جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

مایه پنیر

  مایه پنیر

 

 

انعقاد شیر اکثرا به وسیله پروتئا زهایی که کاپاکازئین را تجزیه می کنند ، انجام می شود. پروتئازهایی که برای انعقاد شیر استفاده می شوند، عبارتند از :

 

الف - پروتئازهای حیــوانی مانند :  پپسین ، تریپسین ، کیموتریپسین .

ب -  پروتئازهای گیـــــاهی مانند :  پاپائین ، فیسین و بروملین .

ج -  پروتئازهای میکروبی مانند : باکتری ها وقارچ های سنتزکننده پروتئاز.

 

 

                          جایگزین نمودن مایه پنیر حیوانی

 

از سه منبع می توان برای جایگزین نمودن مایه پنیرحیـــــــوانی بهره گرفت که عبارتند از :

 

1- مایه پنیر از طیور ( پپسین ) 

 پپسین طیور می تواند پروتئین شیر را در PH  اسیدی منعقد کند.

                               

2- مایه پنیر گیاهی ( Vegetable rennet )

الف – فیسین  ficin  ازشیره انجیر (  ( ficuscaricaتهیه می شود. فیسین می تواند پروتئین شیر را در PH  7 - 8  کواگوله نماید.

ب – پاپائین ( papain ) که از خربزه درختی ( carica papaya ) استحصال می شود. این آنزیم در PH 4 – 7 و حرارت  50 – 40 درجه سانتی گراد فعال می باشد.

ج – بروملین ( brmelain ) که از آناناس  ( Ananas comosus  ) استحصال می شود. قدرت انعقادی این مایه پنیر در مقایسه با فیسین و پاپائین بسیار نا چیز است.

         مایه های پنیر گیاهی حاوی ناخالصی های زیادی می می باشد. در ضمن قدرت مایه پنیر زیاد بوده و باعث مزه تلخ در پنر تولید شده می شود.

 

3 – مایه پنیر میکروبی

 

مایه پنیر میکروبی را می توان به دو گروه تقسیم بندی نمود.

 

الف – مایه پنیر قارچی

قارچ هایی که پروتئاز سنتز می کنند عبارتند از: اندوتیا پارازتیکا ( Endothia parasitica ) موکورمی ( Mucor miehei ) و موکور پزیلوس ( Mucor pusilus ) که برای تولید پنیرهای سخت با ماده خشک زیاد استفاده می شود.

موکورها  قادرند پروتئن شیر را در حرارت بیش از 65  درجه سانتی گراد کواگوله کنند.در صورتی که اندوتیاها ( Endotihia ) در دمای بیش از 48 درجه ســــــانتی گراد غیر فعال می شوند. آنها نیز برای فعالیت به کلسیم نیاز دارند. لذا استفاده از مایه پنیر اندوتیا باید به 100 کیلو گرم شیر به میزان 2- 1  گرم  کلریدکلسیم افزوده شود.

 

 

ب – مایه پنیر باکتریایی ( Bacterial rennet )

با سیلوس ها ، لاکتو باسیل ها ، استروپتو کوکها به عنوان مایه پنیر باکتریایی میتوانند جایگزین پنیـــــــر حیوانی شــوند. مانند باسیــــــــلوس سبتیــــــلوس ( Bacillus subtilis ) و ( Serratoa marcescems ) که برای تولید پنیر چدا ( Chedar cheese ) استفاده می شود. باسیلوس سبتیلوس در حرارت 37 – 35 درجه سانتی گرادرشد و نمو نموده و پروتئین شیر را کواگوله می کند.

 

تفاوت کلی بین مایه پنیر حیــوانی ومایه پنیر میـــــــکروبی این است که مایه پنیر حیوانی حاوی 8 - 4 درصـــــد پروتئاز فعال وحـــــاوی ناخالصی ،  اما مایه پنیر میـــــــــکروبی حاوی  90 – 80 درصد پروتئاز فعال می باشد.

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:41 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

کاغذ

  کاغذ و کاغذ ســــازی

 

     کاغذ لایه خشک شده ای از الیاف سلولز است که هنگام معلق بودن در آب با استفاده از نیروهای کشش سطحی در هم می روند و سپس به وسیله پیوند سازی هیدروژنی در کنار یکدیگر می مانند.

     کاغذ از الیاف به هم آمیخته سلولز تشکیل می شود که عمدتا از چوب به دست می آید. تکه های پارچه ( معمولا پنبه ای ) که از کارخانه های بافندگی و لباس دوزی به دست می آید ، ساقه کتان ، شاهدانه ، کاه گندم و جو ، انواع کاغذ های باطله و الیاف تفاله چغندر  نیز در تهیه کاغذ استفاده می شوند.

     لیگنین چوب که الیاف را به هم می چســــــباند در کاغذ باقی می ماند و سبب زرد رنگ شدن کاغذ در مقابل نور می شود.

      لیگتین یک ترکیب آروماتیک با فرمول  C10 H11 O4  می باشـــــــد. کاغذ های با کیفیت خوب از الیافی ساخته می شوند که تقریبا عاری از لیگنین است. لیگنین سبب شکسته شدن کاغذ می شودو به دلیل اکسایش نوری و تشکیل گروه های رنگی سبب افزایش زردی و تیرگی کاغذ می شود. کاغذ روزنامه مثال خوبی در این زمینه است و به طورکلی خمیرهای مکانیکی که در آنها مقدار زیادی لیگتین وجود دارد ، چنین اثرهایی را نشان می دهند.

 

                                  مراحل تهیه کاغذ

 

     با استفاده از ماشین پوست کنی و دستگاه تولید تراشه و عبور تراشه ها از  الک مخصوص قطعاتی از چوب به طول حداقل 4 و عرض 2 سانتی متر به دست می آید.

 

     پخت و تولید خمیر : این عمل ممکن است از طریق مکانیکی یعنی، بدون استفاده از از مواد شیمیایی و توسط بخار آب جوش ، تحت فشار صورت گیرد که برای تهیه  کاغذهای ارزان و کاهی ، مانند روزنامه متداول است. در روش شیمیایی از هیدروکسید سدیم ( در روش قلیایی ) ، سولفیت هیدروژن کلسیم Ca( Hso3)2 در محیط اســــیدی ( PH = 2 – 3 ، روش بی سولفیت  ) و یا سولفیت ســــدیم 

( در روش سولفیت ) همراه کمی کربنات ســـــــدیم در دمای بالاتر از 100 درجه سانتی گراد و تحت فشار استفاده می شود. در این مرحله خمیر قهوه ای رنگی حاصل می شود. که از آن در تهیه مقوا ، کارتن و یا کاغذهای کاهی استفاده می شود. 

 

     شستشوی خمیر : شستشوی قلیایی ، که با استفاده از محلول 3 درصد سود در دمای 45 تا 50 درجه سانی گراد به مدت 1تا 2 ساعت صورت می گیرد. این عمل برای جدا کردن لیگنین و کاهش رنگ خمیر انجام می پذیرد.

 

     اعمال شیمیایی ( رنگ زدایی ) : در دو مرحله صورت می گیرد :

 

·   کلر زنی – که PH= 2  تا دمای 25 تا 45 درجه سانتی گراد به مدت تقریبی 1 ساعت صورت می گیرد. در این مرحله لیگنین باقی مانده در خمیربه صورت محلول در می آید که بسته به نوع مواد شیمیایی به کار رفته برای پخت ، بین 3 تا 15 درصد ممکن است تغییر کند.

·   رنگ زدایی  که  توسط هیپو کلریت سدیم ( به صورت محلول 3 درصد) دی اکسید کلر ، پراکسید هیدروژن و غیره در PH = 9 - 10 صورت می گیرد. تا این که فقط لیگنین اکسید شود و سلولز تحت تاثیر قرار نگیرد.

 

     خشک کردن خمیر کاغذ : در این مرحله خمیر کاغذ را از دستگاه تمیز کننده و تورهای ریز بافت عبور می دهند ، تا قسمت عمده آب خود را از دست بدهد ، بعد  آن را از پرس های قوی عبور می دهند ، تا باقی مانده آب آن نیزخارج شود.

    

      پرس کردن ، برش زدن و بسته بتدی : با عبور خمیر خشک شده از میان غلطک های مخصوص ، ان را به صورت صفحات کاغذ در آورده و با هوای گرم خشک کرده و توسط دستگاه برش آن را در اندازه های مورد سفارش و نیاز بازار مصرف برش می دهند و بسه بندی می کنند

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:40 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

کاغذ

  کاغذ و کاغذ ســــازی

 

     کاغذ لایه خشک شده ای از الیاف سلولز است که هنگام معلق بودن در آب با استفاده از نیروهای کشش سطحی در هم می روند و سپس به وسیله پیوند سازی هیدروژنی در کنار یکدیگر می مانند.

     کاغذ از الیاف به هم آمیخته سلولز تشکیل می شود که عمدتا از چوب به دست می آید. تکه های پارچه ( معمولا پنبه ای ) که از کارخانه های بافندگی و لباس دوزی به دست می آید ، ساقه کتان ، شاهدانه ، کاه گندم و جو ، انواع کاغذ های باطله و الیاف تفاله چغندر  نیز در تهیه کاغذ استفاده می شوند.

     لیگنین چوب که الیاف را به هم می چســــــباند در کاغذ باقی می ماند و سبب زرد رنگ شدن کاغذ در مقابل نور می شود.

      لیگتین یک ترکیب آروماتیک با فرمول  C10 H11 O4  می باشـــــــد. کاغذ های با کیفیت خوب از الیافی ساخته می شوند که تقریبا عاری از لیگنین است. لیگنین سبب شکسته شدن کاغذ می شودو به دلیل اکسایش نوری و تشکیل گروه های رنگی سبب افزایش زردی و تیرگی کاغذ می شود. کاغذ روزنامه مثال خوبی در این زمینه است و به طورکلی خمیرهای مکانیکی که در آنها مقدار زیادی لیگتین وجود دارد ، چنین اثرهایی را نشان می دهند.

 

                                  مراحل تهیه کاغذ

 

     با استفاده از ماشین پوست کنی و دستگاه تولید تراشه و عبور تراشه ها از  الک مخصوص قطعاتی از چوب به طول حداقل 4 و عرض 2 سانتی متر به دست می آید.

 

     پخت و تولید خمیر : این عمل ممکن است از طریق مکانیکی یعنی، بدون استفاده از از مواد شیمیایی و توسط بخار آب جوش ، تحت فشار صورت گیرد که برای تهیه  کاغذهای ارزان و کاهی ، مانند روزنامه متداول است. در روش شیمیایی از هیدروکسید سدیم ( در روش قلیایی ) ، سولفیت هیدروژن کلسیم Ca( Hso3)2 در محیط اســــیدی ( PH = 2 – 3 ، روش بی سولفیت  ) و یا سولفیت ســــدیم 

( در روش سولفیت ) همراه کمی کربنات ســـــــدیم در دمای بالاتر از 100 درجه سانتی گراد و تحت فشار استفاده می شود. در این مرحله خمیر قهوه ای رنگی حاصل می شود. که از آن در تهیه مقوا ، کارتن و یا کاغذهای کاهی استفاده می شود. 

 

     شستشوی خمیر : شستشوی قلیایی ، که با استفاده از محلول 3 درصد سود در دمای 45 تا 50 درجه سانی گراد به مدت 1تا 2 ساعت صورت می گیرد. این عمل برای جدا کردن لیگنین و کاهش رنگ خمیر انجام می پذیرد.

 

     اعمال شیمیایی ( رنگ زدایی ) : در دو مرحله صورت می گیرد :

 

·   کلر زنی – که PH= 2  تا دمای 25 تا 45 درجه سانتی گراد به مدت تقریبی 1 ساعت صورت می گیرد. در این مرحله لیگنین باقی مانده در خمیربه صورت محلول در می آید که بسته به نوع مواد شیمیایی به کار رفته برای پخت ، بین 3 تا 15 درصد ممکن است تغییر کند.

·   رنگ زدایی  که  توسط هیپو کلریت سدیم ( به صورت محلول 3 درصد) دی اکسید کلر ، پراکسید هیدروژن و غیره در PH = 9 - 10 صورت می گیرد. تا این که فقط لیگنین اکسید شود و سلولز تحت تاثیر قرار نگیرد.

 

     خشک کردن خمیر کاغذ : در این مرحله خمیر کاغذ را از دستگاه تمیز کننده و تورهای ریز بافت عبور می دهند ، تا قسمت عمده آب خود را از دست بدهد ، بعد  آن را از پرس های قوی عبور می دهند ، تا باقی مانده آب آن نیزخارج شود.

    

      پرس کردن ، برش زدن و بسته بتدی : با عبور خمیر خشک شده از میان غلطک های مخصوص ، ان را به صورت صفحات کاغذ در آورده و با هوای گرم خشک کرده و توسط دستگاه برش آن را در اندازه های مورد سفارش و نیاز بازار مصرف برش می دهند و بسه بندی می کنند

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:39 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

عسل

 زنبور عسل دو نوع محصول تولید می کند، اول آن عده از محصولاتی که وی در جستجویشان به خارج از کندو پرواز کرده با خود به کنــــــــدو می آورد که آن ها را ( محصــولات خارج از کندو ) می نامیم و عبــارتند از : عسل ، عسلک ، بره مــــــوم و گرده گل . 

     نوع دوم آن هایی هستند که زنبور آن ها را در داخل بدن و به وسیله غدد معینی تولید نموده در کندو مورد اســتفاده قرار می دهد که آن ها را ( محصولات داخل کندو ) می نامیم . مثل : موم ، زهر ، ژله رویال.

محصولات خارج از کندو  عسل 

 

 عسل را زنبور از شهد گیاهان مختلف با غلیظ کردنشان درست می کند. مقدار آب شهد گل ها معمولا 50 تا 80 در صد است. شهد در ته گل ها قرار داشته و به وسیله غده مخصوصی تولید و ترشح می گردد.

      زنبور این شهد را از روی گل ها جمع کرده ، در داخل کیسه مخصوصی که در بدنش قرار داردو فقط برای جمع آوری و ذخیره شهد درست شده به طور موقت انبا رمی کند . وقتی که محتوای کیسه به حدود 40 میلی گرم رسید ، وی گل ها را رها کرده و راه کندو را در پیش می گیرد. 

 

      بین راه مقداری دیاستاز از نوع انورتاز  INVERTASES  که در جدار همین کیسه تهیه و به داخل آن ترشح می شود، به شهد اضافه می نماید . به علاوه مقداری هم از آب آن را از راه جدار کیسه عسلی یا عسلدان جذب بدنش نموده ، به کلیه دفع می کند.

      وقتی وارد کندو می شود ، آن را به همان حال نارس داخل سلول ها می گذارد و هنگام شب که قادر به خارج شدن از کندو نیســت ، آن را دو باره داخل کیسه ذخیره برده ، دیاستاز رویش اضافه نموده ، آب شهد را دوباره جذب می نماید . این کار در شب آن قدر به وسیله زنبورها تکرار می شود ، تا شهد کاملا غلیظ شده و مقدار آب آن تا 17 الی 18 درصد پایین بیاید . چنین شهد غلیظی را  ( عسل رسیده ) می نامیم .

 

                                                                                                            

                                                   عسلک

 

     در مقابل عسلی که زنبور آن را از شهد گل ها جمع آوری و به کندو حمل نموده ، می پروراند ، نوع دیگری از عسل  هم وجود دارد که مصرف کننده ، قادر به تشخیص و تمیز آن ها از یکدیگر نیست .

      این عسل را زنبور از شیره های شیرین که بعضی از اوقات روی برگ های درختان دیده می شوند و حالت چسبندگی به برگ ها می دهند، جمع می کند. برای این که بین  آن ها فرقی گذاشته باشیم ان را ( عسل برگ ) می نامیم .

      گیاهانی که بیش از سایرین عسلک تولید می کنند عبارتند از : بید ، تبریزی ، بلوط ، نارون و درخت های میوه بخصوص گیلاس ، آلبالو ، آلو و گوجه و غیره .

      از این گذشته ، درخت های برگ سوزنی مثل سرو و کاج نیز عسلک تولید می کنند. مقدار عسلک گاهی از اوقات می تواند آن قدر زیاد باشد که از روی برگ ها قطره قطره بچکد .

      زنبورها معمولا عسلک را در ساعات اول صبح جمع می کنند ، زیرا وقتی که هوا گرم شد . مقداری از آب آن به وسیله خورشید بخار شده ، در نتیجه جمع کردن عسلک خیلی غلیظ برای زنبورها مشکل می گردد.

 

 

 

                                               گرده ی گل

 

      در ترکیبات گرده ی گل از لحاظ شیمیایی مقدار زیادی مواد پروتئینی و چربی وجود دارد و از این مواد همان چیزهایی هستند که زنبورها برای ساختمان و رشد بدن نوزادان خود به آن نیاز دارند. مقــــدار پروتئین در گرده های مختلف متفاوت بوده ، بین 11 تا 13 در صد نوسان دارد .

      مقدار مواد چربی از 1 تا 20 درصد است. در گرده ویتامین های A ، B1 ، B2 ، B6 ، C ، D و E به اندازه کافی وجود دارد .

      زنبور گرده را از روی گل ها جمع و به کمک بزاق چسبناک نموده ، به پاهای عقبش چسبانده ، به کندو حمل می کند.

 

                                                 بره موم

 

      بره موم صمغ درختان است که  به وسیله گیاهان و درخت های مختلف در نقاط بخصوص ترشــــــــح و زنبور آن را معمـــــولا از روی درختانی مثل بید ، بیدمشک، نارون ، تبریزی ، شاه بلوط ، آلبالو ، آلو و ...و به همان طریقی که گرده ی کل را حمل می کند به پاهای عقب خود چسبانده و به کندو می آورد.

      صمغ در روی درختان حالت چسبناکی داشته و از قشر فوق العاده نازکی تشکیل می شود که با آن قسمتی از برگ و بخصوص سطح جوانه ها را می پوشاند. به طوری که اگر به جوانه ها دست بزنیم ، حالت چسبناکی حس می شود .

      بره موم موجود در کندو مخلوطی از همین مواد چسبناک است که زنبور آن را از روی درخت های مختلف جمع نموده است . بنابراین این بره موم مخلوطی از صمغ چندین درخت است .

      زنبور از بره موم برای مسدود کردن آن عده از سوراخ ها و درزهای کندو که قطرشان کمتر از 4 میلی متر باشد ، استفاده می کند.  به علاوه با آن سر قاب ها را به کندو می چسباند تا کاملا ثابت شده ، از جایشان تکان نخورند . سوراخ پرواز را نیز به کمک بره موم به دلخواه کوچک و بزرگ می کند.

     

                                                                                                              

       بره موم اثر میکروب کشی دارد و زنبور ها برای ضد عفونی کردن سلول ها ، هر بار پس از اتمام رشد لاروها و خروج از سلول ها ، جدار داخلیشان را با قشر فوق العاده نازک از بره موم می پوشانند.

      در پزشکی و دارو سازی از بره موم  محلولی می سازند که در معالجه ( اگزاما ) مورد استفاده قرار می گیرد .

 

 

                                        محصولات داخل کندو

  

                                        ژله ی رویال

 

 

      ماده ای است که به وسیله یک جفت غده مغزی کارگران در سنین اول زندگی ترشح شده ، به کار تغذیه نوزادان می خورد . قسمت اعظم آن را مواد سفیده ای ( پروتئین ) و قند ها و چربی ها تشکیل می دهند . ژله شاهانه غذای مخصوص ملکه و تنها غذای وی از اولین روز تا آخر عمرش می باشد . رشد و تکامل ملکه  و بخصوص فعالیت های ملکه تنها به وجود آن بستگی کامل دارد .

 

                                                           موم

 

      موم ماده ای است که به وسیله سه جفت غده های زیر شکمی زنبور کارگر و در سنین بخصوص ، یعنی از سیزدهمین تا هجدهمین روز پس از تولدش ترشح می گردد . جمعیت با این ماده احتیاجات مختلف زندگی اش را به طریق زیر رفع می نمایند.

 

1.       لانه های شش گوشه ای شانها یعنی سلول های مومی را درست می کنند .

2.       لانه ها یا سلول های بزرگتری برای تولید ملکه ( در صورت لزوم و در موقع احتیاج ) می سازد .

 

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:37 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

غذا

 ویتامین ها

 

     ویتامین ها مواد آلی و پیچیده ای هستند که مقدار کمی از آنها برای انجام بسیاری از اعمال بدن لازم است. اگر به علت رژیم غذایی نادرست یا تغذیه غلط وشرایط جسمانی نامطلوب ویتامین به مقدار کافی به بدن نرسد، برخی از علائم بیماری ظاهر می شود و می تواند به بیماری ناشی از کمبود ویتامین منجر شود.

 

 

           

                        ویتامین ها به دو گروه تقسیم می شوند:

 

1-     ویتامین های محلول در چربی

2-     ویتامین های محلول در آب

 

ویتامین ها به نام حروف الفبای لاتین نام گذاری شده اند اما هم اکنون ویتامین هارا با نام کیمیاوی آنها می شناسند.

 

 

                                     انواع ویتامین ها

     - ویتامین    A    (  آ  )

   -  ویتامین    C    ( ث )

   -  ویتامین    D    (  د )

   -  ویتامین    E    (ای ) 

    -  ویتامین    K    ( کا )

  

 

                               انواع ویتامین های گروه B

 

-  ویتامین    B1   ( ب 1 )  یا  تیامین ویتامین

-  ویتامین    B2   ( ب 2 )  یا  ریبوفلاوی

-  ویتامن     B3   ( ب 3 )  یا  نیاسین

-  ویتامین    B6   ( ب 6 )  یا  پیریدوکسین

-  ویتامین    B9   ( ب 9 )  یا  اسید فولیک

-  ویتامین  B12   ( ب12)  یا  کوبالین

 

 

 

                                    ویتامین  A   ( آ )

 

     ویتامین آ جسم بی رنگی است که از غذاهای حاصله از حیوانات و گیاهان به دست می آید. در بدن انسان و حیوان از جسم زرد رنگی به اسم کاروتین به دست می آید. کاروتین در هویج ، گلابی ، سیب زمینی و تمام سبزیجات یافت می شود.

 

 

          


                                              
                                                                                                

                                                                                                2

 

     ویتامین آ در غذاهای حیوانی مثل جگر ، روغن ماهی، تخم مرغ ، کره و خامه یافت می شود. اغلب تجربه کرده اند که مقدار ویتامین آ در خوب دیدن موثر است.

      فقدان ویتامین آ در بدن باعث عوارضی چون کندشدن رشد ، لاغری ، دیدکم ، حساسیت چشـم در مقابل نور ، زبر و خشک شــدن پوست ، ریزش مو ، شوره زدن سر، ذات الریه ، سوء هاضمه ، ناراحتی روده ، عفونت در گوش ، سوزش سر معده ، اسهال ، تولید سنگ مثانه و سنگ کلیه و سرماخوردگی زود به زود می شود.

 

  

                                                     ویتامین  C   ( ث )

 

 

    غنی ترین منبع ویتامین ث مرکبات ، گلابی وحشـــی ،فلفل سبز ، بعد از این ها گوجه فرنگی ، کلم و توت فرنگی  تازه هستند. بهترین و عملی ترین منبع ویتامین ث مرکبا ت ( پرتقال ، نارنگی ، لیمو شـــیرین ، لیمــــو ترش ، و گریپ فروت ) هستند. هر قدر میوه تازه تر باشد ویتامین آن بیشتر است.

    سیب ، انگور و آناناس نیز منبع خوبی برای ویتامین  ث هستند. نظر به این که مرکبات مهمترین منبع ویتامین ث هســـــــتند ، روزانه  یک لیوان آب پرتقال یا گریپ فروت و یا یکی دو عدد از این میوه ها لازم است.

ویتامین ث به ساختمان نسج های پروتئین کمک می کند ومسمومیت ناشی از غذا یا مواد دیگر را در بدن خنثی می سازد. بدین ترتیب سم وارده در بدن با ویتامین  ث  ترکیب می گردد و هر دو با ادرار خارج می شوند.

     بعضی از بیماریهای عفـــونی مثل سرما خوردگی ، سینه پهلو ، تب رماتیسمی ، سل ، دیفتری و عفونت پروستات به وسیله این ویتامین بهبود پیدا می کند.

     مقدار ویتامین  ث  که باید مصرف شود، بستگی به نوع وشدت بیماری داردمعمولا باید انساج بدن از این ویتامین اشباع شود.  بنا بر این در ابتداء باید مقدار بیشتری مصرف شود و بعدا مقدار آن تدریجا کم شود.

 

 

                                              ویتامین D  (  د  )

 

           ویتامین د  یک ویتامین محلول در چربی است. بدن انسان این توانایی را دارد که در مقابل نور خورشید این ویتامین را بسازد.

          بدیهی است وجود بخار زیاد و همچنین هوای آلوده به سبب جلوگیری از تابش مســــتقـیم و کافی نور خورشــید می تواند موجب کاهش تولید این ویتامین در داخل بدن گردد. مقدار توصیه شده این ویتامین  10 میکرو گرم در روز می باشد.

       این ویتامین موجب تسهیل در جذب و استفاده از فسفر و کلسیم و استحکام اسکلت بدن می شود و کمبود آن دردوران کودکی منجر به راشیتیسم ودردوران بزرگسا لی منجر به استنومالاسـی و هیپو کلسیمی وهیپو فسفا تی  می گردد.

     روغـن ماهی ، ســاردین ، شاه ماهی ، ماهی آزاد ، ماهی تن ، شیر و محصولات لبنی از جمله منابع طبیعی این ویتامین می باشند.

 

 

 

 


 

                                                                                             3

                                    ویتامین  E   (ای )

 

     ویتامین  ای  یک ویتامین محلول در چربی است. این ویتامین دربافت کبد و چربی و قلب و ماهیچه هـــای بیضه ها و رحم ، خون و غده هیپوفیز و غده فوق کلیوی ذخیره می گردد.

     این ویتامین را به علت خواص آنتی اکســـــــــیدانش ویتامین جوانی می دانند.                                                                   

     همچنین ویتامین  ای  موجب رسیدن مقادیر زیادی از اکسیژن به بدن می گردد و موجب افزایش طاقت و تحمل حین انجام فعالیت  های بدنی می شود.

     بر اثر کمبود این ویتامین عوارضی چون تخریب گـلـبولهای قرمز ، تحلیل عضــــــــلات ، بعضـی از انواع کم  خونی مشاهده می گردد.

   از منابع این ویتامیـــن می توان جوانه کندم  ، سویا ، کلم بروکلی ، اسفناج ، آرد غلات کامل و تخم مرغ را نام برد. از آن جا که روغن گیاهی منبع غنی این ویتامین است کمبود این ویتامین به ندرت پیش می آید.

 

 

 

                                               ویتامین  k   ( کا )

 

     ویتامین  کا  یک ویتامین محلول در چربی است. باکتری های روده می توانند این ویتامین را بسازند. از آنجایی که این ویتامین در تشکیل عوامل انعقادی نقش دارد، در پیشــــگیری از خونریزی داخــلی و خارجی نقش ایفا می کند.

   از جمله منابع این ویتامین می توان به زرده تخم مرغ ، روغن کتان ، روغن سویا ، روغن کبد ماهی و برگ سبز سبزیجات اشاره نمود.

     پرتو ایکس و پرتو زاها و آسپرین و آلودگی هوا از جمله عوامل از بین برنده این ویتامین هستند. مقدار این ماده مغذی در غذاهای یخ بسته کمتر از از غذاهای طبیعی است.

     کمبود این ویتامین در بزگسالان بندرت اتفاق می افتد. اما در نوزادان تازه به دنیا آمده دیده می شود. برای پیشگیری از این امر باید به نوزادان  به طور معــمول و مرتب ویتامین کا داده شود.

 

 

 

                     ویتامین های گروه B   ( ب  )

 

                                                         ویتامین  B1    ( ب1 )

 

     ویتامین  ب1 یا تیامین یکی از انواع ویتامین ها  و قابل حل در آب است. لذا مازاد آن از طریق ادرار دفع می گردد.

     این ویتامین رشد را تقویت کرده وبه گوارش به ویژه گوارش کربوهیدرات ها کمک می نماید. این ویتامین به علت تاثیر برعملکرد سامانه عصبی و بهبود بخشیدن به حالات روانی ویتامین اخلاق نامیده می شود.

     کمبود این ویتامین می تواند منجر به بیماری بری بری گردد. سبوس برنج ، نان کامل گندم ، آرد جو ، بادام زمینی، بیشتر سبزیها و برنج از جمله منابع غنی این ویتامین می باشند.

     گرما ، الکل ، کافئین از جمله عوامل از بین برنده این ماده مغذی هستند.

 


 

                                                                                                                                                         4

                                                      ویتامین  B2   ( ب 2 )

 

     ویتامین ب 2 یا ریبوفلاوین نیز مانند  بقیه ویتامین های گروه ب  حل پذیر در آب بوده و مازاد آن از طریق ادرار دفع می گردد. این ویتامین به رشد و داشتن پوست و مو وناخن سالم و بهبود زخم های دهـان و لب کمک نموده و کمبود آن میتواند منجر به زخم های دهان و لب و پوست و اندام آمیزشی گردد.   

     نور ( پرتو فرا بنفش )، محیط قلیایی، گرمای پخت و پز سولفامیدها ، استروژن ، و الکل از جمله از میان برنده این ویتامین هستند.

 

 

                                                        ویتامین  B3  ( ب3 )

 

     ویتامین  ب3  یا نیاسین جزء ویتامین های محلول در آب است. کمبود این ویتامین می تواند منجر به پلاگر ، زخم بر روی زبان ، آمینواسیداوی و زوال شدید مغزی گردد.

 

 

 

                                    ویتامین B6   ( ب6)

 

     ویتامین  ب6  یا پیریدوکسین یکی از انواع ویتامین ها است. مقادیر بیش از حد نیاز  این ویتامین محلول در آب تقریبا هشت ساعت بعد از خوردن غذا دفع می گردد.

     این ویتامین در جذب صحیح پروتئین و چربی موثر است  و تبدیل اسید آمینه تریپتوفان به نیاسین یا ویتامین ب3 نقش مهمی ایفا می نماید.

   حالت تهوع و دل  بهم خوردگی را بهبود بخشــــــیده و از پیـــــدایش برخی اختــــلالات پوستی و مغزی جلو گیری می نماید.    

   مخـمر آبجو ، سبوس گندم ، جگر ، قلوه ، دل ، طالبی ، کلم ، شیر ، تخم مرغ و گوشت گوساله از منابع این ویتامین می باشند.

      همچنین نگهداری مواد غذایی برای مدت طولانی ، کنسرو کردن ، بریان کردن گوشت ، الکل و استروژن از جمله عوامل از میان برنده این ماده غذایی اند.

 

 

 

                                                           ویتامین  B9  ( ب9 )

 

 

        اسید فولیک که به نامهای فولات یا ویتامین ب9 نیز خوانده می شود برای بسیاری از اعمال بدن از جمله سلامتی سیستم عصبی ، خون و سلول ها بدن حیاتی و اساسی است.

         این ویتامین بدن را در مقـــابل بیماری های قلبی ، نقص های مادرزادی ، پوکی استخوان و سرطان های مشخص حفظ می کند.

       ویتامین  ب9  در غذاهایی مانند : جگر ، عدسی ، سبوس برنج ، مخمر آبجو ، آرد سویا ، نخود چشم سیاه ، لوبیا قرمز ، لوبیا مرمری ، بادام زمینی ، اسفناج ، برگ شلغم ، لوبیا ، گندم و مارچوبه به میزان چشمگیری وجود دارد. نگهداشـــــتن غذا در حرارت اتاق به مدت طولانی می تواند محتوی اسید فولیک آن را از بین ببرد.     

 

 


 

                                                                                                                                             5

                                  ویتامین B12   (ب 12 )

 

 

     ویتامین  ب12 یا کوبالاین به تنهایی نمی تواند به طور کامل جذب گردد و برای جذب کامل نیاز به کلســیم دارد. مقدار  توصیه شده روزانه آن 3 میکرو گرم در روز می باشد و کمبود آن می تواند منجر به کم خونی ماکروسیتیک و التهاب دهان و گلوسیت گردد.

     جگر ، گوشت گوساله ، تخم مرغ ، شیر ، پنیر و قلوه از جمله منابع غنی این ویتامین هستند. الکل ، استروژن ، نور خورشید و در معرض مواد اسیدی یا قلیایی بودن این ویتامین را از بین خواهد برد.                                

       ویتامین های گروه ب را ویتامین های اعصاب و همان طور که اشاره شد ،ویتامین های اخلاق نیز نامیده اند.

 

 

مراحل مختلف کمبود ویتامین ها

 

     عوارض مربوط به کمبود ویتامین ها را در بدن می توان به درجات و مراحل مختلف زیر تقسیم کرد.

 

     مرحله نخست:

    بدن سعی می کند از ویتامین هایی که قبلا ذخیره کرده است استفاده کند. در این مرحله هنوز ویتامین در خون موجود می باشد.

     مرحله دوم:

     ویتامین های ذخیره شده کاملا مصرف شده و از بین رفته اند.به طوری که کاهش ویتامین در خون وادرارمشخص می شود.

     مرحله سوم:

     کم کم کاهش بنیه ذهنی و جسمی و بی اشتهایی و خستگی پدیدار شده و همچنین امکان بیماری های عفونی افزایش پیدا می کند.

     مرحله چهارم:

    نخستین تغییرات روحی و روانی پدیدار می شوند.

     مرحله پنجم:

     بعضی از نشانه های کمبود ویتامین ، مثل شب کوری بروز می کند. غالبا این بیماری ها ناشی از کمبود چند ویتامین می باشند. در این مرحله هنوز بیماری های ناشی از کمبود ویتامین  با رساندن ویتامین های لازم به بدن قابل درمان می باشند. 

     مرحله ششم:

 کمبود ویتامین ها به حدی است که بیماری های ناگوار را با خود به همراه می آورد. برخی از این بیماری ها خطرناک و غیر قابل بهبود می باشند.

 

                   تغذیه سالم و ده فرمان غذایی

 

      تغذیه سالم در عمل کار دشواری است. این سختی بیشتر مربوط به کنار گذاشتن عادتهای کهن و سالها شیوه تغذیه نادرست است. تغذیه سالم به معنای صرف نظر کردن از خوردنی های دوست داشتنی و لذیذ نیست . اصل مطلب رعایت حد و مرز در خوراک است.

- متنوع بخوریم.

     - در روز چندین بار غلات و به اندازه کافی سیب زمینی بخوریم.

     - در مورد سبزیجات اصل پنج با در روز را فراموش نکنیم. مصرف پنج بارمیوه و سبزیجات در روز ایده ال است. بهتر است این محصولات تازه مصرف شده ویا در صورت امکان خیلی کم وکوتاه پخته شده باشند. یک بار از این پنج بار آب میوه مصرف کنیم.

     - روزانه به اندازه کافی لبنیات و حداقل یک بار در هفته ماهی بخوریم. گوشت و تخم مرغ به اندازه کافی مصرف کنیم. گوشت به خاطر درصد زیاد آهن و ویتامین های ب1 و ب6 و ب12 اهمیت دارد.مصرف 300 تا 600 گرم درهفته کافیست.

     - چربی کم مصرف کنیم .

     - در مصرف قند و شکر و نمک صرفه جویی کنیم.

     - بانداز بنوشیم . برای افراد بالغ مصرف حـــــداقـل یک لیترونیم آب پیشنهاد می شود.

     - خوشمزه وسالم بپزیم. کوتاه بپزیم. باآب کم ، چربی کم و حرارت کم بپزیم.

     - آهسته بخوریم ولذت ببریم.

     - به طور مرتب خود را وزن کنیم و پر تحرک باشیم.

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:37 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

پوشاک

  لکه زدایی

 

1 – لکه میوه

 

اگر این لکه بر روی پارچه سفید بود ، کافی است با آب و صابون آن را بشویید . اگر لکه روی پارچه پشمی بود آب اکسیژنه 20% را با چند قطره آمونیاک مخلوط کرده با آن لکه را پاک کنید. اگر لکه روی پارچه های ابریشمی سفید و یا رنگی بود آب و الکل سفید 90% را به نسبت مساوی مخلوط کرده و با آن لکه را محو کنید.

 

 

 2– لکه چربی

 

برای از بین بردن لکه چربی قسمت لکه شده را با کمی محلول نمک و الکل بمالید . اگر لکه چربی روی پارچه ابریشمی است با یک برگ کاغذ خشک کن روی قسمت لکه شده را بپوشانید و اتوی داغ را محکم روی آن فشار دهید تا لکه ناپدید شود.

 

 

3 – لکه نوشابه روی فرش

 

برای از بین بردن لکه نوشابه می توانید کمی نمک بر روی لکه تازه بپاشید و بعد اسفنجی را خیس نموده روی لکه بکشید و سپس با آب گرم به وسیله اسفنج آبکشی کنید.

 

 

4 – لکه شیر

 

برای از بین بردن لکه حاصل از شیر لازم است آمونیاک را به مقدار زیاد رقیق کرده و کمی نمک به آن بیفزایید و لکه را با این محلول پاک نماییدو بلافاصله آب بکشید.

 

 

5 – لکه جوهر خودنویس

 

برای محو کردن این نوع لکه ها آب ژاول را با آب سرد مخلوط کرده روی لکه بماتید .

در صورتی که لکه روی پارچه ای که از الیاف مصنوعی تهیه شده ایجاد شد می توانید با آبلیموی خالص آن را بر طرف نمائید. چنانچه این لکه روی قالی و پارچه های کرکدار بود ابتدا با کمی شیر خوب لکه را خیس کنید و بعد با پنبه آن را پاک نمائید و در آخر با آب و صابون لکه های حاصل از شیر را بشویید.

اگر مرکب سیاه است ابتدا محل را خیس کرده روی آن کمی نمک آشپزخانه بریزید و سپس با پنبه مالش دهید و چنانچه نتیجه نگرفتید مخلوطی از گلیسرین و آمونیاک را روی لکه بمالید و سپس با آب و پودر دستی خوب شست و شو دهید . البته می توانیداز آب ژاول هم استفاده کنید.

 

 

6 – لکه خودکار

 

برای از بین بردن این نوع لکه اسفنجی را به شیر آغشته کنید و روی لکه بمالید .

 

 

7 – لکه خون از روی قالی ها و مبل ها

 

بهترین چاره این است که مقداری نشاسته را ( به نسبت بزرگی و کوچکی لکه )در آب مخلوط کنید و به هم بزنید تا خمیر نسبتاًغلیظی بدست آید . آنگاه روی لکه خون را با این خمیر بپوشانید و بعد از خشک شدن نشاسته ها ، آنها را بتراشید و با برس محل لکه را پاک کنید.

 

 

8 – لکه زرد سوختگی

 

اگر لباس شما در اثر سوختگی یا سیگار زرد شده است حبه قندی را روی لکه بکشید و آنقدر این کار را ادامه دهید تا لکه از بین برود.  

 

 

 

9 – لکه قیر

 

برای از بین بردن لکه قیر از بنزین استفاده کنید.

 

 

10 – لکه عرق بدن

 

اگر لباس سفید شما لکه های عرق بدن دارد کافیست مقداری محلول آب نمک تهیه کنید و لکه را مدت یک ساعت در آن قرار دهید تا پاک شود.

 

 

11 – لکه روی چرم

 

پنبه ای را با روغن زیتون آغشته کنید و روی چرم بکشید و بعد با یک پنبه تمیز و نمدار روی چرم را پاک کنید.

 

 

12 – لکه واکس 

 

اگر لباس یا فرش شما به واکس آغشته شده ابتدا لکه را خیس کرده روی آن مایع ظرفشویی ریخته ماساژ دهید بعد با پارچه ی نمدار آن را خوب تمیز کنید . چنانچه به این روش لکه بر طرف نشد پنبه را به الکل آغشته کنید و روی لکه بمالید.

 

13 – لکه شکلات

 

ابتدا باقی شکلات را را پاک کرده سپس یک پارچه سفید را چند لایه تا کنید و زیر پارچه در محل لکه قرار دهید . حال به نسبت مساوی آب و الکل را مخلوط کرده با پنبه روی محل بکشید و با پنبه دیگر روی آن را خشک کنید . چنانچه با این روش لکه پاک نشد می توانید از آب اکسیژنه استفاده نمایید و در آخر پارچه را با آب ولرم و صابون بشویید.

 

 

14 – براق کردن مجسمه و سنگ های مرمر

 

برای براق کردن مجسمه های مرمر یا سنگ روی میز ی هیچ چیز بهتر و ساده تر و سریعتر از لیموترش و نمک نیست . در یک لیوان مقداری آبلیمو بریزید و با کمی نمک خوب حل کنید. بعد با یک مسواک روی سنگ ها یا مجسمه ها بمالید و بعد پارچه ای پنبه ای نمدار روی آن بکشید.

 

 

15 – چاره رنگ و کثیفی چینی ها

 

بهترین راه چاره این است که ظروف چینی را مدت کوتاهی در آب سرد محتوی آبلیموی ترش ( یک لیمو برای دو لیتر آب ) قرار دهید و بعد بشویید.

 

 

16 – سرکه

 

سرکه در خانه داری موارد فراوان دارد . اگر در موقع شستن پنجره ها کمی سرکه به آب گرم اضافه کنیم شیشه ها سریعتـــــر و تمیــــزتر پاک می شود .

- اگر در آب تخم مرغ آب پزکمی سرکه بریزیم از شکستن تخم مرغ ها جلو گیری می شود .

- سرکه را در پاک کردن ظروف نقره ای و زینت آلات نقره ای می توانید استفاده کنید . نقره جات را در ظرف سرکه بریزید و آن را بجوشانید .

- کمی سرکه را به آب سرد اضافه کنید و با پنبه روی آینه بکشید بعد با دستمال کاغذی یا روزنامه آن را پاک کنید آینه تمیز و براق می شود.

 

 

17 – جلوه و جلای لباس های پشمی

 

برای بازگرداندن جلوه و جلای لباس پشمی ، لباس ها را در آبی محتوی سرکه آبکشی کنید . پارچه های پشمی پف میکند و جلوه دار می شوند.

 

18 – چاره بافتنی های گشاد شده

 

اگر لباس های بافتنی شما فرم خود را از دست داده و گشاد شده اند کافی است لباس ها را برای مدت بیست و چهار ساعت در یک ظرف محتوی آب و صابون که برای هر 10 لیتر آب یک قاشق غذاخوری الکل و یک قاشق تربانتین و سه قاشق آمونیاک اضافه کرده اید بخیسانید و بعد آبکشی و خشک کنید.

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:35 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

سوالات

پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید : ) 1 نمره )

 

1 – ترمز دوچرخه ، جزو کدام سیستم فرعی آن می باشد ؟

 

الف – انتقال قدرت          ب – بدنه یا اسکلت           ج – هدایت و فرمان        د – هشدار دهنده

 

2 – مراقبت از کودک از چه دوره ای شروع می شود ؟

 

الف – بعد از ازدواج        ب – قبل از ازدواج              ج – بعد از تولد           د – دوره ی جنینی

 

3 – متداولترین تکثیر تجاری درختان چیست ؟

 

الف – تقسیم ریشه        ب – پاجوش                         ج – خوابانیدن                  د – قلمه زدن

 

4 – کدام مورد از میوه له شده و شکر تهیه می شود ؟

 

الف – کمپوت             ب – کنسرو                               ج – مارمالاد                     د – مربا

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

صحیح و یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید . ( 5 /. نمره )

 

5 – قارچ ها باعث ســـــــــوراخ شدن چوب می شــــــــوند و همچنین رنگ طبیعــــــــــی آن را

      تغییــــــــر می دهند .     ص                 غ

 

6 – معمولا وضع قرار گرفتن  درختــــــــــان را نسبت به یکــــــــــدیگر طرح های کاشــــــت   

      درختــــــــــان می نامند.    ص                  غ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . ( 1 نمره )

 

 

7 – یکی از اصولی که اساس کار فناوران را تشکیل می دهد اصل ...................   می باشد .

 

8 – لباس های بافتنی را اتو نمی کنیم زیرا باعث  ......................  لباس می شود .

 

9 – کندوی زنبور عسل به دو صورت .................  و .......................افزایش می یابد .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                   صفحه     2

 

                 به سوالات زیر پاسخ دهید .

 

 

 

10 – روش های خشک کردن میوه و سبزی را بنویسید .  ( 5 / . نمره )

 

 

 

 

11 – از اجزای موتور الکتریکی ، دو مورد را نام ببرید .   ( 5 / . نمره )

 

 

 

 

12 -  دو مورد از قسمت های دستگاه انتقال قدرت خودرو را نام ببرید . ( 5 / . نمره )

 

 

 

 

 

13 – طبق آیین نامه ها ، درساختمان های آجری از چه کلاف هایی استفاده می شود ؟  ( 5 / . نمره )

 

 

 

 

14 – کله گیری را تعریف کنید . ( 5 / . نمره )

 

 

 

15 – کنترل ساخت و ساز ساختمان ها در شهر ها و روستاها از دو جهت حائز اهمیت اســــت .

آن ها را بنویسید .  ( 5 / . نمره )

 

 

 

16 – عادت های بد غذایی در دوره ی نوجوانی زمینه ی چه بیماری هایی را در دوران بزرگ سالی

        فــــراهم  می کند ؟ ( سه مورد )  ( 75 / . نمره )

 

 

 

17 – آبیاری به روش کرتی ( غرقابی ) را توضیح داده و عیب این روش را بنویسید . ( 75 / . نمره )

 

 

 

18 – عواملی که در پرورش ماهی از بروز بیماری جلوگیری می کند را بنویسید . ( سه مورد)  ( 75 / . نمره )

 

 

 

 

                  موفق باشید                              جمع بارم 8 نمره

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:35 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

سوالات

پاسخ صحیح را با علامت  ×  مشخص کنید . ( 1 نمره )

 

 

1 – کدام قسمت موتور الکتریکی جریان برق را به آرمیچر می رساند ؟

 

الف – استاتور               ب – بدنه و محفظه               ج – جاروبک و جارو نگهدار           د – روتور

 

2 – مریم 8 سال دارد اما از رشد کافی برخوردار نیست مصرف کدام گروه از مواد غذایی زیر به رشد و ترمیم

     

      سلولهای بدن او کمک می کند ؟

 

الف – پروتئین ها           ب – چربیها                         ج – قندها                د – ویتامین ها

 

3 – برای ساخت قفسه ی آشپزخانه کدام فرآورده ی چوب مناسب تراست ؟

 

الف – ترکیب چوب و سیمان                                           ب – ترکیب چوب و یونولیت

 

ج – روکش طبیعی                                                        د – روکش مصنوعی

 

4 – کدام یک از ماهیان پرورشی زیر جزء ماهیان سردابی می باشند ؟

 

الف – امور                          ب – بیگ هد                        ج – کپور                  د – قزل آلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

صحیح و یاغلط بودن جملات زیر را مشخص کنید . ( 5 /. نمره )

 

 

5 – آوومتر عقربه ای مقدار کمیت ها را به صورت عدد نشان می دهد .           ص                      غ

 

6 – لباس کودک تب دار بهتر است ، خنک و نمدار باشد .          ص                     غ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . ( 5 / 1 نمره )

 

 

7 – دانش آمـــــوزان کلاسی فعالیت های عملی را به صورت گروهی انجام می دهنــــــــــــد زیرا این کار باعث پرورش قدرت ..............................و  ............................... آن ها می شود .

 

8 -  معمولا فاصله درختان در باغ ها به کوچکی و بزرگی ............................. و وضعیت .................... بستگی دارد .

 

9 – دیفرانسیل وظیفه انتقال حرکت از .......................... به ............................ را بر عهده دارد .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     پاسخ صحیح را داخل پرانتز بنویسید .

 

10 – جملات ستون 1 را با کلمات ستون 2  جور کنید وپاسخ صحیح را داخل پرانتز بنویسید . ( در ستون 2 دو مورد اضافه است )  ( 75 / . نمره )

 

                       1 – نوع لکه                                              2 – ماده پاک کننده

                      ـــــــــــــــــــــ                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                     جوهر روی پارچه  (                   )                               استون

                       لاک ناخن             (                   )                              آب ژاول  

                       قهوه و چای          (                  )                               آمونیاک   

                                                                                                   جوهر لیمو

                                                                                                    گلیسرین

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                  به سولات زیر پاسخ دهید .

 

11 – علی در حال ساختن ماکت ساختمان متوجه شد که چسب مایع ، یونولیت را ذوب می کند برای رفع این مشکل و وصل کردن قطعات از چه چیز هایی می تواند استفاده کند ؟ ( دو مورد )  ( 5/. نمره )

 

 

 

 

 

12 – زهرا دوست نداشت قبل از رفتن به مدرسه صبحانه بخورد . اما با توصیه و توضیحات مادر قانع شد که باید صبحانه بخورد ، توضیح مادر در مورد اهمیت صبحانه چیست ؟  ( 5 / . نمره )

 

 

 

 

 

13 – روش های آبیاری را نام ببرید . ( 75 / . نمره  )

 

 

 

14 – نگه داری مواد غذایی در سرما چه مزایایی دارد ؟ ( سه مورد ) ( 75 / . نمره )

 

 

 

 

15 – هر یک از وسایل زیر برای جلو گیری از چه خطراتی هنگام ساختمان سازی استفاده می شود ؟ ( 75 / . نمره )

 

داربست و توری :

 

کمربند ایمنی :

 

16 – دلایل تکثیر طبیعی ( افزایش طبیعی ) کندو چیست ؟ توضیح دهید . ( 1 نمره )

 

 

 

 

موفق باشید                                               جمع بارم 8 نمره

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:32 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

فلز

 روی

 


روی عنصر فلزی براق به رنگ سفید مایل به آبی است. در دماهای معمولی به حالت شکننده و کریستالی است اما در دمای بین C°150-110 خاصیت چکش خواری و تورق دارد . این عنصر در سال توسط دانشمند کشف گردید . منابع اصلی آن معدن سولفید ، زینکبلند یا اسفالریت زینکیت (اکسید روی)، کالامین (سیلیکات روی) و اسمیت سونیت (کربنات روی) می باشند . سنگ سولفیدی تا تبدیل شدن به اکسید برشته می شود سپس با زغال تا دمای C°1200 حرارت داده می شود . تبخیر وسپس خارج از محفظه واکنش متراکم شده و در قالب هایی که اسپلتر نامیده می شود قالب گیری می شود.

روی از سالها قبل شناخته شده بود از روی و ترکیبات روی برای ساخت آلیاژ برنج استفاده می شود. آلیاژهای روی که شامل 87 درصد روی هستنداز سالهای خیلی پیش در ترانسیلوانیا شناخته شده هستند. این عنصر از 13 قرن پیش توسط هندی ها از واکنش بین کالامین و یک ترکیب الی تولید شد. این فلز دوباره توسط اروپاییان در سال 1746 کشف و تولید شد .
روش استخراج روی از سوختن و اکسید شدن سنگ معدن روی و واکنش اکسید روی با زغال یا کربن توسط تقطیر فلز حاصل می شود.
روی در طبیعت دارای 5 ایزوتوپ پایدار است. 16 عدد ایزوتوپ ناپایدار نیز برای روی شناخته شده است.
این عنصر خاصیت نیمه رسانای دارد و در هوا با شعله قرمز خیلی داغ می سوزد و براهای سفید سمی از آن ساطع می شود. خاصیت قالب پذیری این عنصر بالا است . نه فلز روی نه زیرکونیم هیچ کدام خاصیت آهنربایی ندارند. اما این ترکیب ZrZn2 در دمای زیر 350 درجه کلوین خاصیت آهنربایی دارد.
این فلز دارای آلیاژهای زیادی می باشد که شامل برنج، نقره نیکلی، برنز تجارتی، لحیم قلع، آلومینیوم لحیم شده است.
روی با کیفیت بالا برای تولید قالب استفاده می شود که از این قالب گیری برای کاربردهای اتومبیل سازی و صنایع الکتریکی و سخت افزاها مورد استفاده قرار می گیرد. یک آلیاژ روی که به نام پرزتال نامیده می شود شامل 78 درصد روی و 22 درصد آلومینیوم است که بیشتر برای صتایع فولاد و پلاستیکهای قالب گیری استفاده می شود. از این آلیاژ همچنین برای قالب گیری سرامیک و سیمان مورد استفاده قرار می گیرد.
روی همچنین برای آبکاری دادن فلزاتی مثل آهن برا ی جلوگیری از خوردگی استفاده می شود. اکسید روی عنصر مفید و دنیای مدرن است. که به طور گسترده ای برا ی صنایع و ساخت رنگها، تولیدات لاستیک، وسایل آرایشی و صنایع داروسازی، پوشش کف، پلاستیک ، چاپ پارچه، صابون سازی، ذخیره باتری ها، منسوجات، تجهیزات الکتریکی و دیگر تولیدات کاربرد دارد. لیتوفون ترکیبی از سولفید روی و سولفات باریم است که برای تولید مواد و رنگدانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
سولفید روی در ساختان صفحات روشن و تابناک، صفحات اشعه ایکس و تلویزیون و نورهای فلورسانس مورد استفاده قرار می گیرد. از ترکیبات کلر و کرومات روی برای ترکیبات مهم استفاده می شود. روی عنصر حیاتی برای رشد و نمو جانوران و گیاهان است.
روی به تنهایی و به خودی خود سمی نیست اما وقتی که با اکسیژن هوا ترکیب می شود به ماده سمی تبدیل می شود که تنفس را دچار مشکل می کند که در موقع استفاده از آن باید دقت لازم را به عمل آرود. غلظت اکسید روی در موقع کار در آزمایشگا ه اگر تهویه لازم نداشته باشد برای از 5 mg/m3 تجاوز نکند.
قیمت روی در ژانویه سال 1990 حدود 0.7 دلار در یک پوند بوده است

 

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:31 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

فلزات

یکی ازتقسیم بندی های مرسوم اتصالات عبارت است از :

 

        1 – اتصالات دائم

        2 – اتصالات موقت

 

اتصال دائم

 

        اتصال دائم به اتصالی گفته می شود که برای جداسازی آن ها وسیله اتصال و قسمتی از قطعات متصل شده یا تمامی آن ها آسیب ببیند. به همین دلیل به اتصالات دائم اتصالات جدانشدنی هم می گویند. اتصالات دائم زمانی به کار گرفته می شود که نیازی به جدا سازی قطعات متصل شده وجود نداشته باشد. یعنی زمانی که مطمئن هستیم قطعات متصل شده تا آخر عمر ماشین نیازی به جداشدن ندارند از این نوع اتصال استفاده می کنیم. معمولا قطعاتی که عمرشان به اندازه ی عمر خود ماشین است و در طول عمرماشین نیازی به تعمیر یا تعویض ندارندبا استفاده از اتصال دائم به یکدیگر متصل می گردند. برخی از روش های ایجاد این اتصال عبارتند از :

 

      .  جوش کاری

      .  لحیم کاری

      .  پرچ کاری

      .  چسب کاری

      .  اتصالات پرسی انطباق

 

اتصال موقت

 

اتصال موقت اتصالی است که در آن جداسازی اتصال بدون آسیب دیدن وسیله اتصال و قطعات اتصال داده شده صورت می گیرد. عمل اتصال و جداسازی در اتصال موقت می  تواند به دفعات صورت بگیرد بدون آن که موجب خرابی یا آسیب اتصال دهنده و قطعات اتصال داده شده باشد. به همین دلیل به اتصال موقت ، اتصال جداشدنی نیز گفته می شود. از اتصال موت زمانی استفاده می شود که بدانیم نیاز و یا ضرورتی وجود دارد که موجب می شود بخواهیم قطعات متصل شده را پس از اتصال از یکدیگر جدا کنیم . دلیل عمده ی استفاده از اتصال موقت در ماشین های مکانیکی نیاز به تعویض قطعات برای تعمیر و یا جایگزینی آن قطعات است . مثلا قطعه ای که عمر کوتاه تری نسبت به عمر خود ماشین دارد. مسلما در طول عمر ماشین نیاز به تعویض خواه داشت بنا براین عاقلانه است که این قطعه جوری به دیگر اجزاء متصل باشد که امکان جدا شدن آن بدون آسیب دیدگی دیگر اجزاء ممکن باشد . اتصال موقت به روش های مختلفی قابل اجرا است که برخی از آنها عبارتند از :

 

         .   پیچ

         .   مهره

         .   خار

         .   گوه

         .   پین

         .   اتصالات اصطکاکی  

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:30 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

سوالات

 همّت بلند دار که مردان روزگار  از همّت بلند به جایی رسیده اند "
1- جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط را با(غ) مشخص کنید .(1نمره)
- اکسیژن یک عامل موثر در فساد مواد غذایی می باشد. ------
- قلمه زدن یک روش تکثیر جنسی در گیاهان است.------
- آلومینیم قابلیت لحیم کاری خوبی دارد . ------
- مصرف دارو های محرک ، میزان فعالیت بدن را زیاد می کند.------
2- جملات زیر کامل کنید . ( 1نمره)
- تغییری که در اثر استفاده از دارو در بدن به وجود می آید بستگی به دارو دارد .
- مهمترین اتصال دائم و است .
- شیر مادر بخاطروجود باعث حفظ نوزاد در مقابل عفونت ها می شود.

3- جملات زیر را بخوانید و گزینه صحیح را با علامت مشخص کنید .(5/1نمره)
- درپنیر سازی----- در درجه ی اول اهمیت قرار دارد.
الف- کیفیت شیر مصرفی ب) دمای شیر ج) مزه و بوی شیر  د) صاف کردن شیر
- کدام یک از موارد زیر جزء ورودی سیستم رایانه می باشد ؟
الف) چاپگر ب) صفحه کلید ج) مانیتور (صفحه نمایش ) د) بلندگو
- کدام یک از قطعات الکترونی زیر مانند شیر یکطرفه ، فقط جریان را از یک سمت عبور می دهد ؟
الف) خازن ب) مقاومت متغیر ج) دیود  د) مقاومت ثابت
- هدف از پاستوریزاسیون :
الف) ازبین رفتن میکروب های غیر بیماری زا است ب) ازبین رفتن تمام میکروب ها ( بیماری زا و غیر بیماری زا) است
ج) جلوگیری از نفوذ عوامل فساد مواد غذایی است ج) کاهش میکروب و افزایش طول عمر مواد غذایی است
- برای تولید یک محصول فناوری باید :
الف) مواد را تغییر داد ب) ارزشیابی کرد  ج) تقسیم بندی کرد  د) اجزا را شناخت
- کدام یک از درختان زیر جزء پهن برگان نیست ؟
الف) ملچ ب) بلوچ  ج) کاج  د) تبریزی 

4- مراحل روش خوابانیدن را در تکثیر گیاهان همراه با رسم شکل توضیح دهید (1نمره)

5- عادل و بهنام می خواهند با سرمایه ای که دارند کارگاه پنیر سازی احداث کنند ، آنها مراحل ساخت پنیر را بطور ناقص
می دانند ولی کامل آن را یادنگرفته اند برای همین دوستشان سعید آنها را راهنمایی کرد تا به هدفشان برسند آیا می دانید
پاسخ سعید چیست ؟ (1نمره)
أ‌- پاستوریزه کردن شیر
ب‌- سرد کردن شیر تا .................................
ت‌- ................................................................
ث‌- ................................................................
ج‌- نگهداری در .........................................

6- صنایع غذایی را تعریف کنید . ( 1نمره)
7- در شکل روبرو اجزای نشان داده شده را نامگذاری کنید . (5/1نمره)N8- آیا می توانید معنی شعر ی که قبل از سولات آمده را توضیح دهید ؟ (بهترین توضیح 25/0نمره)


موفق باشید . جمع نمره :
نمره کل از 8 می باشد
نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:29 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

سوالات

 همّت بلند دار که مردان روزگار  از همّت بلند به جایی رسیده اند "
1- جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط را با(غ) مشخص کنید .(1نمره)
- اکسیژن یک عامل موثر در فساد مواد غذایی می باشد. ------
- قلمه زدن یک روش تکثیر جنسی در گیاهان است.------
- آلومینیم قابلیت لحیم کاری خوبی دارد . ------
- مصرف دارو های محرک ، میزان فعالیت بدن را زیاد می کند.------
2- جملات زیر کامل کنید . ( 1نمره)
- تغییری که در اثر استفاده از دارو در بدن به وجود می آید بستگی به دارو دارد .
- مهمترین اتصال دائم و است .
- شیر مادر بخاطروجود باعث حفظ نوزاد در مقابل عفونت ها می شود.

3- جملات زیر را بخوانید و گزینه صحیح را با علامت مشخص کنید .(5/1نمره)
- درپنیر سازی----- در درجه ی اول اهمیت قرار دارد.
الف- کیفیت شیر مصرفی ب) دمای شیر ج) مزه و بوی شیر  د) صاف کردن شیر
- کدام یک از موارد زیر جزء ورودی سیستم رایانه می باشد ؟
الف) چاپگر ب) صفحه کلید ج) مانیتور (صفحه نمایش ) د) بلندگو
- کدام یک از قطعات الکترونی زیر مانند شیر یکطرفه ، فقط جریان را از یک سمت عبور می دهد ؟
الف) خازن ب) مقاومت متغیر ج) دیود  د) مقاومت ثابت
- هدف از پاستوریزاسیون :
الف) ازبین رفتن میکروب های غیر بیماری زا است ب) ازبین رفتن تمام میکروب ها ( بیماری زا و غیر بیماری زا) است
ج) جلوگیری از نفوذ عوامل فساد مواد غذایی است ج) کاهش میکروب و افزایش طول عمر مواد غذایی است
- برای تولید یک محصول فناوری باید :
الف) مواد را تغییر داد ب) ارزشیابی کرد  ج) تقسیم بندی کرد  د) اجزا را شناخت
- کدام یک از درختان زیر جزء پهن برگان نیست ؟
الف) ملچ ب) بلوچ  ج) کاج  د) تبریزی 

4- مراحل روش خوابانیدن را در تکثیر گیاهان همراه با رسم شکل توضیح دهید (1نمره)

5- عادل و بهنام می خواهند با سرمایه ای که دارند کارگاه پنیر سازی احداث کنند ، آنها مراحل ساخت پنیر را بطور ناقص
می دانند ولی کامل آن را یادنگرفته اند برای همین دوستشان سعید آنها را راهنمایی کرد تا به هدفشان برسند آیا می دانید
پاسخ سعید چیست ؟ (1نمره)
أ‌- پاستوریزه کردن شیر
ب‌- سرد کردن شیر تا .................................
ت‌- ................................................................
ث‌- ................................................................
ج‌- نگهداری در .........................................

6- صنایع غذایی را تعریف کنید . ( 1نمره)
7- در شکل روبرو اجزای نشان داده شده را نامگذاری کنید . (5/1نمره)N8- آیا می توانید معنی شعر ی که قبل از سولات آمده را توضیح دهید ؟ (بهترین توضیح 25/0نمره)


موفق باشید . جمع نمره :
نمره کل از 8 می باشد
نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:29 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

سوالات

 سئوالات دوم راهنمايی ( فصل اول تا هفتم)   

فصل اول

1- مراحل ساخت ابزار يا وسايل را بيان كنيد ؟
2- نتايج تحقيقات علمي و صنعتي به چه مواردي منجر مي گردد؟
3- علم چه فوايدي براي فناوري دارد؟
4- بدون استفاده از ............... توليد يك محصول فناوري ممكن نيست .
5- مواد خام موجود در طبيعت قبل از استفاده در توليد محصولات فناوري با آن بايد چه كار كرد؟
6- يكي از آماده ترين مواد براي توليد محصولات چوبي چيست؟
7- قبل از استفاده از چوب در توليد محصولات فناوري چه تغييري بايد درآن ايجاد كرد ؟
8- سيستم را تعريف كنيد؟
9- اگر يكي از اجزاي سيستم درست كار نكند چه اتفاقي مي افتد ؟
10- قسمتهاي اصلي يك سيستم را نام ببريد ؟
11- به كدام قسمت سيستم ورودي گفته مي شود؟
12- در يك سيستم به چه كارهائي پردازش مي گويند ؟
13- به كدام قسمت سيستم خروجي مي گويند ؟
14- ورودي يك رايانه چيست ؟
15- در يك رايانه اطلاعات به چه وسيله هايي وارد رايانه مي شود ؟
16- در قسمت پردازش يك رايانه چه كارهايي صورت مي گيرد؟
17- خروجي يك رايانه چيست؟

فصل دوم

1- خطرات ناشي از برق چه پيامدهاي جبران ناپذيري دارد ؟
2- چرا افرادي كه با برق كار مي كنند، بايد با حفاظت ايمني برق آشنا شوند ؟
3- حفاظت الكتريكي را تعريف كنيد ؟
4- سه مورد از خطرات ناشي از جريان برق را بيان كنيد ؟
5- اتصال سيم فاز به زمين باعث چه خطراتي مي شود ؟
6- اتصال سيم فاز به بدنه وسايل برقي باعث چه پيامدهائي مي شود ؟
7- اتصال كوتاه دو سيم عامل جريان الكتريكي چه پيامدهائي دارد ؟
8- دو وسيله كه براي پيشگيري از خطرات ناشي از برق ساخته شده است نام ببريد؟
9- در هر سيم كشي برق چند سيم ورودي وجود دارد نام ببريد ؟
10- سيم اتصال به زمين چگونه خطر برق گرفتگي را از بين مي برد ؟
11- چرا حوادث ناشي از برق گرفتگي در ايران زياد است ؟
12- علم الكترونيك در چه قرني متولد شد؟
13- چه عاملي باعث شد الكترونيك به وجود آيد؟
14- برد چيست؟
15- مقاومت انرژي الكتريكي را به چه چيزهائي تبديل مي كند؟
16- 5 قطعه الكترونيكي كه در مدارها استفاده مي شوند را نام ببريد؟
17- انواع مقاومت را نام ببريد؟
18- كار مقاومت در مدارهاي الكترونيكي چيست؟
19- چند نوع خازن را نام ببريد؟
20- وظيفه خازن چيست؟
21- جنس ديود از چيست؟
22- چند نوع ديود را نام ببريد؟
23- سيلسيم و ژرمانيوم چه عناصري هستند؟
24- كار ديود شبيه به چيست؟
25- قطع و وصل كردن ديود چگونه صورت مي گيرد؟
26- با اختراع كدام قطعه در الكترونيك تحول اساسي به وجود آورد؟
27- جنس ترانزيستور از چيست؟
28- وظيفه اصلي ترانزيستور چيست؟
29- كدام قطعه الكترونيكي در سالهاي اخير كاربرد وسيعتري دارد؟
30- در آي سي كدام قطعات الكترونيكي وجود دارد؟
31- اختراع آي سي چه تغيراتي در الكترونيك به وجود آورد؟
32- در آي سي معمولاً چند پايه وجود دارد؟
33- ديود چيست؟
34- يكي از كاربردهاي ديود را نام ببريد؟
35- در برق شهر قطب ها در هر ثانيه............ تغيير مي كنند.
36- فركانس را تعريف كنيد؟


فصل سوم

1- كدام فعاليتها به آب وابسته است؟
2- فعاليت كدام كارخانه بدون آب متوقف مي شود؟
3- چه عواملي باعث خالي شدن ذخاير آب وآلودگي آن شده است؟
4- انواع فاضلاب را نام ببريد؟
5- چرا گاهي انسان با خوردن غذاهاي دريائي دچار بيماري هاي خطرناكي مي شوند؟
6- ويژگيهاي آب آشاميدني سالم را بيان كنيد؟
7- مناسب ترين آب براي آشاميدن كدام است؟
8- دو روش از روشهاي سالم سازي آب را بيان كنيد؟
9- دارو را تعريف كنيد؟
10- داروها چه فوائدي دارند؟
11- انواع منشاُ دارو را نام ببريد؟
12- امروزه بيشتر داروها به روش................تهيه مي شوند.
13- چند دارو را كه به روش شيميائي تهيه مي شوند را نام ببريد؟
14- دام بيماريها بدون مصرف دارو بر طرف مي شوند؟
15- داروهائي كه ايجاد وابستگي مي كنند به چند گروه تقسيم مي شوند؟
16- داروهاي كاهنده چه داروهائي هستند؟
17- چند نمونه از داروهاي كاهنده را نام ببريد؟
18- داروهاي محرك چه نوع داروهائي هستند؟
19- براي داروي محرك مثالي بزنيد؟
20- كافئين در كدام محصولات وجود دارد؟
21- داروهاي غير مجاز چه داروهائي هستند؟
22- چند نوع داروي غير مجاز را نام ببريد؟


فصل چهارم

1- چوب ها را بر اساس كدام ويژگي تقسيم بندي مي كنند؟
2- چو ب ها به چند گروه تقسيم بندي مي شوند؟
3- براي درختان سوزني برگ دو مثال بزنيد؟
4- براي درختان پهن برگ مثال بزنيد؟
5- چوبهاي سوزني برگ را با چوبهاي پهن برگ را مقايسه كنيد؟
6- سختي و نرمي چوب را چگونه مي توان تشخيص داد؟
7- از پهن برگان در كجاها استفاده مي شود؟
8- سه قسمت اصلي درخت رانام ببريد؟
9- كار ريشه چيست؟
10- چوب مورد نياز در صنايع چوب از كدام قسمت درخت تهيه مي كنند؟
11- تاج درخت از چه قسمتهائي تشكيل شده است ؟
12- چرا نمي توان چوب درختاني كه تازه قطع شده اند را در صنايع چوبي استفاده كرد؟
13- خشك كردن چوب چه فوائدي دارد؟
14- چوبهارا به چه روشهائي مي توان خشك كرد؟
15- روش طبيعي خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضيح دهيد ؟
16- نام ديگر روش خشك كردن مصنوعي چوب چيست؟
17- روش مصنوعي خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضيح دهيد؟
18- در كوره چوب خشك كني چه عواملي تحت كنترل است؟
19- مزاياي خشك كردن مصنوعي را بيان كنيد؟
20- چند مورد از نكات ايمني در هنگام كار با مغار را بيان كنيد؟


فصل پنجم


1- فلزات پس از استخراج به چه شكلي در مي آورند؟
2- اتصالات فلزي به چند دسته تقسيم مي شوند؟
3- اتصالات جدا شدني را تعريف كرده و مثال بزنيد؟
4- اتصالات جدا نشدني را تعريف كنيد؟
5- مهم ترين روش اتصال دائم چيست؟
6- لحيم كاري را تعريف كنيد؟
7- آلياژ لحيم از چه فلزاتي تشكيل شده است؟
8- چند مورد از نكاتي كه در موقع لحيم كاري استفاده مي شود را بيان كنيد؟
9- چند مورد از نكات ايمني كه در موقع لحيم كاري استفاده مي شود را بيان كنيد؟
10- براي انجام جوشكاري از چه دستگاهي استفاده مي شود؟
11- وظيفه دستگاه ترانس در هنگام جوشكاري چيست؟


فصل ششم

1- براي ساخت بنا چه مراحلي را بايد طي كرد؟
2- وظيفه مهندس نقشه بردار چيست؟
3- در ساختمان سازي به چه عملي برداشت مي گويند؟
4- به خطوط عمودي و افقي درون نقشه برداري............... مي گويند.
5- نقشه خانه را تعريف كنيد؟
6- نقشه يك خانه چگونه بدست مي آيد؟
7- بهترين روش براي انتقال اطلاعات ساختماني........... است.
8- چرا نقشه بايد داراي علائم اقتصادي اداري باشد؟
9- چند مورد از علائم موجود در نقشه را نام ببريد؟
10- كادر نقشه را تعريف كنيد؟
11- جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردي است؟
12- مقياس يعني چه؟
13- جدول مشخصات نقشه در كدام قسمت نقشه كشيده مي شود؟
14- راهنما و توضيحات نقشه به چه هدفي ايجاد مي شود؟
15- نام فضاهاي شماره گذاري شده در نقشه رادر كدام قسمت نقشه نشان مي دهند؟
16- دستورات لازم براي اجراي دقيق نقشه ساختمان در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟
17- علامت شمال به چه دليل در نقشه رسم مي شود؟
18- محل قرار گرفتن علامت شمال كجاست؟
19- اجزاي اصلي ساختمان را نام ببريد؟
20- وزن يك ساختمان به چه عواملي بستگي دارد؟
21- عرض و طول و عمق پي به چه عواملي بستگي دارد؟
22- وظيفه ستون چيست؟
23- براي ساخت ستون از چه مصالحي استفاده مي شود؟
24- ديوار چگونه بوجود مي آيد؟
25- انواع ديوارها را نام ببريد؟
26- ويژگي ديوار حمال را نام ببريد؟
27- ضخامت ديوار باربر به چه عواملي بستگي دارد؟
28- ويژگي ديوار غير باربر را بيان كنيد؟
29- در يك ساختمان راه پله را به چه منظوري احداث مي كنند؟
30- تعداد مناسب پله هاي يك ساختمان را بيان كنيد؟
31- جنس نرده هاي كنار پله چيست؟
32- پاگرد چيست؟
33- ارتفاع مناسب پله ها در ساختمان هاي مسكوني چه قدر است؟
34- اندازه مناسب كف پله را بيان كنيد؟
35- سقف ساختمان به چه منظوري احداث مي شود؟
36- جنس سقف ساختمان از چيست؟
37- در چه مواردي مهندس ساختمان به انجام محاسبات مي پردازد؟فصل هفتم

 1- غذا چه فوائدي دارد؟
2- غذا در چه صورت موجب بيماري و مرگ مي شود؟
3- كدام بيماريهاي غذائي پس از چند روز بعد از مصرف غذاي آلوده ايجاد مي شود؟
4- علامت ايجاد مسموميت هاي غذائي در بدن چيست؟
5- كدام بيماريهاي غذائي پس از مصرف غذاي آلوده و در مدت زمان بسيار طولاني ايجاد مي شوند؟
6- عرضه بهداشتي غذا در كدام مكانها اهميت دارد؟
7- چرا تهيه و عرضه بهداشتي مواد غذائي در اماكن عمومي بسيار مهم است؟
8- قوانين وآيين نامه هاي بهداشتي تهيه و عرضه غذا شامل چه جنبه هائي است؟
9- غذاي خانگي در كدام مرحله ممكن است آلوده بشود؟
10- سه مورد از نكات بهداشت كه در تهيه و نگهداري غذا بايد رعايت شود را بيان كنيد؟
11- خصوصيات آشپزخانه مناسب را بيان كنيد؟
12- زباله هاي آشپزخانه چگونه بايد جمع آوري شوند؟
13- خطرات و حوادث آشپزخانه ها را نام ببريد؟
14- الياف را تعريف كنيد؟
15- چرا مستقيماً نمي توان از الياف پارچه توليد كرد؟
16- براي توليد پارچه از الياف بايد چه كاري انجام دهيم ؟
17- نوع پارچه به چه عاملي بستگي دارد؟
18- الياف مورد استفاده در پارچه بافي را به چند گروه تقسيم مي كنند، نام ببريد؟
19- الياف طبيعي را تعريف كنيد؟
20- انواع الياف طبيعي را نام ببريد و براي هر يك دو مثال بزنيد؟
21- الياف مصنوعي را تعريف كنيد؟
22- هرچه شماره ميل قلاب بافي ................... باشد، ميل نازكتر و كوچكتر است؟

 

سئوالات سوم راهنمايی ( فصل اول تا ششم )   

فصل اول

1.چهارمورد ازويژگی های انسان را بنويسيد؟
2.انسان برای پاسخ دادن به پرسشهای خود چه می کند؟
3.وظيفه ی مغز انسان چيست؟
4.تفکر خلاق از چه زمانی همراه انسان بوده است؟
5.تفکر خلاق چه فوايدی برای انسان دارد؟
6.يکی از راههای پرورش قدرت خلاقيت چيست؟
7.چرا شرکت کردن در بحثها وکارهای گروهی قدرت خلاقيت را پرورش می دهد؟
8.چرا برای محصولات فناوری قديمی ايده هايی ارائه می شود؟
9.فناوری های گذشته چه کمکی به فناوران می کند؟
10.تايرهای بادی توسط چه شخصی ودر کدام سال ساخته شده اند؟
11.چه شخصی با ايجاد اصلاحات روی تايرهای بادی انها را متناسب با اتومبيل ها تغيير داد ؟درچه سالی؟
12.در توليد محصولات فنا وری چه اصولی را بايد رعايت کنيم؟
13.لباس اتش نشا نها چه خصوصيات وويژگی هايی بايد داشته باشد؟
14.پرتو های خطرناک راديولوژی انسان را به کدام بيماری خطرناک مبتلا می کند؟
15.چرا توليد کنندگان محصولات فناوری معمولا راهنمای استفاده از محصولات خود را در هنگام خريد به مصرف کننده می دهند؟
16.راهنمایمحصولات فناوری حاوی چه نکاتی هستند؟
17در توليد محصولات فناوری کدام اصل اساس کار فناوران را تشکيل می دهد؟
18.در اصل زيبايی محصولات فناوری کدام جنبه ها مورد رعايت قرار می گيرد؟
19.در زيبايی ساخت محصول چه جنبه هايی مورد توجه قرار می گيرد؟
20.در زيبايی بسته بندی محصول چه نکاتی رعايت بشود؟
21.چرا در توليد محصولات فناوری اصل زيبايی رعايت می شود؟
22.سيستم های پيچيده معمولا از چند ………………تشکيل شده اند.
23.سيستم های فرعی به چه هدفی ايجاد می شوند؟
24.دوچرخه از چند سيستم فرعی تشکيل شده است نام ببريد؟
25.سيستم انتقال قدرت دوچرخه شامل کدام قسمت هاست؟
26.وظيفه ی سيستم هدايت وفرمان چيست؟
27.برای باز داشتن دوچرخه از حرکت از کدام قسمت استفاده می شود؟
28.سيستم ترمز دوچرخه چگونه کار می کند؟
29.وظيفه ی اسکلت دوچرخه چيست؟
30 قسمت های اصلی بدنه ی دوچرخه را نام ببريد؟
31.سيستم هشدار دهنده ی دوچرخه چند نوع است برای هريک مثالی بزنيد؟
32.چرخ خياطی از چند سيستم فرعی تشکيل شده است؟نام ببريد.
33.در چرخ های دستی عمل دوختن چگونه صورت می گيرد؟
34.در چرخ های برقی عمل دوختن چگونه صورت می گيرد؟
35سيستم دوخت چرخ خياطی شامل کدام قسمت هاست ؟
36.اسکلت چرخ خياطی شامل کدام قسمت هاست ؟
37.چرخ های خياطی جديد به چه سيستم هايی مجهز است؟


فصل دوم


1.چگونه می توان يک لامپ رااز دونقطه خاموش وروشن کرد؟
2.از کليد تبديل در چه مکانهايی استفاده کرد می شود؟
3.کليد تبديل دارای دوپيچ....................ويک پيچ.................است.
4.موتورهای الکتريکی راتعريف کنيد؟
5.موتورها ی الکتريکی از چند قسمت اصلی تشکيل شده اند؟
6.در موتور الکتريکی کار جاروبک وجانگهدار چيست؟
7.اجزای يک موتور الکتريکی رانام ببريد؟
8.به کدام قسمت موتور رتور می گويند؟
9.جنس رتور از چيست ؟
10.ورقه های اهنی رتور برروی کدام قطعه سوار می شود؟
11.اجزای تشکيل دهنده ی استاتور از چه جنسی هستند؟
12.باد بزن از چه قطعه ای تشکيل شده وکار باد بزن چيست؟
13.کار بدنه ومحفظه ی موتور چيست؟
14.قرن بيست ويک را قرن ................ناميده اند.
15.ثمره یپيشرفت صنايع الکترونيک چيست؟
16.برای اندازه گيری هر کميت الکتريکیبه چه چيز نياز داريم؟
17.جسمی که جريان الکتريکی را اسان تر عبور می دهد دارای مقاومت الکتريکی ...............است.
18.مقدار مقاومت را با ............اندازه گيری می کنند.
19.مقدار جريان را با.................اندازه گيریمی کنند.
20.مقدار اختلاف پتانسيل را با ..................اندازه گيری می کنند.
21.به دستگاهی که مقدار ولتاژ جريان ومقاومت الکتريکی را اندازه گيری می کند چه می گويند؟
22.چند نوع اوومتر موجود است؟
23.سلف چگونه بوجود می ايد؟
24.سلف در مدارهای الکترونيک چه کار می کند؟
25. از سلف به چه منظوری استفاده می شود؟
26.برای تقويت ميدان مغناطيسی سلف چه می کنند؟
27.با اختراع کدام قطعه الکترونيکی تحول عظيمی در الکترونيک بوجود آمد؟
28. قبل از اختراع ترانزيستور از چه قطعاتی در مدارهای الکترونيک استفاده می شد ؟
29.ترانزيستور ها دارای چند پايه هستند ؟
30.ترانزيستور قطعه ای است که مقدار جريان عبوری از .............به ............. را می تواند توسط جريان...................کنترل کند.
31.عمل ترانزيستور شبيه به چيست ؟
32.در مدارهای الکترونيک چه موقع به جای برد برد از فيبر مدار چاپی استفاده می شود؟


فصل سوم

1- ميکروبها چه اشکالاتی برای بدن دارد؟
2- ميکروب چيست ؟
3- کدام بيماريها را واگير می گويند ؟
4- بيماريهای واگير می تواند موجب معلوليت و مرگ بشود.
5- موثرترين راه پيشگيری از بيماريها چيست؟
6- کدام بيماری دراثرواکسيناسيون ريشه کن شده است؟
7- کدام بيماری دراثرواکسيناسيون درحال نابودی است؟
8- راه انتقال بيماری ايدز شبيه کدام بيماری است؟
9- علاوه برواکسيناسيون رعايت چه نکات ديگری برای پيشگيری از بيماريها لازم است ؟
10- واکسن چيست ؟
11- نام ديگر واکسيناسيون چيست ؟
12- آيا دراثرواکسيناسيون افراد بيمار می شوند ؟
13- هفت بيماری مهم دوران کودکی که باواکسيناسيون قابل پيشگيری است را نام ببريد ؟
14- عوارض خطرناک واکسينه نشدن کودک را بيان کنيد؟
15- رشد يعنی چه ؟
16- تکامل يعنی چه ؟
17- رشدوتکامل کودک از دوره جنينی شروع می شود.
18- رشد وتکامل به کدام عوامل بستگی دارد؟
19- مراقبت از کودک ازدوران قبل از ازدواج شروع می شود وتا دوران جنينی وبعد از تولد ادامه می یابد.
20- مراقبت از کودک به چند دسته تقسيم می شود. نام ببريد.
21- چرا زوج های جوان قبل از ازدواج بايد به پزشک مراجعه و با وی مشورت کنند؟
22- چرا بايد از ازدواجهای فاميلی پرهيز کرد؟
23- درصورت کامل نبودن واکسيناسيون مادربه اوکدام واکسن تزريق می شود؟
24- رشد وتکامل کودک درچه دوره ای بسيارسريع است؟
25- مراقبتهای بعد از تولد کودک شامل چه جنبه هايی است؟
26- مناسبترين وبهداشتی ترين غذا برای کودک تا سن 6 ماهگی چيست؟
27- شير مادر چه فوايدی برای کودک دارد؟
28- ازچه سنی می توان به کودک غذای کمکی داد؟
29- غذای کمکی کودک چه ويژگيهای بايد داشته باشد؟
30- لباس کودک بايد دارای چه ويژگيهايی باشد؟
31- برای سلامت دندانهای کودک پيش از 2 سالگی و پس از آن چه کنيم؟
32- کدام رفتارها به رشد و تکامل بهتر کودک کمک می کند؟
33- کدام مواد و وسايل خطرناک را بايد از دسترس کودکان دور نگه داشت؟
34- چرا بستری شدن بيماران در خانه بهتر است؟
35- برای بهبود سريع تر بيماران در خانه چه نکاتی را بايد رعايت کرد؟
36- مهمترين نکته در پرستاری کودکان چيست؟
37- تب شديد چه عوارضی به دنبال دارد؟
38- در صورت تب کودک چه اقداماتی لازم است صورت گيرد ؟
39- علائم حياتی بدن انسان را بيان کنيد؟
40- درجه حرارت معمول بدن انسان کدام اند؟
41- تب را تعريف کنيد؟
42- درجه حرارت دقيق بدن را چگونه تعيين می کنند؟


فصل چهارم

1- يکی از مهمتر ين فرآورده های چوب کاغذ است.
2- چگونگی ساخت کاغذ از چوب را بيان کنيد.
3- چيپس ها را به کدام وسيله تجزيه می کنند؟
4- به قطعات نازک و ورقه شده چوب چه می گويند؟
5- ازتجزيه چيپسها الياف سلولزی بدست می آيد.
6- از روکشهای مصنوعی چگونه استفاده می شود؟
7- برای تهيه روکشهای مصنوعی از چه ماده ای استفاده می کنند؟


فصل پنجم


1- برای استفاده بهتر از خودرو باید چه کار کنيم؟
2- نتيجه کار قسمتهای مختلف خودرو چيست؟
3- قسمتهای اصلی خودرو را نام ببريد؟
4- کار موتور چيست؟
5- موتور چگونه روشن می شود؟
6- وظيفه دستگاه انتقال قدرت چيست؟
7- دستگاه انتقال قدرت از کدام قسمتها تشکيل شده است؟
8- کلاچ چيست ؟
9- در يک خودرو کلاچ چه کاربردی دارد؟
10- جعبه دنده چيست؟
11- وظيفه دفرانسيل چيست؟
12- چرا در خودرو دستگاه فنربندی قرار می دهند ؟
13 وظيفه قسمت فنربندی خودرو چيست ؟
14 وظيفه باطری چيست ؟
16- دينام خودرو چيست ؟
17-وظيفه دينام خود رو را بيان کنيد ؟
18-هدايت چرخ ها جلو خودرو چگونه صورت می گيرد ؟
19- انواع فرمان های خود رو را نام ببريد ؟
20-مجموعه وزن خودرو و سرنشينان توسط کدام قسمت تحمل می شود ؟
21- قدرت ترمز چگونه ايجاد می شود ؟
22- تفاوت روغن ترمز با روغن معمولی را بنويسيد؟
23- بدنه خودرو چگونه طراحی می شود؟
24- وظيفه رادياتور چيست ؟
25- برای بازديد آب وضديخ در رادياتور چه می کنيم ؟
26- شير آلات بهداشتی درحقيقت چه وسايلی هستند؟
27- يک شير دنباله کوتا ه به طور کلی از چند قسمت تشکيل می شود ؟
28- مغزی شير دنباله کوتاه از چه قسمتهای تشکيل شده است؟
29- واشر تخت فيبری چه وظيفه ای دارد؟

فصل ششم


1- کنترل ساخت وساز ساختمان در شهرها ازچه جهاتی اهمیت دارد ؟
2- وظایف شهرداری ها را بنویسید ؟
3- خطرات ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی در هنگام ساخت ساختمان را بیان کنید ؟ (سه مورد )
4- وظیفه ی کلاف در ساختمان چیست ؟
5- برای جلوگیری از خراب شدن ساختمان های آجری چه می کنند ؟
6- ماکت چیست ؟
7- ماکت جهت توضیح کار برای چه افرادی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
8- برای ساخت ماکت از چه موادی استفاده می شود ؟
9- برای چسباندن یونولیت یا فوم از چه موادی استفاده می شود ؟
10- در راهها چه کارهایی انجام می شود ؟
11- اگر مانع ای یا تپه ای در مسیر جاده یا راه آهن باشد چه می کنند ؟
12- خاک برداری را تعریف کنید ؟
13- خاک ریزی را تعریف کنید ؟
14- اگر در مسیر راه رودخانه قرار داشته باشد چه می کنند ؟
15- چند نمونه پل را نام ببرید ؟

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:27 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

سوالات

 سئوالات اول راهنمايی ( فصل اول تا ششم )   

فصل اول : فناوري و سيستم
1- ساخت ابزارچه فوايدي براي انسان دارد ؟
2- مراحل ساخت ابزارووسايل رابنويسيد ؟
3- فناوري راتعريف كنيد ؟
4- چه عواملي باعث پيشرفت وتكامل فناوري مي شود ؟
5- مراحل حل مشكل يامسئله رابيان كنيد ؟
6- انسان چگونه توانست ابزارهاووسايل پيچيده تري توليدكنند ؟
7- اجزاي يك ابزارچه رابطه اي بايكديگردارد ؟
8- سيستم راتعريف كنيد ؟
9- اجزاي مختلف سيستم فازمتررابنويسيد؟
10- سيستم هاازنظرتعداد اجزاء به چندگروه تقسيم مي شوند؟ نام ببريد ؟
11- هرچه تعداداجزاي يك سيستم بيشترباشد ، سيستم --------- است ؟
12- سيستمهاراباتوجه به كاري كه انجام مي دهند به چندگروه تقسيم مي كنند؟ نام ببريد وبراي هركدام مثال بزنيد ؟


فصل دوم : كار با برق

1- يكي ازمهمترين اكتشاف بشر، ------------- بوده است .
2- پس ازكشف نيروي برق چه چيزهايي ديگراختراع شده اند ؟
3- استفاده ازنيروي برق به پيشرفت --------- و ---------- كمك بسياري كرد.
4- نام ديگرنيروي برق چيست ؟
5- همه مواد از------ تشكيل شده اند.
6- مولكولها ازذرات كوچكي به نام ------ تشكيل شدند
7- اتم داراي چندبخش اصلي است نام ببريد؟
8- الكترونها روي مدارهاي به دور-------- مي چرخند.
9- چه عاملي باعث ايجادجريان الكتريكي درسيم مي شود ؟
10- مولدالكتريكي راتعريف كنيد ؟
11-دينام دوچرخه نيروي چرخشي رابه ------------ تبديل مي كند .
12- درنيروگاه هاي بزرگ وسدهابه كدام وسيله برق توليدمي كند ؟
13- نام ديگرمولدالكتريكي چيست ؟
14- توزيع برق يعني چه ؟
15- براي توزيع برق به چه وسايلي نيازداريم ؟
16- براي انتقال برق ازچه وسايلي استفاده مي كنيم ؟
17- سيم چيست ؟
18- سيم هاي برق رامعمولاً ازچه جنسي مي سازند ؟
19- براي انتقال برق ازمنبع به محل مصرف به چه امكاناتي نيازداريم ؟
20- سيم فازچه سيمي است ؟
21- سيم نول كدام است ؟
22- ازكليدبه چه منظوراستفاده مي شود ؟
23- چه سيمهايي به كليدوصل مي شود ؟
24- كليدبايدهميشه درمسيرسيم ------- قرارگيرد .
25- لامپ انرژي الكتريكي به ---------- تبديل مي شود .
26- لامپ در-------- بسته مي شود .
27- پريزچيست ؟
28- فيوزچيست ووظيفه آن چيست ؟
29- دونوع فيوزرانام ببريد .
30- اگرجريان برق بيش ازحدمعيني ازبدن انسان عبوركندچه مشكلي پيش مي آيد ؟
31- وصل شدن برق به بدن انسان چه پيامدهايي دارد ؟
32- چرادرهنگام كاربابرق بايدنكات ايمني رارعايت كنيم ؟
33- چندنقطه ايمني درهنگام كاربابرق رابنويسيد ؟ (3مورد)
34- ازانبردست براي چه چيزي استفاده يامنظورمي شود ؟
35- ازسيم چين به چه منظوراستفاده مي شود ؟
36- ازدم باريك براي چه منظوري استفاده مي شود ؟
37- ازسيم لخت كن براي چه كاري استفاده مي شود ؟
38- دونوع سيم لخت كن رانام ببريد ؟
39- ازپيچ گوشتي براي چه كاري استفاده مي شود ؟
40- فازمتربراي چه كاري استفاده مي شود ؟
41- مدارالكتريكي راتعريف كنيد ؟


فصل سوم : كار با چوب

1-يكي ازقديمي ترين وپرمصرف ترين موادي كه بشراستفاده مي كند چيست ؟
2- چراروش ها وابزارهايي براي استفاده بهترازچوب كشف شده است ؟
3-عمده ترين منبع توليدچوب چيست ؟
4-چوب رادركجابه فرآورده هاي مختلف تبديل مي كند ؟
5-فرآورده هاي مختلف چوب رانام ببريد ؟
6-به كدام چوبها الوارمي گويند ؟
7-ازروكش هاي چوبي براي كارهاي -------- و-------- استفاده مي شود .
8-تخته سه لايي چگونه ساخته مي شود ؟
9-نام ديگرتخته ي خرده چوب چيست ؟
10-نئوپان چگونه ساخته مي شود ؟
11-فيبرچگونه ساخته مي شود ؟
12-تخته ي نئوپان رابافيبرمقايسه كنيدوتفاوت هاي آن رابيان كنيد .
13-رويه ي ميزكارازجنس ---------- وپايه هاي آن ازجنس ------- مي باشد .
14-ازگيره به چه منظوري استفاده مي شود ؟
15-ازچوب ساي وسوهان چوب براي چه كاري استفاده مي شود ؟
16-ازگونيامدرج به چه منظوري استفاده مي شود ؟
17- براي صاف ومسطح كردن سطح چوب ازچه ابزاري استفاده مي شود ؟
18- رنده ممكن است ازچه جنسي ساخته شده باشد ؟
19- براي سوراخ كردن چوب ازچه ابزارهايي استفاده مي شود ؟
20- چهارموردازنكات ايمني وحفاظتي كارگاه چوب رابيان كنيد ؟
21- پوشيدن لباس كارمناسب ازچه جنبه هايي موردتوجه است ؟
22- چراهنگام پايان برش كاري بايستي نيروي دست كم كرد ؟


فصل چهارم : كار با فلز

1- يكي ازمهمترين اكتشافت انسان درطول تاريخ ---------- بوده است .
2- كشف فلزچه فوايدي درزندگي انسان دارد ؟
3- چه عواملي براهميت كاربردفلزافزوده است ؟
4- باتوجه به چه وسايلي ازفلزاستفاده مي كند ؟
5- براي اينكه بتوانيم ازفلزات بهتراستفاده كنيم بايد چكاركنيم ؟
6- فلزات معمولاً به چه شكلي درطبيعت يافت مي شود ؟
7- آهن به صورت --------- ازمعدن استخراج مي شود .
8- براي به دست آوردن آهن ، چه موادي رادركوره بلندمي ريزند ؟
9- چراآهن خالص درصنعت قابل استفاده نيست ؟
10- چرا آهن رابه همراه عناصرديگربه صورت آلياژ درمي آورند ؟
11- آهن راهمراه كدام ماده به صورت آلياژ درمي آورند ؟
12- آلياژ چيست ؟
13- مس درچه درجه حرارتي ذوب مي شود ؟
14- مس ------- و --------- رابه خوبي هدايت مي كند .
15- آلياژهاي مس رانام ببريد ؟
16- مس چه فلزي است ؟
17- آلومينيوم چه فلزي است ؟
18- آلومينيوم را ازچه ماده اي به دست مي آورند ؟
19- آلومينيوم درصنعت به صورت -------- آلياژ استفاده مي شود .
20- روي چه فلزي است ؟
21- چرا از فلز روي براي جلوگيري از زنگ زدگي استفاده مي شود ؟
22- از فلز روي دركجاها استفاده مي شود ؟
23- ازسوهان براي چه كاري استفاده مي شود ؟
24- جنس بدنه سوهان ازچيست ؟
25- از خط كش فلزي مدرج براي چه كاري استفاده مي شود ؟
26- ازسوزن خط كش براي چه كاري استفاده مي شود ؟
27- ازسمبه نشان براي چه كارهايي استفاده مي شود ؟
28- از قيچي ورق بردستي براي چه كاري استفاده مي شود ؟
29- از گونيا براي چه كارهايي استفاده مي شود ؟


فصل پنجم : ‌ساختمان سازي

1-انسان غارنشين كشاورزي ودامپروري رابراثر--------- آموخت .
2-چگونه شهرنشيني آغازشد ؟
3-چه عواملي امنيت انسان وساختمان هايش راتهديدمي كند ؟
4-ايمني ساختمان راتعريف كنيد ؟
5-چه عواملي درنظم يافتن ساختمان هاي شهرهاياروستاها اثردارد ؟
6-انواع ساختمان رانام ببريد ؟
7-نقشه يك ساختمان راتعريف كنيد ؟
8-براي ترسيم نقشه ي هم كف يك ساختمان چه مي كنيم ؟
9-چه عواملي درانتخاب نوع مصالح ساختمان منطقه مؤثراست ؟
10- مصالح ساختماني راتعريف كنيد ؟
11- مصالح ساختماني رانام ببريد ؟
12- ازتيرآهن دركجاهااستفاده مي شود ؟
13-آجر چگونه ساخته مي شود ؟
14-ازآجر براي چه كاري استفاده مي شود ؟
15-سيمان چگونه به دست مي آيد ؟
16-به دانه هاي درشت سنگ -------- مي گويند .
17-به دانه هاي ريزسنگ چه مي گويند ؟
18- شن وماسه به طورطبيعي دركجاتهيه مي شود ؟
19- شن وماسه به طورمصنوعي دركجاتهيه مي شود ؟
20- موادماسه سيمان چيست ؟
21- ازملات ماسه سيمان براي چه كاري استفاده مي شود ؟
22- گچ چگونه استفاده مي شود ؟
23- از گچ براي چه كاري استفاده مي شود ؟
24--------- درمدت كوتاهي پس ازتركيب با آب ، سفت مي شود .فصل ششم : بهداشت و محيط زيست

1-نشانه هاي انسان سالم رابيان كنيد ؟
2-فرد بيمارمعمولاً ازانجام ------------------ به طوركامل بهبود مي يابد .
3-سلامتي را تعريف كنيد ؟
4-بهداشت راتعريف كنيد ؟
5-بهداشت علم -------------- است .
6-يكي ازبهترين وروشهاي تأمين بهداشت چيست ؟
7-واكسناسيون چه فوايدي دارد ؟
8-محيط زيست راتعريف كنيد ؟
9-زندگي وسلامت انسان به ------------ بستگي دارد .
10- زيستگاه اصلي انسان وموجودات زنده دركجااست ؟
11- انسان چگونه توانست روش هاي مختلفي رابراي توسعه زندگي ابداع كرده است ؟
12- عوامل آلوده كننده محيط زيست رانام ببريد ؟
13- زباله چه چيزهايي را آلوده مي كند ؟
14- زباله را تعريف كنيد ؟
15- پخش شدن زباله درمحيط زيست چه اثراتي دارد ؟
16- گازهاي حاصل ازانباشته شدن زباله چه تأثيري برهوادارد ؟
17- شيرآبه هاي ناشي ازجمع شدن زباله چه تأثيري دارند ؟
18- روش صحيح جمع آوري زباله رابنويسيد ؟
19- روش صحيح دفع بهداشتي زباله رابيان كنيد ؟
20- زباله هاي بيمارستاني راچگونه دفع مي كنند ؟
21- حشرات وجانوراني موذي كه باعث انتقالي بيماري مي شود رانام ببريد ؟
22- حشرات وجانوراني موذي دركجازندگي وتوليدمثل مي كنند ؟
23- چگونه مي توان امكان زيست جانوران وحشرات موذي راازبين برد ؟
24- چرابراي ازبين بردن حشرات وجانوران موذي فقط درمواردبسيارضروري بايدازسموم شيميايي استفاده كرد ؟
25- حشره كش ها وسموم شيميايي باعث ايجادكدام بيماري خطرناك مي گردند ؟
26- حادثه راتعريف كنيد ؟
27- حوادث طبيعي وغيرقابل پيشگيري راچه مي گويند ؟ مثال بزنيد ؟

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:25 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

گیاهان

توليد پلاستيك از گياهان:

 

 

در انتهاى جاده اى سنگلاخى در ايالت آيواى مركزى، يك كشاورز در افق، به جايى خيره شده است كه تا چشم كار مى كند گياهان بلند و برگ دار ذرت قرار دارند و زير نسيم موج مى زنند. او لبخندى مى زند زيرا چيزى در مورد كشتزارش مى داند كه كمتر كسى از آن آگاه است چون نه فقط دانه هاى ذرت در سنبله آن رشد مى كنند بلكه گرانول هاى پلاستيك نيز در ساقه و برگ هاى آن توليد مى شوند.
به نظر مى رسد كه ايده رشد دادن پلاستيك «كه در آينده نزديك قابل حصول است» جالب تر از ساخت پلاستيك ها در كارخانجات پتروشيمى باشد. در اين كارخانجات هر ساله حدود
۲۷۰ ميليون تن نفت و گاز مصرف مى شود. در واقع سوخت هاى فسيلى علاوه بر انرژى، مواد اوليه را نيز براى تبديل نفت خام به پلاستيك هاى معمولى از قبيل پلى استايرن، پلى اتيلن و پلى پروپيلن فراهم مى كنند. كاربرد پلاستيك ها در تمام شئونات زندگى، گسترده شده است و نمى توان روزى، زندگى بدون پلاستيك را تصور كرد چون از بطرى هاى شير و نوشابه گرفته تا لباس و قطعات خودرو از پلاستيك هستند، گرچه اين توليد زياد پلاستيك ها اساساً زير سئوال رفته است. انتظار مى رود منابع شناخته شده ذخيره جهانى نفت تا ۸۰ سال ديگر تمام شوند و اين در مورد گاز طبيعى ۷۰ سال و براى زغال ۷۰۰ سال است، اما تاثيرات اقتصادى كاهش اين منابع خيلى زودتر فرا خواهد رسيد. وقتى منابع كاهش يابد، قيمت ها هر روز بالا خواهد رفت و اين واقعيتى است كه نمى تواند از كانون توجه سياستگزاران خارج شود. چند سال قبل كلينتون رئيس جمهور آمريكا در ماه اوت ۱۹۹۹ يك دستورالعمل اجرايى صادر كرد و طى آن تاكيد كرد كه بايد كار محققين به سمت جايگزينى سوخت هاى فسيلى با مواد گياهى به عنوان سوخت و نيز به عنوان مواد خام جهت گيرى شود. با توجه به اين نگرانى ها، تلاش مهندسين بيوشيمى براى كشف چگونگى رشد پلاستيك گياهى از دو جهت سبز است: يكى اينكه قابل ساخت از منابع تجديدپذير است و ديگر اينكه اساساً پلاستيك توليدى پس از دور ريختن قابل تجزيه بيولوژيكى است.
اما تحقيقات اخير ترديدهايى در مورد صحت اين ديدگاه ها به وجود آورده است. اول اينكه، توانايى تجزيه بيولوژيكى داراى «هزينه پنهانى» است. بدين معنى كه با تجزيه پلاستيك ها دى اكسيدكربن و متان تشكيل و متصاعد مى شود كه اين گازها، جزء گازهاى به دام افكننده گرما يا گازهاى گلخانه اى هستند كه كوشش هاى امروزه جهانى در جهت كاهش آنها است. علاوه بر اين، هنوز به سوخت هاى فسيلى براى ايجاد انرژى مورد نياز فرايند استخراج پلاستيك از گياهان نياز است. براساس محاسبات، اين نياز به انرژى بسيار بيشتر از آن چيزى بود كه فكر مى شد. در اينجا است كه بايد گفت توليد موفقيت آميز پلاستيك هاى سبز در گرو اين است كه محققان بتوانند با روش هاى با صرفه، بر موانع مصرف انرژى غلبه كرده در عين حال نيز هيچ بارى بر محيط زيست اضافه نكنند. توليد سنتى پلاستيك ها متضمن مصرف بسيار زياد سوخت فسيلى است. خودروها، كاميون ها، هواپيماها و نيروگاه ها بيشتر از
۹۰ درصد از مواد توليدى پالايشگاه ها را مى بلعند، اما پلاستيك ها
از بقيه آن استفاده مى كنند كه اين مقدار تنها در آمريكا حدود
۸۰ ميليون تن در سال است.
تا به امروز كوشش صنايع بيوتكنولوژيكى و كشاورزى در مورد جايگزينى پلاستيك هاى معمولى با پلاستيك هاى گياهى به سه ديدگاه منجر شده است كه عبارتند از: تبديل شكرهاى گياهى به پلاستيك، توليد پلاستيك در داخل بدن ميكروارگانيسم هاى گياهى، رشد پلاستيك در ذرت و ديگر غلات.
شركت كارگيل (
Cargill) يكى از غول هاى صنايع كشاورزى به همراه شركت داو (Dow) برترين شركت شيميايى جهان، چند سال پيش به توسعه ديدگاه اول همت گماشتند كه به تبديل شكر حاصل از ذرت و ديگر گياهان پلاستيكى به نام پلى لاكتيد (PLA) منجر شد. در مرحله اول ميكروارگانيسم ها شكر را به اسيدلاكتيك تبديل مى كنند و در مرحله بعدى، به طور شيميايى مولكول هاى اسيد لاكتيك به يكديگر متصل مى شوند تا زنجيره اى مشابه زنجيره پلى اتيلن ترفنالات (PET) كه پلاستيكى پتروشيميايى است و در بطرى نوشابه هاى خانواده و در الياف لباس ها استفاده مى شود، به دست آيد. در واقع جست وجوى محصولات جديد از شكر ذرت، جزيى از فعاليت هاى طبيعى شركت كارگيل بود كه با استفاده از كارخانه هاى آسياى مرطوب دانه هاى ذرت را به محصولاتى از قبيل شربت با فروكتوز بالاى ذرت، اسيد سيتريك، روغن نباتى، بيواتانول و غذاهاى حيوانات تبديل مى كند. در سال ۱۹۹۹ كارخانه هاى اين شركت ۳۹ ميليون تن ذرت را فرايند كردند كه اين مقدار تقريباً ۱۵ درصد كل برداشت ذرت آمريكا در آن سال بود. در ابتداى سال ۲۰۰۰ مجموعه كارگيل- داو طرحى با سرمايه ۳۰۰ ميليون دلار به منظور توليد انبوه پلاستيك جديدشان راه اندازى كرد. اين طرح با نام تجارى Nature Works و براى توليد انبوه PLA ارائه شد.
ديگر شركت ها از جمله صنايع شيميايى سلطنتى (
ICI) روش هايى براى توليد نوع دوم اين پلاستيك ها ابداع كردند. اين پلاستيك پلى هيدروكسى آلكانوايت (PHA) نام دارد. PHA شبيه PLA از شكر گياهى ساخته شده و تجزيه پذير است. البته در مورد PHA يك باكترى به نام Ralstona eutropha شكر را مستقيماً به پلاستيك تبديل مى كند. براى توليد PLA يك مرحله شيميايى خارج از ارگانيسم بايد انجام گيرد اما در توليد PHA، اين زنجيره به طور طبيعى در داخل ميكروارگانيسم تا
۹۰ درصد از جرم سلول منفرد به صورت گرانول تجمع مى كند.
در پاسخ به بحران نفت در دهه ،
۱۹۷۰ ICI فرايند تخميرى در مقياس صنعتى خود را كه طى آن ميكروارگانيسم ها شكر را به PHA تبديل مى كنند، با ظرفيت چند تن در سال ارائه كرد. شركت هاى ديگرى اين پلاستيك را قالب ريزى كرده و از آن اقلام تجارتى مثل تيغ ريش قابل تجزيه بيولوژيكى و بطرى هاى شامپو ساخته و به بازار ارائه كردند. اما اين اقلام پلاستيكى اساساً قيمت بالاترى از اقلام با پلاستيك هاى معمولى داشتند و هيچ مزيت عملكردى به غير از تجزيه پذيرى بيولوژيكى نداشتند. در سال ۱۹۹۵ شركت مونسانتو (Monsanto) فرايند و دستگاه هاى مربوطه را خريدارى كرد، اما سودآورى آن هم مبهم باقى مانده است. بسيارى شركت ها و گروه هاى علمى و نيز شركت مونسانتو كوشش هاى خود را معطوف به سومين ديدگاه توليد PHA يعنى رشد دادن پلاستيك در گياه كرده اند. با تصحيح ژنتيكى گياه غله مى توان آن را قادر به سنتز پلاستيك ساخت و در نتيجه فرايند تخمير را حذف كرد. يعنى به جاى رشد دادن غله، سپس برداشت آن، فرايند كردن آن، توليد شكر و نهايتاً تخمير شكر و توليد پلاستيك مى توان مستقيماً پلاستيك را در خود گياه ساخت. بسيارى محققين اين ديدگاه را جذاب ترين و با بازده ترين راه حل ساخت پلاستيك از منابع انرژى تجديدپذير مى دانند. طى اين سال ها گروه هاى زيادى در تعقيب اين هدف بوده و هستند.
146841.
jpg
در اواسط دهه
۱۹۸۰ استيون اسلاتر (Steven C.Salter) عضو گروهى بود كه وظيفه آن جداسازى ژن هاى سازنده پلاستيك از باكترى بود. محققين پيش بينى مى كنند كه قرار دادن اين آنزيم ها در داخل يك گياه مى تواند تبديل استيل كوآنزيم A (ماده ى كه حين تبديل نور خورشيد به انرژى، به طور طبيعى در گياه تشكيل مى شود) به نوعى پلاستيك را انجام پذير سازد. در سال ۱۹۹۲ همكارى بين دانشمندان دانشگاه دولتى ميشيگان و دانشگاه جيمز ماديسون با اين هدف شروع شد. محققين با انجام مهندسى ژنتيك روى گياه Arabidopsis Thalianan توانستند نوعى PHA ترد بسازند. دو سال بعد شركت مونسانتو كار براى ساخت نوع انعطاف پذيرتر PHA را روى يك گياه معمول تر يعنى ذرت شروع كرد. از آنجا كه توليد پلاستيك نمى تواند با توليد غذا رقابت كند، محققين هدف خود را به سوى استفاده از قسمت هايى از گياه ذرت كه برداشت نمى شود (مثل برگ و ساقه) متوجه ساختند. رشد دادن پلاستيك در برگ و ساقه به كشاورزان هنوز اين امكان را مى دهد كه بتوانند با كمباين هاى معمولى ميوه ذرت را برداشت كرده و با زيرورو كردن مجدد مزرعه، برگ ها و ساقه هاى حاوى پلاستيك را برداشت كنند. برخلاف توليد PHA و PLA به روش تخمير كه بايد با استفاده از زمين براى توليد ذرت براى ديگر مقاصد رقابت كند، رشد دادن PHA در برگ و ساقه ذرت اين امكان را به وجود مى آورد كه بتوان ذرت و پلاستيك را به طور همزمان از يك مزرعه به دست آورد. ضمناً با استفاده از گياهان مناسب شرايط نامساعد مثل Switch grass مى توان از اين تقابل بين توليد پلاستيك و ديگر استفاده ها از زمين جلوگيرى كرد. يعنى لزومى ندارد كه فقط زمين هاى مخصوص كشت ذرت را به اين كار اختصاص دهيد. محققين به پيشرفت هاى فنى وسيعى در زمينه افزايش ميزان پلاستيك در گياه و همچنين تغيير زنجيره پلاستيك به منظور حصول به خواص مفيد، دست يافته اند. گرچه اين نتايج وقتى مستقلاً ديده مى شوند تشويق كننده اند ولى حصول به هر دو ويژگى يعنى تركيب مفيد و نيز ميزان بالاى پلاستيك در گياه خود يك مشكل است. تاكنون اثبات شده است كه كلروپلاست هاى برگ بهترين مكان براى توليد پلاستيك هستند. اما كلروپلاست ها اعضاى سبزى هستند كه وظيفه شان جذب نور است و اين در حالى است كه غلظت بالاى پلاستيك از فتوسنتز جلوگيرى كرده و بازدهى گياه را كاهش مى دهد. همچنين جداسازى پلاستيك از گياه خود يك چالش است. ابتدائاً محققين شركت مونسانتو تاسيسات استخراج را به عنوان واحد جانبى كارخانه فرآورى ذرت در نظر گرفتند. اما وقتى اين واحد را روى كاغذ طراحى كردند متوجه شدند استخراج و جمع آورى پلاستيك به مقادير زيادى حلال نياز دارد كه در نتيجه مى بايست بعداً به منظور استفاده مجدد بازيابى شود. اين زيرساختار فرايند از لحاظ اندازه با كارخانه هاى موجود پتروشيميايى برابرى مى كند و اندازه كارخانه آسياى ذرت را به شدت افزايش مى دهد. بايد توجه داشت كه انجام سرمايه گذارى و گذشت زمان باعث مى شود كه محققين بر اين موانع فنى غلبه كنند.
اما اينجا سئوالى كه مطرح مى شود اين است كه كدام راه حل ارزشمندتر است؟ وقتى انرژى و ماده خام لازم براى هر مرحله رشد
PHA در گياهان، برداشت، خشك كردن برگ و ساقه، استخراج PHA از برگ و ساقه، تخليص پلاستيك، جداسازى و بازيايى حلال و تبديل پلاستيك به رزين را بررسى كنيد خواهيد ديد كه اين ديدگاه، انرژى خيلى بيشترى نسبت به توليد مواد پلاستيكى از منابع فسيلى در اغلب روش هاى پتروشيميايى، مصرف مى كند. در يك تحقيق كه اخيراً تكميل شده است، محققين متوجه شدند كه ساخت يك كيلوگرم PHA از گياه ذرت (تصحيح شده ژنتيكى) حدود
۳۰۰ درصد انرژى بيشتر از ۲۹ مگاژول لازم براى ساخت مقدار برابر پلى اتيلن (ساخته شده از سوخت فسيلى) مصرف مى كند. بنابراين نااميدانه بايد گفت مزيت استفاده از ذرت به جاى نفت به عنوان ماده خام، جبران كننده اين ميزان اختلاف در انرژى مصرفى نيست. براساس الگوهاى امروزى مصرف انرژى در صنايع فرآورى ذرت، براى توليد يك كيلوگرم PHA نياز به ۶۵/۲ كيلوگرم سوخت فسيلى است. براساس اطلاعات جمع آورى شده توسط جامعه سازندگان اروپايى پلاستيك ها (APME) از ۳۶ كارخانه اروپايى توليد پلاستيك، تخمين زده شد كه براى توليد يك كيلوگرم پلى اتيلن تنها به ۲/۲ كيلوگرم نفت و گاز طبيعى نياز است كه تقريباً نصف آن در محصول نهايى ظاهر مى شود. اين موضوع به اين معنى است كه تنها ۶۰ درصد از مقدار نفت و گاز مصرفى يعنى ۳/۱ كيلوگرم از آن به منظور توليد انرژى سوزانده مى شود.
با توجه به اين مقايسه، ممكن نيست متقاعد شويد كه رشد دادن پلاستيك در ذرت و سپس استخراج آن توسط انرژى ناشى از سوخت هاى فسيلى باعث حفظ منابع فسيلى مى شود. در واقع با جايگزينى منبع تجديدپذير به جاى منبع تجديدناپذير، ناگزير به استفاده از مقدار بيشترى از آن خواهيد شد. در مطالعه قديمى ترى، آقاى «تيلمان جرن جروس» (
Tilman Gorngross) كشف كرد كه توليد يك كيلوگرم PHA به وسيله تخمير ميكروبى همان ميزان سوخت فسيلى، يعنى ۳۹/۲ كيلوگرم، نياز دارد. اين نتايج مايوس كننده قسمتى از دلايلى بود كه براساس آن شركت مونسانتو، پيشرو توليد PHA از گياه، سال گذشته اعلام كرد كه توسعه چنين سيستم هاى توليد پلاستيك را متوقف خواهد كرد. هم اكنون تنها پلاستيك كارخانه اى به اين روش كه صنعتى شده است، پلاستيك PLAى Cargill- Dow است. اين فرايند ۲۰ تا ۵۰ درصد منابع فسيلى كمترى نسبت به ساختن پلاستيك از نفت مصرف مى كند، اما هنوز از ديدگاه انرژى بسيار پرمصرف تر از بسيارى فرايندهاى پتروشيميايى است. مسئولان شركت انتظار دارند نهايتاً بتوانند ميزان انرژى لازم را كاهش دهند. راه ديگر همانا توسعه ديگر منابع شكر گياهى كه انرژى كمترى براى فرآورى نياز دارند، (مثل گندم و چغندر) است كه مى تواند استفاده از سوخت هاى فسيلى را كاهش دهد.
در همين زمان، دانشمندان در
Cargill- Dow تخمين مى زنند اولين تاسيسات ساخت PLA كه هم اكنون در Blair نبراسكا در حال ساخت است، بتواند براى هر كيلوگرم پلاستيك ۵۶ مگاژول انرژى مصرف كند كه اين مقدار ۵۰ درصد بيشتر از انرژى لازم براى PET ولى ۴۰ درصد كمتر از نايلون است.
انرژى لازم براى توليد پلاستيك هاى گياهى دومين و حتى اولين مشكل زيست محيطى اين فرايند است.
نفت اولين منبع براى توليد پلاستيك هاى معمول است، اما ساخت پلاستيك از گياهان عمدتاً بر زغال و گاز طبيعى تكيه دارد كه براى راه انداختن مزارع ذرت و صنايع فرآورى ذرت مصرف مى شود. به همين دليل تعدادى از روش هاى گياهى از سوخت هاى كمياب (نفت) به سوخت هاى فراوان (زغال) تغيير سوخت داده اند. بعضى متخصصان معتقدند اين تغيير سوخت گامى به سمت توسعه پايدار است. موضوع فراموش شده در اين منطق، اين حقيقت است كه تمامى سوخت فسيلى مصرف شده براى ساخت پلاستيك ها از مواد خام تجديدپذير (ذرت) مى بايست سوخته شوند تا انرژى توليد كنند، در حالى كه در فرايندهاى پتروشيميايى قسمت عمده اى از سوخت به محصول نهايى تبديل مى شود.
سوزاندن سوخت بيشتر باعث وخيم تر كردن مشكل ديگرى مى شود كه آن افزايش انتشار گازهاى گلخانه اى مثل دى اكسيدكربن است. همچنين به طور طبيعى ديگر انتشارات مرتبط با احتراق سوخت فسيلى، مثل دى اكسيد گوگرد نيز افزايش مى يابد. اين گاز باعث توليد باران اسيدى مى شود و مورد نگرانى است. بايد توجه داشت كه هر فرايندى كه انتشار چنين گازهايى را افزايش دهد، در تقابل با پروتكل كيوتو قرار مى گيرد. اين قرارداد ناشى از كوشش بين المللى است كه توسط سازمان ملل به منظور تصحيح كيفيت هوا و محدود كردن گرم شدن جهانى از طريق كاهش دى اكسيدكربن و ديگر گازهاى مسئول در اتمسفر برقرار شده است.
چنين نتيجه گيرى از تحليل هاى ارائه شده، اجتناب ناپذير است. مزيت زيست محيطى رشد پلاستيك ها در گياهان در سايه مضراتى چون افزايش مصرف انرژى و افزايش انتشار گازها قرار گرفته است. به نظر مى آيد
PLA تنها پلاستيك گياهى باشد كه بتواند در اين زمينه رقابت كند. گرچه اين راه حل به اندازه ساخت PHA در گياه مناسب نيست، اما داراى مزايايى است كه يك فرايند را با بازده جلوه گر مى كند. يعنى نياز به انرژى كم و درصد بالاى تبديل (بيش از ۸۰ درصد از هر كيلوگرم از شكر گياهى در محصول نهايى ظاهر مى شود). اما به رغم PLA بر پلاستيك گياهى، حين توليد اين پلاستيك به ناچار مقادير بيشترى گاز گلخانه اى نسبت به فرايندهاى پتروشيميايى مشابه منتشر مى شود.

 

 

 

 

با مصرف بهینه کودهای پتاسیمی سرخشکیدگی درختان پسته: از بین می رود

با رعایت اصول مصرف بهینه کودهای پتاسیمی در باغات پسته، عارضه خشکیدگی درختان آن بهبود پیدا می کند.به گزارش سرچشمه پور دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشگاه تهران در مقاله ای به ضرورت کوددهی پتاسیم در افزایش محصول پسته با بهبود کیفیت پرداخته است.در مقدمه این مقاله آمده است: سطح زیرکشت پسته ایران در حال حاضر حدود 420 هزار هکتار برآورد شده که 4/74 درصد آن بارور است. میزان تولید سالانه این محصول 335 هزار تن و متوسط عملکرد 753 کیلوگرم در هکتار است. پسته یکی از مهمترین محصولات باغی و از عمده ترین محصولات صادراتی غیرنفتی کشور است که با رعایت اصول مصرف بهینه کودی مخصوصا کودهای پتاسیمی، به سهولت می توان عملکرد هکتاری این محصول را تا حد پیش بینی شده در برنامه های چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور افزایش داد.این مقاله در خصوص مشکلات پسته می افزاید: تغذیه نامتعادل، عدم مصرف کودهای پتاسیمی در سالهای گذشته و تخلیه آنها و نامطلوب بودن کیفیت آبهای آبیاری سبب پایین آمدن عملکرد، بوجود آمدن عارضه ریزبرگی، زردی، ریزش جوانه های گل و از همه مهمتر مهیا شدن شرایط برای بوجود آمدن عارضه زردی عمومی و شیوع برخی از بیماریها در درختان پسته شده است.بررسی ها در خصوص علل خشکیدگی سرشاخه های درختان پسته نشان داد که عامل عمده خشکیدگی سرشاخه های این درختان سرمای چند درجه زیرصفر زمستان یا گرمای 55 درجه تابستان نیست، بلکه این سرشاخه ها در اثر استمرار کمبود عناصر غذایی و مصرف نامتعادل کودها ضعیف شده و سپس درختان به انواع بیماریها و آفات مبتلا می شوند و در نهایت به خشکیدگی سرشاخه ها منجر می شود.نتایج تحقیقات در مورد نقش پتاسیم در پسته حاکی از آنست که وجود پتاسیم در شرایط کمبود آب و شوری مناطق پسته خیز بسیار مورد توجه بوده است اندازه، رنگ و خاصیت انباری میوه را بهبود بخشیده و باعث افزایش مقاومت گیاه به آفات، بیماریها، سرما و خشکسالی می شود.

 

 

زعفران بيخوابي را رفع مي كند:

 

 

از زعفران مي توان جهت رفع بيخوابي هاي منشاء تحريكات مغزي استفاده كرد. زعفران با نام علمي Crocus sotrvus گياهي است چند ساله به ارتفاع 10 تا 30 سانتيمتر كه داراي پيازي سخت و مدور، گوشتدار و پوشيده از غشاهاي نازك و قهوه اي رنگ است. از وسط پياز زعفران كه در واقع قاعده گياه به حساب مي آيد، تعدادي برگ هاي دراز و باريك خارج مي شود كه سطح فوقاني آنها رنگ سبز تيره ولي سطح تحتاني سبز روشن دارد.گل هاي زعفران ظاهر لوله اي باريك و دراز به رنگ بنفش وبا برحسب واريته هاي گياه به رنگ هاي گلي و ارغواني ديده مي شود و پرورش زعفران در نواحي مختلف خراسان و نقاط مساعد كشور صورت مي گيرد.گل هاي زعفران داراي 3 پرچم و مادگي آنها مركب از خامه دراز منتهي به كلاله سرشاخه به رنگ قرمز نارنجي است كه تحت نام زعفران وارد بازار مي شود.زعفران موجبات سهولت هضم را فراهم مي سازد و اثر محرك بر روي سلسله اعصاب دارد. اين گياه مسكن سرفه در برونشيت هاي مزمن است و آن نيز به علت اثر بي حس كننده آن بر روي انتهاي اعصاب حباب هاي ريوي است.زعفران در درمان حالات تشنجي و درد دندان موثر است و به صورت دم كرده 5/0 تا 2 گرم در ليتر مورد استفاده قرار مي گيرد

 

 

 

 


 

براي مبارزه با انگل ها در آغاز تابستان مزارع را: شخم عميق بزنيد

 

 

شخم عميق در ابتداي فصل تابستان، جمعيت نماتد گره در ريشه گياهاني چون خرما، گوجه فرنگي، بادمجان، توتون و... را به طور قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد.به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- براساس بررسيهاي انجام شده توسط پژوهشگران. نماتد گره ريشه با نام علمي Meloidogyne Javanica يكي از مهمترين و خطرناكترين موجوات انگلي است كه وجود آنها در خاك مزارع باعث ايجاد گره ها، گال ها يا غده هايي بر روي ريشه گياهان مي شود.اين موجودات در نخلستانهاي خرما و مزارع گوجه فرنگي، بادمجان و توتون يكي از مهمترين عوامل محدودكننده رشد گياه و كاهش محصول هستند.قسمت هاي هوايي گياهان آلوده به نماتد داراي علائمي شبيه به كمبود آب يا مواد غذايي هستند. همچنين ضعف عمومي، زردي، پژمردگي و كوتولگي اندام هاي هوايي گياه از ديگر نشانه هاي حمله نماتد است.انتقال خاك، آب و گياه آلوده به مزارع بوسيله ادوات كشاورزي و... باعث گسترش نماتدها مي شود و شخم عميق در اول تابستان و رعايت تناوب زراعي با گياهان غيرميزباني چون كنجد، ذرت، گندم و گياهان مقاوم موجب كاهش جمعيت اين موجودات خواهد شد.براي كنترل شيميايي نماتد گره ريشه در سطوح كوچك از جمله گلخانه ها و نهالستانها سموم تدخيني چون متام سديم و متيل برومايد توصيه شده است.همچنين در مكان هايي كه شدت آلودگي و جمعيت نماتد پايين باشد مي توان مقادير زيادي كود آلي و سبز را زير سايه انداز درخت به خوبي با خاك مخلوط كرد تا ضمن تقويت گياه، جمعيت عوامل كنترل بيولوژيك نيز افزايش پيدا كند

 

 

 

عملكرد محصول جو تا 6 برابر افزايش مي يابد:

 

 

چنانچه جو به صورت سبز برداشت شود. عملكرد اين محصول تا 6 برابر افزايش خواهد يافت.سيدحبيب ا... طباطبايي، معاون مديركل دفتر محصولات علوفه اي وضمن اعلام اين مطلب افزود: هم اكنون از هر هكتار كشت جو آبي 5/3 تا 4 تن جو به صورت خشك برداشت مي شود كه در صورت برداشت همين محصول به صورت سبز مي توان 25 تا 30 تن جو برداشت كرد.وي با اشاره به مزيت اين روش به عنوان راهكار اساسي مبارزه با كمبود علوفه در كشور گفت: در اين روش كه از امسال بطور گسترده در كشور اجرا مي شود با سيلو كردن اين ميزان جو مي توان كمبود علوفه را در كشور و در مناطق خاص جبران كرد ضمن اينكه مصرف علوفه سبز براي دامها جهت توليد گوشت مناسب تر است.طباطبايي بيماري و علف هاي هرز را دو عامل موثر در كاهش عملكرد جو عنوان كرد و افزود: در صورت مبارزه با بيماري و علف هاي هرز جو در كشور بطور قطع افزايش عملكرد در واحد سطح خواهيم داشت و به مقدار مورد نياز جو در كشور خواهيم رسيد.وي در ادامه تصريح كرد، تامين كود شيميايي و علف كش نيز از ديگر برنامه هايي است كه پيش بيني مي شود در صورت مناسب بودن آب و هوا و با تمهيدات صورت گرفته در سطح 800 هزار هكتار مزارع جو ديم، سال آينده از محصول خوبي برخوردار باشيم.

 

 

 

با برداشت به موقع پنبه عسلك را كنترل كنيد:

 

 

برداشت به موقع پنبه براي جلوگيري از آلوده شدن اين محصول به شيره عسلك در كنترل عسلك پنبه موثر است.به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا) – عسلك پنبه با نام علمي Bemisia tabaci از آفات مهم پنبه در نواحي معتدل و گرم و خشك ايران است كه اين حشره با تغذيه از شيره آوندهاي آبكش گياهان ميزبان، انتقال عوامل بيماريزاي ويروسي و ترشح عسلك روي طيف وسيعي از گياهان زراعي، زينتي و مرتعي خسارت ايجاد مي كند.پنبه، آفتابگردان، سيب زميني، گوجه فرنگي، بادمجان، طالبي، هندوانه، لوبيا و كنجد را مي توان از جمله ميزبان هاي اين آفت نام برد.براساس يافته هاي پژوهشگران رنگ اصلي بدن اين حشره زرد ليمويي است ولي بدليل پوشيده شدن سطح بال ها و بدن از گرد موي سفيد رنگ، رنگ ظاهري حشره سفيد به نظر مي رسد، اين حشره زمستان را به صورت تخم، حالات مختلف لاروي و يا ندرتا حشره كامل روي علف هاي هرزي نظير ختمي، شير تيغك و پيچك بسر مي برد.محققان بهترين ميزبان تابستانه اين آفت را بوته هاي خربزه عنوان كرده اند. عسلك پنبه از طريق مكيدن شيره پرورده از آوند آبكش سبب ضعف بوته ها شده و با ترشحات خود باعث چسبندگي الياف و توسعه قارچ ها مي شود. چسبندگي الياف از مهمترين و خطرناك ترين خسارات آفت محسوب مي شود، زيرا كيفيت محصول و در نتيجه ارزش صادراتي آن را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد.تحقيقات حاكي از آنست كه روشهاي زراعي مانند كندن و سوزاندن بوته هاي پنبه و گياهان هرز ميزبان بلافاصله بعد از اتمام برداشت محصول، هراكش نمودن پنبه در بهار كه بايد طوري برنامه ريزي شود تا كشت پنبه در اواسط ارديبهشت ماه خاتمه يابد، زراعت پنبه بعد از جاليز و آفتابگردان و يا با رعايت فاصله كافي با آنها از جمله روشهاي كنترل اين آفت است.همچنين شخم عميق محصولات جاليزي مزرعه پس از خاتمه فصل برداشت كه در نتيجه بقاياي محصول از بين رفته و پناهگاهي براي حشرات زمستانگذران باقي نماند، تبديل روشهاي كشت كرتي، كشت رديفي و برداشت به موقع محصول پنبه براي جلوگيري از آلوده شدن به شيره عسلك در كنترل عسلك پنبه موثر واقع مي شود.Encarsiasp و Eretmocerus زنبورهايي هستند كه به عنوان پارازيتوئيد شفيره هاي عسلك پنبه گزارش شده اند.در پايان بايد توجه داشت كه عسلك پنبه در سال چندين نسل ايجاد مي كند. در صورتي كه به طور يكنواخت و مكرر به وسيله حشره كش ثابتي با آن مبارزه شود خيلي زود حشره كش به كار برده شده تاثير خود را از دست مي دهد لذا بايد مرتبا سموم مورد استعمال را تعويض كرد.

 

 

براي اولين بار در ايران: گياه كلزاي مقاوم به علف كش گلايكوسيت توليد شد:

 

 

براي اولين بار در ايران نوعي گياه كلزا كه به علف كش گلايكوسيت مقاوم است توسط يك دانشجوي دكتراي دانشگاه تربيت مدرس توليد شد.دانيال كهريزي – دانشجوي دكتراي گرايش ژنتيك از دانشگاه تربيت مدرس تهران با استفاده از علم مهندسي ژنتيك اين گونه گياه كلزا را توليد كرد.گفتني است علف كش گلايكوسيت تاكنون تنها علف كش براي مبارزه با اين علف هرز بوده است.توليد كلزاي مقاوم علاوه بر دارا بودن صرفه اقتصادي، باعث افزايش عملكرد اين دانه روغني خواهد شد.

 

 

 

خواص دارويي گياهان زيتون زخم هاي دهان را از بين مي برد:

 

 

جويدن برگ زيتون براي از بين بردن زخم هاي دهان مفيد است.به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- زيتون با نام علمي Olea europaea درختچه اي است به ارتفاع تقريبا سه متر كه با پرورش در شرايط مساعد ارتفاع آن به حدود 12 متر و قطر تنه اش به 3 متر مي رسد. چوب درخت زيتون بسيار سخت و مقاوم و رنگ آن زرد است كه خطوطي قهوه اي رنگ در آن وجود دارد.زيتون معمولا در اوايل تابستان شروع به گل دادن مي كند و ميوه آن كم كم ظاهر مي شود و در اواخر تابستان به ثمر مي رسد. در اين هنگام زيتون سبز است و به تدريج تبديل به بنفش و قهوه اي و سپس سياه مي شود بطوري كه در اواخر پاييز كه موقع برداشت ميوه است رنگ آن به كلي تيره است.روغن زيتون خواص فراواني دارد و دفع كننده سنگ كيسه صفرا است كه براي اين منظور بايد آن را با آبليمو مصرف كرد. همچنين روغن زيتون براي رفع سرفه هاي خشك مفيد است.روغن زيتون براي رفع خارش هاي پوستي مفيد است و براي بدن بچه هايي كه مبتلا به نرمي استخوان و كم خوني هستند، روغن زيتون اثر مفيدي دارد و براي رفع پيوره لثه (التهاب لثه) مي توان روغن زيتون را به روي لثه ماليد.دم كرده برگ درخت زيتون تب بر و جوشانده آن برطرف كننده رماتيسم است و پماد ميوه نارس زيتون براي سوختگي مفيد است.

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:23 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

هپاتیت ب

بیماری هپاتیت A

بیماری هپاتیت A  که معمولا بیماری عفونی و واگیردار هپاتیتی نامیده می شود، یک نوع عفونت ویروسی در جگر و کبد می باشد  که شدت آن در طول بیماری بسیار متغییر و متفاوت است. هپاتیت A  با اسهال، گلودرد و علائمی شبیه شکم درد، زردی و یرقان (تغییر رنگ پوست و چشم ) همراه بوده و دوران نقاهت آن بسیار طولانی است.

 

نحوه انتقال بیماری

درخصوص نحوه انتقال و سرایت این بیماری باید گفت این نوع بیماری به طور مستقیم از طریق آب و غذای آلوده و نیز از طریق فضله انسان شیوع می یابد.

آلوده شدن آب دریا می تواند موجب انتقال عفونت آن شود؛ همچنین جانوران دریایی دارای صدف، از جمله حاملین این نوع بیماری می باشند. مواد خوراکی مثل شیر و گوشت سرد می تواند در زمان آماده سازی منبع این نوع آلودگی بشمار آید.

هپاتیت A از طریق تماس مستقیم با یک انسان آلوده خصوصا در میان کودکان می تواند انتقال یابد؛ همچنین روابط جنسی از علل اصلی انتقال این بیماری محسوب می شوند.

 

پراکندگی این بیماری

درخصوص پراکندگی جغرافیایی این نوع بیماری بید گفت این نوع بیماری که گاهگاهی شیوع می یابد در سراسر دنیا پراکنده بوده و امکان آلودگی آن وجود دارد خصوصا افرادی که در دوران کودکی به این بیماری آلوده شده اند در سنین بالا از آن مصون نمی باشند لازم به ذکر است که درسال 1945 این نوع بیماری رواج بیشتری داشته است.

 

علائم و نشانه های بیماری هپاتیت A

دوران تکوین ویروس  این بیماری 3 الی 5 هفته میباشد. هپاتیت A با علائمی مثل تب خفیف و به صورت اتفاقی آغاز می شود وعلائم بعدی آن عیارتند از بی اشتهایی، اسهال و دردهای عضلانی؛ همچنین این بیماری برای چند روز با یرقان دنبال می شود. یرقان به وجود آمده معمولا ملایم است و برای 10 الی 30 روز ادامه پیدا می کند و سپس بهبود حاصل می شود و زمانی منجر به مرگ می شود که کبد آسیب ببیند که این گونه موارد کمیاب می باشد.

 

 نحوه درمان هپاتیت

در حال حاضر راه حل و درمان مشخصی برای این نوع بیماری وجود ندارد؛ ولی توجه کردن به علائم ونشانه های آن بسیار مفید است.

کسی که به بیماری هپاتیت A مبتلا شده است برای مدت طولانی زنده خواهد ماند.

برای جلوگیری از بروز این بیماری ضمن توصیه به انجام واکسن های موجود لازم است موارد پزشکی ذیل رعایت شود:

  • فقط از غذاهایی که به طور کامل پخته شده و هنوز گرم می باشد استفاده نمائید.

  • سعی شود از آب جوشیده و آب بطری که به فروش میرسد استفاده گردد.

  • از مصرف واستفاده یخ اجتناب گردد مگر اینکه این اطمینان حاصل گردد که از آب غیر آلوده برای ساختن یخ استفاده شده است.

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:21 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1385

اردو مشهد

ذکری از شيخ حسنعلی اصفهانی ( نخودکی )

 

سعدی  مگر از خرمن اقبال بزرگان

یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم

 

زمین هیچگاه از اولیاء خدا خالی نخواهد ماند .  امروز،  یادی می کنیم از شیخ حسنعلی اصفهانی معروف به شیخ نخودکی ( نخودک نام یکی از روستاهای اطراف مشهد است ) که در سال 1361 هجری قمری در مشهد وفات یافت .

آنچه می خوانیم به قلم پسرایشان ، علی مقدادی اصفهانی ، است وقسمتهایی از وصیت شیخ نخودکی به پسرش در هنگام مرگ است .

شاید در آینده بازهم از این عارف بزرگ ، که به بسیاری از علوم مانند طب ، شیمی و علوم غریبه نیزاحاطه کامل داشت ، یادی کنیم .

 

«... خلاصه در آن وقت بود که اظهار داشتند : من صبح یکشنبه خواهم مرد و وصایای خویش را به شرح زیر به من فرمودند :

... اکنون پسرم تو را به این چیزها وصیت و سفارش می کنم :

اول: آنکه نمازهای خویش را در اول وقت آن به جای آوری .

دوم : آنکه در انجام حوایج مردم ، هرقدر که می توانی ، بکوشی و هرگز میندیش که فلان کار بزرگ از من ساخته نیست ، زیرا اگر بنده خدا در راه حق گامی بردارد، خداوند نیز او را یاری خواهد فرمود .

در اینجا عرضه داشتم : پدر جان ، گاه هست که سعی در رفع حاجت دیگران، موجب رسوایی آدمی می گردد .

فرمودند : چه بهتر که آبروی انسان در راه خدا بر زمین ریخته شود ...

... پنجم : به آن مقدار تحصیل کن که از قید تقلید وارهی .

در این وقت از خاطرم گذشت که بنابراین لازم است که از مردمان کناره گیرم و در گوشه انزوا نشینم که مصاحبت و معاشرت ، آدمی را از ریاضت و عبادت و تحصیل علوم ظاهر و باطن باز می دارد ، اما ناگهان پدرم چشم خود را بگشودند و فرمودند : تصور بیهوده مکن ، تکلیف و ریاضت تو تنها خدمت به خلق خدا است .

... بعد از آن فرمودند : چون صبح یکشنبه کار من پایان یافت ، مرحوم دکتر شیخ حسن خان عاملی که طبیب معالج ایشان بود ایشان  را به جانب قبله کند و آداب میت را اجرا نماید و به مرحوم سید مرتضی روئین تن مدیر روزنامه طوس نیز فرمودند : شما هم صبح یکشنبه بیایید و بعد از فوت من یکساعت بالای سر من قرآن بخوانید . مرحوم سید ظاهری زننده  اما باطنی عجیب داشت که : مردان خدا غایبند در اوباش .

... از ظهرپنجشنبه واپسین زندگیشان تا روز یکشنبه دیگر با کسی سخن نگفتند و پیوسته در حال مراقبه بودند ...»

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است  بر جریده  عالم ،  دوام  ما

 

حاج شيخ حسنعلي اصفهاني معروف به شیخ نخودکی (نخودک نام یکی از روستاهای اطراف مشهد است) در 15 ماه ذيقعده سال 1279 هجري قمري در اصفهان ديده به جهان گشود. وي در خانواده اي زاهد و پارسا پرورش يافت. پدر وي ملا علي اکبر، مردي زاهد و پرهيزگار بود و از همان اوان کودکي فرزندش را با نماز و دعا و تعليمات ديني آشنا کرد و از هفت سالگي او را تحت تربيت و مراقبت مرحوم حاج محمد صادق قرار داد.

حاج شيخ حسنعلي اصفهاني خواندن و نوشتن و ادبيات عرب را در اصفهان فرا گرفت و در همين شهر نزد استادان بزرگ زمان به اکتساب فقه و اصول و منطق و فلسفه و حکم پرداخت. سپس براي تکميل معارف به نجف اشرف مشرف شد. وي پس از مراجعت از نجف در مشهد مقدس سکونت اختيار کرد و در اين دوره از زمان از محاضر درس و تعاليم استاداني چون مرحوم سيد علي حائري يزدي، حاج حسين قمي و سيد عبدالرحمن مدرس بهره مند گرديد.  وی نزد استاداني چون آخوند ملا محمد كاشي، فقه و اصول؛ حكيم جهانگيرخان قشقايي، فلسفه و حكمت؛ حاج سيد احمد فشاركي و حاج سيد مرتضي كشميري علوم اسلامي را تحصيل كرد و در ضمن تحصيل و تدريس به تزکيه نفس و رياضات شاقه موفق و مشغول بود.

و اما در علوم باطني نخستين استاد و مرشد ايشان حاج محمد صادق تخته پولادي بود که از هفت سالگي در تحت مراقبت و مرحمت آن مرد بزرگ قرار گرفته بود.  از ويژگي و دلايل شهرت اين عارف، مردمي بودن و چاره گشايي مشكلات مردم كوچه و بازار بود.  وي در کليه ساعات روز و شب براي رفع حاجت نيازمندان و درماندگان آماده بود و به اعتکاف و زيارت ائمه عليه السلام و قبور مقدسه اولياء اهتمام فراوان مي ورزيد و اظهار مي فرمود: "روح همه اين اعمال خدمت با اخلاص نسبت به سادات و ذريه حضرت زهرا (س) است و بدون آن اينگونه اعمال همچون جسمي بيجان ميباشد و آثاري بر آنها مترتب نمي گردد." او همچنين مراحل سير و سلوك را به انتها رسانده و از ديد مردم مستجاب الدعوه بود.
روان پاک اين عالم گرانقدر در روز 17 شعبان 1361 هجري قمري در مشهد به عالم قدس و بقا پر کشيد. مدفن وي در صحن عتيق حضرت رضا (ع) که خود پيش بيني و سفارش فرموده بود ميباشد.


نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 11:48 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و سوم بهمن 1385

چیستان

چیستان جوک اس ام اس و......................درسی و............
نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:55 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و سوم بهمن 1385

اردو مشهد

قال الامام الرضا (علیه السلام) هر کس وظایف خود را نسبت به مومنان انجام دهد خداوند وفرشتگان به او مباهات می کنند.

گزارشی از   اردوی دانش آموزی   مدرسه امام علی (علیه السلام)03123233093

با مدیریت آقای احمد رضایی 09132131697

ودبیر پرورشی آقای باقریان09133698247 و دبیر همراه باقر رضایی09132175360

روز 18/11/85 چهارشبه ساعت 3 بعدالظهر به طرف مشهد حرکت کردیم محل اقامت هتل سخاوت

به مناسبت ماه محرم وایام فجر اسلامی (22 بهمن)

تعداد سویت های  7 هفت سویت  به شماره های 203و207و307و407و401و507و607

در اختیار زائران علی ابن موسی الرضا(ع) اختصاص یافت.

دانش اموزان به شور واشتیاق برای زیارت آقا امام رضا در ساعت 3 بعد الظهر  روز پنج شنبه اماده شدند غسل زیارت انجام دادند وهمراه دبیران به زیا رت رفتند زیر باران رحمت الهی اذن دخول راخواندیم چه فضای روح انگیزی بود راستی یکی از دانش آموزان کبوترانی برای آزاد کردن در صحن عتیق (اسماعیل طلا) همراه خود آورده بود از باب الجواد که وارد صحن رضوی  شدیم ابتد با همه دانش اموزان به صحن عتیق رفتیم وکبوتران را آزاد کردیم وزیارت امام رضا را خواندیم. ........................................................................................................................

 

 

ََ

از گناه فاصله بگیریم


شیطان دارد با ما عکس یادگاری می گیرد

 آقای ها- ا و

لطفا با ایمیل من تماس بگیرید 

 

نادرشاه افشارنادرشاه افشار، رئیس طایفه افشار و بنیانگذار دودمان افشاریه بود که یازده سال بر ایران حکومت کرد. پایتخت وی شهر مشهد بود.

سلطنت نادر

نادر شاه افشار در سال ۱۶۸۸ در ایل افشار در کبهان ایران به دنیا آمد. [1] اسم اصلی او نادرقلی بود و هنوز به ۱۸ سالگی نرسیده بود که همراه با مادرش در یکی از یورشهای ازبکهای خوارزم به اسارت آنها در آمد. بعد از مدت کوتاهی از اسارت گریخته و به خراسان برگشت و در خدمت حکمران ابیورد باباعلی بیگ بود. او گروه کوچکی را به دور خود جمع کرده بعد از کنترل چند ناحیه خراسان خود را نادرقلی بیگ نامید. فئودال بزرگ ملک محمود سیستانی (حاکم سیستان) تا حدی مانع قدرت گیری نادرقلی بیگ شد ولی نادر در سال ۱۷۲۶ پشتیبانی شاه طهماسب صفوی و فتحعلی خان قاجار (پسر شاهقلی خان قاجار و پدربزرگ آقا محمدخان قاجار) را جلب کرده توانست مالک محمود را شکست دهد و حاکمیت شاه ایران را در خراسان بر پا نماید. شاه طهماسب نادر قلی را والی خود درخراسان اعلام کرد و بعد از آن نادر اسم خود را به طهماسب قلی تغییر داد. سال بعد او مناسباتش با شاه طهماسب را قطع کرده و بعد از سرکوب چند ایل ترک و کرد به حکمرانی کامل خراسان می رسد. آنگاه برای به قدرت رساندن شاه تهماسب با افغانها وارد جنگ شده در ۱۷۲۹ رییس افغانها یعنی اشرف افغان را در نزدیکی دامغان و سپس در مورچه خورت اصفهان و برای بار سوم در زرقان فارس شکست داد و بعد در تعقیب وی، افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار داده و قبایل این دیار را مطیع نمود. سپس با دشمنان خارجی وارد جنگ شد و روسها را از شمال ایران راند، اما در زمان جنگ با عثمانیها که غرب ایران را در اشغال داشتند متوجه شورشی در شرق ایران شد و جنگ را نیمه کاره رها کرده به آن سامان رفت. شاه صفوی به قصد اظهار وجود دنباله جنگ وی را با عثمانیان گرفت که به سختی منهزم شد.

در سال ۱۷۳۱ به دنبال یک قرارداد بین شاه طهماسب و دولت عثمانی که قسمتی از آذربایجان را به آن دولت وا گزار می‌‌کرد نادر رهبران ایلها را که پشتیبان صفویه بودند در یک جا جمع نمود(قورولتای) و با کمک آنها طهماسب را از سلطنت برکنار گردانیده پسر هشت ماهه او عباس را به جانشینی انتخاب کرد و خود را نایب السلطنه نامید. اما در واقع قدرت اصلی در دست نادر بود. نادر شاه در عرض دو سال کل آذربایجان و گرجستان را از عثمانیان پس گرفت.

سپس با استفاده از اوضاع آشفته هندوستان به این کشور لشکر کشید و دهلی را تسخیر کرد . نادر با غنائم فراوان که از غارت هند به چنگ آورده بود به ایران بازگشت و هند را در دست سلاطین مغول هند باقی گذاشت. در میان این غنائم جواهراتی چون کوه نور و دریای نور و تخت طاووس شهرت دارند.

نادر شاه در اواخر عمر تغییر اخلاق داد و پسر خود رضاقلی میرزا را کور کرد. بعد، از کار خود پشیمان شده بعضی از اطرافیان خود را که در این کار آنها را مقصر میدانست کشت.

سرانجام شورشها آغاز شد و نادر به سرکوب شورشیان پرداخت اما زمانی که برای رفع یکی از این شورش‌ها رفته بود شبانه در چادر خود به قتل رسید.

کارنامه نادر

از یکی از مستشرقین نقل شده که اگر فرماندهان خائن سپاهش او را نمی‌کشتند نادر قصد تسخیر المان را نیز داشته است رد پای جاسوسان و فرستاده های دول غربی در تحریک سرداران او به کشتن وی دیده میشود.

در زمانی که صفویان با هجوم افغانها از هم پاشیده بودند و کشور مورد تجاوز دشمنان داخلی و خارجی بود: عثمانیها ازغرب و روسها از شمال و اعراب از جنوب و افغانها در داخل و ترکمانان از شرق به تاخت و تاز و قتل و غارت مشغول بودند، نادر وضعیت حاکمیت ایران را به‌سامان نمود. بعد از نادر، کریمخان (از سرداران نادر) که از طایفه زند بود به قدرت رسید و حکومت بازماندگان افشار محدود به خراسان شد و کریمخان این منطقه را به احترام نادر که او را ولی نعمت خود میدانست در اختیار جانشینانش باقی گذاشت.

ایران در عهد نادر

در عهد نادر دشمنان و متجاوزان به کشور توسط وی سرکوب شدند و کشور اندکی از قدرت گذشتهٔ خویش را در حفاظت از مرزها و اعمال قدرت یک حکومت مقتدر مرکزی بر تمام وطن، بازیافت. ترکمانان وازبکان به ماوراءالنهر عقب‌نشینی کردند.

بناهایی که به دستور نادر در مشهد بنا شده‌اند نظیر کلات نادری و کاخ خورشید از آثار مهم بازمانده از این دوران هستند.

در عهد او به سپاه و تأمین نیرو بسیار توجه می‌شد. مردم ایران با وجود ظلم و ستم پادشاهان آخر صفوی به این سلسله امید داشتند. وی همچنین سعی داشت با کمک یک انگلیسی به نام دالتون نیروی دریایی ایجاد کند که ناموفق ماند.[نیاز به ذکر منبع]

جانشینان نادر

مقبره نادرشاه در مشهد

نادر زمینه را برای جانشینی مناسب از بین برد. وی بسیاری از اطرافیان خود را از پای درآورد. پس از مرگ وی سرداران او نیز در گوشه و کنار علم استقلال بر افراشتند؛ کریمخان زند وکیل الرعایا در شیراز، احمدخان ابدالی در افغانستان، آزادخان افغان در آذربایجان و حتی محمد حسن خان قاجار در مازندران شروع به حکومت کردند. در خراسان نیز علیقلی‌خان افشار (برادرزاده نادر) بسیاری از اولاد و خانواده نادر را قتل عام کرد و خود را «عادلشاه» نامید و شروع به حکومت کرد. وی که مردی خونریز و عیاش بود، محمدحسن خان قاجار را شکست داده، پسرش آقامحمد خان را مقطوع‌النسل کرد. اما سرانجام توسط برادر خود ابراهیم خان، کور و سپس کشته شد. نوهٔ نادر، به نام شاهرخ میرزا را به قدرت رساندند. یکسال بعد، او نیز مخلوع و کور شد اما دوباره به قدرت رسید و با حیله و نیرنگ شاه سلیمان ثانی (از خاندان صفوی که مورد احترام عموم بود) از پای درآمد. شاهرخ نابینا چهل و هشت سال سلطنت کرد اما فقط بر خراسان که همانگونه که ذکر شد، در واقع به مثابه صدقه‌ای بود از طرف کریم خان به بازماندگان نادر. پس از مرگ کریم خان، آقامحمدخان به قدرت رسید و به خراسان حمله کرد و شاهرخ را با شکنجه کشت. نادر میرزا فرزند شاهرخ پدر پیر و نابینا را بدست خونخواران قاجار رها کرد و به افغانستان گریخت و در زمان فتحعلی شاه ادعای سلطنت کرد که دستگیر و کور شد و زبانش را بریدند و او را کشتند. بدین سان آخرین مدعی سلطنت از خاندان افشار از میان برداشته شد.

بازار رضا وبازار روسها و

نخودکی-تربتی- مجتهدی-..................

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 21:42 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه چهارم بهمن 1385

دبیر ان حرفه وفن

سه دبیر حرفه وفن

باقر رضایی

مجید رضایی

شکراله رضایی

(مدرسه گلستان وامام علی و غیر انتفاعی رجایی)

محسن جاری

خلیل تاجمیر ریاحی

اکبر کمالی

اصغر کمالی

رضا عادل نیا

علیرضا آقا بابایی

علیرضا بت شکن

محمد علی خوانساری

 

مطالب خود را برای ما به یاداشت بگذارید

خانها

مشاوی

روح الهی

حاتمی

فاطمی

معمار زاده

امانی

عابدی

توکلی

لقمانی

معزی

دباغی

آقایی

جمالوند

درستی

صالحی

عادل نیا

مختاری

و......

 

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 7:11 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه چهارم بهمن 1385

مقایسه فیلم با مدرسه

مقایسه   فیلم ها

مدرسه ما : پايگاه جهنمي//خروج از مدرسه : فرار از آلكاتراس//ديدن مدير از دور : شبهي در تاريكي//نمره بيست : افسانه آه
مدير مدرسه : مرد 6 ميليون دلاري//شوخي با مدير : بازي با مرگ //روز دادن كارنامه : حادثه در كندوان
امتحان : شايد وقتي ديگر//روزي كه معلم به كلاس نمي آيد : بوي خوش زندگي//اخراج از كلاس : يك بار براي هميشه
 زنگ آخر : آرايشگاه زيبا//امتحان پايان ترم : قلب ها براي كه مي تپد//پيام متقلب براي ديگران : چشم هايم براي تو
راهي براي متقلبان : جيب بر ها به بهشت نمي روند //آنتن مدرسه : جاسوس سه جانبه//جاي سيلي معلم : دايره سرخ
دبير تربيتي : پاك باخته//صفر هاي پشت سر هم : برج مينو//اعتراض براي نمره : شليك نهايي //حياط مدرسه : پارک ژوراسيک
زنگ ورزش : المپيک در بازداشتگاه //شوراءدبيران : جنگ نفتکشها//ناظم : پليس آهني//کنکور : بالاتر ار خطر
ديدن معلم از دور : سايه عقاب ها//نگاه معلم : بگذار زندگي کنم//دانشگاه : سرزمين آرزوها//خارج از مدرسه : آن سوي آتش
بحث با مدير : فرياد زير آب //شاگرد اول كلاس : پرنده كوچك خوشبختي//پاي تخته : لبه تيغ//ديكتاتوري معلم : مزد ترس
منفي هاي پشت سر هم : گلوله هاي بي صدا//اولين دانش آموزي كه معلم از او درس مي پرسد : قرباني
وراجي سر كلاس : مجوز مرگ//آخر كلاس : بهشت پنهان//مبصر كلاس : افعي//بوي جوراب بچه ها : عطر گل ياس
دبيرام مدرسه ما : تبعيدي ها//اخراج از مدرسه : مي خواهم زنده بمانم//دفتر دبيران : خانه ارواح//نمره ده : شانس زندگي
اتاق ورزش : جزيره آدم خور ها//سال آخر دبيرستان : سال هاي بي قراري//ساختمان مدرسه : آسمان خراش جهنمي
اخراجي ها : بينوايان//رفتن به دانشگاه : هدف سخت//دفتر مدير : کلبه وحشت//صاحبان نمره زير ده : سربداران
كيف هاي دانش آموزان : محموله//ظرفيت نيمكت ها : دو نفر و نصفي//سوسك در كلاس : انفجار در اطاق عمل
كلاس خصوصي : وعده پنهان//زنگ ادبيات : نان و شعر//دفتر ناظم : محكمه عدالت
حالت دانش آموز
  هنگام پاسخ دادن : زرد قناري//دانش آموزان رشته رياضي : سوته دلان
رفتار مشاور مدرسه با دانش آموزان : عاشقانه

شخصیتها

با حال: استادی که در جلسه امتحان تقلب نگيرد.ميان ترمها را تصیيح نکند .حضور و غياب نکند.استادی که نمره ها را روی نمودار ببرد
ضد حال : مراقبی که جای دانشجويان را در جلسه امتحان عوض کند
دوزاری : ده شاهی سابق :مدرک دانشگاه آزاد
سشوار : وسيله اي که باد گرم توليد ميکند،کولر دانشگاه
شناسنامه: مشخصات اصطلا حات دانشجويی که نام و نام خانوادگی،نام پدر،شماره دانشجويی همره با تعداد واحد های يک دانشجو را از جنس مخالف حفظ باشد.متخصص در امور خواستگاری و بله برون و عشق و لبخند
عشق و صفا: آغاز زندگی مشترک.اول بدبختی.پايان دوران کلش کلش.آشنايی بيشتر با وزير جنگ.
جوشکار: متخصص
  در امور ازدواج از خواستگاری گرفته تا عقد و عروسی
آب خنک: خوردن آن معادل اخراج است.پاداش فعاليت های سياسی.چيزی که به وفور يافت ميشود
کبريت بی خطر :دانشجويی که فقط کار فرهنگی و علمی انجام ميدهد.دانشجوی غير سياسی.مصداق ضرب المثل "اهسته بيا تا گربه سلف شاخت نزنه".
سوتی: سه کردن .ضايع بازی .کسی که در نقليه دانشگاه با بوق به زمين بخورد.دانشجويی که مساله را حفظ کند ولی پای تخته يادش برود.دانشجويی که در جلسات امتحان پس از رد و بدل کردن ورقه فراموش کند اسم برگه را عوض کند.رو شدن تقلب


هيت پاکسازی: دانشجويی که هميشه در سلف و تريا و بوفه نشسته باشد.گشنه.نخورده
بد شانس: مشروط با معدل
  11،98  يا  11،99.
شمع و گل و پروانه: دانشجويانی که در جلسه امتحان کنار هم بشينّند
بدل کار : جانشين.کسی که در کلاس های عمومی بجای دوستش حاضری بزند يا دنبال نمره برود.فداکار
زوج خوشبخت: کسانی که در دانشگاه دست همديگر را ميگيرند تا گم نشوند.نديد.پديد
دانشجوي تازه وارد : هالوي خوش شانس ++دانشجويان ساكن خوابگاه : جنگجويان كوهستان
دانشجویان پرسر و صدا = گروه لیانشانپو ++دانشجوي پزشكي : به خاطر يك مشت دلار ++خانواده دانشجويان : بينوايان
دانشجوي مدل رپي : الو، الو، من جوجوام ++انتخاب درس افتاده : زخم كهنه ++مراقبين امتحان : سايه عقاب
تقلب : عمليات سري ++روز دريافت كارنامه : روز واقعه ++اعتراض دانشجو : بايكوت
اعتراض براي كيفيت غذا : مي خواهم زنده بمانم ++دانشجوي اخراجي : مردي كه به زانو در آمد
آينده تحصيل كرده : دست فروش ++ریيس دانشگاه : مرد نامرئی ++استاد راهنما : گمشده
دانشجويي كه تغيير رشته داده : بازنده ++سرويس دانشگاه : اتوبوسي بسوي مرگ ++كتابخانه دانشگاه : خانه عنكبوتان
ژتون فروشي : آژانس شيشه اي ++علت نيافتن بعضي از دانشجويان : رابطه پنهان ++التماس براي نمره : اشك كوسه
سوار شدن به اتوبوس : يورش ++ترم آخر : بوي خوش زندگي ++تصويه حساب : خط پايان
عمر دانشجو : بر باد رفته ++مسئول خوابگاه : كاراگاه گجت ++ادامه تحصيل تا دكترا : ديدار در استانبول

از گناه فاصله بگیریم
شیطان دارد با ما عکس یادگاری می گیرد

كاغذتم
 احساساتت رو روم بنويس .عصبانيتهات رو روم خط خطي كن . اشكاتو باهام پاك كن.حتي اگه سردت شد بسوزونم تا گرم بشي .فقط دورم ننداز.....

آنکه مي‌خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي‌بايد ايستادن، راه رفتن ، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمي‌کنند

دنيا دو روز است يک روز با تو يک روز بر عليه تو ........... روزي که با تو ست مغرور نشو .... روزي که بر عليه توست مايوس نشو

الهی میدون بشی منم وانت بشم دورت بگردم

آخر از عشق تو ساكن كليسا ميشوم . ميكشم دست از مسلماني مسيحا ميشوم . آنقدر بر كشتي عشقت نشينم همچو نوح . يا به عشقت ميرسم يا غرق دريا ميشوم

ای عشق مدد کن به سامان برسیم چون مزرعه تشنه به باران برسیم یا من برسم به یار و یا یار به من یا هر دو بمیریم و به پایان برسیم

دوستی یک فرصت نیست بلکه مسئولیتی شیرین است

نوشته شده توسط باقر رضایی آدریانی در 7:8 |  لینک ثابت   •