگر زنبور عسل چیست ؟ 4-    غذای طبیعی زنبورعسل چیست ؟ 5-    غذای زنبور عسل از طریق ............... و .............. تامین می شود بنابراین وجود گل و گیاه در ............... اهمیت خاصی دارد . 6-    غلضت شربت شکر برای تغذیه ی مصنوعی زنبور ها به چه عاملی بستگی دارد ؟ مثال بزنید . 7-    شربت تشویقی یا تحریکی را به چه منظور به زنبور ها می دهند ؟ 8-    چه زمانی تخم ریزی توسط ملکه افزایش می یابد و جمعیت کندو زیاد می شود ؟ 9-    تکثیر یا افزایش کندو ها به صورت ............ و ................ صورت می گیرد . 10- چه عواملی در تکثیر طبیعی کندوی زنبور عسل نقش دارد ؟ 11- تکثیر طبیعی کندوی زنبور عسل چگونه است ؟ 12-  تکثیر مصنوعی کندو در فصل ............... یعنی فصل .................. صورت می گیرد . 13-  زنبور عسل به چه صورتی زندگی می کند ؟ 14-  چرا بیماری در بین زنبور ها به سرعت شایع می شود ؟ 15-  برای پیشگیری از بروز بیماری ها در کندو چه اقداماتی را باید انجام داد ؟ 16-  کرم ابریشم به منظور ................ جهت استفاده در صنعت ................ پرورش می یابد . 17-  علاوه بر تولید ابریشم از کرم ابریشم چه استفاده هایی می شود ؟ 18-  مراحل زندگی کرم ابریشم را نام ببرید . 19-  فعالیت کرم ابریشم (نوغان) از چه زمانی آغاز می شود و غذای مناسب آن ها چیست ؟ 20-  تلمبار چیست ؟ 21-  آبزیان به چه موجوداتی گفته می شود ؟ تعریف کنید . 22-  آبزیان جانوری چند گروه اند ؟ نام ببرید . 23-  مهم ترین آبزیان پرسلولی ............. و ............... می باشند . 24-  نقش آبزیان در زندگی انسان ها چیست ؟ 25-  گوشت ماهی و آبزیان در مقایسه با سایر گوشت ها چه برتری دارد ؟ 26-  علاوه بر تغذیه ی انسان از آبزیان چه استفاده هایی می شود ؟ 27-  چگونه می توان به منظور تهیه ی غذای سالم و بهداشتی تولید آبزیان را افزایش داد ؟ 28-  دمای محیط یا آب چه تاثیری بر زندگی ماهیان دارد ؟ 29-  ماهیان پرورشی از نظر دمای آب چند دسته اند ؟ نام ببرید . 30-  ماهیان گرمابی چه ماهیانی هستند ؟ توضیح دهید . 31-  ماهیان سرد آبی چه ماهیانی هستند ؟ معروف ترین آنها کدام است ؟ 32-  در ایجاد استخر پرورش ماهی گرمابی چه کاهایی باید انجام داد ؟ 33-  برای آماده کردن استخر پرورش ماهی چه کارهایی باید انجام گیرد ؟ 34-  غذای ماهی به دو صورت ................ یا زنده و .................. تامین می شود . 35-  غذای طبیعی یا زنده برای ماهیان چیست ؟ 36-  در پرورش ماهیان گرمابی شخم زدن و کود دادن خاک استخر چه فایده ای دارد ؟ 37-  غذای طبیعی یا زنده برای هر یک از ماهیان گرمابی زیر را بنویسید . الف) کپور نقره ای ب) کپور سر گنده ج) ماهی علفخوار د) کپور معمولی 38- غذای ترکیبی چیست ؟ 39- در پرورش ماهی رعایت بهداشت موثرتر است یا درمان ؟ چرا ؟ 40- عواملی که در پیشگیری از بیماری ماهیان موثرند را بنویسید . 41- تکثیر ماهیان چگونه است ؟   1-    هدف از نگهداری مواد غذایی چیست ؟ 2-    روش نگهداری مواد غذایی  یعنی چه ؟ 3-    کمپوت چیست ؟ 4-    مارمالاد چیست ؟ 5-    تهیه ی مارمالاد چگونه است ؟ 6-    کنسرو چیست ؟ 7-    مربا چیست ؟ 8-    متداول ترین روش نگهداری مواد غذایی چگونه است ؟ 9-    مزایای روش انجماد مواد غذایی چیست ؟ 10- روش های انجماد را نام ببرید . 11- روش انجماد ماهی چگونه است ؟ 12-  خشک کردن یعنی چه ؟ 13-  اساس کار خشک کردن میوه ها و سبزی ها این است که .................... کاهش یابد و از ............... جلوگیری شود . 14-  روش های خشک کردن میوه ها و سبزی ها را نام ببرید . 15-  علل اصلی خشک کردن مواد غذایی چیست ؟ 16-  بسته بندی یعنی چه ؟ 17-  فایده های بسته بندی چیست ؟ 18-  مواد اولیه ی بسته بندی باید چه خصوصیاتی داشته باشد ؟ 555555555555555555555555555555555 بنام خــدا مديريت آموزش و پرورش دزفــول مدرسه راهنمايي---------- مشخصات امتحان زمان امتحان مشخصات دانش آموز درس:   حرفه و فن ساعت: نام: پايه:       اول راهنمايي تاريخ: نام خانوادگي: نام پدر: مدت: 50 دقيقه شماره كارت: رديف سؤالات امتحاني ((صفحه يك )) نمره 1 كدام يك از اين وسايل مربوط به تجهيزات انتقال برق نيست؟ ژنراتور   c        دكل   c      كابل   c               كنتور c 25/. 2 كداميك از به هم پيوستن چند لايه ي چوبي ساخته مي شود؟ نئوپان   c      تخته سه لايي يا چند لايي  c   هر دو مورد    c             هيچكدام  c 25/. 3 كداميك از اين فلزات در مقابل تغيير آب و هوا بسيار مقاوم است؟ روي  c       مس   c          آهن c     هر سه مورد  c 25/. 4 شن و ماسه چگونه تهيه مي شوند؟ بطور طبيعي c      در كارخانه هاي سنگ شكن  c       هردو مورد  c    هيچكدام  c 25/. 5 كداميك از اين روش هاي بهداشتي هزينه ي كمي دارد؟ درمان  c  واكسينا سيون   c       هر دو مورد   c      هيچكدام c 25/. 6 كداميك از اين حوادث ((بلا)) است؟ خفگي با گاز   c            تصادفات اتومبيل   c                        غرق شدن در آب    c                          زلزله     c       25 7  فلس هاي گوشت ماهي فاسد  چگونه است؟ سست c             محكم c      صورتي رنگ  c                   هيچكدامc 25/. 8 براي آماده سازي زمين ابتدا چه كاري انجام مي دهند؟   شخم   c    كود دادن c   وجين  c   اصلاح خاكc 25/. 9 الكترون ها روي مدار هايي به دور …………………مي گردند. 25/. 10 سيم هاي برقي مانند دريل برقي و هويه برقي بايد كاملا سالم بوده و………………نداشته باشند. 25/. 11 يكي از عوامل آلوده كننده محيط زيست ……………بي رويه جمعيت زمين است. 25/. 12 كنسرو ماهي ممكن است حاوي سم خطرناكي به نام …………………باشد . 25/. 13 به نخ هايي كه در طول پارچه قرار دار ند (پود) مي گويند.                                                    ص    c        غ c 25/. 14 به قدرت رويش بذر قوه ناميه مي گويند .                                                                                   ص    c        غ c 25/. 15 چه قسمتي از اين گياهان مصرف مي شود.(براي تغديه) لوبيا ((                          ))                             گل كلم((                               ))              اسفناج  ((                                )) 75/. 16 فناوري را تعريف گنيد   5/. رديف صفحه دوم بارم 17 مولد الكتريكي چيست؟ 5/. 18 دو آلياژ فلز مس را نام ببريد.     5/. 19 انواع ساختمانها را برحسب كاربرد نام ببريد.(2مورد)     5/. 20 در انتقال مواد غذايي چه نكاتي بايد رعايت شود؟ (2مورد)     5/. 21 شخم زدن را تعريف كنيد.     5/. 22 از نشانه هاي مرغ مانده سه نمونه را بنويسيد؟     75/.                                 مشخصات دانش آموز مشخصات امتحان زمان امتحان مهر مدرسه     امضاء دبير نام و نام خانوادگي : درس : ساعت : نام پدر : پايه اول   صفحه( 1 ) تاريخ : شماره دفتر  (         )            كلاس (         ) طراح سؤال : واصل مدت : 50 دقيقه رديف نمره با حروف----------- نمره با عدد ----- نمره عملي ---- نمره كتبي---- بارم   1 الف : جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. به ابزار و وسايلي كه انسان مي سازد ................................................ مي گويند.   25/. 2 حركت.....................................در يك جهت خاص درون يك سيم فلزي باعث ايجاد جريان الكتريكي مي شود. 25/. 3 مهم ترين راه پيشگيري از نابودي محيط زيست، .....................................است. 25/. 4 پوشيدن لباس كار در كارگاه بيشتر جنبه ي ....................................دارد. 25/. 5 فلز.................در مقابل تغييرات آب و هوايي بسيار مقاوم است. 25/. 6 از تير آهن براي پايه(ستون) و...................................استفاده مي شود. 25/. 7 به ويتامين و مواد معدني و آب مواد مغذي....................مي گويند. 25 8 از دوخت دندان موشي براي تزيين لبه ي دستمال و......................و موارد ديگر استفاده مي شود. 25/. 9 بذر را در عمق مناسبي ...........تا.............برابرطول بذر به صورت خطي يا درهم در داخل خاك قرار مي دهند. 25/.   10 ب: گزينه ي صحيح را با علامت (r‌) مشخص نماييد به مسیر بسته ای که جریان الکتریکی در آن جاری است گفته می شود. مولد الکتریکی 1           جریان الکتریکی   1          مدار الکتریکی 1                همه موارد 1   25/. 11 در مورد زباله های بیمارستانی چه کاری باید انجام داد؟ سوزاندن خارج از محل 1    سوزاندن در محل 1     سوزندان در محل با دستگاه ویژه 1     همه موارد 1 25/. 12 از این وسیله برای خط کشی و اندازه گیری و کنترل صافی سطح چوب استفاده  می شود. گونیا 1    رنده 1       چوب سای 1           تمام موارد 1 25/. 13 چرا آهن خام خالص در صنایع مورد استفاده نیست؟ به علت نرم بودن  1                       به علت نداشتن استحکام 1                       هر دو مورد 1       هیچکدام 1 25/. 14 از نشانه های گوشت دام سالم است؟ بافت های قابل ارتجاع  1            دارای مهر نظارت 1           چربی سفید یا زرد کم رنگ 1            همه موارد 1 25/. 15 بهترین راه تشخیص فساد مواد غذایی چیست؟ تاریخ مصرف مواد 1                        رنگ و بوی مواد  1     بسته بندی مواد 1           شماره پروانه بهداشتی 1 25/. 16 به کندن علف های هرز از مزرعه چه می گویند؟ هرس 1                    واکاری 1                سله شکنی 1                    وجین کردن 1 25/. 17 تعداد تخم مرغ ها و زمان جوجه کشی به روش طبیعی چقدر است؟ 21 روز و 15 تخم مرغ 1      15 روز و 21 تخم مرغ 1    21 روز و 21 تخم مرغ 1   15 روز و 15 تخم مرغ 1 25/.     رديف امتحان  نوبت پايه اول راهنمايي پسرانه سوم شعبان صفحه دوم بارم 18 افزایش تولیدات دامپروری  را با استفاده از قوانین ژنتیک را اصلاح نژاد می گویند.      ص 1               غ  1 25/. 19 سیمان پس از مدت کوتاهی پس از ترکیب با آب به شدت سفت می شود.                  ص 1                 غ1 25/.   ج: به سؤالات تشريحي زير پاسخ دهيد.   20 چه عواملی در نظم یافتن ساختمانها در شهر و روستا اثر دارد؟ 3مورد     75/. 21 تار و پود را تعریف کنید.     5/.   22 بذر یا دانه را تعریف کنید 5/.   23 چه عواملی در پرورش حیوانات اهلی مو ثر است؟ 2مورد     5/. 24 در تغذیه مرغ برای تولید انرژی از چه موادی استفاده می شود؟ 2 مورد   5/.   25 یک سبزی را نام ببرید که از گل آن در تغذیه استفاده می شود. 25/.       8نمره                             بنام خــدا مديريت آموزش و پرورش دزفــول مدرسه راهنمايي ---------- مشخصات امتحان زمان امتحان مشخصات دانش آموز درس:   حرفه و فن ساعت: نام: پايه:       دوم(        ) تاريخ: نام خانوادگي: نام پدر: مدت: 50 دقيقه شماره دفتر: رديف سؤالات امتحاني ((صفحه يك )) نمره 1 ورودي در سيستم رايانه كدام است؟ چاپگرc        صفحه نمايش   c      هردو مورد c               هيچكدام c 25/. 2 در كداميك از اين اتصالات بدنه وسايل برقي داراي برق مي شود؟ فاز به زمين   c      فاز به بدنه  c   نول به بدنه    c             فاز به نولc 25/. 3 اختراع كدام قطعه سبب كم حجم و ارزان شدن وسايل الكترونيكي شده است؟ آي سي c       خازن   c          مقاومت c     هر سه مورد  c 25/. 4 فعاليّت كدام يك از اين كارخانه ها بدون آب متوقف مي شود؟ الكل سازي c      نساجي  c       كاغذ سازي  c    هرسه مورد  c 25/. 5 ممنوعيت كداميك از اين داروها بيشتر است؟ سيگار c  دخانيات   c       مشروبات الكلي   c      هيچكدام c 25/. 6 در كدام روش چوب خشك كني حشرات و قارچهاي چوبخوار از بين مي روند؟ طبيعي   c            مصنوعي   c                        هردو مورد    c                          هيچكدام    c       25/. 7  كداميك اتصال موقت است؟ پيچ و مهره c             جوشكاري c      لحيم كاري  c                   هيچكدامc 25/. 8 به خطوط نازكي كه داخل دوربين نقشه برداري وجود دارد ……………… مي گويند.    25/. 9 به ديواري كه وزن كلي ساختمان را تحمّل مي كند…………يا…………………مي گويند. 25/. 10 الياف طبيعي به سه دسته گياهي،حيواني و ……………تقسيم مي شوند. 25/. 11 روش كشت دانه را تكثير به روش………………مي گويند. 25/. 12 در پنير سازي ………………شير مصرفي در درجه اول اهميت قرار دارد. 25/. 13 موادي مثل جو و گندم جزو مواد غذايي متراكم (كنسانتره ) مي باشند.                              ص    c        غ c 25/. 14 فلز آلومينيم قابليت لحيم كاري دارد.                                                                                           ص  c        غ c 25/. 15 از هركدام نوع اين گياهان يك مثال بياوريد روز بلند ((                          ))          روز كوتاه((                               بي تفاوت به نور  ((                                )) 75/. 16 واحد اندازه گيري مقاومت و خازن  چيست؟    5/. 17 دارو را تعريف كنيد.   5/. رديف (( صفحه دوم  حرفه وفن پايه دوم)) نمره 18 لحيم كاري را تعريف كنيد.     5/. 19 چرا بايد علامت شمال را در نقشه ساختمان مشخّص كرد؟     5/. 20 خطرات و حوادث آشپزخانه شامل چه چيزهايي است؟  (2مورد)     5/. 21 اگر خاك گلدان سبك باشد چگونه بايد آن را آبياري كرد؟     5/. 22 از روش هاي تكثير غير جنسي گياهان سه مثال بزنيد.     75/.                                       ظ   به نام خدا مديريت آموزش و پرورش شهرستان دزفول مدرسه راهنمايي پسرانه سوم شعبان مشخصات دانش آموز مشخصات امتحان زمان امتحان مهر مدرسه     امضاء دبير نام و نام خانوادگي : درس : ساعت : نام پدر : پايه دوم   صفحه( 1 ) تاريخ : شماره دفتر  (         )            كلاس (         ) طراح سؤال : واصل مدت : 50 دقيقه رديف نمره با حروف----------- نمره با عدد ----- نمره عملي ---- نمره كتبي---- بارم   1 الف : جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. آنچه به عنوان محصول نهايي سيستم به دست مي آيد..............................نام دارد..   25/. 2 ترانزيستور از عنصر ....................... ساخته شده است. 25/. 3 بعضي از فلزات سبك مانند.......................قابليت لحيم كاري ندارند. 25/. 4 به فضاي استراحت بين پله ها ....................گفته  مي شود. 25/.   5   ب: گزينه ي صحيح را با علامت (r‌) مشخص نماييد به كليه كارهايي كه براي تبديل ورودي به يك محصول انجام مي گيرد گفته مي شود.. الف) ورودي 1       ب) پردازش 1         ج) ورودي و پردازش 1      د) هيچكدام1      25/.   6 سختي و نرمي چوب ها را با استفاده از كدام ابزار مي توان تشخيص داد؟ الف) اره 1       ب) رنده 1         ج)مغار 1      د) همه موارد 1    25/. 7 كداميك تكثير گياه به روش جنسي است. الف) قلمه زدن 1       ب) گرفتن پاجوش 1         ج)پيوند زدن 1      د) كشت دانه 1    25 8 براي از بين رفتن كليه ميكربها حرارتي به ميزان ..................درجه سانتي گراد به مدت 15 ثانيه ضروري است. الف)121 1       ب) 100 1         ج)85 1      د) 93 1    25/.   9 ج: درستي يا نادرستي جملات زير را مشخص كنيد. تنوع رنگ در چوبهاي درختان پهن برگ بيشتر از سوزني برگان است.                           ص  1          غ1   25/. 10 براي اتصال دائم دو قطعه ي فلزي نازك از روش جوشكاري استفاده مي شود.            ص  1          غ  1 25/. 11 كتان  يك نوع الياف مصنوعي است.                                                                              ص  1          غ1  25/. 12 شير گاو از نظر تركيبات به شير انسان (مادر ) نزديك تر است.                                  .  ص  1          غ1 25/.   13 د: به سؤالات تشريحي زير پاسخ دهيد. كار خازن چيست؟       5/.   14 داروهاي كاهنده را توضيح دهيد 75/.     15 دوربين نقشه برداري چه ابعاد و زوايايي از زمين را اندازه گيري مي كند؟3مورد   75/. رديف صفحه دوم امتحان حرفه پايه دوم مدرسه راهنمايي پسرانه سوم شعبان بارم 16 3 گياه نام ببريد كه با قلمه برگ تكثير مي شوند.     75/. 17 گلهاي روز كوتاه توضيح دهيد با ذكر متال. 75/.     18 مواد غذايي متراكم را تعريف كنيد. 5/.     19 پاستوريزاسيون را تعريف كنيد. 1             8نمره      
نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 10:23 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم اسفند 1388

سوال دوم ترم اول

 

شماره دانش آموزی

ردیف

کلاس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ..........................................

نام پدر:...............................

مدرسه راهنمایی امام علی (ع)نوبت یک

**  ترم اول**دی ماه 88

امتحان درس :حرفه وفن  دبیر :آقای:رضایی

پایه:دوم *زمان :60  دقیقه

نمره با عدد:

 

 

 

نمره با حروف:........................................

امضا

ردیف

دانش آموز عزیز ، این برگ به عنوان نمونه سوال ، در پوشه ی مخصوص نگه داری شود

بارم

جواب در پاسخنامه داده شود                                                    هر کدام 25/0 نمره

1-     کدام مورد ازعوامل موثر بر رشد و تکامل فناوری نیست؟

الف )نیاز                             ب)کنجکاوی وتفکر                             ج)تحقیقات علمی                              د)تفکر علمی وعملی

2-     ایده ها از ایده های .............سرچشمه می گیرند و طرح های قبلی را تکمیل می کنند.

الف) علمی                      ب) قبلی                             ج)عملی                        د)تجربه و عملی

3-"فرایند تولید"  در کدام تقسیم بندی سیستم قرار می گیرد؟

الف)ورودی                          ب)پردازش                 ج)خروجی                       د)هر سه مرحله

4- مجموعه ی اقداماتی که باید در تاسیسات الکتریکی انجام شود تا خطرها و خسارت ها از برق برای افراد وتاسیسات به حداقل برسد را حفاظت........ می گویند.

الف) ایمنی برق                       ب)الکترونیکی                     ج)جانی وهم دوستی              د) الکتریکی

5- برای از بین بردن خطر اتصال سیم فاز به بدنه یا قسمت فلزی وسایل برقی از سیم............استفاده می شود.

الف) نول                      ب)فاز                               ج) اتصال به زمین               د)اتصال کوتاه

6-   خطر اتصال سیم فاز به زمین موجب ایجاد................................................   می شود.

الف) آتش سوزی                        ب) جرقه                         ج)برق گرفتگی                     د) الف وب

7-  کلید دوپل دارای.......پیچ مشترک که سیم ............به آن وصل می شود.

الف)یک - فاز                                                                 ب)دو- نول               ج)یک - نول           د)دو- فاز

8- وسایل الکتریکی مانند "اتو" با برق .......... متصل می شود؟

الف)متناوب                                            ب)مستقیم                                 ج)مبدل ها              د)ولتاژکم

9-   مبدل ها (آدابتور)جریان برق ........ را به جریان ......... تبدیل می کنند..

الف) متناوب مستقیم                      ب) مستقیم متناوب        

ج) ولتاژکم 3 تا12 مستقیم                د)باتری 120ولت

10-  جنس مقاومت ها.................................  است؟

الف) بیسB))                            ب)سیلیکون                        ج) کربن                                 د)مقاوتی

11- عدد رنگ- آبی()-قرمز()- زرد() به ترتیب کدام مورد زیر است؟

الف) 7-1-4                                ب)7- 1- 5                                 ج)4- 1-5               د) 6- 2- 4

12- کدام واحد اندازه گیری خازن نیست؟

الف)MΩ                                ب)(F)                                        ج)(nF)                                    د)µF

13- قطعه الکترونیکی LED  یک ........... .است.

الف) ترانزیستور                        ب) دیود نوری                 ج)خازن                       د)مقاومتR  آی سیIC

14- وظیفه اصلی ترانزیستورها.............است.

الف) ذخیره انرژی            ب)افزایش برق                             ج)کاهش یا افزایش جریان برق         د) تقویت امواج      

15- از انواع قطعات الکترونیکی در یک قطعه تشکیل می شود؟

الف)برد برد                  ب)کلکتور(C)                                ج)امیتر(B)                        د) IC (مدارمجتمع)

16- عامل اصلی آلودگی محیط زیست چیست؟

الف) حیوانات کارخانه ها فاضلاب ها                    ب)سوخت و انرژی               

ج)استفاده بی رویه زمین وذخایر آن                                       د) افزایش جمعیت

صفحه دو

17- کدام مورد ویژگی های آب آشامیدنی نیست؟

الف)پاک وسالم                                            ب)بدون رنگ بدون بو      

ج)بدون مزه صاف                                                  د)زلال سفید

18- بسیاری از بیماری های انسان به علت ............ است.

الف) دوستان آداب                                   ب)خوراک وپوشاک              

ج)  روش زندگی ناسالم                                     د)همه موارد فوق درست است.

19- کدام یک از عوامل زیر در انتخاب روش زندگی تاثیر گذار نیستند؟

الف) رسانه ها         ب)مذهب               ج)آداب ورسوم                      د) خوردن و آشامیدن

20- دارو چه کمکی به ما می کند؟

الف) کنترل                      ب) پیش گیری                 ج)درمان                                      د)هرسه مورد صحیح است

21- در مورد داروهای آرام بخش- خواب آور- مسکن دار کدام گزینه صحیح است؟

الف) محرک محرک محرک                         ب)کاهنده محرک محرک

ج) کاهنده کاهنده کاهنده               د)کاهنده کاهنده محرک  

22- آنتی بیوتیک ها یک داروی................  است؟

الف)مجاز                        ب)غیرمجاز             ج)ضدعفونتی             د)کاهنده

23- کاج نراد- گردو   به ترتیب  جزء درختان……………………………………………… است.

الف) پهن برگ پهن برگ سوزنی برگ                                         ب) سوزنی برگ سوزنی برگ پهن برگ

ج)پهن برگ سوزنی برگ سوزنی برگ                                          د)هیچکدام

24- تنوع رنگ در چوب های ........برگ بیشتراز...........برگان است.

الف)پهن سوزنی          ب)سوزنی پهن                     ج)سوزنی سیخی               د)مواردالف و ج صحیح است

25- زمان خشک شدن چوب در روش طبیعی به چه چیز بستگی دارد؟

الف) سوزنی کوره                                                      ب)گونه ی چوب رطوبت چوب

ج)  نوع چوب ضخامت چوب                         د)هیچکدام

26- مغار کدام یک از موارد زیر را انجام نمی دهد؟

الف)کنده کاری              ب)کم کندن                        ج)شکاف دادن           د)معّرق کاری

27- نام دیگر اتصال جدا شدنی کدام مورد است؟

الف) لحیم کاری                       ب)دائم                                                  ج)پیچ مهره                  د) موقت

28- جنس الیاژی لحیم کاری کدام گزینه است؟

الف)قلع سرب             ب)50%سرب ونیتروزن                 ج)مس قلع                           د)مسروی

29- فایده استفاده از روغن لحیم کاری چیست؟

الف)لحیم کاری به خوبی انجام شود                                              ب)محل را تمیز کند

ج)اکسید فلز را در خود حل کند                                                              د)همه موارد صحیح است

30- - ترانس ها با برق جریان ............ودینام ها برای جوشکاری با برق ...........کار می کنند.

الف) متناوب متناوب                                             ب)مستقیم مستقیم     

ج) متناوب مستقیم                                                  د)هیچکدام

31- عرض ،طول وعمق(ابعاد)پی ها به ...........بستگی دارد.                        الف) وزن ساختمان - تعداد طبقات ساختمان  

ب)ارتفاع دیوار تعداد طبقات ساختمان                 ج)وزن ساختمان قدرت تحمل خاک                    د)مورد الف وب صحیح است

32- کف پله ها حدود .................سانتی متر است؟

الف)7 تا 9                   ب)16 تا 18                      ج)30                                          د)18 تا 20

 

 

 

شماره دانش آموزی

ردیف

کلاس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ...................................

مدرسه راهنمایی امام علی (ع)نوبت دو**  ترم اول**دی ماه 88**

امتحان درس :حرفه وفن  دبیر :آقای:رضایی

هر تست 25/0 نمره دارد       پایه:دوم *

نمره از 8نمره

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

1

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره دانش آموزی

ردیف

کلاس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ...................................

مدرسه راهنمایی امام علی (ع)نوبت دو**  ترم اول**دی ماه 88**

امتحان درس :حرفه وفن  دبیر :آقای:رضایی

هر تست 25/0 نمره دارد                پایه:دوم *

نمره از 8نمره

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

1

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 12:10 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه سوم اسفند 1388

سوال سوم ترم اول

 

شماره دانش آموزی

ردیف

کلاس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ..........................................

نام پدر:...............................

مدرسه راهنمایی امام علی (ع)نوبت یک

**  ترم اول**دی ماه 88

امتحان درس :حرفه وفن  دبیر :آقای:رضایی

پایه:سوم *زمان :60  دقیقه

نمره با عدد:

 

 

 

نمره با حروف:........................................

امضا

ردیف

دانش آموز عزیز ، این برگ به عنوان نمونه سوال ، در پوشه ی مخصوص نگه داری شود

بارم

جواب در پاسخنامه داده شود                                                    هر کدام 25/0 نمره

1-یکی از ویژگی های انسان چیست؟

 الف) اختراع و توانایی ذهنی و انتخاب      ب)احساس وجود و حل مشکل         ج)فکر کردن و اکتشاف         د) خلاقیت و داشتن تفکر  

2-به راه های پیشنهادی انسان برای حل مشکل...............................می گویند.

  الف) تجربه و تحلیلo                 ب)حل مشکلo                    ج) فرضیهo               د)هر سه مورد صحیح استo

3-یکی از را های پرورش قدرت تفکر و خلاقیت انسان.............. است.            الف) استفاده از مواد (غذایی)قوی مانند میگو و ماهیo

  ب)کارگاه عملی و تجربی و آزمایشo              ج)دادن فرضیه و ساختن موادo             د) شرکت کردن در کارها و بحث های گروهیo

4)کارکنان بخش ................باید از لباس هایی استفاده کنند که آن ها را از خطر پرتوها در هنگام کار حفظ نماید.

  الف)عکس برداریo                    ب)رادیو گرامo                         ج)جراحیo                 د)پروتز دندانo

5)شکل و رنگ و اشعار حافظ روی آدامس کدام یک از موارد زیر را می رساند؟

  الف) فروش بیش تر و حفظ بسته بندیo    ب)زیبایی و جلب توجه مشتریo     ج)معرفی محصولo         د) زیبایی در ساخت محصولo

6)پنجه ی رکاب   و  دیواره ی طوقه به ترتیب از سیستم..........و..........دوچرخه می باشد.       الف) بدنه و اسکلت دوچرخه-انتقال قدرتo

ب)برق رسانی –انتقال قدرتo                   ج)هدایت ترمز-برق رسانی o                       د) انتقال قدرت-هدایت ترمزo     

7)برای خاموش و روشن کردن یک سری لامپ از دو نقطه از کلید....................استفاده می شود.

   الف)تبدیلo                ب)دوپلo                       ج)یک پلo                     ج)از دو کلید یک پلo

8)موتور الکتریکی انرژی................را به انرژی...................تبدیل می کند.

   الف)الکتریکی-مکانیکیo           ب)نورانی-شیمیاییo                   ج)مکانیکی-شیمیاییo                د)الکتریکی-جنبشیo

  9)مجموع هایی که به نام جاروبک و جارو نگهدار می باشد جریان برق را به........................می رسانند.

   الف) سیم پیچo                        ب)موتورo                                  ج) ارمیچرo                     د)خاز ن موتور و بعد به سیم پیچo

10)این قسمت موتور الکتریکی از ورقه های آهنی  بر روی فولاد سخت سوار شده اند؟

   الف) باد بزنo              ب)استاتورo                                ج) رتورo                               د)بدنه و محفظه ی موتورo

11)این قسمت موتور الکتریکی دارای شیارهای است که سیم لاکی در آن قرار گرفته است؟

  الف) رتورo                    ب)موتور o                                 ج)ارمیچرo                      د) استاتورo

12)این قسمت موتور الکتریکی میدان مغناطیسی دارد.

  الف) خازن موتورo                      ب)موتورo                                  ج)رتورo                     د) استاتورo

  13)برای تقویت میدان مغناطیسی  در حلقه های سلف از ..............استفاده می شود.

  الف) سلف                        ب)آنتن                                      ج) هسته ی آهنی                          د)ترانسفور ماتور

14)به جای استفاده ار لامپ ها ی بزرگ و گران قیمت و پر مصرف از ..............استفاده می شود.

  الف))icآی سی)                            ب)خازن                         ج)دیود                   د) ترانزیستور

 

صفحه دو

15)کدام یک از موارد برای تعریف واکسن صحیح نیست؟                         الف) از حیوان به انسان منتقل می شودo

ب)میکروب کشته شده استo       ج)سم ضعیف شده ی میکروبo                   د) میکروب زنده ی ضعیف شده است. o

16)  *بیماری که در حال نابودی است.................     و      بیماری که واکسن برای آن تهیه نشده است............ می کویند.

  الف)آبله –ایدزo                        ب)فلج اطفال –سرخکo              ج)آبله –دیفتری o                        د)هیچ کدامo

17)کدام بیماری زیر بعد از واکسینه شدن کودک احتمال ابتلا شدن به آن می رود؟

  الف)اوریونo                 ب)سل-فلج اطفالo                    ج)هپاتیت بo                د)کزاز-سیاه سرفهo

18)به بزرگ شدن اعضای بدن به طور طبیعی می گویند.

الف)تکاملo             ب)بزرگ شدن بدنo                           ج)  رشدo                            د)گزینه ی الف و بo

19)واکسن دوره ی حاملگی مادران................است.

  الف)کزازo                                 ب)دیفتریo                         ج)سلo                     د)فلج اطفالo

20)رشد و تکامل کودک از ...............تا ............بسیار سریع است.

   الف) جنینی تا 5سالگیo                        ب)جنینی تا دو ماهگیo          ج) تولد تا دو سالگیo                                د)تولد تا جوانیo

21)از چه سنی غذای کمکی همراه شیر به کودک داده می شود؟

  الف) بدو تولدo              ب)2 سالگیo                       ج) 6 ماهگیo                              د)همه ی مواردo

22)تمیز کردن دندان ها از چه موقع شروع می شود؟               الف)با آب هر بار بعد از شیر خوردنo

  ب)از ابتدای رویش اولین دندانo              ج)با دستمال مرطوب و تمیز از دو سالگیo                 د)از سن 2.5 سالگیo

23)کودک از چه سنی تعقیب و تقلید را شروع می کند؟    الف)2 ماهگیo           ب)2 سالگیo       ج)2.5 سالگیo       د)9 ماهگیo

24)محل استراحت بیمار ، دارای دمای حدود...............درجه می باشد.

   الف)30 درجهo             ب)20درجهo                    ج)40درجهo                    د)37.5 درجهo

25)کدام جز علائم حیاتی بدن نیست؟

  الف) میزان فشارo                     ب)نبضo                                   ج)تنفسo                                  د) خونریزیo

  26)در کاغذ سازی چیپس ها چگونه تجزیه می شوند؟

  الف) خرد کردن و له کرن در آبo              ب)الیاف سلولزیo              ج)پخت خمیر-بخار آب و فشارo      د) مواد شیمیاییo

27)چرا از سوزنی برگان بیشتر در کاغذ سازی استفاده می شود؟             الف)به علت تفاله ی "باگاس" و مازاد محصولاتo

ب)چون برگ های سوزنی دارند و سوراخی ندارندo       ج)شکل ظاهری و بافت و شیره ی نباتیo            د)به جهت الیاف طولانی ترo

  28)کارخانه ی کاغذ سازی از تفاله ی نیشکر در ............

  الف) ممرز مازندرانo                  ب)صنوبر گیلانo              ج) هفت تپه اهوازo                     د)باگاس اهواز و کرمانo

29)برای افزایش مقاومت تخته فیبر چه کنیم؟

  الف)چسب های مصنوعی در خمیر الیاف اضافه کردo                       ب)چسب آهنo  ج)چسب های معدنی و آلیo              د)هیچ کدامo

30)روکش مصنوعی از چوب و...................و پرس به دست می آید.                          الف)کاغذ و مواد شیمیایی مخصوصo

ب)ورقه های چوب و رنگ و اسید سیتریک    o          ج)ورقه های چوب و چسب و رنگo د)پانل ها- چوب مصنوعی +خمیر+رنگo

31)عبور روکش ها از داخل چسب و رنگ باعث.............می شود. الف)مقاومت در برار رطوبت و حرارتo

  ب)مقاوم شدن د برابر صدا و حرارت             oج)محکم شدن و مانع از بین رفتن حشرات چوب خوارo                        د)همه مواردo

32-فرق ساخت  MDF و کاغذ        الف)نوع مواد آن              ب) جنس ورق                    ج)رنگ و مقاومت             د) هر سه مورد

 

 

شماره دانش آموزی

ردیف

کلاس

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ...................................

مدرسه راهنمایی امام علی (ع)نوبت دو**  ترم اول**دی ماه 88**

امتحان درس :حرفه وفن  دبیر :آقای:رضایی **پایه:سوم *

هر تست 25/0 نمره دارد

نمره از 8نمره

 

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

 

1

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ...................................

 

شماره دانش آموزی

ردیف

کلاس

 

 

 

 

مدرسه راهنمایی امام علی (ع)نوبت دو**  ترم اول**دی ماه 88**

امتحان درس :حرفه وفن  دبیر :آقای:رضایی** پایه:سوم *

هر تست 25/0 نمره دارد

نمره از 8نمره

 

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

سوال

الف

ب

ج

د

 

1

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 12:9 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1386

                                   فصل پنجم


1 .  فلزات  را پس از استخراج به چه اشکالی  در مي آورند ؟
2 .  اتصالات فلزي به چند دسته تقسيم مي شوند؟
3 .  اتصالات جدا شدني را تعريف كرده و مثال بزنيد ؟
4 . اتصالات جدا نشدني را تعريف كنید و مثال بزنید .
5 .  لحيم كاري را تعريف كنيد؟
6 .  آلياژ لحيم از چه فلزاتي تشكيل شده است؟                                                 7 . وظیفه هر یک از وسایل زیر را در لحیم کاری بنویسید .                                                        1 . هویه :                         روغن لحیم : 
8 .  در هنگام لحیم کاری به چه نکاتی باید توجه کنیم  ؟
9 . نكات ايمني كه در موقع لحيم كاري استفاده مي شود را بيان كنيد .
10 .  براي انجام جوشكاري از .............. یا .................  استفاده مي شود؟
11 . چرا در هنگام جوشکاری باید از ماسک و عینک استفاده کنیم ؟
12 . چرا در هنگام لحیم کاری نباید هویه را داخل روغن لحیم فرو ببریم ؟

فصل چهارم

1 .  چوب ها را بر اساس كدام ويژگي طبقه بندي مي كنند؟
2 .  چو ب ها به چند گروه طبقه بندي مي شوند از هر گروه 2 مثال بزنید .
3 .  چوبهاي سوزني برگان چه تفاوتی با چوب پهن برگان دارد .
4 .  سختي و نرمي چوب را چگونه  تشخيص  می دهند ؟
5 .  از چوب درختان پهن برگ در چه جاهایی استفاده  مي شود؟
6 .  سه قسمت اصلي درخت رانام ببريد .
7 . وظیفه  ريشه چيست؟
8 .  چوب مورد نياز در صنايع چوب از كدام قسمت درخت تهيه مي كنند؟
9 .  چرا نمي توان چوب درختاني كه تازه قطع شده را در صنايع چوبي استفاده كرد؟
10  . چرا چوبها را قبل از مصرف باید خشک کنیم ؟
11 .  روشهای خشک کردن چوبها را نام ببرید .
12 .  روش طبيعي خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضيح دهيد ؟
13 .  مدت زمان خشک کردن چوب به چه عواملی بستگی دارد ؟
14.  روش مصنوعي خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضيح دهيد .
15 .  در كوره چوب خشك كني چه عواملي تحت كنترل است ؟
16 . مزاياي خشك كردن مصنوعي را بنویسید .
17 . در هنگام کار با مغار به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟

 

فصل سوم

1 .  چه  فعاليتهایی به آب وابسته است؟
3 .  چه عواملي باعث خالي شدن ذخاير آب وآلودگي آن شده است؟
4 . انواع  فاضلاب را نام ببريد .
5 . چراگاهي انسان با خوردن غذاهاي دريائي دچار بيماري هاي خطرناكي مي شوند؟
6 .  ويژگيهاي آب آشاميدني سالم را بيان كنيد .
7 .  مناسب ترين آب براي آشاميدن كدام است ؟
8 .  روشهای سالم سازي آب را بيان كنيد .
9 .  دارو به چه موادی گفته می شود ؟
10 .  داروها چه تاثیراتی بر بدن انسان دارند ؟
11 .  انواع منشاُ دارو را نام ببريد؟
12 .  امروزه بيشتر داروها به روش................تهيه مي شوند.
13 .  چند دارو را كه به روش شيميائي تهيه مي شوند را نام ببريد؟
14 .  چه  بیماریها به دارو نیاز ندارند ؟ و روش درمان این بیماریها را بنویسید .
15 .  داروهائي كه در بدن ايجاد وابستگي مي كنند به چند گروه تقسيم مي شوند؟
16 .  داروهاي كاهنده چه داروهائي هستند؟
17 .  چند نمونه از داروهاي كاهنده را نام ببريد؟
18  .  داروهاي محرك چه نوع داروهائي هستند؟
19 .  براي داروي محرك مثالي بزنيد؟
20 .  كافئين در كدام محصولات وجود دارد؟
21 .  داروهاي غير مجاز چه داروهائي هستند؟
22 .  چند نوع داروي غير مجاز را نام ببريد؟
23 . مصرف داروهای محرک قوی چه تاثیری بر بدن انسان دارد ؟
24 . مصرف داروهای کاهنده قوی چه تاثیراتی بر بدن انسان دارد ؟

 


 

فصل دوم

1 .  خطرات ناشي از برق چه پيامدهاي جبران ناپذيري دارد ؟
2 .  چرا افرادي كه با برق كار مي كنند، بايد با حفاظت ايمني برق آشنا شوند ؟
3 .  حفاظت الكتريكي را تعريف كنيد ؟
4 .  سه مورد از خطرات ناشي از جريان برق را بيان كنيد ؟
5 .  اتصال سيم فاز به زمين خیس باعث چه خطراتي مي شود ؟
6 .  اتصال سيم فاز به بدنه فلزی وسايل برقي چه خطراتی دارد  ؟
7 .  اتصال سیم فاز به سیم نول چه خطراتی دارد  ؟
8 . دو وسیله حفاظتی که برای جلو گیری از برق گرفتگی سا خته شده را نام ببرید .
9 . سیم هایی که داخل پریز ساختمان وجو دارد را نام برده و شمای آنرا رسم نمایید .
10 .  سيم اتصال به زمين چگونه خطر برق گرفتگي را از بين مي برد ؟
11 .  چرا حوادث ناشي از برق گرفتگي در ايران زياد است ؟
12 .  علم الكترونيك در چه قرني متولد شد؟
13 .  چه عاملي باعث شد الكترونيك به وجود آيد؟
14 .  برد چيست؟
15 .  مقاومت انرژي الكتريكي را به ................. و ................ تبديل مي كند؟
16 . 4 قطعه الكترونيكي كه در مدارها استفاده مي شوند را نام ببريد؟
17 .  انواع مقاومت را بطور کامل نام ببرید .
18 .  كار مقاومت در مدارهاي الكترونيكي چيست؟
19 . انواع  خازن را نام ببريد .
20 .  وظيفه خازن چيست؟
21 .  دیود و ترانزیستور ز چه موادی ساخته شده است ؟
22 .  چند نوع  ديود را نام ببريد؟
23 . نیمه هادی به چه موادی گفته می شود  ؟ مثال برنید .
24 .  كار ديود شبيه به چيست؟
25 .  با اختراع كدام قطعه در الكترونيك تحول اساسي به وجود آورد؟
28 .  وظيفه اصلي ترانزيستور چيست؟
29 .  كدام قطعه الكترونيكي در سالهاي اخير كاربرد وسيعتري دارد؟
30 .  در آي سي چه  قطعاتی وجود دارد؟
31 .  اختراع آي سي چه تاثیراتی در الكترونيك به وجود آورده است ؟
32 .  يكي از كاربردهاي ديود را نام ببريد؟


 . مراحل فناوری را نام ببرید  .
2 .  نتايج تحقيقات علمي و صنعتي به . . . . . . . . .  منجر مي گردد .
3 .  پیشرفت علم چه تاثیری برفناوري دارد؟
4 .  بدون استفاده از ............... توليد يك محصول فناوري ممكن نيست .
5 . قبل از استفاده از مواد خام موجود در طبيعت برای توليد محصولات فناوري چه کاری بر روی آن انجام می دهند ؟
6 .  يكي از آماده ترين مواد براي توليد محصولات چوبي چيست؟
7 .  قبل از استفاده از چوب در توليد محصولات فناوري چه تغييري بايد درآن ايجاد كرد ؟
8 .  سيستم را تعريف كنيد؟
9 . 3  مورد از ویژگیهای سیستم را بنویسید  .
10 .  اجزای اصلي يك سيستم باز را نام ببريد . و هر یک را بطور کامل توضیح دهید .
14 .  ورودي يك رايانه شامل چه چیزهایی است ؟
15 .  در يك رايانه اطلاعات توسط چه وسيله هايي وارد رايانه مي شود ؟
16 . آیا می توان یک ماشین حساب را یک سیستم باز نامید توضیح دهید .

 

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 22:4 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1386

دوم سوالات

فصل ششم

1 .  براي ساخت بنا چه مراحلي را بايد طي كرد؟
2 .  وظيفه مهندس نقشه بردار را بنویسید .
3 .  در ساختمان سازي برداشت را تعریف کنید ؟
4  . تار چیست ؟
5 .  هر یک از تعريف های زیر را کامل كنيد ؟                                           

نقشه خانه ازاتصال ......................................................................

نقشه یک زبان ...........................................................................

نقشه عبارت است از طرحی ..........................................................
6 .  چرا نقشه بايد داراي علائم اختصاری باشد؟
7 .  چند مورد از علائم موجود در نقشه را نام ببريد؟
8 .  كادر نقشه را تعريف كنيد؟
9 .  جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردي است ؟ و در کدام قسمت نقشه قرار دارد ؟
10 .  در هنگام رسم نقشه به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟
11 .  چرا در نقشه ها از راهنما و تو ضیحات استفاده می شود ؟
12 .  چرا در نقشه از علامت شمال استفاده می شود ؟
13 .  دستورات لازم براي اجراي دقيق نقشه ساختمان در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟
14 .  محل قرار گرفتن علامت شمال كجاست ؟
15 .  اجزاي اصلي ساختمان را نام ببريد؟
16 .  وزن يك ساختمان به چه عواملي بستگي دارد؟
17 . ابعاد پی به چه عواملي بستگي دارد ؟ 

18 . چرا در ساختمان از پی استفاده می شود ؟
19 .  وظيفه ستون را بنویسید ؟ و از چه مصالحی ساخته می شود ؟
20 .  ديوار چگونه بوجود مي آيد؟
21 .  انواع ديوارها را نام ببريد؟
22 .  وظیفه دیوار باربر را بنویسید .
23 .  ضخامت ديوار باربر به چه عواملي بستگي دارد؟
24 .  وظیفه  ديوار جدا کننده  را بنویسید ؟
25 .  در يك ساختمان راه پله را به چه منظوري احداث مي كنند ؟
26 . در مورد راه پله موارد خواسته شده رابنویسید.

 ۱. تعداد پله ها :                          2 : ارتفاع پله ها :               3 : کف پله ها :
27 . چرا در راه پله ها  پاگرد استفاده می شود ؟
28 . چرا در ساختمان سقف استفاده می شود ؟
29 .  سقف ساختمان از چه مصالحی ساخته می شود ؟
30 . چند نمونه از محاسباتی که مهندس ساختمان انجام می دهد را بیان نمایید

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 22:0 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1386

دوم سوالات

فصل ششم

1 .  براي ساخت بنا چه مراحلي را بايد طي كرد؟
2 .  وظيفه مهندس نقشه بردار را بنویسید .
3 .  در ساختمان سازي برداشت را تعریف کنید ؟
4  . تار چیست ؟
5 .  هر یک از تعريف های زیر را کامل كنيد ؟                                           

نقشه خانه ازاتصال ......................................................................

نقشه یک زبان ...........................................................................

نقشه عبارت است از طرحی ..........................................................
6 .  چرا نقشه بايد داراي علائم اختصاری باشد؟
7 .  چند مورد از علائم موجود در نقشه را نام ببريد؟
8 .  كادر نقشه را تعريف كنيد؟
9 .  جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردي است ؟ و در کدام قسمت نقشه قرار دارد ؟
10 .  در هنگام رسم نقشه به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟
11 .  چرا در نقشه ها از راهنما و تو ضیحات استفاده می شود ؟
12 .  چرا در نقشه از علامت شمال استفاده می شود ؟
13 .  دستورات لازم براي اجراي دقيق نقشه ساختمان در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟
14 .  محل قرار گرفتن علامت شمال كجاست ؟
15 .  اجزاي اصلي ساختمان را نام ببريد؟
16 .  وزن يك ساختمان به چه عواملي بستگي دارد؟
17 . ابعاد پی به چه عواملي بستگي دارد ؟ 

18 . چرا در ساختمان از پی استفاده می شود ؟
19 .  وظيفه ستون را بنویسید ؟ و از چه مصالحی ساخته می شود ؟
20 .  ديوار چگونه بوجود مي آيد؟
21 .  انواع ديوارها را نام ببريد؟
22 .  وظیفه دیوار باربر را بنویسید .
23 .  ضخامت ديوار باربر به چه عواملي بستگي دارد؟
24 .  وظیفه  ديوار جدا کننده  را بنویسید ؟
25 .  در يك ساختمان راه پله را به چه منظوري احداث مي كنند ؟
26 . در مورد راه پله موارد خواسته شده رابنویسید.

 ۱. تعداد پله ها :                          2 : ارتفاع پله ها :               3 : کف پله ها :
27 . چرا در راه پله ها  پاگرد استفاده می شود ؟
28 . چرا در ساختمان سقف استفاده می شود ؟
29 .  سقف ساختمان از چه مصالحی ساخته می شود ؟
30 . چند نمونه از محاسباتی که مهندس ساختمان انجام می دهد را بیان نمایید

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 22:0 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1386

اول سوال

نام و نام خانوادگي: بسمه تعالي تاريخ امتحان: / /
نام پدر:
نام درس:حرفه وفن (1)
رديف نمره
1 سه مرحله مهم پرورش گياه را بنويسيد؟
75/0
2 منظور از وجين كردن چيست؟
5/0
3 دوره تبديل تخم مرغ به جوجه-------------------روز است. 25/0
4 قسمتهاي مورد مصرف هر يك از گياهان زيررا بنويسيد؟
كاهو( ) لوبيا( ) پياز( ) گل كلم( ) 1
5 تفاوت گوشت دام سالم وناسالم را بنويسيد؟
1
6 نخ هايي كه در جهت طول پارچه قراردارند--------------و نخ هايي كه در جهت عرض پارچه قرار دارند-----------ناميده مي شود. 5/0
7 غذاي انسان از دو منبع----------و-------------تأمين مي شود. 5/0
8 دفع بهداشتي زباله به چند صورت انجام مي گيرد؟
5/0
9 منظور از باز يافت مواد چيست؟ 5/0
10 چرا سيم هاي برق را از مس مي سازند؟
5/0
11 دو آلياژ مس را بنويسيد؟ 5/0
12 براي هر يك از كارهاي زير چه ابزاري مناسب است؟
الف:براي فرم دادن يابريدن سيم
ب:براي تشخيص سيم فازاز نول 5/0
13 دو بخش اصلي اتم را نام ببريد؟ 5/0
14 كدام سيستم ساده وكدام پيچيده است؟
الف:پيچ گوشتي( ) چرخ گوشت( ) 5/0
__________________
با تشكر
روزي کـه دلـم پيش دلت بود گرو <> دستان مـرا سخت فشردي کـه نرو
روزي که دلت به ديگري مايل شد <> کـفـشـان مـرا جفت نمودي
نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:36 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1386

-خشک کردن چوب در هوای آزاد به ..............و...............بستگی دارد؟

الف)نوع وضخامت      ب)نوع چوب و نوع برگ      ج) مدت زمان ورنگ      د) هیچ کدام   

4- نام دیگر اتصال جدا شدنی........................است.

الف)دائم                  ب) محکم                      ج)موقت                       د)ایستایی

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 20:53 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

سوالات

پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید : ) 1 نمره )

 

1 – ترمز دوچرخه ، جزو کدام سیستم فرعی آن می باشد ؟

 

الف – انتقال قدرت          ب – بدنه یا اسکلت           ج – هدایت و فرمان        د – هشدار دهنده

 

2 – مراقبت از کودک از چه دوره ای شروع می شود ؟

 

الف – بعد از ازدواج        ب – قبل از ازدواج              ج – بعد از تولد           د – دوره ی جنینی

 

3 – متداولترین تکثیر تجاری درختان چیست ؟

 

الف – تقسیم ریشه        ب – پاجوش                         ج – خوابانیدن                  د – قلمه زدن

 

4 – کدام مورد از میوه له شده و شکر تهیه می شود ؟

 

الف – کمپوت             ب – کنسرو                               ج – مارمالاد                     د – مربا

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

صحیح و یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید . ( 5 /. نمره )

 

5 – قارچ ها باعث ســـــــــوراخ شدن چوب می شــــــــوند و همچنین رنگ طبیعــــــــــی آن را

      تغییــــــــر می دهند .     ص                 غ

 

6 – معمولا وضع قرار گرفتن  درختــــــــــان را نسبت به یکــــــــــدیگر طرح های کاشــــــت   

      درختــــــــــان می نامند.    ص                  غ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . ( 1 نمره )

 

 

7 – یکی از اصولی که اساس کار فناوران را تشکیل می دهد اصل ...................   می باشد .

 

8 – لباس های بافتنی را اتو نمی کنیم زیرا باعث  ......................  لباس می شود .

 

9 – کندوی زنبور عسل به دو صورت .................  و .......................افزایش می یابد .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                   صفحه     2

 

                 به سوالات زیر پاسخ دهید .

 

 

 

10 – روش های خشک کردن میوه و سبزی را بنویسید .  ( 5 / . نمره )

 

 

 

 

11 – از اجزای موتور الکتریکی ، دو مورد را نام ببرید .   ( 5 / . نمره )

 

 

 

 

12 -  دو مورد از قسمت های دستگاه انتقال قدرت خودرو را نام ببرید . ( 5 / . نمره )

 

 

 

 

 

13 – طبق آیین نامه ها ، درساختمان های آجری از چه کلاف هایی استفاده می شود ؟  ( 5 / . نمره )

 

 

 

 

14 – کله گیری را تعریف کنید . ( 5 / . نمره )

 

 

 

15 – کنترل ساخت و ساز ساختمان ها در شهر ها و روستاها از دو جهت حائز اهمیت اســــت .

آن ها را بنویسید .  ( 5 / . نمره )

 

 

 

16 – عادت های بد غذایی در دوره ی نوجوانی زمینه ی چه بیماری هایی را در دوران بزرگ سالی

        فــــراهم  می کند ؟ ( سه مورد )  ( 75 / . نمره )

 

 

 

17 – آبیاری به روش کرتی ( غرقابی ) را توضیح داده و عیب این روش را بنویسید . ( 75 / . نمره )

 

 

 

18 – عواملی که در پرورش ماهی از بروز بیماری جلوگیری می کند را بنویسید . ( سه مورد)  ( 75 / . نمره )

 

 

 

 

                  موفق باشید                              جمع بارم 8 نمره

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:35 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

سوالات

 همّت بلند دار که مردان روزگار  از همّت بلند به جایی رسیده اند "
1- جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط را با(غ) مشخص کنید .(1نمره)
- اکسیژن یک عامل موثر در فساد مواد غذایی می باشد. ------
- قلمه زدن یک روش تکثیر جنسی در گیاهان است.------
- آلومینیم قابلیت لحیم کاری خوبی دارد . ------
- مصرف دارو های محرک ، میزان فعالیت بدن را زیاد می کند.------
2- جملات زیر کامل کنید . ( 1نمره)
- تغییری که در اثر استفاده از دارو در بدن به وجود می آید بستگی به دارو دارد .
- مهمترین اتصال دائم و است .
- شیر مادر بخاطروجود باعث حفظ نوزاد در مقابل عفونت ها می شود.

3- جملات زیر را بخوانید و گزینه صحیح را با علامت مشخص کنید .(5/1نمره)
- درپنیر سازی----- در درجه ی اول اهمیت قرار دارد.
الف- کیفیت شیر مصرفی ب) دمای شیر ج) مزه و بوی شیر  د) صاف کردن شیر
- کدام یک از موارد زیر جزء ورودی سیستم رایانه می باشد ؟
الف) چاپگر ب) صفحه کلید ج) مانیتور (صفحه نمایش ) د) بلندگو
- کدام یک از قطعات الکترونی زیر مانند شیر یکطرفه ، فقط جریان را از یک سمت عبور می دهد ؟
الف) خازن ب) مقاومت متغیر ج) دیود  د) مقاومت ثابت
- هدف از پاستوریزاسیون :
الف) ازبین رفتن میکروب های غیر بیماری زا است ب) ازبین رفتن تمام میکروب ها ( بیماری زا و غیر بیماری زا) است
ج) جلوگیری از نفوذ عوامل فساد مواد غذایی است ج) کاهش میکروب و افزایش طول عمر مواد غذایی است
- برای تولید یک محصول فناوری باید :
الف) مواد را تغییر داد ب) ارزشیابی کرد  ج) تقسیم بندی کرد  د) اجزا را شناخت
- کدام یک از درختان زیر جزء پهن برگان نیست ؟
الف) ملچ ب) بلوچ  ج) کاج  د) تبریزی 

4- مراحل روش خوابانیدن را در تکثیر گیاهان همراه با رسم شکل توضیح دهید (1نمره)

5- عادل و بهنام می خواهند با سرمایه ای که دارند کارگاه پنیر سازی احداث کنند ، آنها مراحل ساخت پنیر را بطور ناقص
می دانند ولی کامل آن را یادنگرفته اند برای همین دوستشان سعید آنها را راهنمایی کرد تا به هدفشان برسند آیا می دانید
پاسخ سعید چیست ؟ (1نمره)
أ‌- پاستوریزه کردن شیر
ب‌- سرد کردن شیر تا .................................
ت‌- ................................................................
ث‌- ................................................................
ج‌- نگهداری در .........................................

6- صنایع غذایی را تعریف کنید . ( 1نمره)
7- در شکل روبرو اجزای نشان داده شده را نامگذاری کنید . (5/1نمره)N8- آیا می توانید معنی شعر ی که قبل از سولات آمده را توضیح دهید ؟ (بهترین توضیح 25/0نمره)


موفق باشید . جمع نمره :
نمره کل از 8 می باشد
نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:29 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

سوالات

 سئوالات دوم راهنمايی ( فصل اول تا هفتم)   

فصل اول

1- مراحل ساخت ابزار يا وسايل را بيان كنيد ؟
2- نتايج تحقيقات علمي و صنعتي به چه مواردي منجر مي گردد؟
3- علم چه فوايدي براي فناوري دارد؟
4- بدون استفاده از ............... توليد يك محصول فناوري ممكن نيست .
5- مواد خام موجود در طبيعت قبل از استفاده در توليد محصولات فناوري با آن بايد چه كار كرد؟
6- يكي از آماده ترين مواد براي توليد محصولات چوبي چيست؟
7- قبل از استفاده از چوب در توليد محصولات فناوري چه تغييري بايد درآن ايجاد كرد ؟
8- سيستم را تعريف كنيد؟
9- اگر يكي از اجزاي سيستم درست كار نكند چه اتفاقي مي افتد ؟
10- قسمتهاي اصلي يك سيستم را نام ببريد ؟
11- به كدام قسمت سيستم ورودي گفته مي شود؟
12- در يك سيستم به چه كارهائي پردازش مي گويند ؟
13- به كدام قسمت سيستم خروجي مي گويند ؟
14- ورودي يك رايانه چيست ؟
15- در يك رايانه اطلاعات به چه وسيله هايي وارد رايانه مي شود ؟
16- در قسمت پردازش يك رايانه چه كارهايي صورت مي گيرد؟
17- خروجي يك رايانه چيست؟

فصل دوم

1- خطرات ناشي از برق چه پيامدهاي جبران ناپذيري دارد ؟
2- چرا افرادي كه با برق كار مي كنند، بايد با حفاظت ايمني برق آشنا شوند ؟
3- حفاظت الكتريكي را تعريف كنيد ؟
4- سه مورد از خطرات ناشي از جريان برق را بيان كنيد ؟
5- اتصال سيم فاز به زمين باعث چه خطراتي مي شود ؟
6- اتصال سيم فاز به بدنه وسايل برقي باعث چه پيامدهائي مي شود ؟
7- اتصال كوتاه دو سيم عامل جريان الكتريكي چه پيامدهائي دارد ؟
8- دو وسيله كه براي پيشگيري از خطرات ناشي از برق ساخته شده است نام ببريد؟
9- در هر سيم كشي برق چند سيم ورودي وجود دارد نام ببريد ؟
10- سيم اتصال به زمين چگونه خطر برق گرفتگي را از بين مي برد ؟
11- چرا حوادث ناشي از برق گرفتگي در ايران زياد است ؟
12- علم الكترونيك در چه قرني متولد شد؟
13- چه عاملي باعث شد الكترونيك به وجود آيد؟
14- برد چيست؟
15- مقاومت انرژي الكتريكي را به چه چيزهائي تبديل مي كند؟
16- 5 قطعه الكترونيكي كه در مدارها استفاده مي شوند را نام ببريد؟
17- انواع مقاومت را نام ببريد؟
18- كار مقاومت در مدارهاي الكترونيكي چيست؟
19- چند نوع خازن را نام ببريد؟
20- وظيفه خازن چيست؟
21- جنس ديود از چيست؟
22- چند نوع ديود را نام ببريد؟
23- سيلسيم و ژرمانيوم چه عناصري هستند؟
24- كار ديود شبيه به چيست؟
25- قطع و وصل كردن ديود چگونه صورت مي گيرد؟
26- با اختراع كدام قطعه در الكترونيك تحول اساسي به وجود آورد؟
27- جنس ترانزيستور از چيست؟
28- وظيفه اصلي ترانزيستور چيست؟
29- كدام قطعه الكترونيكي در سالهاي اخير كاربرد وسيعتري دارد؟
30- در آي سي كدام قطعات الكترونيكي وجود دارد؟
31- اختراع آي سي چه تغيراتي در الكترونيك به وجود آورد؟
32- در آي سي معمولاً چند پايه وجود دارد؟
33- ديود چيست؟
34- يكي از كاربردهاي ديود را نام ببريد؟
35- در برق شهر قطب ها در هر ثانيه............ تغيير مي كنند.
36- فركانس را تعريف كنيد؟


فصل سوم

1- كدام فعاليتها به آب وابسته است؟
2- فعاليت كدام كارخانه بدون آب متوقف مي شود؟
3- چه عواملي باعث خالي شدن ذخاير آب وآلودگي آن شده است؟
4- انواع فاضلاب را نام ببريد؟
5- چرا گاهي انسان با خوردن غذاهاي دريائي دچار بيماري هاي خطرناكي مي شوند؟
6- ويژگيهاي آب آشاميدني سالم را بيان كنيد؟
7- مناسب ترين آب براي آشاميدن كدام است؟
8- دو روش از روشهاي سالم سازي آب را بيان كنيد؟
9- دارو را تعريف كنيد؟
10- داروها چه فوائدي دارند؟
11- انواع منشاُ دارو را نام ببريد؟
12- امروزه بيشتر داروها به روش................تهيه مي شوند.
13- چند دارو را كه به روش شيميائي تهيه مي شوند را نام ببريد؟
14- دام بيماريها بدون مصرف دارو بر طرف مي شوند؟
15- داروهائي كه ايجاد وابستگي مي كنند به چند گروه تقسيم مي شوند؟
16- داروهاي كاهنده چه داروهائي هستند؟
17- چند نمونه از داروهاي كاهنده را نام ببريد؟
18- داروهاي محرك چه نوع داروهائي هستند؟
19- براي داروي محرك مثالي بزنيد؟
20- كافئين در كدام محصولات وجود دارد؟
21- داروهاي غير مجاز چه داروهائي هستند؟
22- چند نوع داروي غير مجاز را نام ببريد؟


فصل چهارم

1- چوب ها را بر اساس كدام ويژگي تقسيم بندي مي كنند؟
2- چو ب ها به چند گروه تقسيم بندي مي شوند؟
3- براي درختان سوزني برگ دو مثال بزنيد؟
4- براي درختان پهن برگ مثال بزنيد؟
5- چوبهاي سوزني برگ را با چوبهاي پهن برگ را مقايسه كنيد؟
6- سختي و نرمي چوب را چگونه مي توان تشخيص داد؟
7- از پهن برگان در كجاها استفاده مي شود؟
8- سه قسمت اصلي درخت رانام ببريد؟
9- كار ريشه چيست؟
10- چوب مورد نياز در صنايع چوب از كدام قسمت درخت تهيه مي كنند؟
11- تاج درخت از چه قسمتهائي تشكيل شده است ؟
12- چرا نمي توان چوب درختاني كه تازه قطع شده اند را در صنايع چوبي استفاده كرد؟
13- خشك كردن چوب چه فوائدي دارد؟
14- چوبهارا به چه روشهائي مي توان خشك كرد؟
15- روش طبيعي خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضيح دهيد ؟
16- نام ديگر روش خشك كردن مصنوعي چوب چيست؟
17- روش مصنوعي خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضيح دهيد؟
18- در كوره چوب خشك كني چه عواملي تحت كنترل است؟
19- مزاياي خشك كردن مصنوعي را بيان كنيد؟
20- چند مورد از نكات ايمني در هنگام كار با مغار را بيان كنيد؟


فصل پنجم


1- فلزات پس از استخراج به چه شكلي در مي آورند؟
2- اتصالات فلزي به چند دسته تقسيم مي شوند؟
3- اتصالات جدا شدني را تعريف كرده و مثال بزنيد؟
4- اتصالات جدا نشدني را تعريف كنيد؟
5- مهم ترين روش اتصال دائم چيست؟
6- لحيم كاري را تعريف كنيد؟
7- آلياژ لحيم از چه فلزاتي تشكيل شده است؟
8- چند مورد از نكاتي كه در موقع لحيم كاري استفاده مي شود را بيان كنيد؟
9- چند مورد از نكات ايمني كه در موقع لحيم كاري استفاده مي شود را بيان كنيد؟
10- براي انجام جوشكاري از چه دستگاهي استفاده مي شود؟
11- وظيفه دستگاه ترانس در هنگام جوشكاري چيست؟


فصل ششم

1- براي ساخت بنا چه مراحلي را بايد طي كرد؟
2- وظيفه مهندس نقشه بردار چيست؟
3- در ساختمان سازي به چه عملي برداشت مي گويند؟
4- به خطوط عمودي و افقي درون نقشه برداري............... مي گويند.
5- نقشه خانه را تعريف كنيد؟
6- نقشه يك خانه چگونه بدست مي آيد؟
7- بهترين روش براي انتقال اطلاعات ساختماني........... است.
8- چرا نقشه بايد داراي علائم اقتصادي اداري باشد؟
9- چند مورد از علائم موجود در نقشه را نام ببريد؟
10- كادر نقشه را تعريف كنيد؟
11- جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردي است؟
12- مقياس يعني چه؟
13- جدول مشخصات نقشه در كدام قسمت نقشه كشيده مي شود؟
14- راهنما و توضيحات نقشه به چه هدفي ايجاد مي شود؟
15- نام فضاهاي شماره گذاري شده در نقشه رادر كدام قسمت نقشه نشان مي دهند؟
16- دستورات لازم براي اجراي دقيق نقشه ساختمان در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟
17- علامت شمال به چه دليل در نقشه رسم مي شود؟
18- محل قرار گرفتن علامت شمال كجاست؟
19- اجزاي اصلي ساختمان را نام ببريد؟
20- وزن يك ساختمان به چه عواملي بستگي دارد؟
21- عرض و طول و عمق پي به چه عواملي بستگي دارد؟
22- وظيفه ستون چيست؟
23- براي ساخت ستون از چه مصالحي استفاده مي شود؟
24- ديوار چگونه بوجود مي آيد؟
25- انواع ديوارها را نام ببريد؟
26- ويژگي ديوار حمال را نام ببريد؟
27- ضخامت ديوار باربر به چه عواملي بستگي دارد؟
28- ويژگي ديوار غير باربر را بيان كنيد؟
29- در يك ساختمان راه پله را به چه منظوري احداث مي كنند؟
30- تعداد مناسب پله هاي يك ساختمان را بيان كنيد؟
31- جنس نرده هاي كنار پله چيست؟
32- پاگرد چيست؟
33- ارتفاع مناسب پله ها در ساختمان هاي مسكوني چه قدر است؟
34- اندازه مناسب كف پله را بيان كنيد؟
35- سقف ساختمان به چه منظوري احداث مي شود؟
36- جنس سقف ساختمان از چيست؟
37- در چه مواردي مهندس ساختمان به انجام محاسبات مي پردازد؟فصل هفتم

 1- غذا چه فوائدي دارد؟
2- غذا در چه صورت موجب بيماري و مرگ مي شود؟
3- كدام بيماريهاي غذائي پس از چند روز بعد از مصرف غذاي آلوده ايجاد مي شود؟
4- علامت ايجاد مسموميت هاي غذائي در بدن چيست؟
5- كدام بيماريهاي غذائي پس از مصرف غذاي آلوده و در مدت زمان بسيار طولاني ايجاد مي شوند؟
6- عرضه بهداشتي غذا در كدام مكانها اهميت دارد؟
7- چرا تهيه و عرضه بهداشتي مواد غذائي در اماكن عمومي بسيار مهم است؟
8- قوانين وآيين نامه هاي بهداشتي تهيه و عرضه غذا شامل چه جنبه هائي است؟
9- غذاي خانگي در كدام مرحله ممكن است آلوده بشود؟
10- سه مورد از نكات بهداشت كه در تهيه و نگهداري غذا بايد رعايت شود را بيان كنيد؟
11- خصوصيات آشپزخانه مناسب را بيان كنيد؟
12- زباله هاي آشپزخانه چگونه بايد جمع آوري شوند؟
13- خطرات و حوادث آشپزخانه ها را نام ببريد؟
14- الياف را تعريف كنيد؟
15- چرا مستقيماً نمي توان از الياف پارچه توليد كرد؟
16- براي توليد پارچه از الياف بايد چه كاري انجام دهيم ؟
17- نوع پارچه به چه عاملي بستگي دارد؟
18- الياف مورد استفاده در پارچه بافي را به چند گروه تقسيم مي كنند، نام ببريد؟
19- الياف طبيعي را تعريف كنيد؟
20- انواع الياف طبيعي را نام ببريد و براي هر يك دو مثال بزنيد؟
21- الياف مصنوعي را تعريف كنيد؟
22- هرچه شماره ميل قلاب بافي ................... باشد، ميل نازكتر و كوچكتر است؟

 

سئوالات سوم راهنمايی ( فصل اول تا ششم )   

فصل اول

1.چهارمورد ازويژگی های انسان را بنويسيد؟
2.انسان برای پاسخ دادن به پرسشهای خود چه می کند؟
3.وظيفه ی مغز انسان چيست؟
4.تفکر خلاق از چه زمانی همراه انسان بوده است؟
5.تفکر خلاق چه فوايدی برای انسان دارد؟
6.يکی از راههای پرورش قدرت خلاقيت چيست؟
7.چرا شرکت کردن در بحثها وکارهای گروهی قدرت خلاقيت را پرورش می دهد؟
8.چرا برای محصولات فناوری قديمی ايده هايی ارائه می شود؟
9.فناوری های گذشته چه کمکی به فناوران می کند؟
10.تايرهای بادی توسط چه شخصی ودر کدام سال ساخته شده اند؟
11.چه شخصی با ايجاد اصلاحات روی تايرهای بادی انها را متناسب با اتومبيل ها تغيير داد ؟درچه سالی؟
12.در توليد محصولات فنا وری چه اصولی را بايد رعايت کنيم؟
13.لباس اتش نشا نها چه خصوصيات وويژگی هايی بايد داشته باشد؟
14.پرتو های خطرناک راديولوژی انسان را به کدام بيماری خطرناک مبتلا می کند؟
15.چرا توليد کنندگان محصولات فناوری معمولا راهنمای استفاده از محصولات خود را در هنگام خريد به مصرف کننده می دهند؟
16.راهنمایمحصولات فناوری حاوی چه نکاتی هستند؟
17در توليد محصولات فناوری کدام اصل اساس کار فناوران را تشکيل می دهد؟
18.در اصل زيبايی محصولات فناوری کدام جنبه ها مورد رعايت قرار می گيرد؟
19.در زيبايی ساخت محصول چه جنبه هايی مورد توجه قرار می گيرد؟
20.در زيبايی بسته بندی محصول چه نکاتی رعايت بشود؟
21.چرا در توليد محصولات فناوری اصل زيبايی رعايت می شود؟
22.سيستم های پيچيده معمولا از چند ………………تشکيل شده اند.
23.سيستم های فرعی به چه هدفی ايجاد می شوند؟
24.دوچرخه از چند سيستم فرعی تشکيل شده است نام ببريد؟
25.سيستم انتقال قدرت دوچرخه شامل کدام قسمت هاست؟
26.وظيفه ی سيستم هدايت وفرمان چيست؟
27.برای باز داشتن دوچرخه از حرکت از کدام قسمت استفاده می شود؟
28.سيستم ترمز دوچرخه چگونه کار می کند؟
29.وظيفه ی اسکلت دوچرخه چيست؟
30 قسمت های اصلی بدنه ی دوچرخه را نام ببريد؟
31.سيستم هشدار دهنده ی دوچرخه چند نوع است برای هريک مثالی بزنيد؟
32.چرخ خياطی از چند سيستم فرعی تشکيل شده است؟نام ببريد.
33.در چرخ های دستی عمل دوختن چگونه صورت می گيرد؟
34.در چرخ های برقی عمل دوختن چگونه صورت می گيرد؟
35سيستم دوخت چرخ خياطی شامل کدام قسمت هاست ؟
36.اسکلت چرخ خياطی شامل کدام قسمت هاست ؟
37.چرخ های خياطی جديد به چه سيستم هايی مجهز است؟


فصل دوم


1.چگونه می توان يک لامپ رااز دونقطه خاموش وروشن کرد؟
2.از کليد تبديل در چه مکانهايی استفاده کرد می شود؟
3.کليد تبديل دارای دوپيچ....................ويک پيچ.................است.
4.موتورهای الکتريکی راتعريف کنيد؟
5.موتورها ی الکتريکی از چند قسمت اصلی تشکيل شده اند؟
6.در موتور الکتريکی کار جاروبک وجانگهدار چيست؟
7.اجزای يک موتور الکتريکی رانام ببريد؟
8.به کدام قسمت موتور رتور می گويند؟
9.جنس رتور از چيست ؟
10.ورقه های اهنی رتور برروی کدام قطعه سوار می شود؟
11.اجزای تشکيل دهنده ی استاتور از چه جنسی هستند؟
12.باد بزن از چه قطعه ای تشکيل شده وکار باد بزن چيست؟
13.کار بدنه ومحفظه ی موتور چيست؟
14.قرن بيست ويک را قرن ................ناميده اند.
15.ثمره یپيشرفت صنايع الکترونيک چيست؟
16.برای اندازه گيری هر کميت الکتريکیبه چه چيز نياز داريم؟
17.جسمی که جريان الکتريکی را اسان تر عبور می دهد دارای مقاومت الکتريکی ...............است.
18.مقدار مقاومت را با ............اندازه گيری می کنند.
19.مقدار جريان را با.................اندازه گيریمی کنند.
20.مقدار اختلاف پتانسيل را با ..................اندازه گيری می کنند.
21.به دستگاهی که مقدار ولتاژ جريان ومقاومت الکتريکی را اندازه گيری می کند چه می گويند؟
22.چند نوع اوومتر موجود است؟
23.سلف چگونه بوجود می ايد؟
24.سلف در مدارهای الکترونيک چه کار می کند؟
25. از سلف به چه منظوری استفاده می شود؟
26.برای تقويت ميدان مغناطيسی سلف چه می کنند؟
27.با اختراع کدام قطعه الکترونيکی تحول عظيمی در الکترونيک بوجود آمد؟
28. قبل از اختراع ترانزيستور از چه قطعاتی در مدارهای الکترونيک استفاده می شد ؟
29.ترانزيستور ها دارای چند پايه هستند ؟
30.ترانزيستور قطعه ای است که مقدار جريان عبوری از .............به ............. را می تواند توسط جريان...................کنترل کند.
31.عمل ترانزيستور شبيه به چيست ؟
32.در مدارهای الکترونيک چه موقع به جای برد برد از فيبر مدار چاپی استفاده می شود؟


فصل سوم

1- ميکروبها چه اشکالاتی برای بدن دارد؟
2- ميکروب چيست ؟
3- کدام بيماريها را واگير می گويند ؟
4- بيماريهای واگير می تواند موجب معلوليت و مرگ بشود.
5- موثرترين راه پيشگيری از بيماريها چيست؟
6- کدام بيماری دراثرواکسيناسيون ريشه کن شده است؟
7- کدام بيماری دراثرواکسيناسيون درحال نابودی است؟
8- راه انتقال بيماری ايدز شبيه کدام بيماری است؟
9- علاوه برواکسيناسيون رعايت چه نکات ديگری برای پيشگيری از بيماريها لازم است ؟
10- واکسن چيست ؟
11- نام ديگر واکسيناسيون چيست ؟
12- آيا دراثرواکسيناسيون افراد بيمار می شوند ؟
13- هفت بيماری مهم دوران کودکی که باواکسيناسيون قابل پيشگيری است را نام ببريد ؟
14- عوارض خطرناک واکسينه نشدن کودک را بيان کنيد؟
15- رشد يعنی چه ؟
16- تکامل يعنی چه ؟
17- رشدوتکامل کودک از دوره جنينی شروع می شود.
18- رشد وتکامل به کدام عوامل بستگی دارد؟
19- مراقبت از کودک ازدوران قبل از ازدواج شروع می شود وتا دوران جنينی وبعد از تولد ادامه می یابد.
20- مراقبت از کودک به چند دسته تقسيم می شود. نام ببريد.
21- چرا زوج های جوان قبل از ازدواج بايد به پزشک مراجعه و با وی مشورت کنند؟
22- چرا بايد از ازدواجهای فاميلی پرهيز کرد؟
23- درصورت کامل نبودن واکسيناسيون مادربه اوکدام واکسن تزريق می شود؟
24- رشد وتکامل کودک درچه دوره ای بسيارسريع است؟
25- مراقبتهای بعد از تولد کودک شامل چه جنبه هايی است؟
26- مناسبترين وبهداشتی ترين غذا برای کودک تا سن 6 ماهگی چيست؟
27- شير مادر چه فوايدی برای کودک دارد؟
28- ازچه سنی می توان به کودک غذای کمکی داد؟
29- غذای کمکی کودک چه ويژگيهای بايد داشته باشد؟
30- لباس کودک بايد دارای چه ويژگيهايی باشد؟
31- برای سلامت دندانهای کودک پيش از 2 سالگی و پس از آن چه کنيم؟
32- کدام رفتارها به رشد و تکامل بهتر کودک کمک می کند؟
33- کدام مواد و وسايل خطرناک را بايد از دسترس کودکان دور نگه داشت؟
34- چرا بستری شدن بيماران در خانه بهتر است؟
35- برای بهبود سريع تر بيماران در خانه چه نکاتی را بايد رعايت کرد؟
36- مهمترين نکته در پرستاری کودکان چيست؟
37- تب شديد چه عوارضی به دنبال دارد؟
38- در صورت تب کودک چه اقداماتی لازم است صورت گيرد ؟
39- علائم حياتی بدن انسان را بيان کنيد؟
40- درجه حرارت معمول بدن انسان کدام اند؟
41- تب را تعريف کنيد؟
42- درجه حرارت دقيق بدن را چگونه تعيين می کنند؟


فصل چهارم

1- يکی از مهمتر ين فرآورده های چوب کاغذ است.
2- چگونگی ساخت کاغذ از چوب را بيان کنيد.
3- چيپس ها را به کدام وسيله تجزيه می کنند؟
4- به قطعات نازک و ورقه شده چوب چه می گويند؟
5- ازتجزيه چيپسها الياف سلولزی بدست می آيد.
6- از روکشهای مصنوعی چگونه استفاده می شود؟
7- برای تهيه روکشهای مصنوعی از چه ماده ای استفاده می کنند؟


فصل پنجم


1- برای استفاده بهتر از خودرو باید چه کار کنيم؟
2- نتيجه کار قسمتهای مختلف خودرو چيست؟
3- قسمتهای اصلی خودرو را نام ببريد؟
4- کار موتور چيست؟
5- موتور چگونه روشن می شود؟
6- وظيفه دستگاه انتقال قدرت چيست؟
7- دستگاه انتقال قدرت از کدام قسمتها تشکيل شده است؟
8- کلاچ چيست ؟
9- در يک خودرو کلاچ چه کاربردی دارد؟
10- جعبه دنده چيست؟
11- وظيفه دفرانسيل چيست؟
12- چرا در خودرو دستگاه فنربندی قرار می دهند ؟
13 وظيفه قسمت فنربندی خودرو چيست ؟
14 وظيفه باطری چيست ؟
16- دينام خودرو چيست ؟
17-وظيفه دينام خود رو را بيان کنيد ؟
18-هدايت چرخ ها جلو خودرو چگونه صورت می گيرد ؟
19- انواع فرمان های خود رو را نام ببريد ؟
20-مجموعه وزن خودرو و سرنشينان توسط کدام قسمت تحمل می شود ؟
21- قدرت ترمز چگونه ايجاد می شود ؟
22- تفاوت روغن ترمز با روغن معمولی را بنويسيد؟
23- بدنه خودرو چگونه طراحی می شود؟
24- وظيفه رادياتور چيست ؟
25- برای بازديد آب وضديخ در رادياتور چه می کنيم ؟
26- شير آلات بهداشتی درحقيقت چه وسايلی هستند؟
27- يک شير دنباله کوتا ه به طور کلی از چند قسمت تشکيل می شود ؟
28- مغزی شير دنباله کوتاه از چه قسمتهای تشکيل شده است؟
29- واشر تخت فيبری چه وظيفه ای دارد؟

فصل ششم


1- کنترل ساخت وساز ساختمان در شهرها ازچه جهاتی اهمیت دارد ؟
2- وظایف شهرداری ها را بنویسید ؟
3- خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی در هنگام ساخت ساختمان را بیان کنید ؟ (سه مورد )
4- وظیفه ی کلاف در ساختمان چیست ؟
5- برای جلوگیری از خراب شدن ساختمان های آجری چه می کنند ؟
6- ماکت چیست ؟
7- ماکت جهت توضیح کار برای چه افرادی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
8- برای ساخت ماکت از چه موادی استفاده می شود ؟
9- برای چسباندن یونولیت یا فوم از چه موادی استفاده می شود ؟
10- در راهها چه کارهایی انجام می شود ؟
11- اگر مانع ای یا تپه ای در مسیر جاده یا راه آهن باشد چه می کنند ؟
12- خاک برداری را تعریف کنید ؟
13- خاک ریزی را تعریف کنید ؟
14- اگر در مسیر راه رودخانه قرار داشته باشد چه می کنند ؟
15- چند نمونه پل را نام ببرید ؟

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:27 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

سوالات

 سئوالات اول راهنمايی ( فصل اول تا ششم )   

فصل اول : فناوري و سيستم
1- ساخت ابزارچه فوايدي براي انسان دارد ؟
2- مراحل ساخت ابزارووسايل رابنويسيد ؟
3- فناوري راتعريف كنيد ؟
4- چه عواملي باعث پيشرفت وتكامل فناوري مي شود ؟
5- مراحل حل مشكل يامسئله رابيان كنيد ؟
6- انسان چگونه توانست ابزارهاووسايل پيچيده تري توليدكنند ؟
7- اجزاي يك ابزارچه رابطه اي بايكديگردارد ؟
8- سيستم راتعريف كنيد ؟
9- اجزاي مختلف سيستم فازمتررابنويسيد؟
10- سيستم هاازنظرتعداد اجزاء به چندگروه تقسيم مي شوند؟ نام ببريد ؟
11- هرچه تعداداجزاي يك سيستم بيشترباشد ، سيستم --------- است ؟
12- سيستمهاراباتوجه به كاري كه انجام مي دهند به چندگروه تقسيم مي كنند؟ نام ببريد وبراي هركدام مثال بزنيد ؟


فصل دوم : كار با برق

1- يكي ازمهمترين اكتشاف بشر، ------------- بوده است .
2- پس ازكشف نيروي برق چه چيزهايي ديگراختراع شده اند ؟
3- استفاده ازنيروي برق به پيشرفت --------- و ---------- كمك بسياري كرد.
4- نام ديگرنيروي برق چيست ؟
5- همه مواد از------ تشكيل شده اند.
6- مولكولها ازذرات كوچكي به نام ------ تشكيل شدند
7- اتم داراي چندبخش اصلي است نام ببريد؟
8- الكترونها روي مدارهاي به دور-------- مي چرخند.
9- چه عاملي باعث ايجادجريان الكتريكي درسيم مي شود ؟
10- مولدالكتريكي راتعريف كنيد ؟
11-دينام دوچرخه نيروي چرخشي رابه ------------ تبديل مي كند .
12- درنيروگاه هاي بزرگ وسدهابه كدام وسيله برق توليدمي كند ؟
13- نام ديگرمولدالكتريكي چيست ؟
14- توزيع برق يعني چه ؟
15- براي توزيع برق به چه وسايلي نيازداريم ؟
16- براي انتقال برق ازچه وسايلي استفاده مي كنيم ؟
17- سيم چيست ؟
18- سيم هاي برق رامعمولاً ازچه جنسي مي سازند ؟
19- براي انتقال برق ازمنبع به محل مصرف به چه امكاناتي نيازداريم ؟
20- سيم فازچه سيمي است ؟
21- سيم نول كدام است ؟
22- ازكليدبه چه منظوراستفاده مي شود ؟
23- چه سيمهايي به كليدوصل مي شود ؟
24- كليدبايدهميشه درمسيرسيم ------- قرارگيرد .
25- لامپ انرژي الكتريكي به ---------- تبديل مي شود .
26- لامپ در-------- بسته مي شود .
27- پريزچيست ؟
28- فيوزچيست ووظيفه آن چيست ؟
29- دونوع فيوزرانام ببريد .
30- اگرجريان برق بيش ازحدمعيني ازبدن انسان عبوركندچه مشكلي پيش مي آيد ؟
31- وصل شدن برق به بدن انسان چه پيامدهايي دارد ؟
32- چرادرهنگام كاربابرق بايدنكات ايمني رارعايت كنيم ؟
33- چندنقطه ايمني درهنگام كاربابرق رابنويسيد ؟ (3مورد)
34- ازانبردست براي چه چيزي استفاده يامنظورمي شود ؟
35- ازسيم چين به چه منظوراستفاده مي شود ؟
36- ازدم باريك براي چه منظوري استفاده مي شود ؟
37- ازسيم لخت كن براي چه كاري استفاده مي شود ؟
38- دونوع سيم لخت كن رانام ببريد ؟
39- ازپيچ گوشتي براي چه كاري استفاده مي شود ؟
40- فازمتربراي چه كاري استفاده مي شود ؟
41- مدارالكتريكي راتعريف كنيد ؟


فصل سوم : كار با چوب

1-يكي ازقديمي ترين وپرمصرف ترين موادي كه بشراستفاده مي كند چيست ؟
2- چراروش ها وابزارهايي براي استفاده بهترازچوب كشف شده است ؟
3-عمده ترين منبع توليدچوب چيست ؟
4-چوب رادركجابه فرآورده هاي مختلف تبديل مي كند ؟
5-فرآورده هاي مختلف چوب رانام ببريد ؟
6-به كدام چوبها الوارمي گويند ؟
7-ازروكش هاي چوبي براي كارهاي -------- و-------- استفاده مي شود .
8-تخته سه لايي چگونه ساخته مي شود ؟
9-نام ديگرتخته ي خرده چوب چيست ؟
10-نئوپان چگونه ساخته مي شود ؟
11-فيبرچگونه ساخته مي شود ؟
12-تخته ي نئوپان رابافيبرمقايسه كنيدوتفاوت هاي آن رابيان كنيد .
13-رويه ي ميزكارازجنس ---------- وپايه هاي آن ازجنس ------- مي باشد .
14-ازگيره به چه منظوري استفاده مي شود ؟
15-ازچوب ساي وسوهان چوب براي چه كاري استفاده مي شود ؟
16-ازگونيامدرج به چه منظوري استفاده مي شود ؟
17- براي صاف ومسطح كردن سطح چوب ازچه ابزاري استفاده مي شود ؟
18- رنده ممكن است ازچه جنسي ساخته شده باشد ؟
19- براي سوراخ كردن چوب ازچه ابزارهايي استفاده مي شود ؟
20- چهارموردازنكات ايمني وحفاظتي كارگاه چوب رابيان كنيد ؟
21- پوشيدن لباس كارمناسب ازچه جنبه هايي موردتوجه است ؟
22- چراهنگام پايان برش كاري بايستي نيروي دست كم كرد ؟


فصل چهارم : كار با فلز

1- يكي ازمهمترين اكتشافت انسان درطول تاريخ ---------- بوده است .
2- كشف فلزچه فوايدي درزندگي انسان دارد ؟
3- چه عواملي براهميت كاربردفلزافزوده است ؟
4- باتوجه به چه وسايلي ازفلزاستفاده مي كند ؟
5- براي اينكه بتوانيم ازفلزات بهتراستفاده كنيم بايد چكاركنيم ؟
6- فلزات معمولاً به چه شكلي درطبيعت يافت مي شود ؟
7- آهن به صورت --------- ازمعدن استخراج مي شود .
8- براي به دست آوردن آهن ، چه موادي رادركوره بلندمي ريزند ؟
9- چراآهن خالص درصنعت قابل استفاده نيست ؟
10- چرا آهن رابه همراه عناصرديگربه صورت آلياژ درمي آورند ؟
11- آهن راهمراه كدام ماده به صورت آلياژ درمي آورند ؟
12- آلياژ چيست ؟
13- مس درچه درجه حرارتي ذوب مي شود ؟
14- مس ------- و --------- رابه خوبي هدايت مي كند .
15- آلياژهاي مس رانام ببريد ؟
16- مس چه فلزي است ؟
17- آلومينيوم چه فلزي است ؟
18- آلومينيوم را ازچه ماده اي به دست مي آورند ؟
19- آلومينيوم درصنعت به صورت -------- آلياژ استفاده مي شود .
20- روي چه فلزي است ؟
21- چرا از فلز روي براي جلوگيري از زنگ زدگي استفاده مي شود ؟
22- از فلز روي دركجاها استفاده مي شود ؟
23- ازسوهان براي چه كاري استفاده مي شود ؟
24- جنس بدنه سوهان ازچيست ؟
25- از خط كش فلزي مدرج براي چه كاري استفاده مي شود ؟
26- ازسوزن خط كش براي چه كاري استفاده مي شود ؟
27- ازسمبه نشان براي چه كارهايي استفاده مي شود ؟
28- از قيچي ورق بردستي براي چه كاري استفاده مي شود ؟
29- از گونيا براي چه كارهايي استفاده مي شود ؟


فصل پنجم : ‌ساختمان سازي

1-انسان غارنشين كشاورزي ودامپروري رابراثر--------- آموخت .
2-چگونه شهرنشيني آغازشد ؟
3-چه عواملي امنيت انسان وساختمان هايش راتهديدمي كند ؟
4-ايمني ساختمان راتعريف كنيد ؟
5-چه عواملي درنظم يافتن ساختمان هاي شهرهاياروستاها اثردارد ؟
6-انواع ساختمان رانام ببريد ؟
7-نقشه يك ساختمان راتعريف كنيد ؟
8-براي ترسيم نقشه ي هم كف يك ساختمان چه مي كنيم ؟
9-چه عواملي درانتخاب نوع مصالح ساختمان منطقه مؤثراست ؟
10- مصالح ساختماني راتعريف كنيد ؟
11- مصالح ساختماني رانام ببريد ؟
12- ازتيرآهن دركجاهااستفاده مي شود ؟
13-آجر چگونه ساخته مي شود ؟
14-ازآجر براي چه كاري استفاده مي شود ؟
15-سيمان چگونه به دست مي آيد ؟
16-به دانه هاي درشت سنگ -------- مي گويند .
17-به دانه هاي ريزسنگ چه مي گويند ؟
18- شن وماسه به طورطبيعي دركجاتهيه مي شود ؟
19- شن وماسه به طورمصنوعي دركجاتهيه مي شود ؟
20- موادماسه سيمان چيست ؟
21- ازملات ماسه سيمان براي چه كاري استفاده مي شود ؟
22- گچ چگونه استفاده مي شود ؟
23- از گچ براي چه كاري استفاده مي شود ؟
24--------- درمدت كوتاهي پس ازتركيب با آب ، سفت مي شود .فصل ششم : بهداشت و محيط زيست

1-نشانه هاي انسان سالم رابيان كنيد ؟
2-فرد بيمارمعمولاً ازانجام ------------------ به طوركامل بهبود مي يابد .
3-سلامتي را تعريف كنيد ؟
4-بهداشت راتعريف كنيد ؟
5-بهداشت علم -------------- است .
6-يكي ازبهترين وروشهاي تأمين بهداشت چيست ؟
7-واكسناسيون چه فوايدي دارد ؟
8-محيط زيست راتعريف كنيد ؟
9-زندگي وسلامت انسان به ------------ بستگي دارد .
10- زيستگاه اصلي انسان وموجودات زنده دركجااست ؟
11- انسان چگونه توانست روش هاي مختلفي رابراي توسعه زندگي ابداع كرده است ؟
12- عوامل آلوده كننده محيط زيست رانام ببريد ؟
13- زباله چه چيزهايي را آلوده مي كند ؟
14- زباله را تعريف كنيد ؟
15- پخش شدن زباله درمحيط زيست چه اثراتي دارد ؟
16- گازهاي حاصل ازانباشته شدن زباله چه تأثيري برهوادارد ؟
17- شيرآبه هاي ناشي ازجمع شدن زباله چه تأثيري دارند ؟
18- روش صحيح جمع آوري زباله رابنويسيد ؟
19- روش صحيح دفع بهداشتي زباله رابيان كنيد ؟
20- زباله هاي بيمارستاني راچگونه دفع مي كنند ؟
21- حشرات وجانوراني موذي كه باعث انتقالي بيماري مي شود رانام ببريد ؟
22- حشرات وجانوراني موذي دركجازندگي وتوليدمثل مي كنند ؟
23- چگونه مي توان امكان زيست جانوران وحشرات موذي راازبين برد ؟
24- چرابراي ازبين بردن حشرات وجانوران موذي فقط درمواردبسيارضروري بايدازسموم شيميايي استفاده كرد ؟
25- حشره كش ها وسموم شيميايي باعث ايجادكدام بيماري خطرناك مي گردند ؟
26- حادثه راتعريف كنيد ؟
27- حوادث طبيعي وغيرقابل پيشگيري راچه مي گويند ؟ مثال بزنيد ؟

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:25 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه دوازدهم دی 1385

پاسخ نامه کلاس سوم

1

 

ب

 

 

11

 

 

 

د

21

 

ب

 

 

31

 

ب

 

 

41

 

ب

 

 

51

 

 

ج

 

2

 

 

 

د

12

الف

 

 

 

22

 

 

 

د

32

الف

 

 

 

42

الف

 

 

 

52

 

 

ج

 

3

 

 

ج

 

13

الف

 

 

 

23

 

ب

 

 

33

 

 

 

د

43

الف

 

 

 

53

 

ب

 

 

4

الف

 

 

 

14

الف

 

 

 

24

الف

 

 

 

34

 

ب

 

 

44

الف

 

 

 

54

 

 

ج

 

5

 

ب

 

 

15

 

ب

 

 

25

 

ب

 

 

35

 

ب

 

 

45

 

 

 

د

55

 

ب

 

 

6

 

 

چ

 

16

 

 

 

د

26

الف

 

 

 

36

 

ب

 

 

46

 

 

ج

 

56

 

 

 

د

7

الف

 

 

 

17

 

 

ج

 

27

 

 

ج

 

37

 

ب

 

 

47

 

 

 

د

57

 

ب

 

 

8

 

ب

 

 

18

 

ب

 

 

28

 

 

ج

 

38

 

ب

 

 

48

 

ب

 

 

58

الف

 

 

 

9

 

 

ج

 

19

الف

-

ج

-

29

 

ب

 

 

39

 

ب

 

 

49

 

 

ج

 

59

 

 

 

د

10

 

 

ج

 

20

 

ب

 

 

30

 

 

ج

 

40

 

 

 

د

50

الف

 

 

 

60

 

 

 

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 17:49 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هفتم دی 1385

                            آزمون آموزش حرفه وفن پایه سوم راهنمایی                    صفحه 1

                

امام علی (علیه السلام): عبرت ها چقدر فراوانند وعبرت پذیران چه اندک . (حکمت 297)

 

جواب ها در برگه مخصوص پاسخ نامه (صفحه 5) علامت زده شود

1-کدام قسمت مغز وظیفه دریافت اطلاعات وپیام ها را بر عهده دارد؟

الف)مخ                                  ب)سلول عصبی                   ج)مخچه                      د)بصل النخاع

2-انسان با استفاده از قدرت .........مسائل ومشکلات خود را حل می کند.

الف)بحث                                  ب)تحقیق                    ج)کاوش                     د)تفکر خلاق

3-چه کسی تایرهای بادی را متناسب با اتومبیل های  تازه اختراع شده تغییر داد؟

الف)تامیسون                         ب)جیمز وات                  ج)دانلپ                      د)میشل فارادی

4-پنجه رکاب وزنجیر جزء کدام سیستم دوچرخه است؟

الف)انتقال قدرت                ب)هدایت وفرمان              ج)بدنه واسکلت              د)هشدار دهنده

5-ماکو مربوط به کدام سیستم چرخ خیاطی است؟

الف)انتقال قدرت                ب)سیستم دوخت              ج)بدنه واسکلت              د)برق رسانی

6-اساس کار فناوران چیست؟

الف)اصل انتخاب                ب)ساخت محصول              ج)اصل ارزیابی                       د)ب وج

7-سیستم انتقال قدرت در چرخ های دستی به شکل .................فعال است.

  الف)مکانیکی                ب)فشاردادن پدال                ج)الکتریکی              د) الف وب

8-ترمزجزءکدام سیستم دوچرخه است؟

الف)انتقال قدرت                ب)هدایت وفرمان              ج)بدنه واسکلت              د)هشدار دهنده

9-اگر بخواهیم یک لامپ را از دو نقط خاموش وروشن کرد ازکلید..............استفاده می کنیم.

الف)یک پل                                   ب)دو پل                           ج)تبدیل                          د)سری

10-سیم لاکی با آرایش مخصوص در کدام قسمت از موتور الکتریکی قرار می گیرند؟

الف)جاروبک                                       ب)رتور                      ج)استاتور                       د)باد بزن

11-شکل مقابل مربوط به چه وسیله ای است؟                     R

الف)خازن                  ب) ولتا ژ                                                           ج)دیود            د) مقاومت

12-برای اندازه گیری جریان الکتریکی از کدام دستگاه اندازه گیری استفاده می شود؟

الف)اهم سنج                             ب)ولت سنج                   ج)آمپرسنج                    د)وات سنج

13-کدام یک از قطعات الکترونیک  زیر انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کندودرموقع لزوم به مدار تحویل می دهند؟  الف) سلف               ب)مقاومت                     ج)دیود                      د)ترانزیستور

14-کدام گزینه جزءکاربرد های سلف نیست؟ الف)یک سو کردن جریان

 ب)تولید میدان مغناطیسی               ج)مدارهماهنگی آنتن                    د)تولید فرکانس

15-عمل کدام یک از قطعات زیر شبیه یک کلید یک طرفه ی قابل کنترل است؟

الف)سلف                               ب)ترانزیستور                           ج)دیود                        د)مقاومت

16- جنس سیم ها با آرایش مخصوص در موتور الکتریکی از ...................است.

الف)فولاد سخت                          ب)آهنی                              ج)  لاکی                         د) مسی

 

 

 

 

 

17-اختراع کدام گزینه سبب تحول عظیمی در فراورده های الکتریکی شد؟

الف)سلف                          ب)موتور الکتریکی                 ج)ترانزیستور                      د)استاتور

18-موتور الکتریکی انرژی الکتریکی را با انرژی........................تبدیل می کنند.

الف)گرمایی                                 ب)مکانیکی                      ج)شیمیایی                د)مغناطیسی

19-در موتور الکتریکی کدام قسمت جریان برق را به آرمیچر می رساند؟

الف)جاروبک                    ب)رتور                        ج)جارو نگهدار                         د)الف وب

20-کدام عبارت نادرست است؟

الف)همه اجسام مقاومت دارند.                 

 ب)ترانزیستورجریان عبوری از کلکتورc) (به امیتر ) E (  راکنترل کند.                

 ج)سلف از پبچیدن سیم روپوش دار به صورت حلقه به وجود می آید

د)الف وب

21- چه چیزی جایگزین لامپ های بزرگ وگران قیمت شد؟

الف)سلف                               ب)ترانزیستور                           ج)دیود                        د)مقاومت

22-رشد و تکامل کودک از ............شروع می شود.

الف)2سالگی                               ب)6ماهگی                ج)قبل از ازدواج                د)دوره جنینی

23-کدام بیماری در جهان دراثر واکسیناسیون نابود شده است؟

الف)ایدز                                            ب)آبله                           ج)سل                      د)فلج اطفال

24-راه انتقال بیماری ایدز شبیه..............است.

الف )هپاتیت  ب                              ب)آبله                           ج)سل                      د)فلج اطفال

25-رشد وتکامل کودک به دو عامل ...........و................بستگی دارد.

الف)وراثت وپدر ومادر                      ب)وراثت ومحیط زندگی               ج)محیط زندگی ومادر                   د)واکسیناسیون وارث پدر ومادر

26-به مادران   بار دار   چه واکسنی تزریق می شود؟

الف)کزاز                           ب)هپاتیت ب                          ج)ب-ث-ژ                     د)فلج اطفال

27-یادگیری کودک از ............آغاز می شود

الف)2سالگی                               ب)6ماهگی                     ج)بدو تولد                د)دوره جنینی

28-کودک از .............اشیاء را تعقیب می کند وچیز های متحرک را دوست دارد.

الف)2سالگی                               ب)6ماهگی                    ج)دو ماهگی                د)یک سالگی

29-دمای محل استراحت بیمار باید ....................درجه سانتی گراد باشد.

الف)24                                              ب)20                             ج)3/36                       د)2/37

30-تب شدید به کدام قسمت بدن کودک آسیب می رساند؟

الف)تنفس                       ب)ماهیچه های بدن                            ج)مغز                د)هیچ کدام

31-به کدام بیماری زیر کودک واکسینه شده نیز ممکن است باز مبتلا شود؟

الف)سرخک                                ب)اوریون                           ج)سل                      د)فلج اطفال

32-رشد وتکامل کودک از .........تا.............بسیار سریع است.

الف)تولد تا2سالگی           ب)تولد تا6ماهگی            ج)دو ماهگی تا دو سالگی         د)هیچ کدام

33-کدام عامل به رشد وتکامل وسلامت بهتر کودک کمک می کند؟

الف)لالایی هنگام خواب              ب)حمام روزانه            ج)بازی کردن            د) هر سه مورد

 

 

 

 

 

 

صفحه 3

34-کدام عبارت صحیح است؟

الف)تکامل به معنای تغییر یافتن اندازه ی اعضای مختلف بدن است.

ب)رشد به معنای تغییر یافتن اندازه ی اعضای مختلف بدن است              د)الف وب صحیح است

ج)رشد به معنای توانایی یادگیری در طول زندگی وبه دست آوردن مهارت های مختلف است

35-کودکان ملایمت وتندی را از چه زمانی می فهمند؟

الف)2سالگی به بعد           ب)از همان روز اول              ج)دو ماهگی                د)از شش ماهگی

36-کدام یک از گزینه های زیر جزء اعمال حیاتی بدن محسوب نمی شود؟

الف)حرارت بدن                ب)اسهال و استفراغ               ج)تعداد نبض                د)فشار خون

37-شکوفایی استعدادها رشد وسلامت کودک به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟

الف)تغذیه             ب)شرایط وامکانات محیط زندگی           ج)بهداشت فردی         د)واکسینا سیون

38-برای ساختن کاغذ تنه درختان رابه وسیله دستگاه به قطعات کوچک ..........تبدیل می کنند؟

الف)فیبر                       ب)چیپس                     ج) الوار                             د)M.D.F

39-از درهم رفتن الیاف سلولزی چه فراورده ای ساخته می شود؟

الف)فیبر                       ب)کاغذ                     ج) کمپوزیت                       د)روکش مصنوعی

40-کدام یک از موارد زیر باعث پوسیدگی چوب می شود؟

الف)موریانه                   ب)حرارت                 ج) سوسک های چوب خوار                     د)قارچ

41-برای تهیه روکش های مصنوعی ورقه های کاغذرا از داخل.................عبور می دهند.

الف)آب                             ب)چسب                          ج) گرما                          د)بخار وحرارت

42-کدام یک جزء ترکیبات کمپوزیت چوب نمی باشد؟

الف)سیمان وگچ           ب)چوب سیمان           ج) چوب وگچ با اسفنج        د)چوب سیمان با یونولیت

43-کدام یک از حشرات زیر باعث ایجاد تونل ودالان در داخل چوب می شوند؟

الف)موریانه                 ب)مورچه ها                          ج) کرم ابریشم                    د)زنبور عسل

44-با استفاده از ...............ظاهر صفحات چوب را تغییر می دهیم.

الف) روکش های مصنوعی یا رنگ  کردن

ب)فیبر وچسب                                                     ج) تخته خرده چوب                 د)M.D.I

45-قارچ ها رنگ چوب را به صورت ........تغییر می دهند.

الف)سیاه                 ب)سبز یا سیاه                 ج) قرمز یا نارنجی                د)سفید یا قهوه ای

46-کدام یک جزء عوامل تخریب چوب نیست؟

الف)باکتری                        ب)حشرات                              ج) مواد رنگی                     د)قارچ

47-دستگاه انتقال قدرت در اتومبیل(خودرو)شامل.........

الف)موتور                    ب)جعبه دنده                         ج)کلاچ                      د)ب وج

48-دیفرانسیل جزء کدامیک از بخش های اصلی خودرو می باشد؟

الف)فنر بندی            ب)دستگاه اتقال قدرت              ج)چرخ وترمز              د)هدایت وفرمان

49-در خودرو ..............امکان خلاص کار کردن موتور را فراهم می کند

الف)باتری                    ب)جعبه دنده                         ج)کلاچ                           د)دیفرانسیل

50-برای راه اندازی وروشن کردن موتور از..............استفاده می شود.

الف)باتری                           ب)دینام                           ج)کلاچ                           د)دیفرانسیل

 

 

 

51-تعداد قطعات متحرک موتور..................

الف)500-1000              ب)1000-1500                    ج)100-120                           د)1000-12000

52-دستگاه قطع و وصل قدرت............است.

الف)ترمز                    ب)جعبه دنده                         ج)کلاچ                           د)دیفرانسیل

53-فرمان وجعبه دنده فرمان چه وظیفه ای دارد؟

الف)ایجاد سرعت وقدرت         ب)هدایت چرخ های جلو       ج)هدایت چرخ های عقب          د)ب وج

54-مجموعه ی وزن خودرو وسرنشینان وبار را .........تحمل می کنند.

الف)شاسی                    ب)فنربندی                   ج)لاستیک ها                                 د)موتور

55-در چه دمای(حرارت موتور) دریچه ترموستات باز می شود؟

الف)90                              ب)70-90                   ج) 700 درجه                             د)73-105

56-اجزاء شیر دنباله کوتاه کدامند؟

الف)مهره ودر پوش           ب)حلزونی ودستگیره            ج)مهره نگه دارنده           د)بدنه ومغزی

57-با توجه به شکل پایه ها را نام گذاری کنید؟

   1) :     بیس) B (                                           2

2) :............................                                                             1    

3):..............................                               3                            

الف ) 2=امیتر 3=کلکتور                 ب) 2=کلکتور -3=امیتر              ج)2=آرمیچر-3=استاتور

د) 2=آرمیچر-3=کلکتور

58-دانشمندان واکسن را از بیماری ....................و....................کشف کردند.

الف)آبله وسرخک             ب)آبله و سل                    ج)سرخک وسل                   د)هیچ کدام

59-وظیفه رادیاتور در اتومبیل ......................

الف)هوا وبنزین را مخلوط می کند                    ب)روغن را بین پیستون و سیلندر قرار می دهد

ج)در ترموستات قراردارد وکنترل آب و هوا  را برعهده دارد           د)خنک کردن وانتقال حرارت

60-فوائد زیبایی در  بسته بندی محصولات ....................

الف)تولید بیشتر                       ب)جلب مشتری             ج)تبلیغ از ورزش کاران            د) الف وب

 

جواب ها در برگه مخصوص پاسخ نامه (صفحه 5) علامت زده شود

از سوالات زیر به دوسوال پاسخ دهید

پاسخ پشت برگه تست (صفحه 5)

61-روش بازدید روغن موتور را توضیح دهید؟(5/0)

62-واکسن چیست؟(5/0)

63-خودرو چیست؟(5/0)

موفق شما آرزوی ماست

 طراح سوالات باقر رضایی

E.mail:herfeh123@yahoo.com        یا       وبلاگ     herfeh123.blogfa.com

جمع نمرات 16 تقسیم بر 2   = 8 نمره کتبی

12 نمره عملی

نمره مستمر 20

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 20:37 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هفتم دی 1385

 1-دانشمندان به چه طریقی به کشف  یا اختراعی موفق می شوند؟

الف)از طریق کنفرانس های علمی           ب)بازدید           ج)بررسی نتایج تحقیقات علمی                د)رسانه ها

 2-کدام گزینه زیر موجب پیشرفت فن اوری می شود؟

الف)ثروت                            ب) مواد                           ج)نیروی انسانی                                      د)علم

 3-برای تولید محصول فناوری به چه عاملی نیاز است؟

الف)برق شهر               ب)منابع مختلف                  ج) سفارش محصول                       د)ارزشیابی

4- چاپگر  جزء کدام قسمت سیستم رایانه است؟

الف)ورودی                  ب)خروجی                   ج)فرایند                د)پردازش

5- استفاده از کدام گزینه زیر موجب انجام شدن حفاظت الکتریکی می شود؟

الف)کلید دوپل                   ب)پریز                  ج)سیم اتصال به زمین              د) اتصال کوتاه

6- برای تقویت کردن امواج از چه قطعه ای استفاده می شود؟

الف)خازن             ب)دیود                       ج)مقاومت                    د)ترانزیستور

7- اختراع این قطعه ی الکترونیکی موجب کم شدن وارزان تر شدن وسایل الترونیکی شده است؟

الف)دیود                  ب)خازن                   ج)ترانزیستور                       د)آی سی

8- مقاومت انرژی..................را به ...................تبدیل می کند

الف)الکتریکی حرارت                    ب)اکتریکی- نور                     ج) شیمیایی-الکتریکی         د)الف وب

9- انواع دیود ..

الف) نوری قدرت- معمولی        ب)هفت دیود نوری دریک قطعه       ج)سرامیکی-الکترولیتی-کربنی    د)الف وب

10-کاربرد دیود تبدیل جریان متناوب  (AC)  به جریان ....................است.

الف) مستقیم                      ب)  AB                   ج)موازی                    د) سری

11- معمولا دارو چگونه به بیماران کمک می کند؟

الف)درمان               ب) پیش گیری                    ج)کنترل                      د) هر سه مورد

12- مسکن ها جزء کدام یا از داروهاست؟

الف) کاهنده                     ب)محرک                    ج)غیر مجاز                         د) غیر مجاز محرک

13- چوب مورد نیاز در صنایع از ................درخت تهیه می شود.

الف)ریشه                        ب) برگ                     ج) تاج                   د)تنه

14- چوب کدامیک از درختان زیر نرم هستند؟

الف)گردو                       ب)راش                          ج)نراد                     د)ملچ

 

 

 

 

15-کدام یک از درختان زیر برگ سوزنی شکل دارند؟

الف)ملچ                      ب)گردو                                ج)بلوط                         د)کاج

16- مهمترین وسیله برای اتصال موقت چیست؟

الف) لحیم کاری                 ب) پرچ کاری                  ج) جوش کاری                     د) پیچ ومهره

17- سیم لحیم آلیاژ چه فلزاتی است؟

الف)آهن-مس                    ب)برنج برنز                  ج)قلع- سرب                   د)مس- آلو مینیم

18- لحیم را متناسب با چه عاملی انتخاب می کنند؟

الف)ابعاد کار                     ب)جنس کار                     ج)ضخامت کار                  د)نوع هویه

 

19-سیلسیم و ژرمانیوم از عناصر ......................................هستند.

20- بعضی از فلزات سبک مانند آلومینیم قابلیت .............................ندارند.

21-) برای جوش کاری از دستگاه های به نام .......................و دینام استفاده می شود.

22- مجموعه منظمی از اجزای به هم وابسته که برای .........................باهم کار می کنند سیستم نامیده می شود.

 

23- پردازش را با ذکر یک مثال توضیح دهید؟(سیستم)(5/0)

 

24- فرکانس چیست؟ مثال بزنید؟(5/.0نمره)

 

25- وظیفه خازن چیست ؟(25/0)

 

26- دارو را تعریف کنید؟(5/0نمره)

 

27- مکان خشک کردن چوب در هوای آزاد چگونه باید باشد ؟(یک مورد)(25/0)

 

 28- لحیم کاری را تعریف کنید؟(5/0)

 

جمع نمرات 8

موفقیت شما آرزوی ماست

دبیر : آقایی باقر رضایی

E.mail:herfeh123@yahoo.com       یا                 وبلاگ     herfeh123.blogfa.com

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 20:34 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ششم دی 1385

نمونه سوالات حرفه
نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 17:51 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه یکم آذر 1385

امتحان واحد فناوری و سیستم سال اول راهنمایی

 

1.       انسان برای ساخت ابزار و حل مسائل و مشکلات خود به کدامیک از موارد زیر نیاز دارد؟

الف) فناوری                ب) تولیدات فناوری                        ج) دانش و مهارت              د) سیستم

 

2.       طی‌کردن مراحل ساخت یک ابزار، در کدام مرحله زیر انجام می‌شود؟

الف) طراحی                ب) تولید                         ج) فرآیند                                    د) ارزشیابی

 

3.       آزمایش و اصلاح نمونة اولیه یک ابزار، در کدام مرحله زیر انجام می شود؟

الف) ارزشیابی              ب) تولید                         ج) طراحی                       د) فرآیند

 

4.       هر چه تعداد اجزای یک سیستم بیشتر باشد، آن سیستم به چه صورت است؟

لف) ساده‌تر است.         ب) پیچیده‌تر است.             ج) مرتب‌تر است.                د) هماهنگ‌تر است.

 

5.       دو نمونه از محصولات فناوری را فقط نام ببرید.

لامپ و اتومبیل

 

6.        فناوری را تعریف کنید.

به مجموعة فعالیت‌هایی که انسان برای ساخت ابزار، وسائل و حلّ مسائل و مشکلات انجام می‌دهد، فناوری گویند.

 

7.       سیستم را تعریف کنید.

به مجموعه‌ای که اجزای آن هماهنگ مرتبط با یکدیگر، برای رسیدن به هدف مشترک، کار می‌کنند را سیستم گویند.

 

8.       سیستم‌ها را از نظر پیچیدگی به چند دسته می‌توان تقسیم کرد؟ مثال بزنید.

سیستم ساده مانند: لامپ                                  سیستم پیچیده مانند: اتومبیل

 

9.       سیستم‌ها را با توجه به کاری که انجام می‌هند به چند دسته می‌توان تقسیم کرد؟ مثال بزنید.

سیستم‌های گرمازا (بخاری)، خنک کننده (کولر)، کنترل‌کننده (ترموستات) و  هشداردهنده (دزدگیر).

 

10.   مراحل تولید یک محصول فناوری را به ترتیب نام ببرید؟

نیاز – طرح ذهنی – دانش و مهارت – مواد و ابزار – فرایند -  تولید -  ارزشیابی.

 

11.   سیستم ها را به طور کلی به چند دسته می توان تقسیم کرد؟ مثال بزنید.

سیستم‌های طبیعی مانند درخت، رود و انسان.

سیستم‌های دست‌ساز (مصنوعی) مانند خودرو، دوچرخه، رادیو و لامپ.

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 6:11 |  لینک ثابت   •